Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6015858070566122620600000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
698176871064924647266677273465743186027461582536865828362662
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
747986043667845719297610967832680118174357002701206340363166
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
819827422583199876606707760082698805300455560655648247568763
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
528964699961430489845395056602626516324055174704207146767185
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
512325927450038539794993658889572825042747860468295986555786
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
292442840928629339314074330019366483558536776486844018647820
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
157922776856801130641105471299291113331101069576095598135112
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000028527
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 148663
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 123837
 3. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 92179
 4. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 76776
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 73269
 6. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 62792
 7. Zamówienia_publiczne
  Wyświetleń: 32172
 8. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 31876
 9. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 31789
 10. Inne informacje
  Wyświetleń: 27028
 11. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 26493
 12. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 23712
 13. Karty usług
  Wyświetleń: 22423
 14. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 16834
 15. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 16322
 16. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju
  Wyświetleń: 15956
 17. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 15558
 18. WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
  Wyświetleń: 15422
 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 14765
 20. Wykazy działek do sprzedaży
  Wyświetleń: 13973
 21. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju
  Wyświetleń: 13892
 22. WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Wyświetleń: 13873
 23. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 13707
 24. Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
  Wyświetleń: 13522
 25. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 13132
 26. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 13074
 27. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 12871
 28. Uchwały Rady Gminy 2006 r. - 2010 r.
  Wyświetleń: 11681
 29. Sołectwo Domaradz
  Wyświetleń: 11360
 30. Zagospodarowanie przestrzenne w gminie Pokój
  Wyświetleń: 10974
 31. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 10968
 32. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 10740
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10624
 34. Plan pracy Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 10319
 35. Podstawy prawne funkcjonowania gminy Pokój
  Wyświetleń: 10283
 36. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10281
 37. Wójt Gminy Pokój
  Wyświetleń: 10204
 38. kompetencje wójta gminy
  Wyświetleń: 10203
 39. Sołectwo Zieleniec
  Wyświetleń: 10199
 40. Sołectwo Ładza
  Wyświetleń: 10195
 41. Plany strategiczne Gminy Pokój
  Wyświetleń: 10177
 42. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój oraz informacje o stanie mienia
  Wyświetleń: 10155
 43. Zarządzenie Wójta Gminy Pokój w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 21 października 2007 r.
  Wyświetleń: 10115
 44. Zarządzenia Wójta 2008
  Wyświetleń: 10080
 45. Zarządzenia Wójta 2009
  Wyświetleń: 10038
 46. Załatwianie spraw urzędowych
  Wyświetleń: 10023
 47. Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminnej
  Wyświetleń: 10002
 48. Uchwały Rady Gminy 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 9921
 49. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9915
 50. Uchwały Rady Gminy w Pokoju
  Wyświetleń: 9869
 51. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9832
 52. Sekretarz Gminy Pokój
  Wyświetleń: 9676
 53. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju
  Wyświetleń: 9660
 54. Sołectwo Kopalina
  Wyświetleń: 9613
 55. Sołectwo Fałkowice
  Wyświetleń: 9612
 56. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju - zakres działania
  Wyświetleń: 9580
 57. Protokoły Rady Gminy Pokój 2002 r. - 2006 r.
  Wyświetleń: 9549
 58. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 9433
 59. Referat Finansów
  Wyświetleń: 9426
 60. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 9410
 61. Sołectwo Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 9398
 62. Zarządzenia Wójta 2010
  Wyświetleń: 9387
 63. Sołectwo Pokój
  Wyświetleń: 9366
 64. Sołectwo Zawiść
  Wyświetleń: 9326
 65. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 9323
 66. Sołectwo Lubnów
  Wyświetleń: 9303
 67. Sołectwo Siedlice
  Wyświetleń: 9202
 68. Uchwały Rady Gminy 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 9167
 69. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 9076
 70. Sołectwo Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 9040
 71. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 9030
 72. Sołectwo Krogulna
  Wyświetleń: 9000
 73. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8919
 74. Budżet Gminy Pokój na 2006 rok
  Wyświetleń: 8891
 75. Przetargi i zamówienia publiczne - GOPS
  Wyświetleń: 8814
 76. Gospodarka finansowa
  Wyświetleń: 8808
 77. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8807
 78. Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
  Wyświetleń: 8801
 79. Sołectwo Krzywa Góra
  Wyświetleń: 8794
 80. Rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 8719
 81. Budżet Gminy Pokój na 2012 rok
  Wyświetleń: 8664
 82. Protokoły Rady Gminy Pokój 2006 r. - 2010 r.
  Wyświetleń: 8656
 83. Protokoły Rady Gminy Pokój 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 8632
 84. Skarbnik Gminy Pokój
  Wyświetleń: 8561
 85. Kompetencje organów władzy
  Wyświetleń: 8540
 86. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 8533
 87. Dziennik Ustaw
  Wyświetleń: 8512
 88. Budżet na 2005r.
  Wyświetleń: 8506
 89. Majątek gminy
  Wyświetleń: 8430
 90. Budżet Gminy Pokój na 2011 rok
  Wyświetleń: 8429
 91. Statut Gminy Pokój
  Wyświetleń: 8392
 92. Budżet Gminy Pokój na 2010 rok
  Wyświetleń: 8384
 93. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 8308
 94. budżet Gminy Pokój na 2005 rok
  Wyświetleń: 8247
 95. Monitor Polski
  Wyświetleń: 8208
 96. Biuro Rady Gminy
  Wyświetleń: 8194
 97. Zarządzenia Wójta 2011
  Wyświetleń: 8151
 98. Obsługa Prawna
  Wyświetleń: 8096
 99. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 8089
 100. Zarządzenia Wójta 2013
  Wyświetleń: 8052
 101. Budżet Gminy Pokój na 2007 rok
  Wyświetleń: 7930
 102. Budżet Gminy Pokój na 2009 rok
  Wyświetleń: 7925
 103. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 7905
 104. Wybory do Sejmu i Senatu 2007
  Wyświetleń: 7905
 105. Zarządzenia Wójta 2007
  Wyświetleń: 7879
 106. Zarządzenia Wójta 2012
  Wyświetleń: 7742
 107. Wybory Samorządowe Uzupełniające 2011
  Wyświetleń: 7701
 108. Budżet Gminy Pokój na 2008 rok
  Wyświetleń: 7699
 109. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 7660
 110. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 7595
 111. Zarządzenia Wójta 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 7594
 112. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 7518
 113. Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 7501
 114. Oświadczenia majątkowe za 2016 r.
  Wyświetleń: 7328
 115. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6957
 116. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 6937
 117. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 6828
 118. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pokój za 2016 r.
  Wyświetleń: 6824
 119. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6660
 120. Protokoły Rady Gminy Pokój 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 6501
 121. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 6455
 122. Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminnej
  Wyświetleń: 6444
 123. Zgłoszenie wyjazdu poza granice/ powrotu z wyjazdu poza granice rzeczpospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy - ELP12
  Wyświetleń: 6221
 124. Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
  Wyświetleń: 6191
 125. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 6126
 126. Uchwały Rady Gminy 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 6003
 127. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko referent ds. zadań nieinwestycyjnych i komunikacji społecznej
  Wyświetleń: 5976
 128. Komisje Rady Gminy - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5915
 129. Postanowienie o odstapieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5908
 130. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5871
 131. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5836
 132. wykaz w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej zabudowanej obręb Domaradz - działka nr 804/4, obręb Domaradz
  Wyświetleń: 5767
 133. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 5522
 134. konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju -nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 5478
 135. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - ROP9
  Wyświetleń: 5444
 136. Założenia projektowanych aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5406
 137. Skład Rady Gminy - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5383
 138. REJESTR PETYCJI
  Wyświetleń: 5350
 139. Wzory deklaracji na podatki od nieruchomości (DN-1), podatek rolny (DR-1) i podatek leśny (DL-1) od osób prawnych
  Wyświetleń: 5304
 140. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pokój za 2015 r.
  Wyświetleń: 5252
 141. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR. S.C., Pokój, ul. 1 Maja 38/B, działka Nr 1249/174
  Wyświetleń: 5245
 142. SPÓŁKI KOMUNALNE
  Wyświetleń: 5236
 143. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 5213
 144. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 5207
 145. Składy obwodowych komisji wyborczych w gminie Pokój
  Wyświetleń: 5194
 146. Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
  Wyświetleń: 5170
 147. Referat finansów
  Wyświetleń: 5148
 148. Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Pokój - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 5137
 149. Protokoły Rady Gminy Pokój 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 5115
 150. Zapytanie ofertowe, 29.03.2017 r. - wykonanie map do celów projektowych + Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 5075
 151. Wzory informacji podatkowych - podatek od nieruchomości (IN-1), podatek rolny (IPR-1) i podatek leśny (IPL-1) od osób fizycznych
  Wyświetleń: 5066
 152. Referat organizacyjny
  Wyświetleń: 5062
 153. Zapytanie ofertowe - usługi szkoleniowe nauka języka angielskiego
  Wyświetleń: 5026
 154. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 5004
 155. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4966
 156. PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4934
 157. Zarządzenie ws zmiany stawek czynszu dzierżawnego
  Wyświetleń: 4860
 158. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:?skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C
  Wyświetleń: 4750
 159. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4732
 160. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 4645
 161. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY
  Wyświetleń: 4614
 162. Sprzedaż działek numer 1014/1 i 90/1
  Wyświetleń: 4602
 163. Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Pokój - 27 czerwca 2014 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 4584
 164. Kompetencje organów władzy
  Wyświetleń: 4574
 165. Zawiadomienie O XXXIV sesji Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 4528
 166. „Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec (dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 357, 346) ”-przetarg ponowny
  Wyświetleń: 4500
 167. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2014
  Wyświetleń: 4486
 168. Wójt Gminy Pokój ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności do lokalu mieszkalnego na działce nr 177 w Domaradzu
  Wyświetleń: 4482
 169. konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Pokoju ul. Sienkiewicza 10 - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 4460
 170. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz. nr 66 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 4417
 171. Konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 4411
 172. „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 4404
 173. Wójt Gminy Pokój ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu - konkurs rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 4382
 174. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 4364
 175. Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (testamentu) – USCP13
  Wyświetleń: 4354
 176. Zarządzenie nr 120/2008 Wójta Gminy Pokój w sprawie zmiany stawek czynszowych za wynajem lokali użytkowych
  Wyświetleń: 4345
 177. Zarządzenia Wójta 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 4329
 178. Zadania gminy
  Wyświetleń: 4315
 179. zamówienie publiczne: Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju
  Wyświetleń: 4310
 180. PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4307
 181. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podisnpektor ds. Pozyskiwania Śroków Pozabudżetowych- rosztrzygnięty
  Wyświetleń: 4296
 182. Wydanie dowodu osobistego ELP1
  Wyświetleń: 4289
 183. Wójt Gminy Pokój ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
  Wyświetleń: 4270
 184. Tryb działania Rady Gminy oraz Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4268
 185. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU
  Wyświetleń: 4261
 186. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach - SENAT okr. 51 oraz zarejestrowanych listach kandydatów - SEJM okr. 21
  Wyświetleń: 4216
 187. Zarządzenie wewnętrzne nr 6K.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pokój Regulaminu okresowej oceny pracowników
  Wyświetleń: 4202
 188. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2013
  Wyświetleń: 4193
 189. Wójt Gminy Pokój zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pokój, dla obszaru wsi Pokój
  Wyświetleń: 4183
 190. O B W I E S Z C Z E N I E
  Wyświetleń: 4174
 191. WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na kadencję 2012-2015
  Wyświetleń: 4148
 192. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4140
 193. Zapytanie ofertowe- dostawa wyposażenia do obiektu Dziennego Pobytu Senior+ w Pokoju
  Wyświetleń: 4136
 194. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2020
  Wyświetleń: 4125
 195. zapytanie ofertowe- usługi w zakresie gospodarki drzewostanem w zabytkowym założeniu parkowym w Pokoju
  Wyświetleń: 4118
 196. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 19 listopada 2012 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 4118
 197. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 30 października 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 4109
 198. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4108
 199. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4102
 200. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4100
 201. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2012
  Wyświetleń: 4096
 202. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP do Senatu RP
  Wyświetleń: 4072
 203. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4066
 204. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 4048
 205. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4041
 206. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Komunikacji Społecznej - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 4008
 207. Zarządzenie Nr 182/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 4001
 208. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko inspektor ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3999
 209. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 3998
 210. SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU
  Wyświetleń: 3997
 211. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3994
 212. Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 3992
 213. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój
  Wyświetleń: 3991
 214. Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 05 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
  Wyświetleń: 3983
 215. Przetarg:„Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2017/2018 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu "
  Wyświetleń: 3980
 216. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. inwestycji, remontów i dróg
  Wyświetleń: 3968
 217. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienie do organów uzgadniających i opiniujących dla przedsięwzięcia polegajacego na stacji demontażu pojazdów
  Wyświetleń: 3948
 218. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2011
  Wyświetleń: 3945
 219. Zarządzenie nr 126/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych pobieranych na cmentarzach komunalnych w Gminie Pokój
  Wyświetleń: 3945
 220. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 3944
 221. Nabór na wolne stanowisko - podinspektor ds. windykacji należności i osbługi kasowej
  Wyświetleń: 3935
 222. Zarządzenie Nr 259A/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok
  Wyświetleń: 3934
 223. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju
  Wyświetleń: 3930
 224. Zarządzenie Wewnętrzne nr 7K/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 R w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3928
 225. ZARZĄDZENIE NR 6K/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 17 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy Pokój oraz zasad jej stosowania
  Wyświetleń: 3914
 226. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: PRODUKCJI BRYKIETU ZE SŁOMY I SIANA na działce Nr 464/3, k.m. 3, obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 3908
 227. PRZETARG NIEOGRANICZONY, znak sprawy:SG-IX.271.4.2016 robocza nazwa:„OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO – PARK W POKOJU” (PRZETARG PONOWNY)
  Wyświetleń: 3894
 228. Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju- etap I
  Wyświetleń: 3890
 229. Zamówienie w trybie art. 4 pkt 8 Pzp
  Wyświetleń: 3889
 230. Zapytanie ofertowe remont drogi - ul. Opustowa w Zawiści
  Wyświetleń: 3888
 231. ZARZĄDZENIE NR 24/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, określenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywania kopii dokumentów (...)
  Wyświetleń: 3875
 232. ZAKŁAD KOMUNALNY POKÓJ SPÓŁKA Z O.O.
  Wyświetleń: 3868
 233. Zarządzenie nr 252/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3855
 234. Transmisja obrad Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3840
 235. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 3834
 236. Przedsiebiorczy przedszkolak- przetarg nieograniczony 13.12.2017
  Wyświetleń: 3824
 237. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3822
 238. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 3820
 239. Zarządzenie nr 192.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego
  Wyświetleń: 3803
 240. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 września 2007 r.
