Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Doposażenie gospodarstw domowych z obszaru Gminy Pokój w przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Pokój”, w systemie zaprojektuj-wybuduj, przy udziale środków z RFIL
  Data modyfikacji: 23-05-2022 10:10
 2. Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej nr 120/2 a.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071914/8
  Data modyfikacji: 20-05-2022 15:54
 3. Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej nr 257 a.m. 2 obręb Krogulna, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00027379/2
  Data utworzenia: 20-05-2022 15:45
 4. Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej nr 228/6 a.m. 2 obręb Lubnów, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00070873/1
  Data utworzenia: 20-05-2022 15:33
 5. Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej nr 268/4 a.m. 2 obręb Domaradz, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00072807/2
  Data modyfikacji: 20-05-2022 15:23
 6. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Data modyfikacji: 19-05-2022 16:15
 7. Zawiadomienie społeczeńśtwa o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sparwy t.j wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” usytuowanej na działkach nr 275 i 276, obręb Fałkowice.
  Data utworzenia: 18-05-2022 12:01
 8. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr GLZUZ.3.4210.130.2022.MN z 13.05.2022 - WODY POLSKIE
  Data utworzenia: 17-05-2022 23:49
 9. Remont sali gimnastycznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pokoju
  Data utworzenia: 17-05-2022 15:15
 10. Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030"
  Data modyfikacji: 17-05-2022 14:30
Wersja XML