Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 127/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2015r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 127/2015
Wójta Gminy Pokój
z dnia 5 października 2015 r.


w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji  wyborczych do przeprowadzenia w Gminie Pokój wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. 21, poz. 112 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych Zarządzeniem Nr 125/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2015r., zwołuję na dzień 9 października 2015r. o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8.

§ 2

Wykonanie zarządzenia, w tym zorganizowanie i obsługę pierwszych posiedzeń komisji, powierzam Pełnomocnikowi Wójta ds. wyborów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  

Barbara Zając

Wersja XML