Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 25 marca 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY POKÓJ
z dnia 25 marca 2015 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Sołectwa: Krzywa Góra, Ładza Budynek byłej Szkoły Podstawowej
ul. Reymonta 3, Ładza
2 Sołectwo: Pokój, ul. Brzeska, Kościelna, Krasickiego, Namysłowska, Nowy Świat, Podleśna, Skośna, Mariacka, Średnia, Wojska Polskiego.

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Wojska Polskiego 26, Pokój
Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

3 Sołectwo: Pokój, ul. 1 Maja, Kolejowa, Krótka, Krzywa, Reja, Sienkiewicza, Opolska, Rataja, Winna Góra, Wolności, Żeromskiego

Sala narad Urząd Gminy
ul. Sienkiewicza 8, Pokój
Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

4 Sołectwo: Domaradz, Przysiółki: Jagienna, Kozuby

Szkoła Podstawowa
Domaradz 3
Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

5 Sołectwa: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia, Lubnów Środowiskowy Hufiec Pracy
ul. Szkolna 5,
Dąbrówka Dolna
6 Sołectwa: Kopalina, Zawiść Świetlica Wiejska
ul. Odrodzenia Polski 2, Zawiść
7 Sołectwa: Krogulna, Siedlice, Zieleniec

Świetlica Wiejska
Zieleniec 26A
Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

8 Sołectwo: Fałkowice, Przysiółki sołectwa Domaradz: Paryż, Świercowskie, Żabiniec Świetlica Wiejska
Fałkowice 6
Brak opisu obrazka - lokal dostosowany do potrzeb wyborców
Brak opisu obrazka - lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla celów głosowania korespondencyjnego

 

UWAGA:

 1. Wyborcy do dnia 27 kwietnia 2015 r.* (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
 2. Wyborcy niepełnosprawni lub wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat do dnia 4 maja 2015 r.* (poniedziałek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 3. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Pokój, w pok. Nr 16 (parter) w godz. od 7.30- 15.30 (w poniedziałki od 8.00-16.00).
 4. Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 maja 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00

Wójt Gminy Pokój
/-/ Barbara Zając

* termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

Wersja XML