Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec”

Zamówienie Publiczne w trybie przetargu nieogranioczonego, pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec”

nr sprawy: SG-IX.271.1.2015

HTML50182-2015.html
DOCSIWZ ZIELENIEC.doc
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ.doc
PDFzałącznik nr 9 di SIWZ - przedmiar robót.pdf
PDFzałącznik nr10 do SIWZ - dokumentacja geotechniczna.pdf
ZIPzałącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacje techniczne.zip
ZIPzałącznik nr 12 do SIWZ - Pozwolenia na budowę.zip
załącznik nr 13 – Projekt budowlano wykonawczy str. 1-95
załącznik nr 14 – mapa ark 7
załącznik nr 15 - mapa ark 6
załącznik nr 16 - mapa ark 5
załącznik nr 17 – Projekt ogrodzenia pompowni - schemat
załącznik nr 18 - Dokumentacja projektowo-wykonawcza

 

Dodano 16 marca 2015 r. - Wyjaśnienia do treści SIWZ nr 1 - PDFwyjaśnienia do siwz nr 1.pdf

Dodano 27 marca 2015 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Dodano 8 kwietnia 2015 r. - ogłoszenie o udzielenie zamówienia - HTML78344-2015.html
 

Wersja XML