Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu

Adres:
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
Domaradz nr 3, 46-034 Pokój
tel. 77 469-80-31
e-mail:
strona www: www.spdomaradz.szkolnastrona.pl
Dyrektor: Dominika Guszkiewicz

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu jest jednostką organizacyjną gminy, jest to placówka ośmioklasowa.

Realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniając program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, a w szczególności:

 1. realizuje prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej do kształcenia się oraz prawo dzieci do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju,
 2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na drugim etapie kształcenia ,
 3. zapewnia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej oraz religijnej,
 4. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celu i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków poszczególnej ze szkół i wieku ucznia,
 5. traktuje wiadomości przedmiotowe, stanowiące wartość samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

Podstawy prawne:

Wersja XML