Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3333300000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
60158580705661258134690875574696289498142014214469250321114685
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
698176871064924647266677273465743186027461582536865828362662
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
747986043667845719297610967832680118174357002701206340363166
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
819827422583199876606707760082698805300455560655648247568763
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
528964699961430489845395056602626516324055174704207146767185
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
512325927450038539794993658889572825042747860468295986555786
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
292442840928629339314074330019366483558536776486844018647820
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
157922776856801130641105471299291113331101069576095598135112
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000028527
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 176115
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 141490
 3. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 110257
 4. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 79052
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 78286
 6. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 76817
 7. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 37013
 8. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 34970
 9. Zamówienia_publiczne
  Wyświetleń: 33306
 10. Inne informacje
  Wyświetleń: 32087
 11. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 30443
 12. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 27993
 13. Karty usług
  Wyświetleń: 25855
 14. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 19140
 15. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 18177
 16. WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
  Wyświetleń: 17619
 17. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju
  Wyświetleń: 17215
 18. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 16608
 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 16323
 20. Wykazy działek do sprzedaży
  Wyświetleń: 16025
 21. WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Wyświetleń: 15972
 22. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 15632
 23. Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
  Wyświetleń: 15092
 24. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 15047
 25. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 14975
 26. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju
  Wyświetleń: 14840
 27. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 14332
 28. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 12873
 29. Uchwały Rady Gminy 2006 r. - 2010 r.
  Wyświetleń: 12527
 30. Sołectwo Domaradz
  Wyświetleń: 12385
 31. Plan pracy Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 12062
 32. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11962
 33. Zagospodarowanie przestrzenne w gminie Pokój
  Wyświetleń: 11853
 34. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 11747
 35. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 11436
 36. Wójt Gminy Pokój
  Wyświetleń: 11278
 37. Sołectwo Zieleniec
  Wyświetleń: 11119
 38. Zarządzenia Wójta 2008
  Wyświetleń: 11096
 39. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój oraz informacje o stanie mienia
  Wyświetleń: 11083
 40. kompetencje wójta gminy
  Wyświetleń: 11074
 41. Zarządzenia Wójta 2009
  Wyświetleń: 11074
 42. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11050
 43. Podstawy prawne funkcjonowania gminy Pokój
  Wyświetleń: 10997
 44. Sołectwo Ładza
  Wyświetleń: 10974
 45. Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminnej
  Wyświetleń: 10931
 46. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10825
 47. Zarządzenie Wójta Gminy Pokój w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 21 października 2007 r.
  Wyświetleń: 10730
 48. Załatwianie spraw urzędowych
  Wyświetleń: 10694
 49. Uchwały Rady Gminy w Pokoju
  Wyświetleń: 10664
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10653
 51. Plany strategiczne Gminy Pokój
  Wyświetleń: 10653
 52. Uchwały Rady Gminy 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 10639
 53. Protokoły Rady Gminy Pokój 2002 r. - 2006 r.
  Wyświetleń: 10555
 54. Sekretarz Gminy Pokój
  Wyświetleń: 10487
 55. Referat Finansów
  Wyświetleń: 10486
 56. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju
  Wyświetleń: 10482
 57. Sołectwo Pokój
  Wyświetleń: 10442
 58. Sołectwo Kopalina
  Wyświetleń: 10371
 59. Zarządzenia Wójta 2010
  Wyświetleń: 10294
 60. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju - zakres działania
  Wyświetleń: 10280
 61. Sołectwo Fałkowice
  Wyświetleń: 10266
 62. Sołectwo Lubnów
  Wyświetleń: 10176
 63. Sołectwo Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 10155
 64. Sołectwo Zawiść
  Wyświetleń: 10091
 65. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 9979
 66. Sołectwo Siedlice
  Wyświetleń: 9958
 67. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 9924
 68. Uchwały Rady Gminy 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 9842
 69. Sołectwo Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 9743
 70. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 9708
 71. Sołectwo Krogulna
  Wyświetleń: 9685
 72. Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
  Wyświetleń: 9682
 73. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9599
 74. Sołectwo Krzywa Góra
  Wyświetleń: 9595
 75. Gospodarka finansowa
  Wyświetleń: 9578
 76. Rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 9570
 77. Budżet Gminy Pokój na 2006 rok
  Wyświetleń: 9510
 78. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 9499
 79. Protokoły Rady Gminy Pokój 2006 r. - 2010 r.
  Wyświetleń: 9444
 80. Dziennik Ustaw
  Wyświetleń: 9434
 81. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 9424
 82. Skarbnik Gminy Pokój
  Wyświetleń: 9417
 83. Przetargi i zamówienia publiczne - GOPS
  Wyświetleń: 9391
 84. Budżet Gminy Pokój na 2012 rok
  Wyświetleń: 9374
 85. Protokoły Rady Gminy Pokój 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 9317
 86. Majątek gminy
  Wyświetleń: 9313
 87. Monitor Polski
  Wyświetleń: 9311
 88. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 9275
 89. Kompetencje organów władzy
  Wyświetleń: 9206
 90. Budżet na 2005r.
  Wyświetleń: 9194
 91. Statut Gminy Pokój
  Wyświetleń: 9187
 92. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 9124
 93. Budżet Gminy Pokój na 2011 rok
  Wyświetleń: 9114
 94. Budżet Gminy Pokój na 2010 rok
  Wyświetleń: 9047
 95. Obsługa Prawna
  Wyświetleń: 9032
 96. Biuro Rady Gminy
  Wyświetleń: 9006
 97. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 8828
 98. budżet Gminy Pokój na 2005 rok
  Wyświetleń: 8769
 99. Zarządzenia Wójta 2011
  Wyświetleń: 8769
 100. Zarządzenia Wójta 2013
  Wyświetleń: 8755
 101. Zarządzenia Wójta 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 8691
 102. Wybory do Sejmu i Senatu 2007
  Wyświetleń: 8652
 103. Budżet Gminy Pokój na 2007 rok
  Wyświetleń: 8562
 104. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 8539
 105. Zarządzenia Wójta 2007
  Wyświetleń: 8494
 106. Budżet Gminy Pokój na 2009 rok
  Wyświetleń: 8467
 107. Zarządzenia Wójta 2012
  Wyświetleń: 8376
 108. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 8336
 109. Wybory Samorządowe Uzupełniające 2011
  Wyświetleń: 8311
 110. Budżet Gminy Pokój na 2008 rok
  Wyświetleń: 8279
 111. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 8257
 112. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 8137
 113. Oświadczenia majątkowe za 2016 r.
  Wyświetleń: 8030
 114. Zarządzenia Wójta 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 7825
 115. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7780
 116. Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 7684
 117. Uchwały Rady Gminy 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 7635
 118. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 7625
 119. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 7530
 120. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pokój za 2016 r.
  Wyświetleń: 7454
 121. Zgłoszenie wyjazdu poza granice/ powrotu z wyjazdu poza granice rzeczpospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy - ELP12
  Wyświetleń: 7296
 122. Protokoły Rady Gminy Pokój 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 7205
 123. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 7138
 124. SPÓŁKI KOMUNALNE
  Wyświetleń: 6983
 125. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6887
 126. Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
  Wyświetleń: 6785
 127. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 6767
 128. Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminnej
  Wyświetleń: 6615
 129. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 6597
 130. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6513
 131. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko referent ds. zadań nieinwestycyjnych i komunikacji społecznej
  Wyświetleń: 6477
 132. Komisje Rady Gminy - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 6331
 133. Postanowienie o odstapieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 6328
 134. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6319
 135. wykaz w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej zabudowanej obręb Domaradz - działka nr 804/4, obręb Domaradz
  Wyświetleń: 6228
 136. REJESTR PETYCJI
  Wyświetleń: 6173
 137. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 6133
 138. Protokoły Rady Gminy Pokój 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 6074
 139. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - ROP9
  Wyświetleń: 6038
 140. ZAKŁAD KOMUNALNY POKÓJ SPÓŁKA Z O.O.
  Wyświetleń: 5935
 141. konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju -nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 5906
 142. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pokój za 2015 r.
  Wyświetleń: 5889
 143. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 5879
 144. Wzory deklaracji na podatki od nieruchomości (DN-1), podatek rolny (DR-1) i podatek leśny (DL-1) od osób prawnych
  Wyświetleń: 5813
 145. Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
  Wyświetleń: 5800
 146. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 5800
 147. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 5791
 148. Skład Rady Gminy - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5712
 149. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR. S.C., Pokój, ul. 1 Maja 38/B, działka Nr 1249/174
  Wyświetleń: 5710
 150. Składy obwodowych komisji wyborczych w gminie Pokój
  Wyświetleń: 5630
 151. Zapytanie ofertowe - usługi szkoleniowe nauka języka angielskiego
  Wyświetleń: 5580
 152. Wzory informacji podatkowych - podatek od nieruchomości (IN-1), podatek rolny (IPR-1) i podatek leśny (IPL-1) od osób fizycznych
  Wyświetleń: 5573
 153. Założenia projektowanych aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5570
 154. Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Pokój - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 5564
 155. Zapytanie ofertowe, 29.03.2017 r. - wykonanie map do celów projektowych + Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 5389
 156. PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 5382
 157. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 5357
 158. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 5278
 159. Zarządzenie ws zmiany stawek czynszu dzierżawnego
  Wyświetleń: 5272
 160. Referat finansów
  Wyświetleń: 5265
 161. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2020
  Wyświetleń: 5231
 162. Referat organizacyjny
  Wyświetleń: 5219
 163. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:?skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C
  Wyświetleń: 5154
 164. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 5114
 165. Kompetencje organów władzy
  Wyświetleń: 5029
 166. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 5004
 167. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2014
  Wyświetleń: 5004
 168. Sprzedaż działek numer 1014/1 i 90/1
  Wyświetleń: 4941
 169. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY
  Wyświetleń: 4928
 170. Wydanie dowodu osobistego ELP1
  Wyświetleń: 4868
 171. konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Pokoju ul. Sienkiewicza 10 - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 4867
 172. Konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 4811
 173. Wójt Gminy Pokój ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności do lokalu mieszkalnego na działce nr 177 w Domaradzu
  Wyświetleń: 4805
 174. Zawiadomienie O XXXIV sesji Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 4802
 175. Zadania gminy
  Wyświetleń: 4801
 176. zamówienie publiczne: Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju
  Wyświetleń: 4795
 177. Wójt Gminy Pokój ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu - konkurs rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 4772
 178. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz. nr 66 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 4758
 179. PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4745
 180. O B W I E S Z C Z E N I E
  Wyświetleń: 4737
 181. Transmisja obrad Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4736
 182. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU
  Wyświetleń: 4735
 183. „Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec (dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 357, 346) ”-przetarg ponowny
  Wyświetleń: 4734
 184. Zarządzenie nr 120/2008 Wójta Gminy Pokój w sprawie zmiany stawek czynszowych za wynajem lokali użytkowych
  Wyświetleń: 4730
 185. Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Pokój - 27 czerwca 2014 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 4709
 186. Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (testamentu) – USCP13
  Wyświetleń: 4669
 187. „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 4665
 188. Tryb działania Rady Gminy oraz Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4664
 189. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2013
  Wyświetleń: 4650
 190. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podisnpektor ds. Pozyskiwania Śroków Pozabudżetowych- rosztrzygnięty
  Wyświetleń: 4649
 191. Wójt Gminy Pokój ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
  Wyświetleń: 4605
 192. Wójt Gminy Pokój zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pokój, dla obszaru wsi Pokój
  Wyświetleń: 4605
 193. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach - SENAT okr. 51 oraz zarejestrowanych listach kandydatów - SEJM okr. 21
  Wyświetleń: 4601
 194. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2012
  Wyświetleń: 4599
 195. WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na kadencję 2012-2015
  Wyświetleń: 4555
 196. Zarządzenie wewnętrzne nr 6K.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pokój Regulaminu okresowej oceny pracowników
  Wyświetleń: 4553
 197. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 4548
 198. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4525
 199. zapytanie ofertowe- usługi w zakresie gospodarki drzewostanem w zabytkowym założeniu parkowym w Pokoju
  Wyświetleń: 4524
 200. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4503
 201. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP do Senatu RP
  Wyświetleń: 4492
 202. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4488
 203. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4462
 204. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko inspektor ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4453
 205. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 4447
 206. SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU
  Wyświetleń: 4444
 207. Zapytanie ofertowe- dostawa wyposażenia do obiektu Dziennego Pobytu Senior+ w Pokoju
  Wyświetleń: 4441
 208. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2011
  Wyświetleń: 4426
 209. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienie do organów uzgadniających i opiniujących dla przedsięwzięcia polegajacego na stacji demontażu pojazdów
  Wyświetleń: 4421
 210. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju
  Wyświetleń: 4409
 211. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój
  Wyświetleń: 4406
 212. Zarządzenie Nr 182/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 4401
 213. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 4371
 214. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4362
 215. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Komunikacji Społecznej - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 4357
 216. Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 05 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
  Wyświetleń: 4356
 217. Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 4356
 218. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4355
 219. Zarządzenie nr 126/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych pobieranych na cmentarzach komunalnych w Gminie Pokój
  Wyświetleń: 4346
 220. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 4338
 221. Nabór na wolne stanowisko - podinspektor ds. windykacji należności i osbługi kasowej
  Wyświetleń: 4329
 222. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 4323
 223. PRZETARG NIEOGRANICZONY, znak sprawy:SG-IX.271.4.2016 robocza nazwa:„OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO – PARK W POKOJU” (PRZETARG PONOWNY)
  Wyświetleń: 4305
 224. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: PRODUKCJI BRYKIETU ZE SŁOMY I SIANA na działce Nr 464/3, k.m. 3, obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 4305
 225. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. inwestycji, remontów i dróg
  Wyświetleń: 4300
 226. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 19 listopada 2012 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 4300
 227. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4286
 228. ZARZĄDZENIE NR 6K/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 17 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy Pokój oraz zasad jej stosowania
  Wyświetleń: 4286
 229. Zarządzenie Nr 259A/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok
  Wyświetleń: 4278
 230. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 30 października 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 4277
 231. Zamówienie w trybie art. 4 pkt 8 Pzp
  Wyświetleń: 4270
 232. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 września 2007 r.