  Wyświetleń: 3798
 241. Zarządzenie Nr 268B/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok
  Wyświetleń: 3791
 242. Zarządzenie Nr 185/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmiany wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3787
 243. Zarządzenie wewnętrzne nr 8K/2009 Wójt Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 R. w sprawie ustanowienia zasad przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3784
 244. Podatki - NOWE
  Wyświetleń: 3782
 245. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 3776
 246. Zarządzenie nr 5K/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3760
 247. INFORMACJA o okręgach i obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3755
 248. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3749
 249. Zarządzenie nr 79/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 3739
 250. ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 3738
 251. Zapytanie ofertowe- dostawa wyposażenia do obiektu Dziennego Pobytu Senior+ w Pokoju - ponowne
  Wyświetleń: 3727
 252. Uchwały Rady Gminy 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 3726
 253. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
  Wyświetleń: 3707
 254. ZARZĄDZENIE NR 5K/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3704
 255. Zarządzenie nr 128/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01 października 2008 roku
  Wyświetleń: 3699
 256. Zarządzenie nr 261.2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3691
 257. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ Z 25.11.2014 R. O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POKOJU
  Wyświetleń: 3690
 258. Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 3687
 259. ZARZĄDZENIE NR 42/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3663
 260. Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2012 r.
  Wyświetleń: 3656
 261. Zarządzenie Nr 189/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3656
 262. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2013 r.
  Wyświetleń: 3651
 263. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 3643
 264. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 3639
 265. Nadanie dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca – USCP3
  Wyświetleń: 3627
 266. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – RPP5
  Wyświetleń: 3627
 267. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 3612
 268. Zarządzenie nr 268.2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminyPokój
  Wyświetleń: 3606
 269. Zarządzenie Nr 209/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3604
 270. Zarządzenie nr 119/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego od nieruchomiści dz. ew. nr 986/82 obręb Pokój
  Wyświetleń: 3589
 271. Zawiadomienie w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach
  Wyświetleń: 3582
 272. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej - terminy dyżurów
  Wyświetleń: 3579
 273. w sprawie przeprowadzenia konsulatcji społecznych projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
  Wyświetleń: 3579
 274. Zarządzenie Nr 177.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3572
 275. ZARZĄDZENIE NR 37/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3564
 276. Skład Rady Gminy - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3546
 277. Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Pokój w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3545
 278. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku
  Wyświetleń: 3545
 279. Zarządzenie Nr 202A/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 lipca 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3545
 280. ZARZĄDZENIE NR 53/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Pokój wraz z zapewnieniem im opieki podczas przejazdu
  Wyświetleń: 3535
 281. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2014 r.
  Wyświetleń: 3516
 282. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 3516
 283. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 3514
 284. Zarządzenie nr 118/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego od nieruchomiści dz. ew. nr 773/6 obręb Domaradz
  Wyświetleń: 3505
 285. Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego
  Wyświetleń: 3502
 286. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do wymagań dotyczących stacji demontażu pojazdów
  Wyświetleń: 3501
 287. Zarządzenie Nr 174.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3495
 288. Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  Wyświetleń: 3492
 289. OBWIESZCZENIA o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Namysłowskiego i Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3491
 290. Zarządzenie nr 121/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszy dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3487
 291. Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3487
 292. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) - ELP2-OP_błąd
  Wyświetleń: 3486
 293. Zarządzenie Nr 259.2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3483
 294. Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3483
 295. Zarządzenie Nr 5K/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 r.
  Wyświetleń: 3483
 296. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Pokój na 16.08.2017 r.
  Wyświetleń: 3477
 297. Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3467
 298. Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta gminy Pokój z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 r.
  Wyświetleń: 3463
 299. Zarządzenie nr 45/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m? powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3457
 300. Komisje Rady Gminy - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 3456
 301. Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3455
 302. Dowozy dzieci do szkół w sezonie 2013/2014
  Wyświetleń: 3443
 303. Zarządzenie nr 253/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Pokój
  Wyświetleń: 3414
 304. Zawarcie małżeństwa cywilnego poza USC – USCP4a
  Wyświetleń: 3400
 305. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3396
 306. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wylosowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gmin w Pokoju w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 3386
 307. Zarządzenie nr 94/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3386
 308. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 3378
 309. DOSTAWA ŻYWNOŚCI DLA SP DOMARADZ
  Wyświetleń: 3376
 310. UCHWAŁA NR 06/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3375
 311. Zamówienie w trybie art. 4 pkt 8 - NOWE
  Wyświetleń: 3368
 312. Zarządzenie Nr 240/2010 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udostępnienia informacji publicznej, określenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywania kopii dokumentów zawierających informację publiczną (...)
  Wyświetleń: 3367
 313. „Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec (dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 357, 346) ”-przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 3366
 314. Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu Otwartego Konkusru Ofert o przyznanie dotacji na wsparcie dzialnalnosci klubów sportowych z terenu gminy Pokój
  Wyświetleń: 3359
 315. Zarządzenie nr 123/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 sierpnia 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu określającego tryb pracy Komisji
  Wyświetleń: 3356
 316. Zarządzenie 142/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01 października 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Ochrony Środowiska, którego integralną część stanowi Gminny Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3354
 317. Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3351
 318. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzieci polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 3339
 319. Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
  Wyświetleń: 3324
 320. Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 04 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy w 2012 roku i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 3322
 321. Sporządzenie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego - zabytkowe założenie parkowe w Pokoju
  Wyświetleń: 3306
 322. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
  Wyświetleń: 3291
 323. Zarządzenie nr 46/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m? powierzchni użytkowej lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Pokój.
  Wyświetleń: 3287
 324. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pokoju etap I w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Żeromskiego, Rataja, Wolności, 1-go Maja, Reja, Mariacka, Średnia
  Wyświetleń: 3283
 325. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3265
 326. Zarządzenie Nr 258/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3257
 327. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM -stanowisko podinspektora ds. edukacji ekologicznej i ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego
  Wyświetleń: 3254
 328. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ŚWIADCZENIE USŁUGI BANKOWEJ POLEGAJĄCEJ NA UDZIELENIU KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  Wyświetleń: 3254
 329. Uchwała nr XXXIV.294.2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do
  Wyświetleń: 3252
 330. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. inwestycji, remontów i dróg
  Wyświetleń: 3251
 331. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości – RPP12
  Wyświetleń: 3249
 332. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 3247
 333. Wójt Gminy Pokój Ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i promocji gminy na 2011 r.
  Wyświetleń: 3241
 334. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych
  Wyświetleń: 3239
 335. DOSTAWA ŻYWNOŚCI DLA SP POKÓJ
  Wyświetleń: 3235
 336. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 3235
 337. WNOSZENIE PETYCJI
  Wyświetleń: 3234
 338. Dostawa opału na sezon 2013 - 2014
  Wyświetleń: 3232
 339. Aktywne Pokojanki 2013 - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 3228
 340. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3228
 341. Zarządzenie nr 147/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 listopada 2008 roku
  Wyświetleń: 3215
 342. Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego
  Wyświetleń: 3208
 343. Wyniki Wyborów Samorządowych 2014
  Wyświetleń: 3205
 344. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2017
  Wyświetleń: 3203
 345. Uchwała Nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 3200
 346. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokój.
  Wyświetleń: 3194
 347. ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2013 r.
  Wyświetleń: 3193
 348. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy – ELP2-C
  Wyświetleń: 3176
 349. OPROCOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE sporządzone dla potrzeb projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 3175
 350. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 3173
 351. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2016
  Wyświetleń: 3170
 352. Zawarcie małżeństwa konkordatowego – USCP5
  Wyświetleń: 3170
 353. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3169
 354. Wykaz dla działki 67/2 - Świercowskie
  Wyświetleń: 3160
 355. Konkurs ofert na dotację dot. ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
  Wyświetleń: 3159
 356. ogłaszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 rok- II nabór
  Wyświetleń: 3159
 357. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 3153
 358. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 3152
 359. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie składowania odpadów zaliczanych do odpadów niebezpiecznych
  Wyświetleń: 3152
 360. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Bezpieczna przychodnia - zdrowie w zasięgu ręki
  Wyświetleń: 3150
 361. Zawarcie małżeństwa cywilnego w USC – USCP4
  Wyświetleń: 3142
 362. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 3139
 363. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój ? nabór IV
  Wyświetleń: 3136
 364. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 3130
 365. OBWIESZCZENIEGMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Pokoju z dnia 23 października 2006 r.
  Wyświetleń: 3129
 366. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 20 października 2006 r.
  Wyświetleń: 3128
 367. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego POKL pn. „Aktywne Pokojanki” na rok 2014 - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 3120
 368. Zarządzenie Nr 238/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3115
 369. Droga transportu rolnego - działka 255/1, Lubnów.
  Wyświetleń: 3114
 370. Prostowanie/uzupełnianie aktów stanu cywilnego – USCP10
  Wyświetleń: 3091
 371. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
  Wyświetleń: 3090
 372. Izba Regionalna w Fałkowicach - skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie
  Wyświetleń: 3089
 373. Zarządzenie Nr 248/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy w 2010 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania probl. alkohol.
  Wyświetleń: 3089
 374. Składy Obwodowych Komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 3080
 375. Dowozy dzieci niepłenosprawnych w sezonie 2013/2014
  Wyświetleń: 3078
 376. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 3074
 377. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą – akt małżeństwa – USCP9m
  Wyświetleń: 3061
 378. Nabór na stanowisko: pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3059
 379. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 3058
 380. "Remont mostu na rzece Stobrawie w miejscowości Lubnów (kilometraż 0,25 km – dz. ew. nr 1/3 obręb Lubnów)"
  Wyświetleń: 3054
 381. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych do Rady Gminy Pokój bez głosowania
  Wyświetleń: 3050
 382. otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2008 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 3045
 383. Wydanie zaświadczenia w przypadku utraty dowodu osobistego – ELP10N
  Wyświetleń: 3045
 384. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2014 r.
  Wyświetleń: 3044
 385. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaradzu
  Wyświetleń: 3043
 386. ”Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie” - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 3031
 387. Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców) - ELP4-OP
  Wyświetleń: 3029
 388. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 3016
 389. Projekt pn. Segreguję odpady-edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Pokój - zakup nagród w konkursie
  Wyświetleń: 3013
 390. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy kurników brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 3013
 391. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. Budowa automatycznej kontenerowej stacji uzdatniania wody w Siedlicach
  Wyświetleń: 3011
 392. Informacja PKW - prawo wyborcze
  Wyświetleń: 3007
 393. Zmiana imion i nazwisk – USCP15
  Wyświetleń: 3004
 394. ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 3001
 395. Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3000
 396. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, MIESZANYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2997
 397. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku
  Wyświetleń: 2997
 398. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora ds. edukacji ekologicznej i ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2994
 399. OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 2984
 400. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2982
 401. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, MIESZANYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2981
 402. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym nr BG-1-9 oraz BG-1-11 w Domaradz- Świercowskie
  Wyświetleń: 2981
 403. Zarządzenie nr 275/2010 Wójta Gminy Pokój Z dnia 9 lipca 2010 r. W sprawie udzielenia pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z siedziba przy ulicy Wojska Polskiego 26 w Pokoju
  Wyświetleń: 2980
 404. Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2974
 405. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2014/2015"
  Wyświetleń: 2972
 406. Zarządzenie Nr 238C/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2971
 407. Zarządzenie nr 40/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 17.06.2013r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 2971
 408. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. Budowy sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny przez gospodarstwo rolne FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 2969
 409. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 28.09.2011 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 2967
 410. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego – USCP12
  Wyświetleń: 2965
 411. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2964
 412. Zarządzenie Nr 220/A/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2963
 413. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju-zakres działania
  Wyświetleń: 2960
 414. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2959
 415. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 18 sierpnia 2011 r.w sprawie informacji o numerze i granicy okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2950
 416. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM- stanowisko informatyk
  Wyświetleń: 2945
 417. Ponowny przetarg - Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 2940
 418. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2939
 419. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Ładza
  Wyświetleń: 2935
 420. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – USCP8
  Wyświetleń: 2934
 421. ogłoszenie o zamówieniuPokój: Izba Regionalna w Fałkowicach - skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie
  Wyświetleń: 2924
 422. Zarządzenie Nr 268.10 Wójta Gminy Pokój z dnia 02.06.2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 2924
 423. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ustalenia zakresu raportu
  Wyświetleń: 2921
 424. WÓJT GMINY POKÓJ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - „PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 2918
 425. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 2917
 426. Oświadczenia majątkowe za 2017 r.
  Wyświetleń: 2914
 427. Zawiadomienie społeczeństwa poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2914
 428. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2910
 429. Publiczne Przedszkole w Pokoju
  Wyświetleń: 2910
 430. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2906
 431. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ:UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2901
 432. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2900
 433. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego POKL pn. „Aktywne Pokojanki” na rok 2014
  Wyświetleń: 2900
 434. Zarządzenie nr 285/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie ogłoszenia o aukcji na sprzedaż autobusu marki Jelcz - Gimbus
  Wyświetleń: 2895
 435. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2014/2015" - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 2879
 436. Rejestracja zgonu – USCP14
  Wyświetleń: 2879
 437. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego POKL pn. Aktywne Pokojanki na rok 2013
  Wyświetleń: 2876
 438. Zarządzenie Nr 210/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2876
 439. Oświadczenia majątkowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 2874
 440. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2874
 441. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 25 marca 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2866
 442. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 2862
 443. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – RPP1
  Wyświetleń: 2860
 444. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12.10.2007 r
  Wyświetleń: 2856
 445. Zarządzenie nr 271/2010 Wójta Gminy Pokój Z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8
  Wyświetleń: 2852
 446. Zarządzanie nr 199.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 03.07.2009 roku w sprawie odwołania pogotowia oraz alarmu powodziowego na terenie gminy Pokój
  Wyświetleń: 2850
 447. Apel PKW do Wyborców dotyczący spisu wyborców
  Wyświetleń: 2849
 448. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2014 rok
  Wyświetleń: 2848
 449. Zarządzenie Nr 212/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2846
 450. Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
  Wyświetleń: 2843
 451. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 2843
 452. wiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie stacji paliw w Zieleńcu.
  Wyświetleń: 2838
 453. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego - ELP4-C
  Wyświetleń: 2838
 454. Zameldowanie na wniosek strony – ELP3
  Wyświetleń: 2835
 455. NFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 8 września 2015 r.- skład, siedziba, pełnione dyżury
  Wyświetleń: 2834
 456. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 2831
 457. Zarządzenie Nr 283/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój za pierwsze półrocze 2010 roku
  Wyświetleń: 2831
 458. Zarządzenie Nr 229/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2829
 459. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 2827
 460. Zasady wpisania do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2821
 461. Komisje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2820
 462. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w 2010 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 2819
 463. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. modernizacji i rozbudowie kompleksu stawów w Krogulnej.
  Wyświetleń: 2812
 464. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2013 roku
  Wyświetleń: 2812
 465. Zarządzenie Nr 272/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok
  Wyświetleń: 2812
 466. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU z dnia 23 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 2811
 467. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki Nr 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój
  Wyświetleń: 2810
 468. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec”
  Wyświetleń: 2805
 469. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 2805
 470. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora ds. realizacji zadań inwestycyjnych i współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2797
 471. Informacja o wyborze radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 2796
 472. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
  Wyświetleń: 2792
 473. Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Pokój z 21.02.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty
  Wyświetleń: 2791
 474. Zarządzenie nr 278/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia o aukcji na sprzedaż autobusu marki Jelcz ? Gimbus
  Wyświetleń: 2791
 475. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W PIERWSZEJ POŁOWIE 2015 ROKU
  Wyświetleń: 2789
 476. WÓJT GMINY POKÓJ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - „UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2789
 477. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
  Wyświetleń: 2788
 478. ”Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego” - przetarg ponowny 28-07-2014, nr sprawy: SG.IV.271.15.2014
  Wyświetleń: 2787
 479. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie nienakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dot. rozbudowy remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 2786
 480. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu nr 1
  Wyświetleń: 2785
 481. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowcyh uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Rozbudowie fabryki maszyn ROTOX Sp. zo.o w Zielńcu
  Wyświetleń: 2783
 482. Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców – ELP6
  Wyświetleń: 2782
 483. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Wiejska m. Ładza”
  Wyświetleń: 2781
 484. Wójt Gminy Pokój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2778
 485. ”Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie” -przetarg ponowny - data ogłoszenia 28 lipca 2014 r. nr sprawy SG.IV.271.14.2014
  Wyświetleń: 2777
 486. Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Siedlice - Zieleniec
  Wyświetleń: 2776
 487. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. Rozbudowy remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 2774
 488. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektora ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2773
 489. Zarządzenie Wewnętrzne 6K/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy urzędu Gminy Pokój.
  Wyświetleń: 2773
 490. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. zadań nieinwestycyjnych i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2771
 491. Zarządzenie nr 45/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 02.07.2013r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 2771
 492. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA NA RATY W 2009 r.
