Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie nr 14/2011
Wójta Gminy Pokój
 z dnia 25 stycznia 2011r.
 

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

 
 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /dz. u. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn zm./ oraz art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm./ zarządzam co następuje: 

 
§ 1
 

Odwołuję pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Pokój, w sołectwach:

1)      Domaradz z przysiółkami,

2)      Krogulna,

3)      Siedlice

 od godz. 15.00 dnia 25 stycznia 2011r.

 
§ 2
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pokój

 
§ 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Pokój                             

Barbara Zając                                 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Cioma
Data wytworzenia: 2011-01-25
Wersja XML