  Wyświetleń: 4247
 233. Zarządzenie Wewnętrzne nr 7K/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 R w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4240
 234. Przetarg:„Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2017/2018 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu "
  Wyświetleń: 4239
 235. ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 4232
 236. ZARZĄDZENIE NR 24/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, określenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywania kopii dokumentów (...)
  Wyświetleń: 4217
 237. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4197
 238. Zarządzenie nr 192.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego
  Wyświetleń: 4197
 239. Zapytanie ofertowe remont drogi - ul. Opustowa w Zawiści
  Wyświetleń: 4195
 240. Zarządzenie nr 252/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 4180
 241. INFORMACJA o okręgach i obwodach głosowania
  Wyświetleń: 4179
 242. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4178
 243. Zarządzenie Nr 185/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmiany wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 4167
 244. Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju- etap I
  Wyświetleń: 4157
 245. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 4145
 246. Zarządzenie nr 5K/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4136
 247. Zarządzenie wewnętrzne nr 8K/2009 Wójt Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 R. w sprawie ustanowienia zasad przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4133
 248. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
  Wyświetleń: 4102
 249. Zarządzenie Nr 268B/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok
  Wyświetleń: 4093
 250. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 4092
 251. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 4091
 252. Zarządzenie nr 79/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 4073
 253. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 4064
 254. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – RPP5
  Wyświetleń: 4064
 255. ZARZĄDZENIE NR 5K/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4063
 256. Nadanie dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca – USCP3
  Wyświetleń: 4056
 257. Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2012 r.
  Wyświetleń: 4041
 258. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 4034
 259. Zarządzenie nr 128/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01 października 2008 roku
  Wyświetleń: 4030
 260. Zarządzenie Nr 189/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 4021
 261. Przedsiebiorczy przedszkolak- przetarg nieograniczony 13.12.2017
  Wyświetleń: 4019
 262. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ Z 25.11.2014 R. O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POKOJU
  Wyświetleń: 4014
 263. Zarządzenie Nr 209/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 4013
 264. Zarządzenie nr 261.2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 4012
 265. ZARZĄDZENIE NR 42/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 4012
 266. Zapytanie ofertowe- dostawa wyposażenia do obiektu Dziennego Pobytu Senior+ w Pokoju - ponowne
  Wyświetleń: 4005
 267. Zarządzenie Nr 177.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3978
 268. Podatki - NOWE
  Wyświetleń: 3964
 269. Zarządzenie nr 119/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego od nieruchomiści dz. ew. nr 986/82 obręb Pokój
  Wyświetleń: 3961
 270. Wydanie zaświadczenia w przypadku utraty dowodu osobistego – ELP10N
  Wyświetleń: 3960
 271. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej - terminy dyżurów
  Wyświetleń: 3956
 272. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2013 r.
  Wyświetleń: 3930
 273. ZARZĄDZENIE NR 37/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3930
 274. Zarządzenie Nr 174.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3921
 275. Zarządzenie nr 268.2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminyPokój
  Wyświetleń: 3920
 276. Skład Rady Gminy - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3916
 277. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku
  Wyświetleń: 3899
 278. Zawiadomienie w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach
  Wyświetleń: 3887
 279. Zarządzenie Nr 259.2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3880
 280. OBWIESZCZENIA o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Namysłowskiego i Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3879
 281. Uchwały Rady Gminy 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 3873
 282. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 3872
 283. Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego
  Wyświetleń: 3859
 284. Zarządzenie nr 118/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego od nieruchomiści dz. ew. nr 773/6 obręb Domaradz
  Wyświetleń: 3856
 285. Zarządzenie Nr 202A/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 lipca 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3856
 286. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do wymagań dotyczących stacji demontażu pojazdów
  Wyświetleń: 3850
 287. Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3846
 288. ZARZĄDZENIE NR 53/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Pokój wraz z zapewnieniem im opieki podczas przejazdu
  Wyświetleń: 3846
 289. Zarządzenie Nr 5K/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 r.
  Wyświetleń: 3846
 290. Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 3843
 291. Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta gminy Pokój z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 r.
  Wyświetleń: 3840
 292. Zarządzenie nr 121/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszy dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3832
 293. Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  Wyświetleń: 3829
 294. Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3827
 295. Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3819
 296. Zarządzenie nr 45/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m? powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3816
 297. Komisje Rady Gminy - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 3815
 298. Dowozy dzieci do szkół w sezonie 2013/2014
  Wyświetleń: 3806
 299. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3798
 300. Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu Otwartego Konkusru Ofert o przyznanie dotacji na wsparcie dzialnalnosci klubów sportowych z terenu gminy Pokój
  Wyświetleń: 3798
 301. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM -stanowisko podinspektora ds. edukacji ekologicznej i ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego
  Wyświetleń: 3790
 302. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) - ELP2-OP_błąd
  Wyświetleń: 3789
 303. Zawarcie małżeństwa cywilnego poza USC – USCP4a
  Wyświetleń: 3785
 304. Zarządzenie nr 94/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3773
 305. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2014 r.
  Wyświetleń: 3770
 306. w sprawie przeprowadzenia konsulatcji społecznych projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
  Wyświetleń: 3761
 307. WNOSZENIE PETYCJI
  Wyświetleń: 3758
 308. Postępowania do 130 tys. zł
  Wyświetleń: 3757
 309. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Pokój na 16.08.2017 r.
  Wyświetleń: 3756
 310. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ŚWIADCZENIE USŁUGI BANKOWEJ POLEGAJĄCEJ NA UDZIELENIU KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  Wyświetleń: 3755
 311. Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
  Wyświetleń: 3754
 312. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wylosowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gmin w Pokoju w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 3753
 313. Zarządzenie nr 253/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Pokój
  Wyświetleń: 3742
 314. Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3737
 315. Zamówienie w trybie art. 4 pkt 8 - NOWE
  Wyświetleń: 3731
 316. Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Pokój w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3730
 317. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości – RPP12
  Wyświetleń: 3716
 318. UCHWAŁA NR 06/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3711
 319. DOSTAWA ŻYWNOŚCI DLA SP DOMARADZ
  Wyświetleń: 3708
 320. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 3706
 321. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
  Wyświetleń: 3701
 322. Zarządzenie 142/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01 października 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Ochrony Środowiska, którego integralną część stanowi Gminny Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3700
 323. Zarządzenie Nr 240/2010 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udostępnienia informacji publicznej, określenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywania kopii dokumentów zawierających informację publiczną (...)
  Wyświetleń: 3696
 324. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3690
 325. Zawarcie małżeństwa cywilnego w USC – USCP4
  Wyświetleń: 3690
 326. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokój.
  Wyświetleń: 3682
 327. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3681
 328. Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3670
 329. Zarządzenie nr 123/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 sierpnia 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu określającego tryb pracy Komisji
  Wyświetleń: 3669
 330. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pokoju etap I w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Żeromskiego, Rataja, Wolności, 1-go Maja, Reja, Mariacka, Średnia
  Wyświetleń: 3663
 331. Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 04 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy w 2012 roku i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 3661
 332. Zarządzenie Nr 258/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3661
 333. Oświadczenia majątkowe za 2017 r.
  Wyświetleń: 3649
 334. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 20 października 2006 r.
  Wyświetleń: 3644
 335. Uchwała nr XXXIV.294.2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do
  Wyświetleń: 3642
 336. OBWIESZCZENIEGMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Pokoju z dnia 23 października 2006 r.
  Wyświetleń: 3639
 337. Oświadczenia majątkowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 3630
 338. Zarządzenie nr 46/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m? powierzchni użytkowej lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Pokój.
  Wyświetleń: 3618
 339. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy – ELP2-C
  Wyświetleń: 3611
 340. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. inwestycji, remontów i dróg
  Wyświetleń: 3606
 341. Wójt Gminy Pokój Ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i promocji gminy na 2011 r.
  Wyświetleń: 3597
 342. Zawarcie małżeństwa konkordatowego – USCP5
  Wyświetleń: 3597
 343. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzieci polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 3594
 344. OPROCOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE sporządzone dla potrzeb projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 3590
 345. „Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec (dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 357, 346) ”-przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 3589
 346. Prostowanie/uzupełnianie aktów stanu cywilnego – USCP10
  Wyświetleń: 3587
 347. ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2013 r.
  Wyświetleń: 3575
 348. Wyniki Wyborów Samorządowych 2014
  Wyświetleń: 3565
 349. Dostawa opału na sezon 2013 - 2014
  Wyświetleń: 3562
 350. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 3562
 351. Sporządzenie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego - zabytkowe założenie parkowe w Pokoju
  Wyświetleń: 3551
 352. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 3549
 353. DOSTAWA ŻYWNOŚCI DLA SP POKÓJ
  Wyświetleń: 3548
 354. Aktywne Pokojanki 2013 - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 3540
 355. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 3538
 356. Droga transportu rolnego - działka 255/1, Lubnów.
  Wyświetleń: 3531
 357. Zmiana imion i nazwisk – USCP15
  Wyświetleń: 3530
 358. Zarządzenie nr 147/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 listopada 2008 roku
  Wyświetleń: 3519
 359. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 3517
 360. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych
  Wyświetleń: 3512
 361. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2017
  Wyświetleń: 3511
 362. Wykaz dla działki 67/2 - Świercowskie
  Wyświetleń: 3498
 363. Uchwała Nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 3497
 364. Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego
  Wyświetleń: 3496
 365. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych do Rady Gminy Pokój bez głosowania
  Wyświetleń: 3491
 366. Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3488
 367. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie składowania odpadów zaliczanych do odpadów niebezpiecznych
  Wyświetleń: 3488
 368. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 3483
 369. Konkurs ofert na dotację dot. ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
  Wyświetleń: 3479
 370. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą – akt małżeństwa – USCP9m
  Wyświetleń: 3475
 371. OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 3473
 372. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora ds. edukacji ekologicznej i ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3472
 373. ogłaszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 rok- II nabór
  Wyświetleń: 3472
 374. Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców) - ELP4-OP
  Wyświetleń: 3465
 375. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 3462
 376. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój ? nabór IV
  Wyświetleń: 3456
 377. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Bezpieczna przychodnia - zdrowie w zasięgu ręki
  Wyświetleń: 3445
 378. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3444
 379. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2016
  Wyświetleń: 3442
 380. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 3439
 381. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego – USCP12
  Wyświetleń: 3439
 382. Składy Obwodowych Komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 3436
 383. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3431
 384. Zarządzenie Nr 238/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3426
 385. Zarządzenie Nr 248/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy w 2010 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania probl. alkohol.
  Wyświetleń: 3426
 386. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 3423
 387. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3409
 388. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3407
 389. otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2008 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 3406
 390. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
  Wyświetleń: 3391
 391. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM- stanowisko informatyk
  Wyświetleń: 3387
 392. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego POKL pn. „Aktywne Pokojanki” na rok 2014 - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 3385
 393. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3376
 394. Dowozy dzieci niepłenosprawnych w sezonie 2013/2014
  Wyświetleń: 3371
 395. Izba Regionalna w Fałkowicach - skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie
  Wyświetleń: 3370
 396. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3366
 397. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. Budowa automatycznej kontenerowej stacji uzdatniania wody w Siedlicach
  Wyświetleń: 3359
 398. Nabór na stanowisko: pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3354
 399. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 28.09.2011 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 3353
 400. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 3338
 401. "Remont mostu na rzece Stobrawie w miejscowości Lubnów (kilometraż 0,25 km – dz. ew. nr 1/3 obręb Lubnów)"
  Wyświetleń: 3333
 402. Zarządzenie nr 40/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 17.06.2013r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3333
 403. Informacja PKW - prawo wyborcze
  Wyświetleń: 3330
 404. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12.10.2007 r
  Wyświetleń: 3330
 405. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, MIESZANYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 3329
 406. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 3324
 407. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2014 r.