  Wyświetleń: 2766
 493. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - Inspektor ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 2762
 494. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie kurników w miejscowości Fałkowice.
  Wyświetleń: 2759
 495. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 11 października 2011 r. dotyczący dyżuru telefonicznego w dniu 15.10.2011 r.
  Wyświetleń: 2756
 496. Informcja PKW - głosowanie w kraju
  Wyświetleń: 2755
 497. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu nr 8
  Wyświetleń: 2753
 498. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umorzającej postepowanie administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie stacji paliw w Zieleńcu.
  Wyświetleń: 2748
 499. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania
  Wyświetleń: 2746
 500. Zawidomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowie i rozbudowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 2728
 501. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 .10.2006 r.w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów naradnych oraz kandydatów na Wójta
  Wyświetleń: 2726
 502. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu nr 6
  Wyświetleń: 2726
 503. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice.
  Wyświetleń: 2725
 504. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2725
 505. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegajacego na Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój?.
  Wyświetleń: 2722
 506. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rrozbudowie Gospodrstwa Rolnego Fałkopol.
  Wyświetleń: 2722
 507. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji?w miesjcowości Pokój
  Wyświetleń: 2722
 508. ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne
  Wyświetleń: 2715
 509. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Fabryki Maszyn ROTOX w Zieleńcu.
  Wyświetleń: 2711
 510. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie Zakładu Wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz stacji LPG wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą
  Wyświetleń: 2711
 511. Zarządzenie nr 37/14 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2696
 512. ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięcia pn. Centrum doświadczania świata
  Wyświetleń: 2695
 513. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. Zalesieniu gruntu tj. działka Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz
  Wyświetleń: 2694
 514. Informacja dotycząca dowodów osobistych
  Wyświetleń: 2689
 515. obwieszczenie o wydaniu postanopwienia w sparwie podjecia postepowania dla przedsięwzięcia polegającego na ?zalesianiu gruntu tj. działka nr 107, 108, 111, k.m. 1 nr obrębu 0027 Domaradz, gm. Pokój?
  Wyświetleń: 2689
 516. Zarządzenie nr 143/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01 października 2008 roku w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
  Wyświetleń: 2687
 517. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2683
 518. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych uwaunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesianiu gruntu tj. działka Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz.
  Wyświetleń: 2670
 519. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Pokój ogłasza przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji na sprzedaż autobusu - GIMBUS
  Wyświetleń: 2668
 520. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie Kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice.
  Wyświetleń: 2666
 521. Zawiadomienie w formie Obwieszczenia o wystąpieniu do organów uzgadniających
  Wyświetleń: 2666
 522. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 05.09.2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 2665
 523. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2659
 524. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 05.09.2011 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 2657
 525. OBWIESZCZENIE o drugiej części rozprawy administracyjnej dotyczacej fermy norek w miejscowości Świercowskie
  Wyświetleń: 2651
 526. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegajacego na :budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrulturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji
  Wyświetleń: 2649
 527. Uchwała Nr XXXIV.295.2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na obwody głosowania
  Wyświetleń: 2647
 528. Wójt Gminy Pokój ogłasza III nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 rok
  Wyświetleń: 2647
 529. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu
  Wyświetleń: 2645
 530. UCHWAŁA NR 05/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyznania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Pokój w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2644
 531. Zawiadomienie o złożeniu wniosku dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny
  Wyświetleń: 2643
 532. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem części terenu na cele agroturystyczne
  Wyświetleń: 2640
 533. Uznanie ojcostwa – USCP2
  Wyświetleń: 2640
 534. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rataja w m. Pokój, dz. nr 478; 306/92; 60” - Nr sprawy: SG-IV.271.16.2014
  Wyświetleń: 2638
 535. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych w miejscowości Domaradz.
  Wyświetleń: 2637
 536. Obwieszczenie o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisku dla przedsięwzięcia polegającego na Produkcji brykietu ze słomy i siana
  Wyświetleń: 2636
 537. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na Rozbudowie fabryki maszyn ROTOX Sp. Z o.o. w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2635
 538. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu dla przedsięzięcia pn. Bezpieczna przychodnia -zdrowie w zasięgu ręki
  Wyświetleń: 2634
 539. Sprzedaż działek numer 994/191 i 1/1313, obręb Pokój
  Wyświetleń: 2632
 540. ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ZMIERZAJĄCEGO DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW
  Wyświetleń: 2629
 541. Ogłoszenie o publicznym losowaniu kandydatów na członków wszystkich komisji obwodowych w gminie Pokój
  Wyświetleń: 2628
 542. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zieleniec, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2624
 543. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie stawów rybnych ziemnych w Ładzy.
  Wyświetleń: 2624
 544. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci apn. Rozbudowie Gospodarstwa Rolnego Fałkopol.
  Wyświetleń: 2623
 545. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2015 r.
  Wyświetleń: 2621
 546. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia -Bezpieczna przychodnia zdrowie w zasiegu ręki
  Wyświetleń: 2621
 547. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Pokoju-zakres działania
  Wyświetleń: 2619
 548. Zawiadomienie o przestąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwziecia pn. Zalesianiu gruntów rolnych i nierolnych w sołectwie Domaradz.
  Wyświetleń: 2616
 549. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – RFP4
  Wyświetleń: 2616
 550. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach?
  Wyświetleń: 2612
 551. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla Gospodarstwa Rolnego FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 2610
 552. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwziecia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 2606
 553. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój 2015
  Wyświetleń: 2606
 554. Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta gminy Pokój z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2015 r.
  Wyświetleń: 2606
 555. O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 20 września 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2603
 556. Ponowny przetarg - Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 2603
 557. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Zalesianiu gruntu tj. Działka Nr 107, 108 i 111 k.m.1 obręb 0027 Domaradz, gmina Pokój.
  Wyświetleń: 2602
 558. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie farmy fotowoltaicznej w Pokoju.
  Wyświetleń: 2601
 559. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pokój - 10 maja 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2601
 560. Zawiadomienie o sporządzeniu spisów wyborców
  Wyświetleń: 2595
 561. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu dla przesięwzięcia polegajacego na Budowie stawów rybnych ziemnych w m. Ładza
  Wyświetleń: 2593
 562. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2008 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2593
 563. Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017
  Wyświetleń: 2593
 564. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegajacego na wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój
  Wyświetleń: 2592
 565. Charaktersytyka Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2591
 566. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 8 października 2010 r. - terminy dyżurów
  Wyświetleń: 2588
 567. Obwieszczenie o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz s
  Wyświetleń: 2584
 568. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie budynku szkoły w Ładzy
  Wyświetleń: 2584
 569. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23 października 2010 r. - wydłużony termin dyżurów
  Wyświetleń: 2579
 570. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 2578
 571. Udzielenie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych dla podatników, dla których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – RFP2
  Wyświetleń: 2578
 572. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk w miejscowosci Fałkowice
  Wyświetleń: 2578
 573. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej
  Wyświetleń: 2576
 574. Zawiadomienie w formie Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zalesianiu gruntu w miejscowości Domaradz
  Wyświetleń: 2576
 575. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Fałkopolu
  Wyświetleń: 2572
 576. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi (kierownik projektu)
  Wyświetleń: 2571
 577. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek
  Wyświetleń: 2570
 578. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odwieszenia postępowania postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie stawów rybnych ziemnych? na terenie działki nr 75,Ładza
  Wyświetleń: 2568
 579. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice.
  Wyświetleń: 2568
 580. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklep/ - RPP10
  Wyświetleń: 2564
 581. „Remont drogi gminnej 101614 O Krogulna – Siedlice w kilometrze: 1,00 – 1,10; 2,95 – 3,15; 3,40 - 3,50; 3,70 – 3,80”
  Wyświetleń: 2562
 582. Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu - Moje boisko Orlik 2012
  Wyświetleń: 2562
 583. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i okreslenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. Wykonianiu dwóch odwiertów w miejscowości Pokój.
  Wyświetleń: 2561
 584. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wszczęciu postępowania i wystawieniu do organów uzgadniających
  Wyświetleń: 2559
 585. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na przebudowie i budowie Gospodarstwa Rolnego Fałkopol
  Wyświetleń: 2557
 586. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu ustalającym zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowie kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice.
  Wyświetleń: 2557
 587. zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiajacej wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia? Budowa stawów rybnych ziemnych? na terenie działki Nr 75 w m. Ładza, gmina Pokój,
  Wyświetleń: 2554
 588. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej
  Wyświetleń: 2549
 589. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji w Pokoju.
  Wyświetleń: 2547
 590. ZARZĄDZENIE Nr 5/2004 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 19 maja 2004 r.
  Wyświetleń: 2546
 591. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2536
 592. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi – ELP9
  Wyświetleń: 2533
 593. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. realizacji przedsięwzięcia Krogulna Stawy ? taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb.
  Wyświetleń: 2533
 594. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Zalesianiu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej w obrębie Domaradz.
  Wyświetleń: 2533
 595. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu – ELP5
  Wyświetleń: 2531
 596. Nabór na wolne stanowisko urzednicze- księgowy
  Wyświetleń: 2528
 597. Zarządzenie nr 95/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2528
 598. ZAWIADOMIENIE O WYDANEJ DECZYJI BUDOWA AUTOMATYCZNEJ KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W SIEDLICACH
  Wyświetleń: 2527
 599. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/ - RPP11
  Wyświetleń: 2527
 600. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko podinspektora ds. realizacji zadań inwestycyjnych i współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami
  Wyświetleń: 2525
 601. Zawiadomienie o o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwziecia polegającego na zalesianiu działek Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz
  Wyświetleń: 2522
 602. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek, obręb Domaradz, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2520
 603. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych o mocy wytwórczej po 500 kW wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi
  Wyświetleń: 2520
 604. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w m. Zieleniec i części miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2519
 605. Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2518
 606. Zawiadomienie o planowanej rozprawie administracyjnej w sparwie przedsięwzięcia polegajacego na Hodowli norek w miejscowości Świercowskie
  Wyświetleń: 2518
 607. WNOSZENIE SKARG I WNIOSKÓW
  Wyświetleń: 2517
 608. Obwieszczenie o przedożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie stawów rybnych ziemnych? na terenie działki nr 75, k.m. 1 obręb Ładza, gmina Pokój.
  Wyświetleń: 2515
 609. zawiadomienie o wydanej deczyji - Budowa tranzytowej sieci wodociagowej Siedlice - Zileleniec
  Wyświetleń: 2513
 610. Zawiadomienie w formie Obwieszczenia o dopuszczeniu Stowarzyszenia Ekologicznego do udziału w postepowaniu na prawach strony postępowania
  Wyświetleń: 2513
 611. Zarządzenie Nr 235/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2508
 612. Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2014 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 2507
 613. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Rekultywacji składowiska odpadów w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2501
 614. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowie kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 2500
 615. Przebudowa drogi gminnej 101616 O – ul. Leśna w m. Ładza
  Wyświetleń: 2500
 616. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pokój w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na niedzielę 25 maja
  Wyświetleń: 2498
 617. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 2496
 618. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Skup złomu stalowego,jego składowanie oraz sprzedaż na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C. Pokój
  Wyświetleń: 2490
 619. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku w Ładzy
  Wyświetleń: 2490
 620. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Budowie zakładu wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz stacji LPG wraz z niezbędnym zapleczem i infra
  Wyświetleń: 2487
 621. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowie Kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2485
 622. Referat finansów
  Wyświetleń: 2483
 623. Budowa świetlicy wiejskiej w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2479
 624. WYJAŚNIENIA PKW DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU
  Wyświetleń: 2479
 625. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie fabryki maszyn ROTOX Sp. Z o.o. w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2479
 626. WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 2478
 627. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego dla Gospodarstwa Rolnego FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 2476
 628. Rejestracja urodzenia dziecka – USCP1
  Wyświetleń: 2475
 629. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 i 1189/285 k.m. 3 Pokój
  Wyświetleń: 2471
 630. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2466
 631. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hodowli Norek
  Wyświetleń: 2464
 632. Wójt Gminy Pokój, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności wymienionych nieruchomości - Krzywa Góra, Lubnów, Pokój, Zawiść, Domaradz
  Wyświetleń: 2462
 633. Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Pokój z 19.02.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych na 2013 rok
  Wyświetleń: 2462
 634. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2010 roku
  Wyświetleń: 2461
 635. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
  Wyświetleń: 2459
 636. UCHWAŁA RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2459
 637. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o zebraniu materiału dowodowego w sparwie Budowy dwóch niezależnych, wolnostojących- naziemnych instalacji fotowoltaicznych , na działkach nr 191/2 i nr 295 w obrębie miejscowości Domaradz gm. Pokój
  Wyświetleń: 2457
 638. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój - 01.08.2014 r.
  Wyświetleń: 2455
 639. USŁUGI GEODEZYJNE - PRZETARG
  Wyświetleń: 2453
 640. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2452
 641. Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pokój do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2452
 642. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26.09.2007 r.
  Wyświetleń: 2451
 643. Zawiadomienie o złożeniu wniosku w sprawie wycowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. budowie zbiorników naziemnych na gaz płynny wmiejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 2450
 644. Zawiadomienie o złożeniu wniosku w sprawie wycowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek na Dz. Nr 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2449
 645. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziąływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek
  Wyświetleń: 2447
 646. UCHWAŁA NR 03/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23 października 2010 r. sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2446
 647. Zezwolenie na zorganizowanie zbiórki publicznej – ROP8a
  Wyświetleń: 2443
 648. test strony
  Wyświetleń: 2442
 649. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji w miesjcowosci Pokój
  Wyświetleń: 2441
 650. Remont cząstkowy grysem, emulsją asfaltową ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
  Wyświetleń: 2440
 651. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzajęcej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie istniejącej stacji paliw w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2440
 652. Zawiadomienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku
  Wyświetleń: 2438
 653. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój?
  Wyświetleń: 2436
 654. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych...na lata 2005-2015
  Wyświetleń: 2435
 655. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu ws. podjęcia postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesianiu gruntów rolnych i nierolnych w sołectwie Domaradz.
  Wyświetleń: 2435
 656. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pokój wraz z modernizacją kotłowni i zamontowaniu kolektorów słonecznych przy ob. oświatowym
  Wyświetleń: 2435
 657. Zawiadomienie o o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach na Dz. Nr 276 i 275 k.m. 2, obręb Fałkowice.
