Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzanie nr 199.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 03.07.2009 roku w sprawie odwołania pogotowia oraz alarmu powodziowego na terenie gminy Pokój

ZARZĄDZENIE NR 199/2009
WÓJTA GMINY POKÓJ
z dnia 03.07.2009 roku
 
 

w sprawie odwołania pogotowia oraz alarmu powodziowego na terenie gminy Pokój

 
 

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 
 
§1
 

W związku z częściowym ustąpieniem zagrożenia powodziowego na terenie gminy Pokój odwołuję alarm powodziowy na terenie gminy Pokój o godz. 9:00 dnia 3 lipca 2009r.

 
 
§2
 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pokój.

 
 
§3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

(-) Wójt Gminy Pokój                          

Barbara Zając                             

  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2009-07-03

 

Wersja XML