  Wyświetleń: 3323
 408. ”Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie” - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 3316
 409. Zarządzenie Nr 268.10 Wójta Gminy Pokój z dnia 02.06.2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 3315
 410. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, MIESZANYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 3311
 411. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3310
 412. Projekt pn. Segreguję odpady-edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Pokój - zakup nagród w konkursie
  Wyświetleń: 3304
 413. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – USCP8
  Wyświetleń: 3300
 414. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2014/2015"
  Wyświetleń: 3299
 415. ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 3299
 416. Rejestracja zgonu – USCP14
  Wyświetleń: 3297
 417. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego - ELP4-C
  Wyświetleń: 3294
 418. Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Pokój z 21.02.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty
  Wyświetleń: 3290
 419. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 18 sierpnia 2011 r.w sprawie informacji o numerze i granicy okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3286
 420. Zarządzenie nr 275/2010 Wójta Gminy Pokój Z dnia 9 lipca 2010 r. W sprawie udzielenia pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z siedziba przy ulicy Wojska Polskiego 26 w Pokoju
  Wyświetleń: 3276
 421. Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3274
 422. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. Budowy sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny przez gospodarstwo rolne FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 3270
 423. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku
  Wyświetleń: 3269
 424. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 3263
 425. Ponowny przetarg - Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 3263
 426. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 3261
 427. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3260
 428. Zameldowanie na wniosek strony – ELP3
  Wyświetleń: 3260
 429. Zarządzanie nr 199.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 03.07.2009 roku w sprawie odwołania pogotowia oraz alarmu powodziowego na terenie gminy Pokój
  Wyświetleń: 3260
 430. Zarządzenie Nr 220/A/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3250
 431. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy kurników brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 3250
 432. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 .10.2006 r.w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów naradnych oraz kandydatów na Wójta
  Wyświetleń: 3243
 433. Zasady wpisania do spisu wyborców
  Wyświetleń: 3241
 434. Zarządzenie Nr 238C/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3240
 435. Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców – ELP6
  Wyświetleń: 3239
 436. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Ładza
  Wyświetleń: 3233
 437. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym nr BG-1-9 oraz BG-1-11 w Domaradz- Świercowskie
  Wyświetleń: 3233
 438. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – RPP1
  Wyświetleń: 3230
 439. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora ds. realizacji zadań inwestycyjnych i współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3227
 440. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 25 marca 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3220
 441. Apel PKW do Wyborców dotyczący spisu wyborców
  Wyświetleń: 3217
 442. ogłoszenie o zamówieniuPokój: Izba Regionalna w Fałkowicach - skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie
  Wyświetleń: 3213
 443. WÓJT GMINY POKÓJ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - „PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 3212
 444. Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
  Wyświetleń: 3206
 445. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu nr 1
  Wyświetleń: 3205
 446. Zarządzenie nr 285/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie ogłoszenia o aukcji na sprzedaż autobusu marki Jelcz - Gimbus
  Wyświetleń: 3202
 447. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w 2010 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 3195
 448. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaradzu
  Wyświetleń: 3193
 449. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektora ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3192
 450. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego POKL pn. Aktywne Pokojanki na rok 2013
  Wyświetleń: 3186
 451. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ:UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 3185
 452. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 3184
 453. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. zadań nieinwestycyjnych i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3181
 454. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu nr 8
  Wyświetleń: 3180
 455. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju-zakres działania
  Wyświetleń: 3175
 456. Wójt Gminy Pokój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3174
 457. Zarządzenie nr 45/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 02.07.2013r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3172
 458. Komisje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3171
 459. Informacja o wyborze radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 3166
 460. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego POKL pn. „Aktywne Pokojanki” na rok 2014
  Wyświetleń: 3163
 461. Zarządzenie Nr 210/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3163
 462. NFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 8 września 2015 r.- skład, siedziba, pełnione dyżury
  Wyświetleń: 3155
 463. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU z dnia 23 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 3153
 464. Zarządzenie Nr 212/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3151
 465. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 11 października 2011 r. dotyczący dyżuru telefonicznego w dniu 15.10.2011 r.
  Wyświetleń: 3131
 466. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu nr 6
  Wyświetleń: 3127
 467. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2014/2015" - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 3126
 468. Zarządzenie nr 271/2010 Wójta Gminy Pokój Z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8
  Wyświetleń: 3125
 469. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 3113
 470. Informcja PKW - głosowanie w kraju
  Wyświetleń: 3109
 471. Zarządzenie Nr 229/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3108
 472. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ustalenia zakresu raportu
  Wyświetleń: 3108
 473. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - Inspektor ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 3106
 474. Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Siedlice - Zieleniec
  Wyświetleń: 3104
 475. Publiczne Przedszkole w Pokoju
  Wyświetleń: 3101
 476. Zarządzenie Nr 283/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój za pierwsze półrocze 2010 roku
  Wyświetleń: 3101
 477. WÓJT GMINY POKÓJ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - „UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 3096
 478. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2014 rok
  Wyświetleń: 3093
 479. Zarządzenie Nr 272/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok
  Wyświetleń: 3092
 480. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA NA RATY W 2009 r.
  Wyświetleń: 3091
 481. Informacja dotycząca dowodów osobistych
  Wyświetleń: 3088
 482. Zarządzenie nr 278/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia o aukcji na sprzedaż autobusu marki Jelcz ? Gimbus
  Wyświetleń: 3085
 483. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 3082
 484. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 3080
 485. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec”
  Wyświetleń: 3079
 486. Zawiadomienie społeczeństwa poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3067
 487. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie nienakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dot. rozbudowy remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 3063
 488. Uznanie ojcostwa – USCP2
  Wyświetleń: 3061
 489. Zarządzenie Wewnętrzne 6K/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy urzędu Gminy Pokój.
  Wyświetleń: 3057
 490. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3056
 491. wiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie stacji paliw w Zieleńcu.
  Wyświetleń: 3048
 492. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – RFP4
  Wyświetleń: 3048
 493. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Wiejska m. Ładza”
  Wyświetleń: 3046
 494. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W PIERWSZEJ POŁOWIE 2015 ROKU
  Wyświetleń: 3045
 495. ”Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie” -przetarg ponowny - data ogłoszenia 28 lipca 2014 r. nr sprawy SG.IV.271.14.2014
  Wyświetleń: 3043
 496. ”Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego” - przetarg ponowny 28-07-2014, nr sprawy: SG.IV.271.15.2014
  Wyświetleń: 3042
 497. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu
  Wyświetleń: 3038
 498. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3034
 499. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 05.09.2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 3032
 500. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. Rozbudowy remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 3032
 501. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki Nr 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój
  Wyświetleń: 3014
 502. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu – ELP5
  Wyświetleń: 3009
 503. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
  Wyświetleń: 3008
 504. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3006
 505. Zarządzenie nr 37/14 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
  Wyświetleń: 3000
 506. Uchwała Nr XXXIV.295.2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na obwody głosowania
  Wyświetleń: 2999
 507. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowcyh uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Rozbudowie fabryki maszyn ROTOX Sp. zo.o w Zielńcu
  Wyświetleń: 2996
 508. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie Zakładu Wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz stacji LPG wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą
  Wyświetleń: 2993
 509. Zawiadomienie w formie Obwieszczenia o wystąpieniu do organów uzgadniających
  Wyświetleń: 2993
 510. Zarządzenie nr OR.I.120.49.2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2992
 511. Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta gminy Pokój z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2015 r.
  Wyświetleń: 2989
 512. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 05.09.2011 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 2986
 513. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. modernizacji i rozbudowie kompleksu stawów w Krogulnej.
  Wyświetleń: 2984
 514. ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięcia pn. Centrum doświadczania świata
  Wyświetleń: 2979
 515. O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 20 września 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2976
 516. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2013 roku
  Wyświetleń: 2970
 517. UCHWAŁA NR 05/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyznania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Pokój w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2969
 518. Udzielenie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych dla podatników, dla których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – RFP2
  Wyświetleń: 2968
 519. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko podinspektora ds. realizacji zadań inwestycyjnych i współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami
  Wyświetleń: 2966
 520. Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017
  Wyświetleń: 2965
 521. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie kurników w miejscowości Fałkowice.
  Wyświetleń: 2964
 522. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umorzającej postepowanie administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie stacji paliw w Zieleńcu.
  Wyświetleń: 2963
 523. Zarządzenie nr 143/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01 października 2008 roku w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
  Wyświetleń: 2961
 524. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 2957
 525. Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2953
 526. Zawidomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowie i rozbudowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 2948
 527. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania
  Wyświetleń: 2938
 528. Sprzedaż działek numer 994/191 i 1/1313, obręb Pokój
  Wyświetleń: 2936
 529. Zawiadomienie o sporządzeniu spisów wyborców
  Wyświetleń: 2933
 530. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rrozbudowie Gospodrstwa Rolnego Fałkopol.
  Wyświetleń: 2929
 531. WNOSZENIE SKARG I WNIOSKÓW
  Wyświetleń: 2929
 532. Ogłoszenie o publicznym losowaniu kandydatów na członków wszystkich komisji obwodowych w gminie Pokój
  Wyświetleń: 2927
 533. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zieleniec, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2924
 534. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklep/ - RPP10
  Wyświetleń: 2923
 535. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
  Wyświetleń: 2922
 536. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice.
  Wyświetleń: 2919
 537. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Fabryki Maszyn ROTOX w Zieleńcu.
  Wyświetleń: 2919
 538. Ponowny przetarg - Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 2917
 539. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 8 października 2010 r. - terminy dyżurów
  Wyświetleń: 2916
 540. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2008 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2916
 541. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/ - RPP11
  Wyświetleń: 2910
 542. Rejestracja urodzenia dziecka – USCP1
  Wyświetleń: 2907
 543. ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ZMIERZAJĄCEGO DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW
  Wyświetleń: 2907
 544. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu dla przedsięzięcia pn. Bezpieczna przychodnia -zdrowie w zasięgu ręki
  Wyświetleń: 2905
 545. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. Zalesieniu gruntu tj. działka Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz
  Wyświetleń: 2903
 546. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi (kierownik projektu)
  Wyświetleń: 2902
 547. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia -Bezpieczna przychodnia zdrowie w zasiegu ręki
  Wyświetleń: 2901
 548. Imienne wykazy głosowań radnych Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2895
 549. obwieszczenie o wydaniu postanopwienia w sparwie podjecia postepowania dla przedsięwzięcia polegającego na ?zalesianiu gruntu tj. działka nr 107, 108, 111, k.m. 1 nr obrębu 0027 Domaradz, gm. Pokój?
  Wyświetleń: 2893
 550. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2015 r.
  Wyświetleń: 2892
 551. Zawiadomienie o złożeniu wniosku dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny
  Wyświetleń: 2891
 552. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23 października 2010 r. - wydłużony termin dyżurów
  Wyświetleń: 2889
 553. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26.09.2007 r.
  Wyświetleń: 2884
 554. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wszczęciu postępowania i wystawieniu do organów uzgadniających
  Wyświetleń: 2881
 555. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla Gospodarstwa Rolnego FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 2881
 556. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rataja w m. Pokój, dz. nr 478; 306/92; 60” - Nr sprawy: SG-IV.271.16.2014
  Wyświetleń: 2879
 557. Zawiadomienie o przestąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwziecia pn. Zalesianiu gruntów rolnych i nierolnych w sołectwie Domaradz.
  Wyświetleń: 2873
 558. Obwieszczenie o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisku dla przedsięwzięcia polegającego na Produkcji brykietu ze słomy i siana
  Wyświetleń: 2871
 559. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegajacego na Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój?.
  Wyświetleń: 2864
 560. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Fałkopolu
  Wyświetleń: 2864
 561. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pokój - 10 maja 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2862
 562. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji?w miesjcowości Pokój
  Wyświetleń: 2860
 563. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych uwaunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesianiu gruntu tj. działka Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz.
  Wyświetleń: 2859
 564. Zezwolenie na zorganizowanie zbiórki publicznej – ROP8a
  Wyświetleń: 2858
 565. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie budynku szkoły w Ładzy
  Wyświetleń: 2857
 566. Zapytanie ofertowe: termin 2.01.2020 -ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH -MIENIE KOMUNALNE GMINY POKÓJ CPV 90511000-2, 90512000-9, 90533000-2
  Wyświetleń: 2855
 567. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach?
  Wyświetleń: 2855
 568. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój 2015
  Wyświetleń: 2851
 569. Obwieszczenie o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz s
  Wyświetleń: 2850
 570. Nabór na wolne stanowisko urzednicze- księgowy
  Wyświetleń: 2845
 571. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem części terenu na cele agroturystyczne
  Wyświetleń: 2841
 572. Wójt Gminy Pokój ogłasza III nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 rok
  Wyświetleń: 2841
 573. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie Kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice.
  Wyświetleń: 2837
 574. Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Pokój z 19.02.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych na 2013 rok
  Wyświetleń: 2837
 575. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegajacego na :budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrulturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji
  Wyświetleń: 2836
 576. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu dla przesięwzięcia polegajacego na Budowie stawów rybnych ziemnych w m. Ładza
  Wyświetleń: 2834
 577. ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne
  Wyświetleń: 2833
 578. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek
  Wyświetleń: 2827
 579. OBWIESZCZENIE o drugiej części rozprawy administracyjnej dotyczacej fermy norek w miejscowości Świercowskie
  Wyświetleń: 2824
 580. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2824
 581. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 2822
 582. ZAWIADOMIENIE O WYDANEJ DECZYJI BUDOWA AUTOMATYCZNEJ KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W SIEDLICACH
  Wyświetleń: 2822
 583. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na Rozbudowie fabryki maszyn ROTOX Sp. Z o.o. w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2816
 584. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie stawów rybnych ziemnych w Ładzy.