  Wyświetleń: 2434
 658. Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2426
 659. Rejestr instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
  Wyświetleń: 2423
 660. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Gospodarstwa Rolnego Falkopol.
  Wyświetleń: 2421
 661. Unieważnie prztargu na sprzedaż dzialek nr 994/191, 1/1313 położonych w Pokoju
  Wyświetleń: 2420
 662. test
  Wyświetleń: 2419
 663. OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowan
  Wyświetleń: 2418
 664. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną – ROP8b
  Wyświetleń: 2418
 665. Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2414
 666. Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Pokój - 9 grudnia 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2414
 667. UCHWAŁA ORAZ OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY W PLANIE Z.P. WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 2413
 668. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegjacego na Budowie budynku jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem części terenu na cele agroturystyczne
  Wyświetleń: 2405
 669. ZAWIADOMIENIE w formie Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice
  Wyświetleń: 2405
 670. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie piętrowego budynku usługowo ? mieszkalnego na wniosek Grupowej Praktyki Lekarskiej W.W.- MED .s.c Barbara Węgrzynowska, Jacek Wyrąbek
  Wyświetleń: 2400
 671. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Domaradzka Kuźnia i Lubnów
  Wyświetleń: 2399
 672. Zarządzenie nr 127/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2015r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2399
 673. Zawiadomienie społeczeństwa o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec i części miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2396
 674. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 o. Domaradz
  Wyświetleń: 2395
 675. OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postepowania do czasu przedłozenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dl przedsięwzięcia Budowa stawów rybnych ziemnych w m. Ładza
  Wyświetleń: 2394
 676. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2389
 677. INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 25.09.2014 r.
  Wyświetleń: 2387
 678. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 2387
 679. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej
  Wyświetleń: 2384
 680. ZAWIADOMIENIE O XXX sesji Rady Gminy Pokój - 28 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 2383
 681. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawów rybnych w Ładzy
  Wyświetleń: 2380
 682. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 2378
 683. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C., Pokój, ul. 1Maja 38/B, działka Nr 1249/174
  Wyświetleń: 2378
 684. Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia-krogulna stawy-taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb
  Wyświetleń: 2377
 685. Wójt Gminy Pokój ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe i inne upr. podm. zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i promocji gminy, działalności na rzecz osób niepełnospr. i w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2374
 686. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 obręb Domaradz
  Wyświetleń: 2374
 687. obwieszczenie o wydanej deczyji środowiskowej-dla przedsięwzięcia polegajacego na Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 obręb Domaradz, k.m. 3, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2372
 688. Radni Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2371
 689. Zawiadomienie o wydanej decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 369/95, obręb Pokój na potrzeby założenia parkowego”
  Wyświetleń: 2365
 690. Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Pokój - 26 marca 2015 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 2364
 691. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2362
 692. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu komunalego mieszkalnego położonego w Pokoju przy ul. 1-go Maja 9 na czas nieoznaczony - ROZSTRZYGNIĘTY
  Wyświetleń: 2362
 693. Projekt - Ja w szkole
  Wyświetleń: 2361
 694. Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych
  Wyświetleń: 2361
 695. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZ.203/6 W ŁADZY
  Wyświetleń: 2358
 696. „Zabezpieczanie obszarów leśnych i wód Stobrawskiego Parku Krajobrazowego poprzez wyposażenie jednostki OSP w Domaradzu w samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem ekologicznym”
  Wyświetleń: 2357
 697. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - Krzywa Góra, Lubnów, Pokój, Jagienna
  Wyświetleń: 2357
 698. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określenie zakresu raportu dla przedsięwziecia pn. Budowie dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych o mocy wytwórczej po 500 kW w Domaradzu.
  Wyświetleń: 2356
 699. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w miesjcowości Zieleniec i częsci m. Pokój
  Wyświetleń: 2352
 700. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 2351
 701. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Rozbudowie remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 2351
 702. Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i oddziałów przedszk. w szkołach podst.
  Wyświetleń: 2349
 703. ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ZMIERZAJĄCEGO DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJĄCEGO NA PRODUKCJI BRYKIETU ZE SŁOMY I SIANA
  Wyświetleń: 2348
 704. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania aministracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Budowie kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2347
 705. Obwieszczenie o wydanej deczyji umarzajacej postępowanie dla przedsięwzięcia polegajacego na termomodernizacji, modernizacji kotłowni i wykorzystania energii odnawilanej w budynkach uzyteczności publicznej Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2345
 706. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Fałkowice, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2343
 707. Obwieszczenie o drugiej rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn.: Hodowla norek, dz. 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2339
 708. Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2339
 709. WYKAZY DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE POKÓJ
  Wyświetleń: 2335
 710. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej
  Wyświetleń: 2328
 711. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROGULNEJ ETAP-I
  Wyświetleń: 2324
 712. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie Fabryki Maszyn ROTOX Sp. z o.o. w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2323
 713. REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZTNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 2321
 714. ROKOWANIA DZ.954/213 POKÓJ, 145/2 LUBNÓW, 133/2 DABRÓWKA DOLNA
  Wyświetleń: 2320
 715. Wójt Gminy Pokój ogłasza konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania pn.: Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej w Świetlicy Środowiskowej w Krogulnej - konkurs rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 2319
 716. Zastępca wójta gminy
  Wyświetleń: 2319
 717. Jednostki organizacyjne urzędu
  Wyświetleń: 2312
 718. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia dot. Przebudowy budynku szkoły w Ładzy na Regionalny Ośrodek edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością pn. Centrum Doświadczenia Świata
  Wyświetleń: 2306
 719. Zarządzenie nr 116/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 2305
 720. Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w 2016 r.
  Wyświetleń: 2303
 721. ZAWIADOMIENIE O VI SESJI Rady Gminy Pokój - 30 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2298
 722. Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiajacej wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285.
  Wyświetleń: 2293
 723. Dowozy dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2288
 724. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku
  Wyświetleń: 2287
 725. obwieszczenie o przekazaniu raportu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na zalesieniu gruntów w miejscowości domaradz.
  Wyświetleń: 2285
 726. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny.
  Wyświetleń: 2285
 727. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2283
 728. Przetarg nieograniczony na „Budowę i modernizację ścieżek oraz zagospodarowanie wokół nich terenu”
  Wyświetleń: 2283
 729. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Zieleniec o nr: od 356/2 do 356/11
  Wyświetleń: 2279
 730. Sprzedaż działek numer 1014/1 i 90/1
  Wyświetleń: 2279
 731. Działka numer 29/1 wies Domaradz
  Wyświetleń: 2278
 732. Informacja o wyborze oferty w postępowaniu ZP-1/2008 (Remont dróg)
  Wyświetleń: 2277
 733. „Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji cz. zabytkowego założenia parkowego w Pokoju i działek przyległych do założenia ”
  Wyświetleń: 2274
 734. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegajacego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 2274
 735. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą – USCP7
  Wyświetleń: 2273
 736. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13
  Wyświetleń: 2271
 737. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodwego - dot. przedsięwzięcia: Produkcja brykietu ze słomy i siana-w m. Krzywa Góra
  Wyświetleń: 2271
 738. Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
  Wyświetleń: 2269
 739. Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji? w miejscowości Pokój,
  Wyświetleń: 2267
 740. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie Fabryki maszyn ROTOX.
  Wyświetleń: 2266
 741. Wykaz w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 1287/182 w obrębie miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2265
 742. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 2262
 743. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój
  Wyświetleń: 2261
 744. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Zieleniec, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice i Pokój
  Wyświetleń: 2259
 745. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23.10.2010 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 2256
 746. Dostawa materiału opałowego
  Wyświetleń: 2255
 747. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2255
 748. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 2255
 749. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Pokoju
  Wyświetleń: 2253
 750. ZAWIADOMIENIE w formie Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2250
 751. ”Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie” -przetarg ponowny - data ogłoszenia 9 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2249
 752. dz. 182, obręb Domaradz, wieś Domaradz
  Wyświetleń: 2239
 753. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 2239
 754. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 2239
 755. Wykaz nieruchomości we wsi Zieleniec, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice i Pokój
  Wyświetleń: 2237
 756. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w Gimnazjum w Pokoju
  Wyświetleń: 2236
 757. II PRZETARG NA DZIAŁKI NR 161 i 165 w DOMARADZKIEJ KUŹNI
  Wyświetleń: 2234
 758. Zapytanie ofertowe: termin 2.01.2020 -ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH -MIENIE KOMUNALNE GMINY POKÓJ CPV 90511000-2, 90512000-9, 90533000-2
  Wyświetleń: 2232
 759. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Domaradzu
  Wyświetleń: 2230
 760. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodwego
  Wyświetleń: 2228
 761. Dowozy dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2227
 762. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 2227
 763. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój - 20 stycznia 2016 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 2226
 764. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  Wyświetleń: 2222
 765. Przebudowa części byłej szkoły na 4 mieszkalne lokale socjalne.
  Wyświetleń: 2215
 766. Sieć wodociągowa Krogulna - Siedlice
  Wyświetleń: 2215
 767. Informacja o wyborze oferty w postępowania na remont drogi gminnej 101614 O Krogulna - Siedlice.
  Wyświetleń: 2214
 768. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2214
 769. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 2213
 770. OGŁOSZENIE ROKOWAŃ NA DZIAŁKI NR 145/2 W LUBNOWIE I 133/2 W DĄBRÓWCE DOLNEJ
  Wyświetleń: 2212
 771. Rokowania na sprzedaż dz. 356/1 we wsi Zieleniec (dawna szkoła)
  Wyświetleń: 2208
 772. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1509 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Dąbrówce Dolnej
  Wyświetleń: 2208
 773. Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2208
 774. Dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 2202
 775. BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 2198
 776. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Ładza, Domaradz i Pokój).
  Wyświetleń: 2196
 777. Zawiadomienie o sesji
  Wyświetleń: 2196
 778. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Realizacji przedsięwzięcia ?Krogulna Stawy? ? taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb
  Wyświetleń: 2196
 779. Zamówienie publiczne: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W DRUGIEJ POŁOWIE 2015 ROKU
  Wyświetleń: 2194
 780. Ponowny przetarg - Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2193
 781. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 2190
 782. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonania dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.
  Wyświetleń: 2188
 783. OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 2188
 784. OGŁOSZENIE PRZETARGU dz. 954/213 Pokój, 145/2 Lubnów, 133/2 Dąbrówka Dolna,
  Wyświetleń: 2188
 785. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Domaradzu
  Wyświetleń: 2188
 786. Zarządzenie Nr 295/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 22 września 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2188
 787. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2188
 788. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO-BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 2186
 789. Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2186
 790. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7
  Wyświetleń: 2184
 791. Konsultacje Roczny program współpracy z organizacjami pozarzadowymi
  Wyświetleń: 2182
 792. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 2180
 793. OGŁOSZENIE WÓJT GMINY POKÓJ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2179
 794. REMONT I WYPOSAŻENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWIE ETAP-I
  Wyświetleń: 2179
 795. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek za byłą szkołą podstawową we wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 2178
 796. OGŁOSZENIE ROKOWAŃ NA DZIAŁKI NR 145/2 W LUBNOWIE I 133/2 W DĄBRÓWCE DOLNEJ
  Wyświetleń: 2178
 797. dz. 242/1, obręb Lubnów, wies Lubnów
  Wyświetleń: 2177
 798. ZARZĄDZENIE NR 231/2009 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 03 listopada 2009r.
  Wyświetleń: 2177
 799. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2177
 800. Odbudowa drogi Siedlice, Krogulna - 101614 O (350 m, w kilometrze 0,8 km - 1,00 km oraz 2,8 km - 2,95 km)
  Wyświetleń: 2175
 801. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W ZAWIŚCI ETAP I
  Wyświetleń: 2174
 802. Ustawy i Rozporządzenia
  Wyświetleń: 2174
 803. Dostawy opału na sezon grzewczy 2007/2008
  Wyświetleń: 2173
 804. wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2005r. oraz zezwoleń w tym podatku
  Wyświetleń: 2173
 805. III przetarg pn. Ja w szkole
  Wyświetleń: 2171
 806. Remont dróg gminnych - Patcher
  Wyświetleń: 2171
 807. KONKURS OFERT NA ZADANIE - UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2170
 808. Odbudowa rowów melioracyjnych w miejscowościach: Pokój, Żabiniec, Świercowskie, Siedlice, Domaradzka Kuźnia, Krogulna
  Wyświetleń: 2168
 809. Wójt Gminy Pokój ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności do lokalu mieszkalnego na działce nr 177 w Domaradzu
  Wyświetleń: 2168
 810. Remont drogi gminnej 101613 O
  Wyświetleń: 2167
 811. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 2167
 812. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na: Hodowli norek dz. 44/1, obręb Domaradz
  Wyświetleń: 2167
 813. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 04 września 2014 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2166
 814. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 2165
 815. dz. 90/1, k.m. 1, obręb Krogulna
  Wyświetleń: 2164
 816. Ja w szkole - IV przetarg
  Wyświetleń: 2163
 817. Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2008 r.
  Wyświetleń: 2163
 818. Zapytanie ofertowe w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 2163
 819. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2161
 820. OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGTOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 2160
 821. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Produkcji brykietu ze słomy i siana
  Wyświetleń: 2158
 822. Ogłoszenie -przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu komunalnego w Żabieńcu 8
  Wyświetleń: 2158
 823. Nieruchomość zabudowana ośrodkiem zdrowia w Pokoju
  Wyświetleń: 2157
 824. Oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 2157
 825. Imienne wykazy głosowań radnych Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2154
 826. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2011 roku
  Wyświetleń: 2154
 827. Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2153
 828. Ja w szkole II
  Wyświetleń: 2152
 829. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju w zakresie wymiany okien i drzwi
  Wyświetleń: 2152
 830. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI - działka numer 1/1313
  Wyświetleń: 2152
 831. Odbudowa drogi nr 101613 O w m. Siedlice
  Wyświetleń: 2149
 832. PONOWNY PRZETARG Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Opolskiej we wsi Pokój
  Wyświetleń: 2149
 833. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  Wyświetleń: 2147
 834. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO-WYMIAN DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ NA PCV W ZSG w POKOJU
  Wyświetleń: 2147
 835. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 2144
 836. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV łączącej linie napowietrzne relacji Pokój - Wołczyn oraz Wołczyn-Bogacica (odgałęzienie Szum)
  Wyświetleń: 2143
 837. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-ZAWIŚĆ
  Wyświetleń: 2143
 838. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na remont cząstkowy dróg (patcher)
  Wyświetleń: 2142
 839. Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2140
 840. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 2138
 841. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowo-rozdzielczej i przyłączy domowych w miejscowości Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 2138
 842. Zarządzenie Nr 121.2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru Obwieszczenia Wójta Gminy Pokój o numerach i granicach obwodów głosowania (...) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP
  Wyświetleń: 2138
 843. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2016 r.
