Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu nr 1

Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju
z dnia 2 listopada 2010 r.
o obsadzeniu mandatów radnych
do Rady Gminy Pokój
bez głosowania
w okręgu nr 1

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 1. W okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Pokój obejmującym 2 mandatów, Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju zarejestrowała 2 kandydatów na radnych.

  W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 1 głosowania w wyborach do Rady Gminy Pokój nie przeprowadza się.
 2. Za wybranych na radnych Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju uznaje następujących zarejestrowanych kandydatów:

z listy nr 16 KW STOWARZYSZENIA "POKÓJ" OPP W POKOJU

 1. HADYNA Witold Jan
 2. PIEKARSKA Krystyna Irena

 

Przewodniczący                      
Gminnej Komisji Wyborczej              
w Pokoju                           


Ewa Lizak                          


 

Podmiot udostępniający: Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Lizak
Data wytworzenia: 2010-11-02

 

Wersja XML