  Wyświetleń: 2816
 585. Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2812
 586. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2809
 587. WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 2804
 588. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej
  Wyświetleń: 2803
 589. Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2014 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 2802
 590. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Zalesianiu gruntu tj. Działka Nr 107, 108 i 111 k.m.1 obręb 0027 Domaradz, gmina Pokój.
  Wyświetleń: 2802
 591. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwziecia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 2800
 592. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Pokój ogłasza przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji na sprzedaż autobusu - GIMBUS
  Wyświetleń: 2799
 593. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Skup złomu stalowego,jego składowanie oraz sprzedaż na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C. Pokój
  Wyświetleń: 2799
 594. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci apn. Rozbudowie Gospodarstwa Rolnego Fałkopol.
  Wyświetleń: 2797
 595. UCHWAŁA RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2795
 596. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną – ROP8b
  Wyświetleń: 2794
 597. WYJAŚNIENIA PKW DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU
  Wyświetleń: 2792
 598. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie farmy fotowoltaicznej w Pokoju.
  Wyświetleń: 2788
 599. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych w miejscowości Domaradz.
  Wyświetleń: 2784
 600. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 2784
 601. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pokój w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na niedzielę 25 maja
  Wyświetleń: 2783
 602. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Pokoju-zakres działania
  Wyświetleń: 2783
 603. Wójt Gminy Pokój, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności wymienionych nieruchomości - Krzywa Góra, Lubnów, Pokój, Zawiść, Domaradz
  Wyświetleń: 2783
 604. zawiadomienie o wydanej deczyji - Budowa tranzytowej sieci wodociagowej Siedlice - Zileleniec
  Wyświetleń: 2777
 605. zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiajacej wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia? Budowa stawów rybnych ziemnych? na terenie działki Nr 75 w m. Ładza, gmina Pokój,
  Wyświetleń: 2776
 606. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na przebudowie i budowie Gospodarstwa Rolnego Fałkopol
  Wyświetleń: 2772
 607. Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych
  Wyświetleń: 2770
 608. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odwieszenia postępowania postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie stawów rybnych ziemnych? na terenie działki nr 75,Ładza
  Wyświetleń: 2769
 609. „Remont drogi gminnej 101614 O Krogulna – Siedlice w kilometrze: 1,00 – 1,10; 2,95 – 3,15; 3,40 - 3,50; 3,70 – 3,80”
  Wyświetleń: 2767
 610. Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu - Moje boisko Orlik 2012
  Wyświetleń: 2760
 611. Zawiadomienie w formie Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zalesianiu gruntu w miejscowości Domaradz
  Wyświetleń: 2760
 612. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Budowie zakładu wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz stacji LPG wraz z niezbędnym zapleczem i infra
  Wyświetleń: 2759
 613. REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
  Wyświetleń: 2758
 614. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek, obręb Domaradz, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2757
 615. Zawiadomienie w formie Obwieszczenia o dopuszczeniu Stowarzyszenia Ekologicznego do udziału w postepowaniu na prawach strony postępowania
  Wyświetleń: 2755
 616. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2754
 617. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 2754
 618. Zawiadomienie o planowanej rozprawie administracyjnej w sparwie przedsięwzięcia polegajacego na Hodowli norek w miejscowości Świercowskie
  Wyświetleń: 2753
 619. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk w miejscowosci Fałkowice
  Wyświetleń: 2753
 620. Rejestr instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
  Wyświetleń: 2752
 621. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i okreslenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. Wykonianiu dwóch odwiertów w miejscowości Pokój.
  Wyświetleń: 2750
 622. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Rekultywacji składowiska odpadów w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2750
 623. Przebudowa drogi gminnej 101616 O – ul. Leśna w m. Ładza
  Wyświetleń: 2748
 624. Zarządzenie Nr 235/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2745
 625. Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pokój do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2743
 626. UCHWAŁA NR 03/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23 października 2010 r. sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2740
 627. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Zalesianiu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej w obrębie Domaradz.
  Wyświetleń: 2739
 628. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej
  Wyświetleń: 2735
 629. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój - 01.08.2014 r.
  Wyświetleń: 2734
 630. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice.
  Wyświetleń: 2730
 631. Zarządzenie nr 127/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2015r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2730
 632. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2010 roku
  Wyświetleń: 2728
 633. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegajacego na wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój
  Wyświetleń: 2726
 634. Oświadczenia majątkowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 2724
 635. Charaktersytyka Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2723
 636. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 4 lat (Krogulna, Pokój, Zieleniec, Ładza)
  Wyświetleń: 2723
 637. Wykazy nieruchomości przeznaczonych w najem, dzierżawę i użyczenie
  Wyświetleń: 2716
 638. Unieważnie prztargu na sprzedaż dzialek nr 994/191, 1/1313 położonych w Pokoju
  Wyświetleń: 2714
 639. Zawiadomienie o o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwziecia polegającego na zalesianiu działek Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz
  Wyświetleń: 2712
 640. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu ustalającym zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowie kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice.
  Wyświetleń: 2708
 641. Obwieszczenie o przedożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie stawów rybnych ziemnych? na terenie działki nr 75, k.m. 1 obręb Ładza, gmina Pokój.
  Wyświetleń: 2707
 642. Budowa świetlicy wiejskiej w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2699
 643. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowie kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 2699
 644. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 i 1189/285 k.m. 3 Pokój
  Wyświetleń: 2697
 645. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziąływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek
  Wyświetleń: 2695
 646. Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Pokój - 9 grudnia 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2694
 647. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - Krzywa Góra, Lubnów, Pokój, Jagienna
  Wyświetleń: 2691
 648. Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i oddziałów przedszk. w szkołach podst.
  Wyświetleń: 2688
 649. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi – ELP9
  Wyświetleń: 2686
 650. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pokój wraz z modernizacją kotłowni i zamontowaniu kolektorów słonecznych przy ob. oświatowym
  Wyświetleń: 2679
 651. INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 25.09.2014 r.
  Wyświetleń: 2676
 652. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji w Pokoju.
  Wyświetleń: 2676
 653. Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2676
 654. Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Pokój - 26 marca 2015 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 2676
 655. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych o mocy wytwórczej po 500 kW wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi
  Wyświetleń: 2672
 656. ZAWIADOMIENIE O XXX sesji Rady Gminy Pokój - 28 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 2672
 657. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku w Ładzy
  Wyświetleń: 2671
 658. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 2670
 659. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1509 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Dąbrówce Dolnej
  Wyświetleń: 2665
 660. Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2663
 661. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie fabryki maszyn ROTOX Sp. Z o.o. w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2661
 662. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2660
 663. Zawiadomienie o złożeniu wniosku w sprawie wycowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. budowie zbiorników naziemnych na gaz płynny wmiejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 2660
 664. ZARZĄDZENIE Nr 5/2004 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 19 maja 2004 r.
  Wyświetleń: 2658
 665. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. realizacji przedsięwzięcia Krogulna Stawy ? taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb.
  Wyświetleń: 2656
 666. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowie Kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2654
 667. Zarządzenie nr 95/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2651
 668. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hodowli Norek
  Wyświetleń: 2649
 669. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w m. Zieleniec i części miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2648
 670. Wójt Gminy Pokój ogłasza konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania pn.: Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej w Świetlicy Środowiskowej w Krogulnej - konkurs rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 2641
 671. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie piętrowego budynku usługowo ? mieszkalnego na wniosek Grupowej Praktyki Lekarskiej W.W.- MED .s.c Barbara Węgrzynowska, Jacek Wyrąbek
  Wyświetleń: 2641
 672. Zawiadomienie o złożeniu wniosku w sprawie wycowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek na Dz. Nr 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2640
 673. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pokój Zarządzenie Wójta Gminy Pokój nr 20B_2018 z 24.05.2018
  Wyświetleń: 2636
 674. Zawiadomienie o o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach na Dz. Nr 276 i 275 k.m. 2, obręb Fałkowice.
  Wyświetleń: 2636
 675. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój?
  Wyświetleń: 2635
 676. test strony
  Wyświetleń: 2628
 677. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Gospodarstwa Rolnego Falkopol.
  Wyświetleń: 2625
 678. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C., Pokój, ul. 1Maja 38/B, działka Nr 1249/174
  Wyświetleń: 2624
 679. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzajęcej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie istniejącej stacji paliw w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2624
 680. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu ws. podjęcia postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesianiu gruntów rolnych i nierolnych w sołectwie Domaradz.
  Wyświetleń: 2620
 681. Zarządzenie nr 116/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 2617
 682. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Rozbudowie remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 2616
 683. Obwieszczenie o wydanej deczyji umarzajacej postępowanie dla przedsięwzięcia polegajacego na termomodernizacji, modernizacji kotłowni i wykorzystania energii odnawilanej w budynkach uzyteczności publicznej Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2612
 684. Zawiadomienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku
  Wyświetleń: 2612
 685. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o zebraniu materiału dowodowego w sparwie Budowy dwóch niezależnych, wolnostojących- naziemnych instalacji fotowoltaicznych , na działkach nr 191/2 i nr 295 w obrębie miejscowości Domaradz gm. Pokój
  Wyświetleń: 2610
 686. Referat finansów
  Wyświetleń: 2608
 687. Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2607
 688. test
  Wyświetleń: 2607
 689. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji w miesjcowosci Pokój
  Wyświetleń: 2598
 690. ZAWIADOMIENIE O VI SESJI Rady Gminy Pokój - 30 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2597
 691. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia dot. Przebudowy budynku szkoły w Ładzy na Regionalny Ośrodek edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością pn. Centrum Doświadczenia Świata
  Wyświetleń: 2596
 692. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej
  Wyświetleń: 2593
 693. Wójt Gminy Pokój ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe i inne upr. podm. zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i promocji gminy, działalności na rzecz osób niepełnospr. i w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2591
 694. OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postepowania do czasu przedłozenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dl przedsięwzięcia Budowa stawów rybnych ziemnych w m. Ładza
  Wyświetleń: 2587
 695. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej
  Wyświetleń: 2584
 696. „Zabezpieczanie obszarów leśnych i wód Stobrawskiego Parku Krajobrazowego poprzez wyposażenie jednostki OSP w Domaradzu w samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem ekologicznym”
  Wyświetleń: 2583
 697. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13
  Wyświetleń: 2583
 698. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych...na lata 2005-2015
  Wyświetleń: 2582
 699. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego dla Gospodarstwa Rolnego FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 2582
 700. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Fałkowice, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2582
 701. USŁUGI GEODEZYJNE - PRZETARG
  Wyświetleń: 2581
 702. Wykaz w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 1287/182 w obrębie miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2581
 703. ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ZMIERZAJĄCEGO DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJĄCEGO NA PRODUKCJI BRYKIETU ZE SŁOMY I SIANA
  Wyświetleń: 2580
 704. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą – USCP7
  Wyświetleń: 2579
 705. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawów rybnych w Ładzy
  Wyświetleń: 2569
 706. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegjacego na Budowie budynku jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem części terenu na cele agroturystyczne
  Wyświetleń: 2567
 707. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23.10.2010 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 2566
 708. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 2565
 709. OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowan
  Wyświetleń: 2564
 710. Budżet Gminy Pokój na 2013 rok
  Wyświetleń: 2563
 711. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 o. Domaradz
  Wyświetleń: 2563
 712. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 obręb Domaradz
  Wyświetleń: 2561
 713. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Domaradzka Kuźnia i Lubnów
  Wyświetleń: 2560
 714. UCHWAŁA ORAZ OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY W PLANIE Z.P. WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 2557
 715. Remont cząstkowy grysem, emulsją asfaltową ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
  Wyświetleń: 2548
 716. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku
  Wyświetleń: 2548
 717. Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w 2016 r.
  Wyświetleń: 2545
 718. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
  Wyświetleń: 2544
 719. ”Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie” -przetarg ponowny - data ogłoszenia 9 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2542
 720. ZAWIADOMIENIE w formie Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice
  Wyświetleń: 2540
 721. obwieszczenie o wydanej deczyji środowiskowej-dla przedsięwzięcia polegajacego na Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 obręb Domaradz, k.m. 3, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2539
 722. KOMUNIKAT- Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 października 2006 r.
  Wyświetleń: 2530
 723. Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia-krogulna stawy-taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb
  Wyświetleń: 2524
 724. Zapytanie ofertowtowe:Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących- CPV 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
  Wyświetleń: 2522
 725. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określenie zakresu raportu dla przedsięwziecia pn. Budowie dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych o mocy wytwórczej po 500 kW w Domaradzu.