  Wyświetleń: 2137
 844. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 2136
 845. WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY BEZ PRZETARGU 643/2 I 36/1
  Wyświetleń: 2135
 846. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pokój Zarządzenie Wójta Gminy Pokój nr 20B_2018 z 24.05.2018
  Wyświetleń: 2134
 847. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- FAŁKOWICE
  Wyświetleń: 2131
 848. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój II nabór
  Wyświetleń: 2130
 849. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 2129
 850. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2127
 851. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój - 28 października 2013 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2127
 852. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 2125
 853. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2008-2009
  Wyświetleń: 2123
 854. Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2121
 855. PRZETARG„Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz.I - zgodnie z zał. projektem budowlanym”
  Wyświetleń: 2119
 856. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - LUBNÓW
  Wyświetleń: 2119
 857. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 2118
 858. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI - działka numer 994/191
  Wyświetleń: 2116
 859. REMONT I WYPOSAŻENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWIE ETAP-I
  Wyświetleń: 2113
 860. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 2112
 861. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2112
 862. Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2112
 863. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój
  Wyświetleń: 2110
 864. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie: Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku, inwestycja będzie zrealizowana w Ładzy.
  Wyświetleń: 2110
 865. dz. 24/5, obręb Krogulna, wieś Krogulna
  Wyświetleń: 2109
 866. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr ZP-2/2007
  Wyświetleń: 2109
 867. „Zabezpieczanie obszarów leśnych i wód Stobrawskiego Parku Krajobrazowego poprzez wyposażenie jednostki OSP w Domaradzu w samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem ekologicznym” - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 2108
 868. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 2108
 869. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 2108
 870. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój
  Wyświetleń: 2107
 871. Kwartalne sprawozdania o nadwyżce
  Wyświetleń: 2106
 872. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 2106
 873. WYKONANIE ODWIERTU HYDROGEOLOGICZNEGO POSZUKIWAWCZO-EKSPLOATACYJNEGO UJMUJĄCEGO WODĘ Z UTWORÓW TRZECIORZĘDOWYCH W M. SIEDLICE GMINA POKÓJ
  Wyświetleń: 2106
 874. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2106
 875. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 2104
 876. Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2104
 877. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
  Wyświetleń: 2103
 878. PRZETARG DĄBRÓWKA DOLNA DZ. 100/2 I DOMARADZKA KUŹNIA DZ. 161 I 165
  Wyświetleń: 2103
 879. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 13
  Wyświetleń: 2101
 880. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2101
 881. Modernizacja drogi gminnej Domaradz-Fałkowice (Gmina Pokój)
  Wyświetleń: 2099
 882. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DWUOTWOROWEGO
  Wyświetleń: 2099
 883. Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu nr ZP-2/2007
  Wyświetleń: 2098
 884. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W KROGULNEJ ETAP I i II
  Wyświetleń: 2098
 885. Termomodernizacja, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu kompleksu budynków Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2098
 886. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia polegajacego na: ?Realizacji przedsięwzięcia ?Krogulna Stawy? ? taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb?,
  Wyświetleń: 2097
 887. Dostawa pomocy dydaktycznych - zamówienie realizowane w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2095
 888. NOWY PRZETARG - Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2095
 889. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z 24.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2095
 890. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokumentację projektową związaną z budową wodociągów i kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 2094
 891. Zawiadomienie z dnia 01 października 2008 roku
  Wyświetleń: 2093
 892. Działka numer 990/111, wieś Pokój
  Wyświetleń: 2091
 893. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w Szkole Podstawowej w Pokoju
  Wyświetleń: 2091
 894. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec i części miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2091
 895. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 2090
 896. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2090
 897. Odbudowa rowów melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej w Pokoju
  Wyświetleń: 2087
 898. Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU
  Wyświetleń: 2087
 899. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działce nr 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój
  Wyświetleń: 2086
 900. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 7
  Wyświetleń: 2085
 901. Przebudowa sanitariatów w budynku przy ul. Reymonta 3 w Ładzy
  Wyświetleń: 2085
 902. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W ROKU 2005
  Wyświetleń: 2084
 903. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2084
 904. OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 2081
 905. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY SPECJALNEJ W NAMYSŁOWIE NA ROK 2006/2008
  Wyświetleń: 2081
 906. UCHWAŁA RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany porządkowej uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 2015r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2081
 907. Naprawa dróg gminnych
  Wyświetleń: 2080
 908. Protokół nr XXXII z dnia 24.04.2006r.
  Wyświetleń: 2079
 909. REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
  Wyświetleń: 2079
 910. Przebudowa częśći byłej szkoły na 3 mieszkalne lokale socjalne- drugi etap
  Wyświetleń: 2078
 911. przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w m. Żabiniec
  Wyświetleń: 2076
 912. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju-zakres działania
  Wyświetleń: 2076
 913. Zapytanie ofertowtowe:Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących- CPV 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
  Wyświetleń: 2075
 914. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 2074
 915. Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 2074
 916. Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Pokój - 5 lutego 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2074
 917. Remont dachu Kościoła Ewangelicko - Augsubrskiego w Pokoju
  Wyświetleń: 2073
 918. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat - Krogulna, Ładza, Pokój, Zieleniec
  Wyświetleń: 2072
 919. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 2071
 920. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2071
 921. Działka 148/2 Krogulna, 128/1 Zawiść
  Wyświetleń: 2070
 922. Porządek obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2070
 923. Terminarz posiedzeń Komisji Budżetowej
  Wyświetleń: 2070
 924. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 2070
 925. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2069
 926. ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI POKÓJ W ULICACH: BRZESKA, KOŚCIELNA, SKOŚNA, PODLEŚNA I WINNA GÓRA
  Wyświetleń: 2068
 927. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 2068
 928. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2067
 929. Przetarg nieograniczony na nieruchomość w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 2066
 930. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 2065
 931. ZAWIADOMIENIE O VII sesji Rady Gminy Pokój - 28 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2065
 932. opracowanie i wydruk kalendarza
  Wyświetleń: 2064
 933. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowo-rozdzielczej i przyłączy domowych w miejscowości Domaradz-Świercowskie
  Wyświetleń: 2063
 934. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odwieszenia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na Hodowli Norek
  Wyświetleń: 2062
 935. Wykaz pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2062
 936. Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2062
 937. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FAŁKOWICACH ETAP I i II
  Wyświetleń: 2061
 938. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DOMARADZKA kUŹNIA
  Wyświetleń: 2061
 939. Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2007 r.
  Wyświetleń: 2061
 940. Budżet Gminy Pokój na 2013 rok
  Wyświetleń: 2060
 941. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 2060
 942. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 29 października 2010 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2059
 943. „Dowóz do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu do 31.12.2016 r.,w ramach przewozów regularnych"
  Wyświetleń: 2055
 944. Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 2055
 945. REMONT CHODNIKÓW PARKINGÓW I PLACÓW W FAŁKOWICACH
  Wyświetleń: 2054
 946. Terminy i miejsca przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie nowych obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 2054
 947. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 2054
 948. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2010/2011
  Wyświetleń: 2051
 949. Informacja o unieważnieniu postępowania nr ZP-2/2007
  Wyświetleń: 2051
 950. ZAWIADOMIENIE O SESJI
  Wyświetleń: 2050
 951. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2011 r.
  Wyświetleń: 2049
 952. Wójt Gminy Pokój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Pokój - konkurs rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 2049
 953. WYKAZY DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY ZIELENIEC 332/5 I DĄBRÓWKA DOLNA 90/11,90/12,90/13
  Wyświetleń: 2049
 954. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Wykonaniu dwóch otworów; eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m w miejscowości Pokój.
  Wyświetleń: 2048
 955. Sekretarz Gminy Pokój - brak
  Wyświetleń: 2047
 956. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2047
 957. Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych- pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, artykuły papiernicze
  Wyświetleń: 2045
 958. Zaproszenie do składania ofert na dokumentację projektową "Przebudowa węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój"
  Wyświetleń: 2045
 959. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 2044
 960. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2015 rok
  Wyświetleń: 2043
 961. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2041
 962. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 4 stycznia 2017 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10
  Wyświetleń: 2040
 963. Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2040
 964. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2039
 965. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2038
 966. Nabór na stanowisko wychowawca podwórkowy
  Wyświetleń: 2037
 967. Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  Wyświetleń: 2037
 968. Działka 164 w Dąbrówce Dolnej oraz lokale mieszkalne dla najemców (Zawiść i Świercowskie)
  Wyświetleń: 2036
 969. Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej farmy fotowoltaicznej w obrębie Domaradz
  Wyświetleń: 2036
 970. REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZTNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 2035
 971. Remont Drogi gminnej Krogulna - Siedlice
  Wyświetleń: 2035
 972. Sposoby ustanowiania aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 2035
 973. KOMUNIKAT- Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 października 2006 r.
  Wyświetleń: 2034
 974. Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2032
 975. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju w zakresie docieplenia ścian i dachu.
  Wyświetleń: 2030
 976. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu i nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 2025
 977. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój,
  Wyświetleń: 2024
 978. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23.10.2010 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 2024
 979. Ponowny przetarg Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 2024
 980. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 2022
 981. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2022
 982. Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
  Wyświetleń: 2021
 983. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOWEGO W DOMARADZU
  Wyświetleń: 2021
 984. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- KROGULNEJ
  Wyświetleń: 2020
 985. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZTNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 2016
 986. Modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków typu ZBW-BOS-BG-500 w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2016
 987. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2015 r.
  Wyświetleń: 2015
 988. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23.10.2010 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 6
  Wyświetleń: 2015
 989. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Domaradzu (dz. nr 754/1) - odwołanie przetargu
  Wyświetleń: 2014
 990. WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY DZ. 689/18 POKÓJ
  Wyświetleń: 2013
 991. „Dowóz do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu do 31.12.2016 r. w ramach przewozów regularnych." - przetarg ponowny (znak sprawy: SG-IX.271.6.2015)
  Wyświetleń: 2012
 992. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  Wyświetleń: 2012
 993. Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2012
 994. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój - 2 marca 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2011
 995. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W LUBNOWIE ETAP I
  Wyświetleń: 2008
 996. Udostępnienie danych osobowych
  Wyświetleń: 2008
 997. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 2007
 998. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAWIŚCI
  Wyświetleń: 2006
 999. Termomodernizacja ? docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 2005
 1000. Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Pokój - 26 maja 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2004
 1001. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego - Budowa oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 2003
 1002. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej (ul. Opolska) w m. Pokój
  Wyświetleń: 2002
 1003. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 2000
 1004. Dostawa samochodu 9-cio osobowego dla Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1999
 1005. REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOPWEGO W DOMARADZU.
  Wyświetleń: 1999
 1006. Zarządzenie - usunięte
  Wyświetleń: 1998
 1007. Wójt Gminy Pokój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej dz. nr 356/1
  Wyświetleń: 1997
 1008. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
  Wyświetleń: 1996
 1009. Remont dróg gminnych przy użyciu remontera
  Wyświetleń: 1996
 1010. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-LUBNÓW
  Wyświetleń: 1995
 1011. Udostępnianie rejestru wyborców oraz spisu wyborców
  Wyświetleń: 1993
 1012. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój,
  Wyświetleń: 1991
 1013. Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania dotyczacego przedsięwzięcia polegajacego na Wykonaniu dwóch otworów; eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka Nr 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój
  Wyświetleń: 1991
 1014. Odbudowa drogi Domaradzka Kuźnia - droga wew. dz. ew. nr 252 - 400 m
  Wyświetleń: 1990
 1015. Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 1990
 1016. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w budnku przy ulicy H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1989
 1017. Ponowny - Remont budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1988
 1018. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1988
 1019. Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1987
 1020. Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1986
 1021. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1985
 1022. Remont mostu (Siedlice 101614 O obiekt znajduje się w 3,9 km drogi)
  Wyświetleń: 1984
 1023. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Wyświetleń: 1983
 1024. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój - nabór III
  Wyświetleń: 1983
 1025. Informacja o naborze oraz Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Pokoju
  Wyświetleń: 1982
 1026. przetarg nieograniczony na remonty dróg gminnych i ulic
  Wyświetleń: 1982
 1027. Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1982
 1028. Informacja o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 1981
 1029. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1981
 1030. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1980
 1031. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 1979
 1032. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 1978
 1033. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
  Wyświetleń: 1974
 1034. Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPOWO na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo
  Wyświetleń: 1971
 1035. Termomodernizacja (przetarg ponowny) - wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1971
 1036. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1971
 1037. DOSTAWY OPAŁU SEZON GRZEWCZY 2006 / 2007 r.
  Wyświetleń: 1970
 1038. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FAŁKOWICACH ETAP I
  Wyświetleń: 1968
 1039. Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną
  Wyświetleń: 1967
 1040. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1967
 1041. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1963
 1042. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 1962
 1043. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1962
 1044. JAK DOKONAĆ ZMIANY IMIENIA LUB NAZWISKA
  Wyświetleń: 1959
 1045. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZP-3/2007
  Wyświetleń: 1957
 1046. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - VII przetarg
  Wyświetleń: 1956
 1047. Modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków typu ZBW-BOS-BG-500 w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1955
 1048. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa poletka osadowego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1952
 1049. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz robót remontowych wewnętrznych
  Wyświetleń: 1951
 1050. Odbudowa drogi gminnej 101605 O Domaradz - Fałkowice
  Wyświetleń: 1951
 1051. Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2017 r.
  Wyświetleń: 1951
 1052. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1950
 1053. OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 1949
 1054. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO-BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1949
 1055. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice.
  Wyświetleń: 1948
 1056. Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 1946
 1057. zawiadomienie o podjęicu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100”
  Wyświetleń: 1946
 1058. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1945
 1059. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w szkole podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 1943
 1060. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w budnku przy ulicy H. Sienkiewicza 10 w Pokoju
  Wyświetleń: 1941
 1061. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1941
 1062. OGÓLNE OGŁOSZENIE O PRZETARGU działki nr 159/1, 159/2, 518/2 Domaradz, 171 Zieleniec, 1068/167 i 1053/27 do 1061/27 Pokój (ogródki)
  Wyświetleń: 1940
 1063. WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY - DĄBRÓWKA DOLNA DZ. 100/2, DOMARADZKA KUŹNIA DZ. 161 I 165 K.M.1
  Wyświetleń: 1938
 1064. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1938
 1065. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1938
 1066. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią lokalną w miejscowości Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1937
 1067. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 22 września 2010 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1937
 1068. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowo-rozdzielczej i przyłączy domowych w miejscowości Domaradz-Świercowskie
  Wyświetleń: 1936
 1069. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROGULNEJ ETAP-I
  Wyświetleń: 1935
 1070. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1934
 1071. Budżet Gminy Pokój na 2015 rok
  Wyświetleń: 1932
 1072. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 8 października 2010 r. - skład komisji
  Wyświetleń: 1932
 1073. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dowóz Zamówienie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci dla potrzeb projektu pn. Ja w szkole II
  Wyświetleń: 1932
 1074. Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2015 r. o godz.14:00
  Wyświetleń: 1931
 1075. Projekt Ja w szkole - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 1930
 1076. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem www.gminapokoj.pl OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGo PODSTAWOWEGo sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
  Wyświetleń: 1930
 1077. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - VIII przetarg
  Wyświetleń: 1924
 1078. Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 1921
 1079. Przebudowa przepustu dwuotworowego w miejscowości Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 1920
 1080. Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1920
 1081. Remont budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1916
 1082. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - park w Pokoju
  Wyświetleń: 1913
 1083. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
  Wyświetleń: 1912
 1084. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2008-2009 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1910
 1085. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1907
 1086. OBWIESZCZENIE O GRANICACH I OBWODACH GŁOSOWANIA
  Wyświetleń: 1906
 1087. REMONT CHODNIKÓW PLACOW PARKINGÓW W FAŁKOWICACH.
  Wyświetleń: 1906
 1088. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-W ZAWIŚCI
  Wyświetleń: 1906
 1089. Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju -ponowny przetarg
  Wyświetleń: 1901
 1090. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1901
 1091. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej/ wznowieniu działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1900
 1092. ?Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Pokój?
