Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Pokój - 28 czerwca 2010

Pokój, dnia 18 czerwca 2010 r.

OR.II 0052/XLIII/2010
 
 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 
 
 
Zapraszam na XLIII sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu
 
28  czerwca  2010 r. o godz.1400
 

wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołów z:

                                            a.            XLI sesji Rady Gminy Pokój

                                            b.            XLII sesji Rady Gminy Pokój

 1. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 2. Informacja Prezesa spółki „Ekowod” na temat jej funkcjonowania
 3. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

                                           a.            przyjęcia do realizacji projektu „Aktywne Pokojanki” w ramach priorytetu VII, działania 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

                                          b.            zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowania operacji pn. "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zieleńcu

                                           c.            zmiany budżetu gminy na 2010 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy                         
 
      mgr Jacek Gosławski                                 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2010-06-18

 

 

Wersja XML