  Wyświetleń: 2521
 726. Radni Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2518
 727. Zastępca Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2518
 728. Obwieszczenie o drugiej rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn.: Hodowla norek, dz. 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2514
 729. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania aministracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Budowie kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2513
 730. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie Fabryki Maszyn ROTOX Sp. z o.o. w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2508
 731. Zawiadomienie społeczeństwa o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec i części miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2505
 732. Zawiadomienie o wydanej decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 369/95, obręb Pokój na potrzeby założenia parkowego”
  Wyświetleń: 2503
 733. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju ogłasza konkurs na stanowisko: młodszego bibliotekarza
  Wyświetleń: 2502
 734. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój - 20 stycznia 2016 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 2490
 735. Projekt - Ja w szkole
  Wyświetleń: 2488
 736. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2486
 737. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2484
 738. WYKAZY DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE POKÓJ
  Wyświetleń: 2484
 739. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZ.203/6 W ŁADZY
  Wyświetleń: 2482
 740. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodwego - dot. przedsięwzięcia: Produkcja brykietu ze słomy i siana-w m. Krzywa Góra
  Wyświetleń: 2481
 741. Przetarg nieograniczony na „Budowę i modernizację ścieżek oraz zagospodarowanie wokół nich terenu”
  Wyświetleń: 2479
 742. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 2476
 743. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny.
  Wyświetleń: 2475
 744. „Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji cz. zabytkowego założenia parkowego w Pokoju i działek przyległych do założenia ”
  Wyświetleń: 2472
 745. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu komunalego mieszkalnego położonego w Pokoju przy ul. 1-go Maja 9 na czas nieoznaczony - ROZSTRZYGNIĘTY
  Wyświetleń: 2472
 746. Budżet Gminy Pokój na 2015 rok
  Wyświetleń: 2468
 747. OGŁOSZENIE WÓJT GMINY POKÓJ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2465
 748. Zarządzenie Nr 295/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 22 września 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2463
 749. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7
  Wyświetleń: 2461
 750. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI - działka numer 1/1313
  Wyświetleń: 2461
 751. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROGULNEJ ETAP-I
  Wyświetleń: 2459
 752. Zastępca wójta gminy
  Wyświetleń: 2454
 753. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 2451
 754. REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZTNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 2448
 755. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 2446
 756. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z 24.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2439
 757. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 04 września 2014 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2436
 758. Zarządzenie Nr 121.2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru Obwieszczenia Wójta Gminy Pokój o numerach i granicach obwodów głosowania (...) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP
  Wyświetleń: 2435
 759. Jednostki organizacyjne urzędu
  Wyświetleń: 2433
 760. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w miesjcowości Zieleniec i częsci m. Pokój
  Wyświetleń: 2432
 761. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 2431
 762. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI - działka numer 994/191
  Wyświetleń: 2428
 763. Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 2427
 764. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV łączącej linie napowietrzne relacji Pokój - Wołczyn oraz Wołczyn-Bogacica (odgałęzienie Szum)
  Wyświetleń: 2425
 765. PRZETARG„Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz.I - zgodnie z zał. projektem budowlanym”
  Wyświetleń: 2425
 766. Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiajacej wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285.
  Wyświetleń: 2424
 767. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2423
 768. ROKOWANIA DZ.954/213 POKÓJ, 145/2 LUBNÓW, 133/2 DABRÓWKA DOLNA
  Wyświetleń: 2418
 769. obwieszczenie o przekazaniu raportu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na zalesieniu gruntów w miejscowości domaradz.
  Wyświetleń: 2417
 770. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie Fabryki maszyn ROTOX.
  Wyświetleń: 2416
 771. ZAWIADOMIENIE w formie Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2413
 772. Zamówienie publiczne: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W DRUGIEJ POŁOWIE 2015 ROKU
  Wyświetleń: 2411
 773. Sprzedaż działek numer 1014/1 i 90/1
  Wyświetleń: 2410
 774. Dowozy dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2409
 775. Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji? w miejscowości Pokój,
  Wyświetleń: 2405
 776. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegajacego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 2403
 777. UCHWAŁA RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany porządkowej uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 2015r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2402
 778. Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2017 r.
  Wyświetleń: 2402
 779. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2016 r.
  Wyświetleń: 2400
 780. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat - Krogulna, Ładza, Pokój, Zieleniec
  Wyświetleń: 2398
 781. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2397
 782. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Pokoju
  Wyświetleń: 2393
 783. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Zieleniec o nr: od 356/2 do 356/11
  Wyświetleń: 2388
 784. Informacja o wyborze oferty w postępowaniu ZP-1/2008 (Remont dróg)
  Wyświetleń: 2388
 785. Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
  Wyświetleń: 2386
 786. dz. 182, obręb Domaradz, wieś Domaradz
  Wyświetleń: 2384
 787. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23.10.2010 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 2384
 788. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2011 roku
  Wyświetleń: 2384
 789. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na 2020 rok
  Wyświetleń: 2383
 790. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 2383
 791. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 2382
 792. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój
  Wyświetleń: 2381
 793. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 13
  Wyświetleń: 2378
 794. Sieć wodociągowa Krogulna - Siedlice
  Wyświetleń: 2377
 795. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 4 stycznia 2017 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10
  Wyświetleń: 2376
 796. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2374
 797. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 2373
 798. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Zieleniec, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice i Pokój
  Wyświetleń: 2372
 799. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodwego
  Wyświetleń: 2371
 800. Dostawa materiału opałowego
  Wyświetleń: 2370
 801. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Produkcji brykietu ze słomy i siana
  Wyświetleń: 2368
 802. Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2367
 803. Działka numer 29/1 wies Domaradz
  Wyświetleń: 2362
 804. Wykaz nieruchomości we wsi Zieleniec, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice i Pokój
  Wyświetleń: 2362
 805. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Domaradzu
  Wyświetleń: 2359
 806. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 29 października 2010 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2358
 807. Dowozy dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2357
 808. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2357
 809. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 7
  Wyświetleń: 2356
 810. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 2354
 811. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  Wyświetleń: 2352
 812. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Realizacji przedsięwzięcia ?Krogulna Stawy? ? taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb
  Wyświetleń: 2352
 813. II PRZETARG NA DZIAŁKI NR 161 i 165 w DOMARADZKIEJ KUŹNI
  Wyświetleń: 2351
 814. Informacja o wyborze oferty w postępowania na remont drogi gminnej 101614 O Krogulna - Siedlice.
  Wyświetleń: 2351
 815. Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Pokój - 5 lutego 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2350
 816. Zawiadomienie z dnia 01 października 2008 roku
  Wyświetleń: 2350
 817. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2015 r.
  Wyświetleń: 2347
 818. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2345
 819. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na: Hodowli norek dz. 44/1, obręb Domaradz
  Wyświetleń: 2343
 820. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 2342
 821. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Domaradzu (dz. nr 754/1) - odwołanie przetargu
  Wyświetleń: 2338
 822. Wójt Gminy Pokój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Pokój - konkurs rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 2338
 823. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2337
 824. Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 2337
 825. Budżet Gminy Pokój na 2014 rok
  Wyświetleń: 2336
 826. ZARZĄDZENIE NR 231/2009 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 03 listopada 2009r.
  Wyświetleń: 2331
 827. „Zabezpieczanie obszarów leśnych i wód Stobrawskiego Parku Krajobrazowego poprzez wyposażenie jednostki OSP w Domaradzu w samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem ekologicznym” - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 2330
 828. Nabór na stanowisko wychowawca podwórkowy
  Wyświetleń: 2330
 829. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23.10.2010 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 6
  Wyświetleń: 2330
 830. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Domaradzu
  Wyświetleń: 2326
 831. Zawiadomienie o sesji
  Wyświetleń: 2326
 832. Przebudowa części byłej szkoły na 4 mieszkalne lokale socjalne.
  Wyświetleń: 2325
 833. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w Gimnazjum w Pokoju
  Wyświetleń: 2325
 834. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 2324
 835. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej (ul. Opolska) w m. Pokój
  Wyświetleń: 2323
 836. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Ładza, Domaradz i Pokój).
  Wyświetleń: 2323
 837. OGŁOSZENIE ROKOWAŃ NA DZIAŁKI NR 145/2 W LUBNOWIE I 133/2 W DĄBRÓWCE DOLNEJ
  Wyświetleń: 2322
 838. Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2321
 839. ZAWIADOMIENIE O VII sesji Rady Gminy Pokój - 28 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2320
 840. Dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 2317
 841. Oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 2317
 842. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 2316
 843. Odbudowa rowów melioracyjnych w miejscowościach: Pokój, Żabiniec, Świercowskie, Siedlice, Domaradzka Kuźnia, Krogulna
  Wyświetleń: 2316
 844. Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2315
 845. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 21 grudnia 2016 r. - informacja o składzie, siedzibie i dyżurach komisji
  Wyświetleń: 2312
 846. Wójt Gminy Pokój ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności do lokalu mieszkalnego na działce nr 177 w Domaradzu
  Wyświetleń: 2310
 847. PONOWNY PRZETARG Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Opolskiej we wsi Pokój
  Wyświetleń: 2307
 848. REMONT I WYPOSAŻENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWIE ETAP-I
  Wyświetleń: 2306
 849. BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 2305
 850. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój - 28 października 2013 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2304
 851. Rokowania na sprzedaż dz. 356/1 we wsi Zieleniec (dawna szkoła)
  Wyświetleń: 2302
 852. OGŁOSZENIE PRZETARGU dz. 954/213 Pokój, 145/2 Lubnów, 133/2 Dąbrówka Dolna,
  Wyświetleń: 2300
 853. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2300
 854. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 2298
 855. Konsultacje Roczny program współpracy z organizacjami pozarzadowymi
  Wyświetleń: 2298
 856. Odbudowa drogi Siedlice, Krogulna - 101614 O (350 m, w kilometrze 0,8 km - 1,00 km oraz 2,8 km - 2,95 km)
  Wyświetleń: 2295
 857. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2015 rok
  Wyświetleń: 2295
 858. Ponowny przetarg - Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2294
 859. Zaproszenie do składania ofert na dokumentację projektową "Przebudowa węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój"
  Wyświetleń: 2293
 860. Ogłoszenie -przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu komunalnego w Żabieńcu 8
  Wyświetleń: 2292
 861. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 2291
 862. OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 2290
 863. OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGTOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 2289
 864. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO-BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 2289
 865. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 2288
 866. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W ZAWIŚCI ETAP I
  Wyświetleń: 2287
 867. dz. 242/1, obręb Lubnów, wies Lubnów
  Wyświetleń: 2286
 868. Remont drogi gminnej 101613 O
  Wyświetleń: 2286
 869. wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2005r. oraz zezwoleń w tym podatku
  Wyświetleń: 2284
 870. Dostawy opału na sezon grzewczy 2007/2008
  Wyświetleń: 2283
 871. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju w zakresie wymiany okien i drzwi
  Wyświetleń: 2283
 872. Remont dróg gminnych - Patcher
  Wyświetleń: 2283
 873. Ustawy i Rozporządzenia
  Wyświetleń: 2283
 874. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonania dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.
  Wyświetleń: 2282
 875. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 2282
 876. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek za byłą szkołą podstawową we wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 2281
 877. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy
  Wyświetleń: 2280
 878. Odbudowa drogi nr 101613 O w m. Siedlice
  Wyświetleń: 2277
 879. Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2273
 880. III przetarg pn. Ja w szkole
  Wyświetleń: 2272
 881. ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 2271
 882. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój - 2 marca 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2271
 883. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowo-rozdzielczej i przyłączy domowych w miejscowości Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 2270
 884. Zapytanie ofertowe w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 2269
 885. „Dowóz do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu do 31.12.2016 r.,w ramach przewozów regularnych"
  Wyświetleń: 2268
 886. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 2266
 887. Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2266
 888. Ja w szkole - IV przetarg
  Wyświetleń: 2264
 889. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój
  Wyświetleń: 2263
 890. OGŁOSZENIE ROKOWAŃ NA DZIAŁKI NR 145/2 W LUBNOWIE I 133/2 W DĄBRÓWCE DOLNEJ
  Wyświetleń: 2263
 891. Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2263
 892. KONKURS OFERT NA ZADANIE - UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2262
 893. Ja w szkole II
  Wyświetleń: 2260
 894. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  Wyświetleń: 2260
 895. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na remont cząstkowy dróg (patcher)
  Wyświetleń: 2259
 896. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2259
 897. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO-WYMIAN DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ NA PCV W ZSG w POKOJU
  Wyświetleń: 2259
 898. Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2008 r.
  Wyświetleń: 2259
 899. Nieruchomość zabudowana ośrodkiem zdrowia w Pokoju
  Wyświetleń: 2258
 900. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- FAŁKOWICE
  Wyświetleń: 2255
 901. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 2252
 902. ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI POKÓJ W ULICACH: BRZESKA, KOŚCIELNA, SKOŚNA, PODLEŚNA I WINNA GÓRA
  Wyświetleń: 2251
 903. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 22 września 2010 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2250
 904. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr ZP-2/2007
  Wyświetleń: 2249
 905. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2008-2009
  Wyświetleń: 2243
 906. dz. 90/1, k.m. 1, obręb Krogulna
  Wyświetleń: 2243
 907. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia polegajacego na: ?Realizacji przedsięwzięcia ?Krogulna Stawy? ? taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb?,
  Wyświetleń: 2243
 908. Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPOWO na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo
  Wyświetleń: 2240
 909. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-ZAWIŚĆ
  Wyświetleń: 2238
 910. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 8 października 2010 r. - skład komisji
  Wyświetleń: 2237
 911. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - LUBNÓW
  Wyświetleń: 2234
 912. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 2233
 913. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie: Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku, inwestycja będzie zrealizowana w Ładzy.