  Wyświetleń: 1897
 1093. przetarg nieograniczony na roboty budowlane
  Wyświetleń: 1897
 1094. zapytanie ofertowe na: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK W POKOJU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 26
  Wyświetleń: 1896
 1095. ZARZĄDZENIE Nr 4/2004 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 19 maja 2004 r.
  Wyświetleń: 1895
 1096. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 21 grudnia 2016 r. - informacja o składzie, siedzibie i dyżurach komisji
  Wyświetleń: 1893
 1097. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej ośrodkiem zdrowia w Pokoju - przetarg unieważniony
  Wyświetleń: 1893
 1098. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego (...) w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1891
 1099. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej odcinka ulicy 1-go Maja w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1891
 1100. Informacja PKW - uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1890
 1101. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 4 lat (Krogulna, Pokój, Zieleniec, Ładza)
  Wyświetleń: 1890
 1102. Uprawnienia osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum
  Wyświetleń: 1889
 1103. Oświadczenia majątkowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 1888
 1104. Wymeldowania na wniosek strony lub anulowanie zameldowania – ELP11
  Wyświetleń: 1887
 1105. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Budowie Kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 1887
 1106. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2010/2011 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1886
 1107. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie upoważnienia
  Wyświetleń: 1886
 1108. Ja w szkole II - trzeci przetarg
  Wyświetleń: 1885
 1109. Jednostki organizacyjne urzędu i ich kompetencje
  Wyświetleń: 1885
 1110. Przebudowa sanitariatów w budynku przy ul. Reymonta 3 w Ładzy na potrzeby Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
  Wyświetleń: 1885
 1111. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych
  Wyświetleń: 1885
 1112. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1884
 1113. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Pokój - 7 listopada 2014 r. o godz.14.00
  Wyświetleń: 1884
 1114. Informacja PKW - głosowanie za granicą
  Wyświetleń: 1883
 1115. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 1880
 1116. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 1880
 1117. XI PRZETARG na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1880
 1118. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1877
 1119. Wydawanie decyzji w sprawie podatku od środków transportu – AP4N
  Wyświetleń: 1876
 1120. Termomodernizacja ? docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. H. Sienkiewicza 10 w Pokoju
  Wyświetleń: 1875
 1121. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.
  Wyświetleń: 1874
 1122. Wójt Gminy Pokój podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1874
 1123. ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1874
 1124. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubnów i w obrębie Domaradzka Kuźnia”
  Wyświetleń: 1872
 1125. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 1870
 1126. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec (dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 347, 346)
  Wyświetleń: 1870
 1127. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1870
 1128. Zwołanie pierwszego posiedzenia GKW
  Wyświetleń: 1869
 1129. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2009/20010
  Wyświetleń: 1865
 1130. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych - AP1N
  Wyświetleń: 1865
 1131. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Pokój - 24 lutego 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1865
 1132. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pokój z dnia 3 marca 2008 roku
  Wyświetleń: 1863
 1133. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - Pokój, 945/245
  Wyświetleń: 1861
 1134. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa przejść siecią kanalizacyjną pod torami PKP w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1860
 1135. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na 2020 rok
  Wyświetleń: 1859
 1136. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wyświetleń: 1857
 1137. Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 1856
 1138. Roboty budowlane w zakresie remontu cząstkowego grysem, emulsją asfaltowa ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pokój, przy użyciu remontera
  Wyświetleń: 1846
 1139. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 1845
 1140. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju ogłasza konkurs na stanowisko: młodszego bibliotekarza
  Wyświetleń: 1843
 1141. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków miejscowości Kopalina
  Wyświetleń: 1843
 1142. Ogłoszenie Wójta Gminy Pokój o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Miejscowego planu
  Wyświetleń: 1843
 1143. Remont drogi gminnej 101623 O - ul. 1 Maja w Pokoju
  Wyświetleń: 1843
 1144. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych – AP3N
  Wyświetleń: 1841
 1145. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2015 r.
  Wyświetleń: 1840
 1146. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2009/2010 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1838
 1147. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1836
 1148. Remont drogi gminnej nr 101605 O Dąbrówka Dolna - Zieleniec na odcinku Paryż - Domaradz
  Wyświetleń: 1836
 1149. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2016 rok
  Wyświetleń: 1836
 1150. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PTC SP Z O.O. (...) w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1835
 1151. Zawiadomienie Wójta Gminy Pokój o udostępnieniu do wglądu OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGO PODSTAWOWEGO sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1834
 1152. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1833
 1153. Budżet Gminy Pokój na 2014 rok
  Wyświetleń: 1831
 1154. Ja w szkole II - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 1830
 1155. konkurs ofert na zadanie pn.: PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1828
 1156. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 7 maja 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1827
 1157. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2012 r.
  Wyświetleń: 1826
 1158. Instalacja technologii kotłowni, instalacja solarna i elektryczna kompleksu oświatowego w Pokoju w ramach projektu Termomodernizacja, modernizacja kotłowni i wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1825
 1159. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- MODERNIZACJA SYSTEMU NAPOWIETRZANIA
  Wyświetleń: 1825
 1160. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RAMACH PROJEKTU BUDOWY CIĄGU PIESZO ? ROWEROWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W MIEJSCOWOŚCI POKÓJ UL. OPOLSKA
  Wyświetleń: 1823
 1161. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1821
 1162. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1821
 1163. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój - 28.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1820
 1164. Wydawanie decyzji o umorzeniu zaległości opłaty od posiadania psów – AP2N
  Wyświetleń: 1816
 1165. Ponowny przetarg - Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1815
 1166. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - V przetarg
  Wyświetleń: 1815
 1167. Zaproszenie do składania ofert cenowych na usuwanie azbestu VII nabór 2016 - ROZSTRZYGNIĘCIE
  Wyświetleń: 1815
 1168. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  Wyświetleń: 1813
 1169. Zatwierdzenie podziału nieruchomości – CP7N
  Wyświetleń: 1810
 1170. OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1803
 1171. zapytanie ofertowe dotyczące „Sporządzenia operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2018”
  Wyświetleń: 1803
 1172. Zapytanie ofertowe na zbieranie azbestu w trybie art. 4, pkt 8 Pzp - 29-09-2014
  Wyświetleń: 1799
 1173. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1798
 1174. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji i urządzeń na oczyszczalni ścieków w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1797
 1175. Przetarg nieograniczony„Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz. I - zgodnie z zał. projektem budowlanym” - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 1796
 1176. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1794
 1177. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Zawiść
  Wyświetleń: 1793
 1178. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
  Wyświetleń: 1792
 1179. Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1792
 1180. Wykazy nieruchomości przeznaczonych w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 1790
 1181. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1783
 1182. X PRZETARG na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1782
 1183. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.
  Wyświetleń: 1778
 1184. Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1778
 1185. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT CHODNIKÓW, PARKINGÓW I PLACÓW W FAŁKOWICACH
  Wyświetleń: 1777
 1186. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1775
 1187. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DOSTAWĘ OPAŁU SEZON 2005/2006
  Wyświetleń: 1774
 1188. Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2007 r.
  Wyświetleń: 1774
 1189. OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1773
 1190. Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój - przetarg ponowny 2018.02.09
  Wyświetleń: 1772
 1191. PRZETARG „Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz.I - zgodnie z zał. projektem budowlanym” - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1770
 1192. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego – CP8N
  Wyświetleń: 1767
 1193. przetarg nieograniczony na dostawę opału
  Wyświetleń: 1762
 1194. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (01-02-2010 r.)
  Wyświetleń: 1762
 1195. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie planu funkcjonalno - użytkowego dla Przebudowy węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1762
 1196. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 4 stycznia 2017 r.w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1760
 1197. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - VI przetarg
  Wyświetleń: 1759
 1198. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój - 12.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1758
 1199. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w kompleskie budynków Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1753
 1200. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie planu funkcjonalno - użytkowego dla Przebudowy węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój (ponowne)
  Wyświetleń: 1749
 1201. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY)
  Wyświetleń: 1748
 1202. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1748
 1203. Rozbudowa Remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni, etap dach
  Wyświetleń: 1746
 1204. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1746
 1205. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa boiska sportowego - obręb Zawiść
  Wyświetleń: 1744
 1206. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.
  Wyświetleń: 1744
 1207. Ogłoszenie - Wójt Gminy Pokój ogłasza aukcję na sprzedaż autobusu - GIMBUS
  Wyświetleń: 1744
 1208. Sprzedaż przetargowa nieruchomości – CP1N
  Wyświetleń: 1744
 1209. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 10.01.2005 rok
  Wyświetleń: 1741
 1210. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 1740
 1211. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 369/95
  Wyświetleń: 1736
 1212. przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1734
 1213. Dopisania do spisu wyborców, głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika, wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 1733
 1214. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2017 r.
  Wyświetleń: 1733
 1215. UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1733
 1216. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1731
 1217. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1731
 1218. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2009/2010 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1730
 1219. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Pokój - 28 marca 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1730
 1220. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1726
 1221. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Lubnów
  Wyświetleń: 1724
 1222. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 24 czerwca 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1724
 1223. Sprzedaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego w trybie pierwszeństwa na rzecz jego najemcy – CP2N
  Wyświetleń: 1723
 1224. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i budowie oczyszczalni ścieków w Pokoju”
  Wyświetleń: 1718
 1225. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Domaradz, gm. Pokój
  Wyświetleń: 1717
 1226. ZAWIADOMIENIE O XXXIII sesji Rady Gminy Pokój - 29 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1715
 1227. Termomodernizacja ? docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Gimnazjum w Pokoju
  Wyświetleń: 1713
 1228. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 25 maja 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1711
 1229. ZAWIADOMIENIE O SESJI
  Wyświetleń: 1711
 1230. Zamiana nieruchomości – CP3N
  Wyświetleń: 1710
 1231. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1710
 1232. Ogłoszenie - Wójt Gminy Pokój ogłasza aukcję na sprzedaż autobusu - GIMBUS
  Wyświetleń: 1709
 1233. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1709
 1234. Dziłka numer 336 wieś Doamardz
  Wyświetleń: 1708
 1235. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 3 lutego 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1707
 1236. ROKOWANIA PO II PRZETARGU Z DNIA 22-08-2005
  Wyświetleń: 1701
 1237. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NIERUCHOMOŚCI GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 1699
 1238. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY DZ. NR 145/2 lUBNÓW
  Wyświetleń: 1698
 1239. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 1 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1698
 1240. Wójt Gminy Pokój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej dz. nr 356/1 (I przetarg odbył się 18-01-2008 r.)
  Wyświetleń: 1697
 1241. Wyjaśnienie treści specyfikacji na dowozy dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1695
 1242. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 22 marca 2012 r. o godz. 15.30
  Wyświetleń: 1695
 1243. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice”
  Wyświetleń: 1695
 1244. Zastępca Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1693
 1245. Zawiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 1691
 1246. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Pokój - 24 czerwca 2013 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 1690
 1247. Przetarg "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka Centrum Doświadczania Świata cz. I - zgodnie z zał. projektem budowlanym"
  Wyświetleń: 1689
 1248. zapytanie ofertowe na: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK W POKOJU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 26,
  Wyświetleń: 1684
 1249. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pokój w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1681
 1250. Zarządzenie nr OR.I.120.49.2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1681
 1251. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 1681
 1252. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 1681
 1253. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1679
 1254. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pokój - 31 stycznia 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1674
 1255. Wykaz pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1673
 1256. Przetarg nieograniczony: Dowóz do placówek oświatowych na terenie gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w okresie od 02.01.2017 r. do 23.06.2017 r. w ramach przewozów regularnych
  Wyświetleń: 1671
 1257. Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Pokój - 7 lutego 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1670
 1258. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Pokój - 8 września 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1670
 1259. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 27 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1669
 1260. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pokój na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 1665
 1261. ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1665
 1262. ZAWIADOMIENIE O VIII sesji Rady Gminy Pokój - 25 czerwca 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1662
 1263. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 lutego 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój przeprowadzonych w dniu 12 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 1658
 1264. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej – CP4N
  Wyświetleń: 1657
 1265. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1656
 1266. UCHWAŁA RADY GMINY POKÓJ w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pokój w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1654
 1267. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 708/2 k.m. 3 - obręb Domaradz
  Wyświetleń: 1653
 1268. Termomodernizacja, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Pokoju
  Wyświetleń: 1652
 1269. Ustalenie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1652
 1270. Zawiadomienie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 1651
 1271. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW - do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju - w temacie: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych
  Wyświetleń: 1650
 1272. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę budek lęgowych dla ptaków - wyjaśnienia
  Wyświetleń: 1649
 1273. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOWEGO W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1649
 1274. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1649
 1275. Przetarg nieograniczony „Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz. I - zgodnie z zał. projektem budowlanym”
  Wyświetleń: 1648
 1276. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 28 października 2011 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1646
 1277. Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Pokój na lata 2009-2012
  Wyświetleń: 1643
 1278. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 27 października 2011 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1642
 1279. WYKAZ DO SPRZEDAŻY DZIAŁKA NR 133/2 DABRÓWKA DOLNA
  Wyświetleń: 1640
 1280. Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Pokój - 6 września 2010
  Wyświetleń: 1637
 1281. Przetarg niegraniczony robocza nazwa:OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - CDŚ.
  Wyświetleń: 1636
 1282. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pokoju (dz. nr 945/245)
  Wyświetleń: 1630
 1283. Przetarg nieograniczony: robocza nazwa:„OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO – CDŚ ”
  Wyświetleń: 1630
 1284. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 30 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1629
 1285. „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POKÓJ”
  Wyświetleń: 1628
 1286. ZAWIADOMIENIE O IX sesji Rady Gminy Pokój - 10 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1626
 1287. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 23 lutego 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1625
 1288. Zawiadomienie stron postepowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”
  Wyświetleń: 1625
 1289. Zaproszenie do składania ofert cenowych na Wykonanie oferty oraz jej realizację w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju z dnia 1 marca 2016 r. na realizacje zadań wynikających z „Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” - wybór oferty
  Wyświetleń: 1623
 1290. Przetarg nieograniczony: Dowóz do placówek oświatowych na terenie gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w okresie od 02.01.2017 r. do 23.06.2017 r. w ramach przewozów regularnych - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1621
 1291. Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy w Pokoju w dniu 26 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 1621
 1292. „Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój” - prztarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1620
 1293. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAWIŚCI
  Wyświetleń: 1619
 1294. Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji dyżurów przedszkoli prowadzonych przez gminę Pokój w 2016 r.
  Wyświetleń: 1619
 1295. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju - przetarg uzupełniający
  Wyświetleń: 1616
 1296. Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1615
 1297. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1615
 1298. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2019 r.
