Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory informacji podatkowych - podatek od nieruchomości (IN-1), podatek rolny (IPR-1) i podatek leśny (IPL-1) od osób fizycznych

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują ujednolicone druki dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Wzory formularzy dostępne są na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


Wzory informacji podatkowych obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. :

od osób fizycznych.


Poprzednie wzory:

Wersja XML