  Wyświetleń: 2232
 914. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 2231
 915. Informacja PKW - uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2230
 916. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - Pokój, 945/245
  Wyświetleń: 2230
 917. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odwieszenia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na Hodowli Norek
  Wyświetleń: 2228
 918. REMONT I WYPOSAŻENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWIE ETAP-I
  Wyświetleń: 2228
 919. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój II nabór
  Wyświetleń: 2228
 920. Zwołanie pierwszego posiedzenia GKW
  Wyświetleń: 2228
 921. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 2227
 922. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2226
 923. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 2225
 924. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 2224
 925. OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 2224
 926. WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY BEZ PRZETARGU 643/2 I 36/1
  Wyświetleń: 2221
 927. WYKONANIE ODWIERTU HYDROGEOLOGICZNEGO POSZUKIWAWCZO-EKSPLOATACYJNEGO UJMUJĄCEGO WODĘ Z UTWORÓW TRZECIORZĘDOWYCH W M. SIEDLICE GMINA POKÓJ
  Wyświetleń: 2221
 928. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 2220
 929. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój
  Wyświetleń: 2217
 930. Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2216
 931. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DWUOTWOROWEGO
  Wyświetleń: 2215
 932. „Dowóz do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu do 31.12.2016 r. w ramach przewozów regularnych." - przetarg ponowny (znak sprawy: SG-IX.271.6.2015)
  Wyświetleń: 2213
 933. Modernizacja drogi gminnej Domaradz-Fałkowice (Gmina Pokój)
  Wyświetleń: 2211
 934. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 2211
 935. Kwartalne sprawozdania o nadwyżce
  Wyświetleń: 2210
 936. Protokół nr XXXII z dnia 24.04.2006r.
  Wyświetleń: 2210
 937. Przebudowa sanitariatów w budynku przy ul. Reymonta 3 w Ładzy
  Wyświetleń: 2209
 938. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 2207
 939. Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2207
 940. Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu nr ZP-2/2007
  Wyświetleń: 2206
 941. przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w m. Żabiniec
  Wyświetleń: 2206
 942. Dostawa pomocy dydaktycznych - zamówienie realizowane w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2203
 943. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY SPECJALNEJ W NAMYSŁOWIE NA ROK 2006/2008
  Wyświetleń: 2203
 944. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działce nr 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój
  Wyświetleń: 2203
 945. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
  Wyświetleń: 2202
 946. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokumentację projektową związaną z budową wodociągów i kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 2202
 947. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2201
 948. PRZETARG DĄBRÓWKA DOLNA DZ. 100/2 I DOMARADZKA KUŹNIA DZ. 161 I 165
  Wyświetleń: 2198
 949. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 2198
 950. Przebudowa częśći byłej szkoły na 3 mieszkalne lokale socjalne- drugi etap
  Wyświetleń: 2196
 951. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W KROGULNEJ ETAP I i II
  Wyświetleń: 2196
 952. OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 2194
 953. Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2192
 954. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W ROKU 2005
  Wyświetleń: 2191
 955. Informacja PKW - głosowanie za granicą
  Wyświetleń: 2190
 956. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.
  Wyświetleń: 2190
 957. Terminarz posiedzeń Komisji Budżetowej
  Wyświetleń: 2190
 958. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w Szkole Podstawowej w Pokoju
  Wyświetleń: 2190
 959. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2189
 960. dz. 24/5, obręb Krogulna, wieś Krogulna
  Wyświetleń: 2188
 961. NOWY PRZETARG - Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2188
 962. Odbudowa rowów melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej w Pokoju
  Wyświetleń: 2187
 963. Działka numer 990/111, wieś Pokój
  Wyświetleń: 2184
 964. Naprawa dróg gminnych
  Wyświetleń: 2184
 965. Przetarg nieograniczony na nieruchomość w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 2184
 966. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 2184
 967. Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju -ponowny przetarg
  Wyświetleń: 2184
 968. Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU
  Wyświetleń: 2183
 969. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju-zakres działania
  Wyświetleń: 2182
 970. Termomodernizacja, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu kompleksu budynków Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2181
 971. Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2015 r. o godz.14:00
  Wyświetleń: 2181
 972. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2180
 973. Terminy i miejsca przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie nowych obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 2179
 974. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  Wyświetleń: 2177
 975. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DOMARADZKA kUŹNIA
  Wyświetleń: 2176
 976. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2175
 977. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 2175
 978. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - park w Pokoju
  Wyświetleń: 2172
 979. Wykaz pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2172
 980. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 2172
 981. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2170
 982. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec i części miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2170
 983. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 2168
 984. Działka 148/2 Krogulna, 128/1 Zawiść
  Wyświetleń: 2167
 985. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FAŁKOWICACH ETAP I i II
  Wyświetleń: 2165
 986. Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 2165
 987. Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej farmy fotowoltaicznej w obrębie Domaradz
  Wyświetleń: 2165
 988. Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 2164
 989. Remont dachu Kościoła Ewangelicko - Augsubrskiego w Pokoju
  Wyświetleń: 2164
 990. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 2164
 991. Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2007 r.
  Wyświetleń: 2162
 992. Porządek obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2162
 993. Uprawnienia osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum
  Wyświetleń: 2162
 994. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 2161
 995. ZAWIADOMIENIE O SESJI
  Wyświetleń: 2160
 996. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Wykonaniu dwóch otworów; eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m w miejscowości Pokój.
  Wyświetleń: 2160
 997. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2010/2011
  Wyświetleń: 2159
 998. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowo-rozdzielczej i przyłączy domowych w miejscowości Domaradz-Świercowskie
  Wyświetleń: 2159
 999. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 2159
 1000. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2159
 1001. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu i nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 2158
 1002. REMONT CHODNIKÓW PARKINGÓW I PLACÓW W FAŁKOWICACH
  Wyświetleń: 2156
 1003. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
  Wyświetleń: 2155
 1004. Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  Wyświetleń: 2155
 1005. Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych- pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, artykuły papiernicze
  Wyświetleń: 2154
 1006. Remont Drogi gminnej Krogulna - Siedlice
  Wyświetleń: 2154
 1007. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2154
 1008. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 2153
 1009. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój,
  Wyświetleń: 2152
 1010. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 2151
 1011. Informacja o unieważnieniu postępowania nr ZP-2/2007
  Wyświetleń: 2149
 1012. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2011 r.
  Wyświetleń: 2148
 1013. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2015 r.
  Wyświetleń: 2148
 1014. Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2147
 1015. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju w zakresie docieplenia ścian i dachu.
  Wyświetleń: 2141
 1016. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2138
 1017. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 2136
 1018. opracowanie i wydruk kalendarza
  Wyświetleń: 2136
 1019. Sposoby ustanowiania aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 2136
 1020. WYKAZY DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY ZIELENIEC 332/5 I DĄBRÓWKA DOLNA 90/11,90/12,90/13
  Wyświetleń: 2136
 1021. zapytanie ofertowe na: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK W POKOJU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 26
  Wyświetleń: 2136
 1022. Działka 164 w Dąbrówce Dolnej oraz lokale mieszkalne dla najemców (Zawiść i Świercowskie)
  Wyświetleń: 2134
 1023. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2134
 1024. REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZTNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 2133
 1025. Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2127
 1026. Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
  Wyświetleń: 2125
 1027. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2125
 1028. Sekretarz Gminy Pokój - brak
  Wyświetleń: 2125
 1029. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOWEGO W DOMARADZU
  Wyświetleń: 2121
 1030. Ponowny przetarg Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 2120
 1031. Remont dróg gminnych przy użyciu remontera
  Wyświetleń: 2119
 1032. Udostępnienie danych osobowych
  Wyświetleń: 2119
 1033. Budżet Gminy Pokój na 2019 rok
  Wyświetleń: 2118
 1034. WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY DZ. 689/18 POKÓJ
  Wyświetleń: 2114
 1035. Dostawa samochodu 9-cio osobowego dla Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2113
 1036. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- KROGULNEJ
  Wyświetleń: 2113
 1037. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W LUBNOWIE ETAP I
  Wyświetleń: 2112
 1038. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAWIŚCI
  Wyświetleń: 2112
 1039. Modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków typu ZBW-BOS-BG-500 w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2111
 1040. Odbudowa drogi Domaradzka Kuźnia - droga wew. dz. ew. nr 252 - 400 m
  Wyświetleń: 2110
 1041. Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Pokój - 26 maja 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2109
 1042. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubnów i w obrębie Domaradzka Kuźnia”
  Wyświetleń: 2108
 1043. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 2108
 1044. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego - Budowa oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 2108
 1045. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 4 stycznia 2017 r.w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2107
 1046. Wójt Gminy Pokój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej dz. nr 356/1
  Wyświetleń: 2107
 1047. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.
  Wyświetleń: 2106
 1048. Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 2103
 1049. Termomodernizacja ? docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 2102
 1050. Zarządzenie - usunięte
  Wyświetleń: 2102
 1051. Termomodernizacja (przetarg ponowny) - wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 2101
 1052. Udostępnianie rejestru wyborców oraz spisu wyborców
  Wyświetleń: 2101
 1053. REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOPWEGO W DOMARADZU.
  Wyświetleń: 2097
 1054. zapytanie ofertowe dotyczące „Sporządzenia operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2018”
  Wyświetleń: 2095
 1055. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2094
 1056. przetarg nieograniczony na remonty dróg gminnych i ulic
  Wyświetleń: 2093
 1057. Informacja o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 2092
 1058. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój - nabór III
  Wyświetleń: 2092
 1059. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2089
 1060. JAK DOKONAĆ ZMIANY IMIENIA LUB NAZWISKA
  Wyświetleń: 2087
 1061. Remont mostu (Siedlice 101614 O obiekt znajduje się w 3,9 km drogi)
  Wyświetleń: 2087
 1062. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój,
  Wyświetleń: 2086
 1063. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa poletka osadowego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 2086
 1064. Informacja o naborze oraz Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Pokoju
  Wyświetleń: 2084
 1065. Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2084
 1066. Ponowny - Remont budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 2083
 1067. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w budnku przy ulicy H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 2083
 1068. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2016 rok
  Wyświetleń: 2083
 1069. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-LUBNÓW
  Wyświetleń: 2083
 1070. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
  Wyświetleń: 2082
 1071. Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2082
 1072. Budżet Gminy Pokój na 2016 rok
  Wyświetleń: 2081
 1073. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 2078
 1074. Modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków typu ZBW-BOS-BG-500 w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2077
 1075. UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2076
 1076. Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2075
 1077. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 2074
 1078. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec (dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 347, 346)
  Wyświetleń: 2073
 1079. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - VII przetarg
  Wyświetleń: 2071
 1080. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZTNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 2070
 1081. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2070
 1082. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2019 r.
  Wyświetleń: 2069
 1083. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II. 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
  Wyświetleń: 2068
 1084. DOSTAWY OPAŁU SEZON GRZEWCZY 2006 / 2007 r.
  Wyświetleń: 2067
 1085. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 2066
 1086. Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania dotyczacego przedsięwzięcia polegajacego na Wykonaniu dwóch otworów; eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka Nr 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój
  Wyświetleń: 2066
 1087. zawiadomienie o podjęicu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100”
  Wyświetleń: 2065
 1088. Zaproszenie do składania ofert cenowych na usuwanie azbestu VII nabór 2016 - ROZSTRZYGNIĘCIE
  Wyświetleń: 2063
 1089. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2062
 1090. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZP-3/2007
  Wyświetleń: 2060
 1091. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2060
 1092. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
  Wyświetleń: 2057
 1093. Remont drogi gminnej 101623 O - ul. 1 Maja w Pokoju
  Wyświetleń: 2056
 1094. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w KROGULNEJ
  Wyświetleń: 2056
 1095. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FAŁKOWICACH ETAP I
  Wyświetleń: 2055
 1096. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2055
 1097. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowo-rozdzielczej i przyłączy domowych w miejscowości Domaradz-Świercowskie
  Wyświetleń: 2049
 1098. Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną
  Wyświetleń: 2048
 1099. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią lokalną w miejscowości Krzywa Góra
  Wyświetleń: 2046
 1100. OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 2046
 1101. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice.