  Wyświetleń: 1612
 1299. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w km 20+700 - 23+300"
  Wyświetleń: 1612
 1300. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 28 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1610
 1301. „Przebudowa drogi gminnej nr 101619 O Domaradz – Fałkowice, dz. nr 61/2, na długości 995m”
  Wyświetleń: 1609
 1302. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1608
 1303. Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Pokój - 23 marca 2016 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1608
 1304. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum
  Wyświetleń: 1605
 1305. Modernizacja drogi gminnej 101616 O Domaradz - Fałkowice
  Wyświetleń: 1604
 1306. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 29 października 2012 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1603
 1307. Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Pokój - 29 sierpnia 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1601
 1308. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. RACHUNKOWOŚCI NALEŻNOŚCI PUBLICZNO-PRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE FINANSÓW
  Wyświetleń: 1599
 1309. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2012/2013 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1598
 1310. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO - dz. nr 1092/191 a.m.1 obręb Pokój i dz. nr 219 a.m. 2 obręb Krogulna
  Wyświetleń: 1598
 1311. Budżet Gminy Pokój na 2019 rok
  Wyświetleń: 1596
 1312. Termomodernizacja - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1596
 1313. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1596
 1314. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Pokój - 20 lipca 2011 r. o godz. 13:00
  Wyświetleń: 1595
 1315. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 1594
 1316. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 1591
 1317. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 25 kwietnia 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1590
 1318. Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Pokój - 6 grudnia 2010 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1589
 1319. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II,„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami” CPV 45231300-8, 45232423-3, 45231000-5,45111200-0
  Wyświetleń: 1586
 1320. WÓJT GMINY POKÓJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1583
 1321. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1582
 1322. Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Pokój - 25 października 2010
  Wyświetleń: 1581
 1323. Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Pokój - 18 lutego 2013 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1580
 1324. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 1 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1577
 1325. Zawiadomienie stron postępowania o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój ”
  Wyświetleń: 1577
 1326. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 8 lutego 2011 r. o godz.14:00
  Wyświetleń: 1575
 1327. Ogłoszenie o ustym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 210 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00067054/0
  Wyświetleń: 1574
 1328. I PRZETARG NA DZIAŁKI W ŁADZY, POKOJU I DOMARADZU W DNIU 09-10-2006
  Wyświetleń: 1573
 1329. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pokoju (nr 1197/188 k.m. 1, obręb Pokój), KW 71760
  Wyświetleń: 1564
 1330. Przetarg nieograniczony: Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r. w ramach przewozów regularnych wraz z możliwością zakupu kart przejazdu
  Wyświetleń: 1561
 1331. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 26 kwietnia 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1559
 1332. Zawiadomienie o podjęciu postepowania administracyjnego dla zmiany projektu budowlanego Pt. Przebudowa z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurniki niosek z silosami paszy (obiekt nr 1,2 – I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m.2,obręb Fałkowic
  Wyświetleń: 1554
 1333. Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Pokój - 27 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1553
 1334. ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1551
 1335. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego – AP5N
  Wyświetleń: 1545
 1336. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój - 27 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1544
 1337. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodwego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięw. poleg. na :„Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1544
 1338. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 24 marca 2011 r. o godz.15:30
  Wyświetleń: 1543
 1339. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZATNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1543
 1340. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1539
 1341. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na :„rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój
  Wyświetleń: 1535
 1342. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej - 31 marca 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1533
 1343. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności dz. nr 142/3 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00042332/2
  Wyświetleń: 1531
 1344. Ponowny - Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój,
  Wyświetleń: 1531
 1345. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój - 8 lutego 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1529
 1346. Budżet Gminy Pokój na 2016 rok
  Wyświetleń: 1528
 1347. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Krogulna
  Wyświetleń: 1527
 1348. PRZEBUDOWA SANITARIATOW W BUDYNKU PRZY UL. REYMONTA 3 W ŁADZY NA POTRZEBY OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
  Wyświetleń: 1525
 1349. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój - 18 marca 2013 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1525
 1350. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 15 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1522
 1351. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1519
 1352. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Cząstkowy remont dróg gminnych asfaltowych przy pomocy remontera typu patcher na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1517
 1353. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 380 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 1516
 1354. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II. 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
  Wyświetleń: 1515
 1355. Senior + - przetarg nieograniczony remont budynku
  Wyświetleń: 1514
 1356. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze- podinspektor ds. dróg i gospodarki nieruchomościami, podinspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi i promocji gminy .
  Wyświetleń: 1513
 1357. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompowniami lokalnymi w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1512
 1358. Przetarg - Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1512
 1359. Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Pokój - 7 listopada 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1512
 1360. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Domaradz wraz z przysiółkami
  Wyświetleń: 1507
 1361. WYKAZY DO SPRZEDAŻY 21-07-2006
  Wyświetleń: 1506
 1362. Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Pokój - 20 października 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1504
 1363. Przetarg nieograniczony na remont odcinka drogi gminnej nr 101612- ulica Średnia w miejscowości Krogulna
  Wyświetleń: 1502
 1364. Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Pokój - 28 marca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1499
 1365. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DZIEŃ 20.11.2006
  Wyświetleń: 1496
 1366. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój - 27 grudnia 2013 r. o godz. 13.00
  Wyświetleń: 1493
 1367. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój - 26 listopada 2012 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1492
 1368. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od śr. Transportowych i podatku od nieruchomości – AP7N
  Wyświetleń: 1490
 1369. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój - 31 maja 2016 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1489
 1370. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 7 lipca 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1482
 1371. ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SG.IV.6733.3.2017
  Wyświetleń: 1481
 1372. Ogłoszenia o II ustnych przetargach ograniczonych dla rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz.208, 209, 210 k.m. 2, obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 1477
 1373. Przetarg Ponowny - Przewozy szkolne w roku szkolnym 2008/2009 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1469
 1374. Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Pokój - 28 grudnia 2010 r. o godz. 13:00
  Wyświetleń: 1466
 1375. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 1/2007
  Wyświetleń: 1465
 1376. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz.209 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00071420/8
  Wyświetleń: 1463
 1377. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Pokój - 6 września 2013 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1463
 1378. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju
  Wyświetleń: 1463
 1379. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój - 28 grudnia 2012 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1461
 1380. Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 30.01.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych
  Wyświetleń: 1460
 1381. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania budynku szopo-wiaty na budynek demontażu pojazdów (...) w miejscowości Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 1457
 1382. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój
  Wyświetleń: 1457
 1383. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 11 marca 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1455
 1384. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój - 25 czerwca 2012 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1454
 1385. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 19 marca 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1452
 1386. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wiaty, na działce ewidencyjnej nr 409/2 k.m.1 obręb Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 1448
 1387. Przetarg nieograniczony: robocza nazwa:OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - CDŚ.nr sprawy: SG-IX.271.9.2016
  Wyświetleń: 1441
 1388. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 3 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1440
 1389. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia loaklizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15 kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Kopalina
  Wyświetleń: 1437
 1390. Przedsiębiorczy przedszkolak II- ponowny 19.04
  Wyświetleń: 1436
 1391. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2016 r.
  Wyświetleń: 1427
 1392. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój - 7 lipca 2016 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1422
 1393. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR
  Wyświetleń: 1415
 1394. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR
  Wyświetleń: 1411
 1395. Obweszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji calu publicznego - budowa linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem 2 słupów 15 kV na działkach 123, 128, 82, 16, 15 k.m. 1 obręb Ładza.
  Wyświetleń: 1409
 1396. Przedsiebiorczy przedszkolak- przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1409
 1397. ZAWIADOMIENIE O XXXII sesji Rady Gminy Pokój - 18 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1406
 1398. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolsk
  Wyświetleń: 1400
 1399. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2017 rok
  Wyświetleń: 1397
 1400. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój - 10 kwietnia 2013 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1397
 1401. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego–ul.Opolska w m .Pokój na środowisko
  Wyświetleń: 1396
 1402. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
  Wyświetleń: 1395
 1403. Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Pokój - 28 czerwca 2010
  Wyświetleń: 1392
 1404. Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Pokój - 18 września 2019 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1391
 1405. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2018 r.
  Wyświetleń: 1387
 1406. Ogłoszenie o ustnym pzetargu ograniczonymdo rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz. nr 208 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00071419/8
  Wyświetleń: 1386
 1407. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.
  Wyświetleń: 1384
 1408. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój na środowisko.
  Wyświetleń: 1378
 1409. Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Pokój - 1 grudnia 2010 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1374
 1410. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia , rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku rolnego – AP6N
  Wyświetleń: 1367
 1411. ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój CPV: 7141000-5
  Wyświetleń: 1361
 1412. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (dz. nr 142/3 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna ), KW OP1U/00042322/2
  Wyświetleń: 1360
 1413. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL - ELP7
  Wyświetleń: 1350
 1414. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn”
  Wyświetleń: 1347
 1415. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią lokalną w miejscowości Ładza
  Wyświetleń: 1346
 1416. Przetarg nieograniczony: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pokój-2018 rok
  Wyświetleń: 1346
 1417. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora, w okresie 2017-2018 r., Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy-Szczepienie HPV na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 1341
 1418. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra - Pokój
  Wyświetleń: 1340
 1419. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój - 24 czerwca 2016 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1333
 1420. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6
  Wyświetleń: 1330
 1421. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie działki ewidencyjnej nr 489/3 k.m. 3 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1328
 1422. Zarządzenie Nr OR.I.0050.70.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Pokój w 2020 roku i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1328
 1423. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Pokój - 18 czerwca 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1315
 1424. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 14 listopada 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1314
 1425. ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Pokój oraz powołania komisji d.s. konsultacji dotyczących zmiany nazwy ulicy w Pokoju
  Wyświetleń: 1313
 1426. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II,„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami” CPV 45231300-8, 45232423-3, 45231000-5,45111200-0
  Wyświetleń: 1311
 1427. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego „Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 „NAM 7003A” planowana na działce nr 228 w Fałkowicach, obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 1310
 1428. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój - 17 września 2012 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1297
 1429. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „ Przebudowa węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój "
  Wyświetleń: 1296
 1430. Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego CPV 71314300-5
  Wyświetleń: 1293
 1431. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa linii 110 kV relacji GPZ Pokój – GPZ Namysłów, na działkach nr 155, 362/4, 362/6, 186 k.m.2 ob. Krogulna
  Wyświetleń: 1286
 1432. zapytanie ofertwe na: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK BIUROWY W POKOJU PRZY UL. WOLNOŚCI, DZ. EW. NR 106, A. M. 6, W KONTEKŚCIE UBIEGANIA SIĘ O DOF. Z RPOWO
  Wyświetleń: 1281
 1433. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 179/2 w Kopalinie
  Wyświetleń: 1278
 1434. " Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"13.08.2018
  Wyświetleń: 1275
 1435. Budżet Gminy Pokój na 2018 rok
  Wyświetleń: 1271
 1436. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1271
 1437. Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 22.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy w 2017 roku i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1269
 1438. ZARZĄDZENIE NR 42/2017 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora, w okresie 2017-2018 r., „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2017-2022”
  Wyświetleń: 1268
 1439. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 179/1 Kopalina
  Wyświetleń: 1265
 1440. Zaproszenie do składania ofert cenowych na usunięcie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych zeskładowanych na posesji stanowiącej własność Gminy Pokój w miejscowości Lubnów
  Wyświetleń: 1263
 1441. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 549/2, 620, 619 Kozuby
  Wyświetleń: 1262
 1442. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o nienakładaniu obowiązku sporzadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie budynku w Ładzy
  Wyświetleń: 1262
 1443. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń małej architektury, na działce ewidencyjnej nr 739 k.m.1 obręb Domaradz
  Wyświetleń: 1261
 1444. Rejestr instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
  Wyświetleń: 1260
 1445. Zapytanie ofertowe projekt, skład, druk i dostawa kalendarza planszowego na 2020 rok
  Wyświetleń: 1260
 1446. Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Pokój - 10 listopada 2010 r. o godz.13:00
  Wyświetleń: 1257
 1447. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
  Wyświetleń: 1256
 1448. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 50 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Dąbrówce Dolnej i Paryżu
  Wyświetleń: 1252
 1449. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 23 maja 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1246
 1450. Budżet Gminy Pokój na 2017 rok
  Wyświetleń: 1240
 1451. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu zagospodarowania terenu na cele sportowo-rekreacyjne, na części działki ewidencyjnej nr 256 k.m.1 obręb Ładza
  Wyświetleń: 1237
 1452. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych na działkach ewidencyjnych nr 143, 144 k.m.1 obręb Krogulna
  Wyświetleń: 1231
 1453. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 234 i 149 Ładza
  Wyświetleń: 1226
 1454. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1221
 1455. „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 1220
 1456. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 67/1 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1219
 1457. Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Pokój - 26 września 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1219
 1458. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2016 r.
  Wyświetleń: 1218
 1459. Skład Rady Gminy - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1217
 1460. „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POKÓJ”
  Wyświetleń: 1214
 1461. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, Krogulna
  Wyświetleń: 1214
 1462. Nabór na wolne stanowisko referenta w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej w Urzędzie Gminy Pokój - referenta ds. zarządzania projektami samorządowymi
  Wyświetleń: 1211
 1463. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1210
 1464. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1207
 1465. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Zieleńcu, o pow. 69,6 m2 znajdującego się na działce nr 112/1 obręb Zieleniec
  Wyświetleń: 1206
 1466. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 25 sierpnia 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1206
 1467. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 2 lutego 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1203
 1468. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o ponownym trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1190
 1469. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Pokoju, znajdującego się na działce nr 802/67 obręb Pokój
  Wyświetleń: 1183
 1470. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie planu funkcjonalno - użytkowego dla Przebudowy węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój 15-07-2016 r. - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 1182
 1471. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 256, 255 Lubnów
  Wyświetleń: 1178
 1472. Nabór na wolne stanowisko - kierownik projektu
  Wyświetleń: 1177
 1473. Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Pokój - 5 grudnia 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1175
 1474. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6
  Wyświetleń: 1174
 1475. „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"30.07.2018
  Wyświetleń: 1173
 1476. Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Pokój - 5 września 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1172
 1477. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1509 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w najmem w drodze przetargu: w Zieleńcu i Lubnowie
  Wyświetleń: 1171
 1478. Zarządzenia Wójta 2015
  Wyświetleń: 1170
 1479. Lokalizacja inwestycji celu publicznego obejmującego budowę tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice
  Wyświetleń: 1168
 1480. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra - Pokój w km 27+300 do km 28+550
  Wyświetleń: 1167
 1481. Nabór na wolne stanowisko - podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, OC i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 1161
 1482. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku w Ładzy
  Wyświetleń: 1160
 1483. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 178, 201/1 Krogulna, ul.Rybacka
  Wyświetleń: 1159
 1484. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 175, Lubnów, ul.Szkolna
