Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o publicznym losowaniu kandydatów na członków wszystkich komisji obwodowych w gminie Pokój

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w zw. z § 13 pkt 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.10.2014 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Pokój odbędzie się publiczne losowanie kandydatów na członków  wszystkich komisji obwodowych w Gminie Pokój dla przeprowadzenia wyborów w dniu 16 listopada 2014 r.

Przewodnicząca        
Gminnej Komisji Wyborczej
w Pokoju
             

Ewa Lizak            

Wersja XML