  Wyświetleń: 2044
 1102. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II,„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami” CPV 45231300-8, 45232423-3, 45231000-5,45111200-0
  Wyświetleń: 2043
 1103. Przetarg nieograniczony„Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz. I - zgodnie z zał. projektem budowlanym” - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 2043
 1104. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO-BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 2042
 1105. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w szkole podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 2042
 1106. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w budnku przy ulicy H. Sienkiewicza 10 w Pokoju
  Wyświetleń: 2041
 1107. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 2041
 1108. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój - 28.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2040
 1109. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Wyświetleń: 2039
 1110. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 2039
 1111. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem www.gminapokoj.pl OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGo PODSTAWOWEGo sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
  Wyświetleń: 2039
 1112. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz robót remontowych wewnętrznych
  Wyświetleń: 2038
 1113. PRZETARG „Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz.I - zgodnie z zał. projektem budowlanym” - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 2036
 1114. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2034
 1115. Kontrole
  Wyświetleń: 2032
 1116. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - VIII przetarg
  Wyświetleń: 2032
 1117. Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój - przetarg ponowny 2018.02.09
  Wyświetleń: 2032
 1118. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Domaradz, gm. Pokój
  Wyświetleń: 2031
 1119. Przebudowa przepustu dwuotworowego w miejscowości Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 2029
 1120. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dowóz Zamówienie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci dla potrzeb projektu pn. Ja w szkole II
  Wyświetleń: 2028
 1121. OGÓLNE OGŁOSZENIE O PRZETARGU działki nr 159/1, 159/2, 518/2 Domaradz, 171 Zieleniec, 1068/167 i 1053/27 do 1061/27 Pokój (ogródki)
  Wyświetleń: 2028
 1122. Odbudowa drogi gminnej 101605 O Domaradz - Fałkowice
  Wyświetleń: 2025
 1123. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 2022
 1124. Projekt Ja w szkole - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 2021
 1125. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej ośrodkiem zdrowia w Pokoju - przetarg unieważniony
  Wyświetleń: 2019
 1126. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 2016
 1127. Zapytanie ofertowe na zbieranie azbestu w trybie art. 4, pkt 8 Pzp - 29-09-2014
  Wyświetleń: 2016
 1128. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROGULNEJ ETAP-I
  Wyświetleń: 2013
 1129. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2008-2009 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 2012
 1130. WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY - DĄBRÓWKA DOLNA DZ. 100/2, DOMARADZKA KUŹNIA DZ. 161 I 165 K.M.1
  Wyświetleń: 2012
 1131. Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2012
 1132. XI PRZETARG na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 2010
 1133. Remont budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 2009
 1134. Przebudowa sanitariatów w budynku przy ul. Reymonta 3 w Ładzy na potrzeby Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
  Wyświetleń: 2007
 1135. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2017 r.
  Wyświetleń: 2006
 1136. OBWIESZCZENIE O GRANICACH I OBWODACH GŁOSOWANIA
  Wyświetleń: 2005
 1137. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 lutego 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój przeprowadzonych w dniu 12 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 2004
 1138. Wydawanie decyzji w sprawie podatku od środków transportu – AP4N
  Wyświetleń: 2004
 1139. Wymeldowania na wniosek strony lub anulowanie zameldowania – ELP11
  Wyświetleń: 2002
 1140. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2002
 1141. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.
  Wyświetleń: 1999
 1142. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych - AP1N
  Wyświetleń: 1999
 1143. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2010/2011 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1998
 1144. ZARZĄDZENIE Nr 4/2004 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 19 maja 2004 r.
  Wyświetleń: 1998
 1145. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Pokój - 7 listopada 2014 r. o godz.14.00
  Wyświetleń: 1998
 1146. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1995
 1147. Przetarg nieograniczony „Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz. I - zgodnie z zał. projektem budowlanym”
  Wyświetleń: 1993
 1148. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej/ wznowieniu działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1991
 1149. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój - 12.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1991
 1150. Ja w szkole II - trzeci przetarg
  Wyświetleń: 1990
 1151. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Budowie Kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 1990
 1152. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Pokój - 24 lutego 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1990
 1153. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego (...) w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1989
 1154. ?Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Pokój?
  Wyświetleń: 1987
 1155. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej odcinka ulicy 1-go Maja w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1987
 1156. ZAWIADOMIENIE O XXXIII sesji Rady Gminy Pokój - 29 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1984
 1157. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-W ZAWIŚCI
  Wyświetleń: 1982
 1158. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2009/20010
  Wyświetleń: 1981
 1159. Dopisania do spisu wyborców, głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika, wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 1980
 1160. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie planu funkcjonalno - użytkowego dla Przebudowy węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój (ponowne)
  Wyświetleń: 1980
 1161. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Pokój - 28 marca 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1980
 1162. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa przejść siecią kanalizacyjną pod torami PKP w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1978
 1163. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wyświetleń: 1977
 1164. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1977
 1165. REMONT CHODNIKÓW PLACOW PARKINGÓW W FAŁKOWICACH.
  Wyświetleń: 1976
 1166. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych – AP3N
  Wyświetleń: 1976
 1167. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę budek lęgowych dla ptaków - wyjaśnienia
  Wyświetleń: 1975
 1168. Przetarg "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka Centrum Doświadczania Świata cz. I - zgodnie z zał. projektem budowlanym"
  Wyświetleń: 1971
 1169. przetarg nieograniczony na roboty budowlane
  Wyświetleń: 1970
 1170. Termomodernizacja ? docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. H. Sienkiewicza 10 w Pokoju
  Wyświetleń: 1970
 1171. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie planu funkcjonalno - użytkowego dla Przebudowy węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1969
 1172. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie upoważnienia
  Wyświetleń: 1962
 1173. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1958
 1174. Obweszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji calu publicznego - budowa linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem 2 słupów 15 kV na działkach 123, 128, 82, 16, 15 k.m. 1 obręb Ładza.
  Wyświetleń: 1955
 1175. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 708/2 k.m. 3 - obręb Domaradz
  Wyświetleń: 1955
 1176. Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 1954
 1177. Wójt Gminy Pokój podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1952
 1178. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2012 r.
  Wyświetleń: 1948
 1179. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 1948
 1180. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1947
 1181. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pokój na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 1946
 1182. Zatwierdzenie podziału nieruchomości – CP7N
  Wyświetleń: 1945
 1183. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków miejscowości Kopalina
  Wyświetleń: 1940
 1184. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych
  Wyświetleń: 1940
 1185. Jednostki organizacyjne urzędu i ich kompetencje
  Wyświetleń: 1939
 1186. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RAMACH PROJEKTU BUDOWY CIĄGU PIESZO ? ROWEROWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W MIEJSCOWOŚCI POKÓJ UL. OPOLSKA
  Wyświetleń: 1939
 1187. Roboty budowlane w zakresie remontu cząstkowego grysem, emulsją asfaltowa ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pokój, przy użyciu remontera
  Wyświetleń: 1939
 1188. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2009/2010 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1937
 1189. Zawiadomienie Wójta Gminy Pokój o udostępnieniu do wglądu OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGO PODSTAWOWEGO sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1936
 1190. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PTC SP Z O.O. (...) w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1934
 1191. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW - do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju - w temacie: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych
  Wyświetleń: 1933
 1192. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 7 maja 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1933
 1193. Ogłoszenie Wójta Gminy Pokój o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Miejscowego planu
  Wyświetleń: 1932
 1194. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1928
 1195. Wydawanie decyzji o umorzeniu zaległości opłaty od posiadania psów – AP2N
  Wyświetleń: 1928
 1196. ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1928
 1197. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pokoju (dz. nr 945/245)
  Wyświetleń: 1920
 1198. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- MODERNIZACJA SYSTEMU NAPOWIETRZANIA
  Wyświetleń: 1920
 1199. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pokój z dnia 3 marca 2008 roku
  Wyświetleń: 1919
 1200. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO - dz. nr 1092/191 a.m.1 obręb Pokój i dz. nr 219 a.m. 2 obręb Krogulna
  Wyświetleń: 1918
 1201. konkurs ofert na zadanie pn.: PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1917
 1202. Ponowny przetarg - Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1917
 1203. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - V przetarg
  Wyświetleń: 1916
 1204. UCHWAŁA RADY GMINY POKÓJ w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pokój w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1914
 1205. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1913
 1206. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1913
 1207. Remont drogi gminnej nr 101605 O Dąbrówka Dolna - Zieleniec na odcinku Paryż - Domaradz
  Wyświetleń: 1909
 1208. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1909
 1209. „Przebudowa drogi gminnej nr 101619 O Domaradz – Fałkowice, dz. nr 61/2, na długości 995m”
  Wyświetleń: 1908
 1210. Instalacja technologii kotłowni, instalacja solarna i elektryczna kompleksu oświatowego w Pokoju w ramach projektu Termomodernizacja, modernizacja kotłowni i wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1907
 1211. Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 30.01.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych
  Wyświetleń: 1904
 1212. Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji dyżurów przedszkoli prowadzonych przez gminę Pokój w 2016 r.
  Wyświetleń: 1903
 1213. Ja w szkole II - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 1900
 1214. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pokój w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1898
 1215. Modernizacja drogi gminnej 101616 O Domaradz - Fałkowice
  Wyświetleń: 1896
 1216. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w km 20+700 - 23+300"
  Wyświetleń: 1896
 1217. ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1895
 1218. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1894
 1219. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Zawiść
  Wyświetleń: 1893
 1220. Przetarg niegraniczony robocza nazwa:OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - CDŚ.
  Wyświetleń: 1893
 1221. ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój CPV: 7141000-5
  Wyświetleń: 1891
 1222. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego – CP8N
  Wyświetleń: 1887
 1223. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  Wyświetleń: 1886
 1224. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze- podinspektor ds. dróg i gospodarki nieruchomościami, podinspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi i promocji gminy .
  Wyświetleń: 1883
 1225. Przetarg nieograniczony: robocza nazwa:„OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO – CDŚ ”
  Wyświetleń: 1883
 1226. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1882
 1227. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. RACHUNKOWOŚCI NALEŻNOŚCI PUBLICZNO-PRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE FINANSÓW
  Wyświetleń: 1881
 1228. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (01-02-2010 r.)
  Wyświetleń: 1879
 1229. Zarządzenie Nr OR.I.0050.70.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Pokój w 2020 roku i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1878
 1230. Przetarg nieograniczony: Dowóz do placówek oświatowych na terenie gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w okresie od 02.01.2017 r. do 23.06.2017 r. w ramach przewozów regularnych
  Wyświetleń: 1872
 1231. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 369/95
  Wyświetleń: 1872
 1232. zapytanie ofertowe na: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK W POKOJU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 26,
  Wyświetleń: 1871
 1233. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji i urządzeń na oczyszczalni ścieków w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1868
 1234. X PRZETARG na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1866
 1235. Sprzedaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego w trybie pierwszeństwa na rzecz jego najemcy – CP2N
  Wyświetleń: 1865
 1236. Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Pokój - 18 września 2019 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1863
 1237. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - VI przetarg
  Wyświetleń: 1859
 1238. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1858
 1239. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i budowie oczyszczalni ścieków w Pokoju”
  Wyświetleń: 1858
 1240. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pokoju (nr 1197/188 k.m. 1, obręb Pokój), KW 71760
  Wyświetleń: 1856
 1241. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 10.01.2005 rok
  Wyświetleń: 1854
 1242. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
  Wyświetleń: 1851
 1243. Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Pokój - 23 marca 2016 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1851
 1244. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1849
 1245. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1848
 1246. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 1 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1848
 1247. „Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój” - prztarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1847
 1248. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 1846
 1249. WÓJT GMINY POKÓJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1846
 1250. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DOSTAWĘ OPAŁU SEZON 2005/2006
  Wyświetleń: 1843
 1251. OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1843
 1252. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL - ELP7
  Wyświetleń: 1843
 1253. przetarg nieograniczony na dostawę opału
  Wyświetleń: 1842
 1254. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2009/2010 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1842
 1255. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT CHODNIKÓW, PARKINGÓW I PLACÓW W FAŁKOWICACH
  Wyświetleń: 1837
 1256. Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1837
 1257. Sprzedaż przetargowa nieruchomości – CP1N
  Wyświetleń: 1836
 1258. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice”
  Wyświetleń: 1836
 1259. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Pokój - 8 września 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1835
 1260. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 25 maja 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1833
 1261. Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2007 r.
