Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 1

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju
z dnia 08.10.2014 r.
o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów
do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 1

Na podstawie art. 434 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

W okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Pokój obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju zarejestrowała jedną listę zgłoszonych kandydatów, których liczba jest równa liczbie mandatów radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 1.

W związku z tym, na podstawie art. 434 §1 Kodeksu wyborczego w okręgu wyborczym nr 1 wyborów do Rady Gminy Pokój termin zgłaszania kandydatów na radnych zostaje przedłużony o 5 dni, licząc od dnia rozplakatowania obwieszczenia, czyli do 13.10.2014 r. Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej w tym dniu pełniony będzie od godz. 1200 do godz. 2000. W pozostałe dni w godzinach podanych  w Informacji Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 25.10.2014 r.

Przewodnicząca        
Gminnej Komisji Wyborczej
w Pokoju
              

Ewa Lizak             

Wersja XML