Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 2 lutego 2011 r. o godz.15:00

ZAWIADOMIENIE
O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ


     Na podstawie § 39 pkt.1 Statutu Gminy Pokój (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007 r. nr 72, poz.2149 z późn. zm.) zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 2 lutego 2011 r. o godz.15.00 w Urzędzie Gminy Pokój.
Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie kontrola gospodarki finansowo-ekonomicznej gminy za II półrocze 2010 r.

 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej                    

Marek Kruczek                                 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2011-01-31

 

Wersja XML