Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o sporządzeniu spisów wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami), Wójt Gminy Pokój zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Spis będzie udostępniony do wglądu od 05.10.2015r. do 16.10.2015r. w Urzędzie Gminy Pokój, pok. Nr 16, w godzinach pracy urzędu. Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając   

Wersja XML