  Wyświetleń: 1158
 1485. ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1158
 1486. Imienny wykaz głosowań radnych na V sesji w dniu 20.02.2019 r.
  Wyświetleń: 1154
 1487. Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Pokój - 25 maja 2012 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1150
 1488. OBWIESZCZENIE  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa linii napowietrznej Ś.N. relacji GPZ Pokój – GPZ Wołczyn odgałęzienie Fałkowice Ferma Piskląt: na działkach nr 226, 224, 197 obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 1145
 1489. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 1144
 1490. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR
  Wyświetleń: 1144
 1491. Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Pokój - 27 maja 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1142
 1492. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi (kierownik projektu)
  Wyświetleń: 1140
 1493. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja zabytkowej dzwonnicy w ramach istniejącego terenu usług publicznych – OSP, na działce ewidencyjnej nr 137 k.m.2 obręb Lubnów
  Wyświetleń: 1139
 1494. Informacja Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji społecznych dot. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1137
 1495. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 29 marca 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1135
 1496. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 1131
 1497. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach poprzez przebudowę budynku świetlicy w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
  Wyświetleń: 1131
 1498. Zapytanie ofertowe dotyczące „Sporządzenia operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2019" - 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 1131
 1499. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 30 października 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1131
 1500. Zapytanie- ofertowe projekt, skład,druk i dostawa kalendarza planszowego na 2019 rok
  Wyświetleń: 1129
 1501. Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”
  Wyświetleń: 1125
 1502. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej - 31 marca 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1125
 1503. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie podziemnej stacji podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Paryż
  Wyświetleń: 1124
 1504. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1117
 1505. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 17 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1112
 1506. Uchwała Nr XXIII/159/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychi zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1107
 1507. Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy
  Wyświetleń: 1104
 1508. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 417/1 k.m. 2, obręb Domaradz, KW OP1U/00054621/2
  Wyświetleń: 1100
 1509. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 30, 290/8, 154 Krogulna
  Wyświetleń: 1098
 1510. Konkurs na kierownicze stanowisko
  Wyświetleń: 1097
 1511. Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Pokój - 20 lutego 2019 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1096
 1512. Przetarg na sprzedaż 2 budynków mieszkalnych z budynkami gospodarczymi w Dąbrówce Dolnej
  Wyświetleń: 1090
 1513. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1083
 1514. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi powiatowej na działce nr 179/1 Kopalina
  Wyświetleń: 1082
 1515. Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pokój
  Wyświetleń: 1081
 1516. Ponowe zaproszenie do składania ofert cenowych -półpalisada
  Wyświetleń: 1077
 1517. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR-przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1076
 1518. Ogłoszenie o  ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1073
 1519. zapytanie ofertowe dotyczące „Sporządzenia operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2019"
  Wyświetleń: 1071
 1520. Konsultacje społeczne 2016.08.24
  Wyświetleń: 1070
 1521. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - oświetlenie drogi gminnej na działkach nr 743, 760 Domaradz
  Wyświetleń: 1070
 1522. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 380 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 1068
 1523. Zapytanie ofertowe na druk i dostawę „Przeglądu - Informatora Samorządowego Gminy Pokój” w 2019 roku
  Wyświetleń: 1065
 1524. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzajacego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla rozbudowy drogi na odcinku Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1063
 1525. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15 kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Domaradz
  Wyświetleń: 1059
 1526. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój-VIII nabór 2017
  Wyświetleń: 1052
 1527. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „NAM 7003A” na terenie działki ewidencyjnej nr 228 k.m.2 obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 1049
 1528. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn” obręb Lubnów
  Wyświetleń: 1048
 1529. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno - kablowej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn w Lubnowie i Fałkowicach
  Wyświetleń: 1046
 1530. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w Krzywej Górze na działce nr 476/13
  Wyświetleń: 1040
 1531. Kontrole
  Wyświetleń: 1036
 1532. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą – akt urodzenia – USCP9u
  Wyświetleń: 1034
 1533. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 2 sztuk na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1030
 1534. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  - budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki ewidencyjnej nr 476/13 k.m.3 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1028
 1535. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przdsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300”
  Wyświetleń: 1028
 1536. Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie ulotek edukacyjnych
  Wyświetleń: 1027
 1537. Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1027
 1538. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu zagospodarowania terenu na cele sportowo-rekreacyjne, na części działki ewidencyjnej nr 256 k.m.1 obręb Ładza
  Wyświetleń: 1024
 1539. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie administarcyjne ws.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polega. na „Rewitalizacji z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”
  Wyświetleń: 1024
 1540. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.
  Wyświetleń: 1023
 1541. Dostawa wyposażenia w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
  Wyświetleń: 1021
 1542. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej i powiatowej na działkach nr 234 i 149 Ładza, ul.Wolności i ul.Leśna
  Wyświetleń: 1021
 1543. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn” Lokalizacja inwestycji: Gmina Pokój, obręb 0027 Domaradz
  Wyświetleń: 1021
 1544. Zapytanie ofertowe-przeglądy budowlane
  Wyświetleń: 1021
 1545. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR-przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1016
 1546. Zaporszenie do składania ofert cenowych na opracowanie i wykonanie pocztówek
  Wyświetleń: 1016
 1547. „Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. w ramach przewozów regularnych wraz z możliwością zakupu kart przejazdu”
  Wyświetleń: 1012
 1548. Usługa transportowa- przewóz dzieci z placówek przedszkolnych w Pokóju w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczy przedszkolak.” w ramach RPO WO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1010
 1549. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedlice
  Wyświetleń: 1010
 1550. Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Pokój z 27.02.2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2018 r.
  Wyświetleń: 1008
 1551. Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2018 rok
  Wyświetleń: 1007
 1552. Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pokój
  Wyświetleń: 1006
 1553. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój - 22 stycznia 2020 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1002
 1554. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Pokój w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 1000
 1555. zupytanie
  Wyświetleń: 997
 1556. Projekt „Przystań karp we wsi Pokój” realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
  Wyświetleń: 995
 1557. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 994
 1558. Usługa transportowa- przewóz dzieci z placówek przedszkolnych w Pokóju w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczy przedszkolak.” w ramach RPO WO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 994
 1559. nowa strona BIP
  Wyświetleń: 992
 1560. Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Pokój - 17 października 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 991
 1561. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi powiatowej na działce nr 179/2 w Kopalinie
  Wyświetleń: 989
 1562. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 989
 1563. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2015
  Wyświetleń: 986
 1564. Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Pokój - 24 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 986
 1565. ZAPYTANIE OFERTOWE - NA DRUK I DOSTAWĘ GAZETY SAMORZĄDOWEJ GMINY POKÓJ PN. "PRZEGLĄD - INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY POKÓJ" CPV 22458000-5
  Wyświetleń: 984
 1566. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
  Wyświetleń: 983
 1567. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550
  Wyświetleń: 982
 1568. Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji w dniu 23.01.2019 r.
  Wyświetleń: 979
 1569. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 375 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 978
 1570. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 743, 760 Domaradz
  Wyświetleń: 968
 1571. Zawiadomienie o wznowienieu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie budynku szkoły w Ładzy na Regionalny Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością pn. „Centrum Doświadczania Świata” wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 968
 1572. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiał dowodowego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550.na środowisko
  Wyświetleń: 968
 1573. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą – akt zgonu – USCP9z
  Wyświetleń: 965
 1574. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 964
 1575. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej, na terenie działki ewidencyjnej nr 489/3 k.m.3 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 962
 1576. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Pokój w 2017 r.
  Wyświetleń: 962
 1577. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 133/1 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00090649/8
  Wyświetleń: 961
 1578. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza, na działkach nr 104, 111/1, 112, 110, 147, 116 ob. Okoły, Gmina Murów oraz na działkach nr 440/1, 576, 562 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 959
 1579. Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w sołectwie Domaradz
  Wyświetleń: 959
 1580. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Lubnów
  Wyświetleń: 956
 1581. OBWIESZCZENIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZAJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SŁUPOWEJ STSkpo 12/12/160 na działce ewidencyjnej nr 275 k.m. 2, obręb Fałkowice, gmina Pokój.
  Wyświetleń: 953
 1582. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na nabycie prawa własności, o pow. 1,7 ha dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8 - cena wywoławcza 40 000 zł
  Wyświetleń: 953
 1583. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Podziemna stacja podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Paryż
  Wyświetleń: 952
 1584. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach poprzez przebudowę budynku świetlicy w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
  Wyświetleń: 952
 1585. ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności, 0,97 ha, dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8- cena wywoławcza 15 000 zł
  Wyświetleń: 948
 1586. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi powiatowej na działkach nr 549/2, 620, 619 Kozuby
  Wyświetleń: 947
 1587. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materialu dodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 947
 1588. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 946
 1589. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 5/6 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00071366/1
  Wyświetleń: 946
 1590. SCHEMAT przeprowadzania czynności sprawdzających
  Wyświetleń: 943
 1591. Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 05.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gm. Pokój w 2018 r. i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 943
 1592. Zarządzenie nr OR.I.0050.6.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych
  Wyświetleń: 943
 1593. zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300”
  Wyświetleń: 943
 1594. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materialu dodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 941
 1595. Zapytanie ofertowe-przeglądy elektryczne
  Wyświetleń: 938
 1596. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (ul. Opolska) w m. Pokój
  Wyświetleń: 936
 1597. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.
  Wyświetleń: 935
 1598. Imienny wykaz głosowań radnych na VI sesji w dniu 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 933
 1599. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności 0,33 ha, dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1- cena wywoławcza 5000 zł
  Wyświetleń: 933
 1600. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 175, Lubnów
  Wyświetleń: 929
 1601. Wójt Gminy Pokój podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pokój, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi w m. Domaradzka K., Dąbrówka D., Lubnów
  Wyświetleń: 928
 1602. Zarządzenie nr OR.I.0050.18.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2019 r.
  Wyświetleń: 928
 1603. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia stawierdzajacego braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 927
 1604. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 178, 201/1 Krogulna
  Wyświetleń: 922
 1605. Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Wyświetleń: 921
 1606. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW -Informacja o dofinansowaniu usuwania azbestu w roku 2019
  Wyświetleń: 921
 1607. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 133/1 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00090649/8
  Wyświetleń: 913
 1608. ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 912
 1609. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przed. pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550
  Wyświetleń: 912
 1610. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550”
  Wyświetleń: 911
 1611. Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 909
 1612. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postepowania admnistracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550
  Wyświetleń: 908
 1613. ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 906
 1614. Zarządzenie nr OR.I.0050.7.2019 z 30.01.2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych
  Wyświetleń: 906
 1615. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” Lokalizacja inwestycji: Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 30, 290/8, 154 Krogulna, ul.Młyńska
  Wyświetleń: 904
 1616. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór na wolne stakowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 903
 1617. Informacja o wyborze - Zaproszenie do składania ofert cenowycn na dostawę sadzonek drzew
  Wyświetleń: 901
 1618. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności działka nr 417/1 k.m. 2, obręb Domaradz, KW OP1U/00054621/2
  Wyświetleń: 900
 1619. Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Pokój - 26 czerwca 2019 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 900
 1620. zapytanie ofertowe usługa przeglądu i legalizacji sprzętu p- pożarowego a w szczególności : okresowa kontrola sprawności gaśnic i hydrantów p.poż znajdujących się w obiektach i na terenie Zamawiającego w gminie Pokój do 15.02.2019 r.
  Wyświetleń: 899
 1621. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym i gospodarczymi w Lubnowie przy ul. Szkolnej 13
  Wyświetleń: 897
 1622. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działkach nr 256, 255 Lubnów
  Wyświetleń: 894
 1623. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Pokój, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 894
 1624. ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lubnowie (dz. nr 228/6 k.m. 2, obręb Lubnów), KW OP1U/00070873/1-cena wywoławcza 50000 zł
  Wyświetleń: 893
 1625. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 891
 1626. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci SN i nN w miejscowości Zawiść, na działce nr 15 obręb Zawiść
  Wyświetleń: 889
 1627. Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w Paryżu
  Wyświetleń: 889
 1628. Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Pokój - 27 grudnia 2018 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 879
 1629. Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju -Zapytanie ofertowe na zakup kamery i statywu
  Wyświetleń: 873
 1630. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 872
 1631. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300”
  Wyświetleń: 867
 1632. Obwieszczenie Wojewody opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 862
 1633. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6
  Wyświetleń: 861
 1634. Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i
  Wyświetleń: 859
 1635. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2017 r.
  Wyświetleń: 854
 1636. Zamówienie publiczne „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”
  Wyświetleń: 853
 1637. Zawiadomienie społeczeństwa o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 850
 1638. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na Montażu instalacji-specjalistycznego pieca do spopielania martwych zwierząt, w istniejącym Gospodarstwie Rolnym FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 850
 1639. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej przy jazie młyńskim na młynówce w m. Krogulna
  Wyświetleń: 850
 1640. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 17 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 849
 1641. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: zabudowane obręb Domaradz i Lubnów
  Wyświetleń: 842
 1642. „Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 02.09.2019 r. do 28.02.2020 r. w ramach przewozów regularnych wraz z możliwością zakupu kart przejazdu”
  Wyświetleń: 838
 1643. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 838
 1644. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na montażu instalacji-specjalistycznego pieca do spopielania martwych zwierząt w istniejącym Gospodarstwie Rolnym „FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 837
 1645. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2017 r.
  Wyświetleń: 836
 1646. Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6
  Wyświetleń: 834
 1647. Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi w Dąbrówce Dolnej przy ul. Budkowskiej 1
  Wyświetleń: 833
 1648. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju Etap I”
  Wyświetleń: 827
 1649. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę półpalisady
  Wyświetleń: 827
 1650. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w spr ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi woj. nr 454 w m. Ładza
  Wyświetleń: 825
 1651. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 825
 1652. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) - ELP2-OP
  Wyświetleń: 825
 1653. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 822
 1654. Komisje Rady Gminy - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 821
 1655. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i segregowania odpadów innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 821
 1656. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4
  Wyświetleń: 820
 1657. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Dąbrówce Dolnej i Domaradzkiej Kużni
  Wyświetleń: 817
 1658. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 814
 1659. Zapytanie ofertowe- usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 814
 1660. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji dwóch operacji finansowanych z RPO WO
  Wyświetleń: 813
 1661. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 812
 1662. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Pokój - 29 maja 2019 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 808
 1663. Plan Zamówień Publicznych na 2018
  Wyświetleń: 807
 1664. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 802
 1665. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Pokój z 27.02.2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Pokój w 2018 r.
  Wyświetleń: 802
 1666. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy:  Cząstkowy remont dróg gminnych asfaltowych przy pomocy remontera typu patcher na terenie Gminy Pokój (CPV): 45.23.31.42.
  Wyświetleń: 799
 1667. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 5/5 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00083188/6
  Wyświetleń: 797
 1668. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 30, 290/8, 154 Krogulna, ul.Młyńska
  Wyświetleń: 792
 1669. SCHEMAT PRZEPROWADZANIA KONTROLI PODATKOWEJ
  Wyświetleń: 788
 1670. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia prawa wieczystego użytkowania działki nr 5/1 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00084082/0
  Wyświetleń: 787
 1671. Zarządzenie nr OR.I.0050.25.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 779
 1672. Imienny wykaz głosowań radnych na VII sesji w dniu 24.04.2019 r.
  Wyświetleń: 777
 1673. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę taśmy ochronnej do podwiązywania palików ochronnych sadzonek drzew
  Wyświetleń: 775
 1674. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 133/1 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00090649/8- cena wywoławcza 50 000 zł
  Wyświetleń: 774
 1675. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 4/5 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00083188/6
  Wyświetleń: 766
 1676. Imienny wykaz głosowań radnych na VIII sesji w dniu 29.05.2019 r.
  Wyświetleń: 763
 1677. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w sołectwie Domaradzdz. nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4 -cena wywoławcza 20 000 zł netto
  Wyświetleń: 761
 1678. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 761
 1679. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 749
 1680. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej przy jazie młyńskim na młynówce w m. Krogulna
  Wyświetleń: 741
 1681. Zarządzenie nr OR.I.0050.16.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 729
 1682. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju Etap I”
  Wyświetleń: 728
 1683. Zarządzenie Nr OR.I.120.45.2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Pokój w 2019 r. i pracy komisji
  Wyświetleń: 727
 1684. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 47/1 a.m. 1 obręb Lubnów, KW OP1U/00038098/8 w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 722
 1685. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 305/1 a.m. 2 obręb Fałkowic