Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Pokój - 26 września 2011 r. o godz. 15:00

Pokój, dnia 19 września 2011 r.

 
OR.II. 0002.10.2011
 
                                                                                 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 
 
 

Zapraszam na X sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu

 
26 września 2011 r. o godz.1500
 
wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 1. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Pokój

4.      Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

 1. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 2. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności między sesjami
 3. Interpelacje i zapytania radnych
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu oraz do Sądu Rejonowego w Kluczborku

b)   zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

c)   wieloletniej prognozy finansowej

d)   zmiany budżetu gminy na 2011 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   mgr Jacek Gosławski 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2011-09-19
Wersja XML