Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Gminy w Pokoju

 W załącznikach znajdują się uchwały Rady Gminy w Pokoju

kadencja 2002-2006


 

informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 15.02.2005

 

DOCuchwała nr I.1.02 Rady Gminy w Pokoju w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Pokój.doc

DOCUchwała nr XII.115.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2004-2008.doc

DOCUchwała nr XII.116.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie zmiany uchwały.doc

DOCUchwała nr XIII.117.2003 z dnia 16.02.2004r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Pokoju..doc

DOCUchwała nr XIII.118.2003 z dnia 16.02.2004r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pokoju..doc

DOCUchwała nr XIII.119.2003 z dnia 16.02.2004r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy w Pokoju..doc

DOCUchwała nr XIII.121.2004 z dnia 16.02.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.doc

DOCUchwała nr XIII.120.2004 z dnia 16.02.2004r. w sprawie zmiany uchwały.doc

DOCUchwała nr XIII.122.2004 z dnia 16.02.2004r. w sprawie przekazania mienia ruchomego.doc

DOCUchwała nr XIV.124.2004 z dnia 29.3.2005 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.doc

DOCUchwała nr XV.134.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.doc

DOCUchwała nr XV.134.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc

DOCUchwała nr XV.135.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc

DOCUchwała nr XV.136.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc

DOCUchwała nr XV.137.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc

DOCUchwała nr XV.138.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc

DOCUchwała nr XV.139.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie zmiany uchwałybudżetowej na 2004r..doc

DOCUchwała nr XV.140.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy.doc

DOCUchwała nr XV.141.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy.doc

DOCUchwała nr XVI.142.2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie uchwalenia uchwały.doc

DOCUchwała nr XVI.143.2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie przyjęcia nieruchomości na mienie gminy.doc

DOCUchwała nr XVI.144.2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy w drodze bezprzetargowej.doc

DOCUchwała nr XVI.145.2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc

DOCUchwała nr XVI.146.2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r..doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIV.123.2004 z dnia 29.03.2004r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Pokój z org. pozarządowymi na 2004r..doc

DOCUchwała nrXIV.123.2004 z dnia29.3.2005 w sprawieprzyjęcia programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi na rok 2004.doc

DOCUchwała nrXIV.125.2004 z dnia 29.3.2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wynagrodzeń pracowników ZGK w Pokoju.doc

DOCUchwała nrXIV.127.2004 z dnia 29.3.2005 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy w drodze bezprzetargowej.doc

DOCUchwała nrXIV.128.2004 z dnia 29.3.2005 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy w drodze bezprzetargowej.doc

DOCUchwała nrXIV.129.2004 z dnia 29.3.2005 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc

DOCUchwała nrXIV.130.2004 z dnia 29.3.2005 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r..doc

DOCUchwała nrXIV.131.2004 z dnia 29.3.2005 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.doc

DOCUchwała nrXIV.132.2004 z dnia 29.3.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Pokój na lata 2004-2013.doc

DOCUchwała nrXV.133.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie zmiany uchwały.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr VII.66.2003 z dnia 26.05.2003r.w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV.245.2001 z dnia 28.12.2001r. w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr VII.68.2003 z dnia 26.05.2003r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pokój.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr VII.69.2003 z dnia 26.05.2003r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pokój.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr VII.70.2003 z dnia 26.05.2003r.w sprawie określenia osob inkasentów opłaty targowej oraz wysokości ich wynagrodzeń.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr VII.71.2003 z dnia 26.05.2003r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nr VIII.73.2003r. z dnia 30.06.2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrIX.76.2003r. z dnia 25.08.2003r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2003 rok.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrIX.77.2003r. z dnia 25.08.2003r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2003-2007.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrIX.78.2003r. z dnia 25.08.2003r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrIX.79.2003r. z dnia 25.08.2003r. w sprawie uchwalenia Statusu Gminy Pokój..doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrIX.80.2003r.z dnia 25.08.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy w drodz bezprzetargowej.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrIX.81.2003r.z dnia 25.08.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy w drodz bezprzetargowej.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrVII.72.2003r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrVIII.74.2003r. z dnia 30.06.2003r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrVIII.75.2003r. z dnia 30.06.2003r. w sprawiezaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.82.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie powołania Skarbnika Gminy.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.83.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie wyboru ławników do Sądu Okregowego w Opolu oraz do Sądu Rejonowego w Kluczborku.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.85.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.86.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.87.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.88.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie wyrażenia stanowiska na temat rządowego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.89.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.90.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zmiany okreslenia osób inkasentów podatków oraz wysokosci ich wynagrodzenia.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.91.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zmiany załącznika do uchwały.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.92.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zmiany uchwały.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.93.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy w drodze bezprzetargowej.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.94.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie zmiany uchwały.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.95.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.96.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.97.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.98.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.99.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.100.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.101.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.102.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.103.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Pokój.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.104.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXII.105.2003r.z dnia 29.12.2003r w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości na 2004r..doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXII.106.2003r.z dnia 29.12.2003r w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXII.107.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.doc

SFVUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXII.108.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2004 rok.sfv

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXII.109.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie zmiany uchwały.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXII.110.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.doc

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXII.111.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie ustaleniaopłat za usługi pogrzebowe świadczone na cmentarzu komunalnym w Zieleńcu.doc

SFVUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXII.112.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Gimnazjalnych w Pokoju.sfv

SFVUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.85.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.sfv

DOCUchwała nr XII.115.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2004-2008.doc

DOCUchwała nr XII.116.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie zmiany uchwały.doc

DOCUchwała nr XIII.117.2003 z dnia 16.02.2004r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Pokoju..doc

DOCUchwała nr XIII.118.2003 z dnia 16.02.2004r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pokoju..doc

DOCUchwała nr XIII.119.2003 z dnia 16.02.2004r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy w Pokoju..doc

DOCUchwała nr XIII.120.2004 z dnia 16.02.2004r. w sprawie zmiany uchwały.doc

DOCUchwała nr XIII.121.2004 z dnia 16.02.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.doc

DOCUchwała nr XIII.122.2004 z dnia 16.02.2004r. w sprawie przekazania mienia ruchomego.doc

DOCDokuchwałaIV.30.2003 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pokoju.doc

DOCchwałanrII.12.2002 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy nie objęte pprzepisami o opłacie skarbowej na rok 2003.doc

DOCi warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Pokój.doc

DOCuchwała nr VI.57.2003 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.doc

DOCuchwała nr VI.58.2003 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie odwołania Skarnika Gminy.doc

DOCuchwała nr VI.59.2003 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy.doc

DOCuchwała nr VI.60.2003 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy w Pokoju.doc

DOCuchwała nr VI.61.2003 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Zakładu Gospodarki komunalnej w Pokoju.doc

DOCuchwała nr VI.62.2003 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie uchwały budżetowej na 2003 rok.doc

DOCuchwała nr VI.63.2003 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska na lata 2003-2010.doc

DOCuchwała nr VI.64.2003 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy w drodze bezprzetargowej.doc

DOCuchwała nr VII.65.2003 z dnia 26 maja 2003r. w sprawie utrzymania Zespołu Szkół Gimnazjalnych.doc

DOCUchwała Rady Gminy nrXII.113.2003 z dnia 29.12.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc

DOCUchwała Rady Gminy nrXII.114.2003 z dnia 29.12.2003r w sprawie przyjęcia do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004r..doc

DOCuchwałaII.6.2002 w sprawie uchwalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej.doc

DOCuchwałaII.7.2002 w sprawie wysokości diet radnych i członków komisji.doc

DOCuchwałaII.9.2002 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Pokój na rok podatkowy 2003.doc

DOCuchwałaIII.18.2002 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc

SFVuchwałaIII.27.2002 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.sfv

DOCuchwałaIV.29.2003 w sprawie planu pracy Rady Gminy w Pokoju.doc

DOCuchwałanr.I.2.2002 Rady Gminy w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego.doc

DOCuchwałanr.II.3.2002 Rady Gminy w sprawie powołania komisji rewizyjnej.doc

DOCuchwałanr.II.5.2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.doc

DOCuchwałanr.II.10.2002 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003r.doc

DOCuchwałanr.II.11.2002 w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2003r.doc

SFVuchwałanr.IV.28.2002 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pokój.sfv

DOCuchwałanr.IV.34.2003 w sprawie powołania Komisji Budżetowej.doc

DOCuchwałanr.IV.36.2003 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienia gminy w drodze bezprzetargowej.doc

DOCuchwałanr.VI.56.2003 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002rok.doc

DOCuchwałanrII.13.2002 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2003.doc

DOCuchwałanrII.14.2002 w sprawie zmiany uchwałay budzżetowej na 2002 rok.doc

SFVuchwałanrIII.15.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i osprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Pokój.sfv

DOCuchwałanrIII.16.2002 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.doc

DOCuchwałanrIII.19.2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.doc

DOCuchwałanrIII.20.2002 w sprawie- wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach.doc

DOCuchwałanrIII.21.2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.doc

DOCuchwałanrIII.22.2002 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanu ścieków.doc

DOCuchwałanrIII.23.2002 w sprawie opłat za usługi komunalne na rok 2003.doc

DOCuchwałanrIII.24.2002 w sprawie ustalenia cen za usługi pogrzebowe świadczone na cmentarzu komunalnym w Zieleńcu na rok 2003.doc

DOCuchwałanrIII.25.2002 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gmniy.doc

DOCuchwałanrIII.26.2002 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 rok.doc

DOCuchwałanrIII. 17.2002 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc

DOCuchwałanrIV.31.2003 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Pokój.doc

