Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA o okręgach i obwodach głosowania

INFORMACJA
WÓJTA GMINY POKÓJ
z dnia 31 października  2014 r.

o okręgach i obwodach głosowania

Numer
Okręgu
Wyborczego
Granice okręgu Numer obwodu Siedziba komisji obwodowej
1 Sołectwa : Krzywa Góra, Ładza 1 budynek byłej Szkoły Podstawowej w Ładzy
2 Sołectwo Pokój ulice: 1 Maja, Kolejowa, Krótka, Krzywa, Reja, Sienkiewicza 3 Urząd Gminy ul. Sienkiewicza 8 Pokój
3 Sołectwo Pokój ulice: Opolska, Rataja,Winna Góra, Wolności, Żeromskiego 3 Urząd Gminy ul. Sienkiewicza 8 Pokój
4 Sołectwo Pokój ulice: Brzeska, Kościelna, Krasickiego, Namysłowska, Nowy Świat, Podleśna, Skośna 2 Ochotnicza Straż Pożarna ul. Wojska Polskiego 26 Pokój
5 Sołectwo Pokój ulice: Mariacka, Średnia, Wojska Polskiego 2 Ochotnicza Straż Pożarna ul. Wojska Polskiego 26 Pokój
6 Sołectwa: Krogulna, Siedlice 7 Świetlica Wiejska Zieleniec 26A
7 Sołectwo Zieleniec; od 1 do 66 7 Świetlica Wiejska Zieleniec 26A
8 Sołectwo Zieleniec: od 67 do końca 7 Świetlica Wiejska Zieleniec 26A
9 Sołectwo Domaradz 4 Szkoła Podstawowa Domaradz 3
10 Sołectwo Domaradz: Przysiółki: Jagienna, Kozuby 4 Szkoła Podstawowa Domaradz 3
11 Sołectwo Domaradz: Przysiółki: Paryż, Świercowskie, Żabiniec 8 Świetlica Wiejska Fałkowice 61
12 Sołectwo: Fałkowice 8 Świetlica Wiejska Fałkowice 61
13 Sołectwa: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia 5 Środowiskowy Hufiec Pracy ul. Szkolna 5 Dąbrówka Dolna
14 Sołectwo: Lubnów 5 Środowiskowy Hufiec Pracy ul. Szkolna 5 Dąbrówka Dolna
15 Sołectwa: Kopalina, Zawiść 6 Świetlica Wiejska ul. Odrodzenia Polski 2 Zawiść

 

WÓJT GMINY POKÓJ

BARBARA ZAJĄC   


INFORMACJA o okręgach i obwodach głosowania dla mieszkańców gminy Pokój:

Wersja XML