Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pokój

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju
z dnia 22 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Pokój
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pokój:

 1. ZAJĄC Barbara, lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Pokój,
  członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
  zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE POKÓJ OPP

 

Przewodnicząca               
Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju
Ewa Lizak                    

Wersja XML