DOCuchwałanrIV.32.2003 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.doc

DOCuchwałanrIV.33.2003 w sprawie uchwalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.doc

DOCuchwałanrIV.35.2003 w sprawie uchylenia uchwały.doc

DOCuchwałanrIV.37.2003 W sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy w drodze bezprzetargowej.doc

DOCuchwałanrIV.38.2003 w sprawie zbycia nieruchmości stanowiących mienie gminy w drodze bezprzetargowej.doc

DOCuchwałanrIV.39.2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat.doc

DOCuchwałanrIV.40.2003 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pokój.doc

ZIPuchwałanrIV.41.2003 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokój.zip

DOCuchwałanrIV.44.2003 w sprawie zmiany uchwały budźetowej na rok 2003.doc

DOCuchwałanrV.43.2003 w sprawie utworzenia publicznego Gimnazjum dla Dorosłych.doc

DOCuchwałanrV.45.2003 w sprawie przyjęcia do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003.doc

DOCuchwałanrV.46.2003 w sprawie przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Pokój.doc

DOCuchwałanrV.47.2003 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy w drodze bezprzetargowej.doc

DOCuchwałanrV.48.2003 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc

DOCuchwałanrV.49.2003 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy.doc

DOCuchwałanrV.50.2003 w sprawie udzielenia dotacji dla Gminnego Zrzeszenia-Ludowe Zespoły Sportowe w Pokoju.doc

DOCuchwałanrV.51.2003 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2003.doc

DOCuchwałanrV.52.2003 w sprawie uchwały nrII.13.2002 Rady Gminy w Pokoju z dnia 29 listopada 2002.doc

DOCuchwałanrV.53.2003 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy.doc

DOCuchwałanrV.54.2003 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2003.doc

SFVuchwałanrVI.55.2003 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli....sfv

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIV.124.2004 z dnia 29.03.2004r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIV.125.2004 z dnia 29.03.2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w OPS.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIV.126.2004 z dnia 29.03.2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w ZGK.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIV.131.2004 z dnia 29.03.2004r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.159.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie uchylenia uchwał.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.160.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.161.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie wysokości oraz szczególnych warunków przyznawania zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.162.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową , zasiłki okresowe lub celowe udzielone pod warunkiem zwrotu.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.163.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2005-2009.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.164.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r..doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XV.132.2004 z dnia 17.05.2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego planu Rozowju Gminy Pokój na lata 2004-2013.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVI.147.2004 z dnia 28.06.2004r. w sprawie przystąpienia gminy Pokój do projektu e-urzad dla mieszkańca Opolszczyzny.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVI.148.2004 z dnia 28.06.2004r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVII.149.2004 z dnia 05.07.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r..doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.150.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r..doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.151.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r..doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.152.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.153.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.154.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie okreslenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnosci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.155.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.156.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.157.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie odwołania członka Komisji Budżetowej.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.158.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowej.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.159.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie uchylenia uchwał.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.160.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.161.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie wysokości oraz szczególnych warunków przyznawania zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.162.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową , zasiłki okresowe lub celowe udzielone pod warunkiem zwrotu.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.163.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2005-2009.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.164.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r..doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.168.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie powołania doraźnej komisji ds. opracowania Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.167.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnej strategii rozwiązywani problemów społecznych...na lata 2005-2015.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.166.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy pokój z organizacjami pozarządowymi na 2005r..doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.165.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie nadania statutu Publicznej szkole Podstawowej w Pokoju.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.169.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie powołania doraźnej komisji ds. rozwoju lokalnego.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.170.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową , zasiłki okresowe lub celowe udzielone pod warunkiem zwrotu.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.171.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.172.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.173.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie ustalenia górej stawki opłaty za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pokój.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.174.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.175.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005r. oraz zwolnień w tym podatku.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.176.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.177.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie powołania komisji doraźnej.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XXI.178.2004 z dnia 28.12.2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XXI.179.2004 z dnia 28.12.2004r. w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiazywania problemów społecznych....na lata 2005-2015.doc

DOCzałaczniki do gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych....na lata 2005-2015.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XXI.180.2004 z dnia 28.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XXI.181.2004 z dnia 28.12.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.doc

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XXI.182.2004 z dnia 28.12.2004r. w sprawie przystąpienia do spółki akcyjnej.doc

DOC_zalacznik100_

DOC_zalacznik100_

DOC_zalacznik100_

DOC_zalacznik100_

DOC_zalacznik100_

DOC_zalacznik100_

DOC_zalacznik100_

DOC_zalacznik100_

DOC_zalacznik100_

DOC_zalacznik100_

DOC_zalacznik100_

DOC_zalacznik100_

RTF_zalacznik100_

DOC_zalacznik100_

DOC_zalacznik100_

DOC_zalacznik100_

DOC_zalacznik100_

DOC_zalacznik100_

Wersja XML