  Wyświetleń: 1832
 1262. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 24 czerwca 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1832
 1263. Ogłoszenie o ustym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 210 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00067054/0
  Wyświetleń: 1830
 1264. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 380 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 1829
 1265. ZAWIADOMIENIE O IX sesji Rady Gminy Pokój - 10 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1829
 1266. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa boiska sportowego - obręb Zawiść
  Wyświetleń: 1827
 1267. „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POKÓJ”
  Wyświetleń: 1823
 1268. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Lubnów
  Wyświetleń: 1823
 1269. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1823
 1270. Zaproszenie do składania ofert cenowych na Wykonanie oferty oraz jej realizację w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju z dnia 1 marca 2016 r. na realizacje zadań wynikających z „Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” - wybór oferty
  Wyświetleń: 1822
 1271. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Cząstkowy remont dróg gminnych asfaltowych przy pomocy remontera typu patcher na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1822
 1272. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY)
  Wyświetleń: 1822
 1273. Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1822
 1274. ROKOWANIA PO II PRZETARGU Z DNIA 22-08-2005
  Wyświetleń: 1821
 1275. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności dz. nr 142/3 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00042332/2
  Wyświetleń: 1820
 1276. Zamiana nieruchomości – CP3N
  Wyświetleń: 1815
 1277. Rozbudowa Remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni, etap dach
  Wyświetleń: 1811
 1278. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 22 marca 2012 r. o godz. 15.30
  Wyświetleń: 1810
 1279. przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1809
 1280. Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”
  Wyświetleń: 1809
 1281. Przetarg nieograniczony: Dowóz do placówek oświatowych na terenie gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w okresie od 02.01.2017 r. do 23.06.2017 r. w ramach przewozów regularnych - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1807
 1282. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej – CP4N
  Wyświetleń: 1805
 1283. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1803
 1284. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 3 lutego 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1803
 1285. Zawiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 1802
 1286. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Pokój - 24 czerwca 2013 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 1801
 1287. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1800
 1288. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w kompleskie budynków Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1798
 1289. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1797
 1290. Ogłoszenie - Wójt Gminy Pokój ogłasza aukcję na sprzedaż autobusu - GIMBUS
  Wyświetleń: 1795
 1291. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pokój - 31 stycznia 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1792
 1292. ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SG.IV.6733.3.2017
  Wyświetleń: 1788
 1293. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1782
 1294. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1779
 1295. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR
  Wyświetleń: 1777
 1296. Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Pokój - 7 lutego 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1777
 1297. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 23 lutego 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1776
 1298. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1776
 1299. Budżet Gminy Pokój na 2018 rok
  Wyświetleń: 1775
 1300. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 27 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1775
 1301. Przetarg - Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1774
 1302. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NIERUCHOMOŚCI GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 1773
 1303. Przetarg nieograniczony: robocza nazwa:OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - CDŚ.nr sprawy: SG-IX.271.9.2016
  Wyświetleń: 1769
 1304. Termomodernizacja ? docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Gimnazjum w Pokoju
  Wyświetleń: 1769
 1305. Przetarg nieograniczony: Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r. w ramach przewozów regularnych wraz z możliwością zakupu kart przejazdu
  Wyświetleń: 1767
 1306. Ogłoszenia o II ustnych przetargach ograniczonych dla rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz.208, 209, 210 k.m. 2, obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 1765
 1307. Ogłoszenie - Wójt Gminy Pokój ogłasza aukcję na sprzedaż autobusu - GIMBUS
  Wyświetleń: 1761
 1308. Przetarg nieograniczony na remont odcinka drogi gminnej nr 101612- ulica Średnia w miejscowości Krogulna
  Wyświetleń: 1759
 1309. ZAWIADOMIENIE O VIII sesji Rady Gminy Pokój - 25 czerwca 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1759
 1310. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój - 27 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1759
 1311. Wyjaśnienie treści specyfikacji na dowozy dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1758
 1312. Zawiadomienie stron postepowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”
  Wyświetleń: 1758
 1313. ZAWIADOMIENIE O SESJI
  Wyświetleń: 1757
 1314. Dziłka numer 336 wieś Doamardz
  Wyświetleń: 1755
 1315. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY DZ. NR 145/2 lUBNÓW
  Wyświetleń: 1755
 1316. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 28 października 2011 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1755
 1317. Wójt Gminy Pokój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej dz. nr 356/1 (I przetarg odbył się 18-01-2008 r.)
  Wyświetleń: 1754
 1318. Zawiadomienie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 1750
 1319. Wykaz pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1747
 1320. Zapytanie ofertowe projekt, skład, druk i dostawa kalendarza planszowego na 2020 rok
  Wyświetleń: 1747
 1321. Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Pokój - 6 września 2010
  Wyświetleń: 1746
 1322. Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy w Pokoju w dniu 26 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 1745
 1323. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Pokój w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 1742
 1324. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 1741
 1325. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 30 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1737
 1326. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój - 8 lutego 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1737
 1327. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 1736
 1328. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 27 października 2011 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1734
 1329. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 29 października 2012 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1730
 1330. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 25 kwietnia 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1727
 1331. Przedsiębiorczy przedszkolak II- ponowny 19.04
  Wyświetleń: 1726
 1332. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz.209 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00071420/8
  Wyświetleń: 1725
 1333. Ustalenie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1724
 1334. Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego CPV 71314300-5
  Wyświetleń: 1723
 1335. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Pokoju, znajdującego się na działce nr 802/67 obręb Pokój
  Wyświetleń: 1722
 1336. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego – AP5N
  Wyświetleń: 1722
 1337. Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy
  Wyświetleń: 1722
 1338. Termomodernizacja, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Pokoju
  Wyświetleń: 1721
 1339. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia loaklizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15 kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Kopalina
  Wyświetleń: 1712
 1340. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1711
 1341. Budżet Gminy Pokój na 2017 rok
  Wyświetleń: 1710
 1342. Zawiadomienie stron postępowania o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój ”
  Wyświetleń: 1708
 1343. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOWEGO W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1706
 1344. Skład Rady Gminy - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1705
 1345. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1704
 1346. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wiaty, na działce ewidencyjnej nr 409/2 k.m.1 obręb Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 1703
 1347. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju - przetarg uzupełniający
  Wyświetleń: 1702
 1348. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 28 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1702
 1349. Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Pokój na lata 2009-2012
  Wyświetleń: 1701
 1350. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2012/2013 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1697
 1351. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2016 r.
  Wyświetleń: 1695
 1352. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II,„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami” CPV 45231300-8, 45232423-3, 45231000-5,45111200-0
  Wyświetleń: 1695
 1353. WYKAZ DO SPRZEDAŻY DZIAŁKA NR 133/2 DABRÓWKA DOLNA
  Wyświetleń: 1694
 1354. Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Pokój - 25 października 2010
  Wyświetleń: 1693
 1355. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 8 lutego 2011 r. o godz.14:00
  Wyświetleń: 1691
 1356. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1689
 1357. Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Pokój - 6 grudnia 2010 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1689
 1358. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Pokój - 20 lipca 2011 r. o godz. 13:00
  Wyświetleń: 1687
 1359. Rejestr instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
  Wyświetleń: 1684
 1360. Senior + - przetarg nieograniczony remont budynku
  Wyświetleń: 1684
 1361. Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Pokój - 18 lutego 2013 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1684
 1362. Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Pokój - 29 sierpnia 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1683
 1363. ZAWIADOMIENIE O XXXII sesji Rady Gminy Pokój - 18 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1679
 1364. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAWIŚCI
  Wyświetleń: 1678
 1365. Ogłoszenie o ustnym pzetargu ograniczonymdo rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz. nr 208 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00071419/8
  Wyświetleń: 1676
 1366. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 26 kwietnia 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1675
 1367. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój - 31 maja 2016 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1671
 1368. Zawiadomienie o podjęciu postepowania administracyjnego dla zmiany projektu budowlanego Pt. Przebudowa z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurniki niosek z silosami paszy (obiekt nr 1,2 – I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m.2,obręb Fałkowic
  Wyświetleń: 1670
 1369. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 1 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1668
 1370. I PRZETARG NA DZIAŁKI W ŁADZY, POKOJU I DOMARADZU W DNIU 09-10-2006
  Wyświetleń: 1667
 1371. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 24 marca 2011 r. o godz.15:30
  Wyświetleń: 1666
 1372. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodwego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięw. poleg. na :„Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1666
 1373. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2017 rok
  Wyświetleń: 1662
 1374. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1662
 1375. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR
  Wyświetleń: 1658
 1376. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2018 r.
  Wyświetleń: 1657
 1377. Termomodernizacja - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1656
 1378. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1655
 1379. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum
  Wyświetleń: 1653
 1380. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Zieleńcu, o pow. 69,6 m2 znajdującego się na działce nr 112/1 obręb Zieleniec
  Wyświetleń: 1652
 1381. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 1652
 1382. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na :„rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój
  Wyświetleń: 1651
 1383. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
  Wyświetleń: 1647
 1384. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra - Pokój
  Wyświetleń: 1646
 1385. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 1646
 1386. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1646
 1387. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa linii 110 kV relacji GPZ Pokój – GPZ Namysłów, na działkach nr 155, 362/4, 362/6, 186 k.m.2 ob. Krogulna
  Wyświetleń: 1644
 1388. Zaproszenie do składania ofert cenowych na usunięcie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych zeskładowanych na posesji stanowiącej własność Gminy Pokój w miejscowości Lubnów
  Wyświetleń: 1643
 1389. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.
  Wyświetleń: 1641
 1390. „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 1640
 1391. Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Pokój - 27 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1636
 1392. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej - 31 marca 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1634
 1393. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój - 18 marca 2013 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1626
 1394. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1624
 1395. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój - 7 lipca 2016 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1622
 1396. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (dz. nr 142/3 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna ), KW OP1U/00042322/2
  Wyświetleń: 1618
 1397. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od śr. Transportowych i podatku od nieruchomości – AP7N
  Wyświetleń: 1617
 1398. ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Pokój oraz powołania komisji d.s. konsultacji dotyczących zmiany nazwy ulicy w Pokoju
  Wyświetleń: 1617
 1399. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie działki ewidencyjnej nr 489/3 k.m. 3 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1612
 1400. Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Pokój - 7 listopada 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1611
 1401. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn”
  Wyświetleń: 1610
 1402. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 15 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1609
 1403. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6
  Wyświetleń: 1604
 1404. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Pokój - 18 czerwca 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1604
 1405. " Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"13.08.2018
  Wyświetleń: 1601
 1406. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZATNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1601
 1407. Ponowny - Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój,
  Wyświetleń: 1599
 1408. Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Pokój - 20 października 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1599
 1409. Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Pokój - 28 marca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1598
 1410. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego „Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 „NAM 7003A” planowana na działce nr 228 w Fałkowicach, obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 1596
 1411. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „ Przebudowa węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój "
  Wyświetleń: 1595
 1412. Przedsiebiorczy przedszkolak- przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1595
 1413. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1593
 1414. Nabór na wolne stanowisko - podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, OC i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 1590
 1415. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1588
 1416. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Krogulna
  Wyświetleń: 1587
 1417. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój - 26 listopada 2012 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1586
 1418. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 11 marca 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1585
 1419. PRZEBUDOWA SANITARIATOW W BUDYNKU PRZY UL. REYMONTA 3 W ŁADZY NA POTRZEBY OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
  Wyświetleń: 1583
 1420. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój - 27 grudnia 2013 r. o godz. 13.00
  Wyświetleń: 1580
 1421. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju
  Wyświetleń: 1578
 1422. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DZIEŃ 20.11.2006
  Wyświetleń: 1575
 1423. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 7 lipca 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1574
 1424. WYKAZY DO SPRZEDAŻY 21-07-2006
  Wyświetleń: 1571
 1425. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój
  Wyświetleń: 1569
 1426. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1567
 1427. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój - 28 grudnia 2012 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1565
 1428. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompowniami lokalnymi w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1563
 1429. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 50 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Dąbrówce Dolnej i Paryżu
  Wyświetleń: 1562
 1430. ZARZĄDZENIE NR 42/2017 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora, w okresie 2017-2018 r., „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2017-2022”
  Wyświetleń: 1562
 1431. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 19 marca 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1562
 1432. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Domaradz wraz z przysiółkami
  Wyświetleń: 1560
 1433. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Pokój - 6 września 2013 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1560
 1434. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 417/1 k.m. 2, obręb Domaradz, KW OP1U/00054621/2
  Wyświetleń: 1557
 1435. Nabór na wolne stanowisko - kierownik projektu
  Wyświetleń: 1556
 1436. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1555
 1437. Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Pokój - 28 grudnia 2010 r. o godz. 13:00
  Wyświetleń: 1555
 1438. Przetarg nieograniczony: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pokój-2018 rok
  Wyświetleń: 1545
 1439. Zarządzenie nr OR.I.0050.18.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2019 r.
  Wyświetleń: 1544
 1440. ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1535
 1441. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój - 24 czerwca 2016 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1535
 1442. „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POKÓJ”
  Wyświetleń: 1534
 1443. Zapytanie- ofertowe projekt, skład,druk i dostawa kalendarza planszowego na 2019 rok
  Wyświetleń: 1534
 1444. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój - 25 czerwca 2012 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1533
 1445. Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pokój
  Wyświetleń: 1532
 1446. Przetarg Ponowny - Przewozy szkolne w roku szkolnym 2008/2009 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1530
 1447. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora, w okresie 2017-2018 r., Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy-Szczepienie HPV na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 1528
 1448. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń małej architektury, na działce ewidencyjnej nr 739 k.m.1 obręb Domaradz
  Wyświetleń: 1528
 1449. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 179/2 w Kopalinie
  Wyświetleń: 1526
 1450. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 3 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1520
 1451. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 67/1 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1518
 1452. Zarządzenie nr OR.I.0050.6.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych
  Wyświetleń: 1516
 1453. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 179/1 Kopalina
  Wyświetleń: 1515
 1454. Ogłoszenie o  ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1514
 1455. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego–ul.Opolska w m .Pokój na środowisko
  Wyświetleń: 1513
 1456. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, Krogulna
  Wyświetleń: 1511
 1457. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 1/2007
  Wyświetleń: 1510
 1458. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania budynku szopo-wiaty na budynek demontażu pojazdów (...) w miejscowości Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 1509
 1459. Przetarg na sprzedaż 2 budynków mieszkalnych z budynkami gospodarczymi w Dąbrówce Dolnej
  Wyświetleń: 1509
 1460. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój - 10 kwietnia 2013 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1508
 1461. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolsk
  Wyświetleń: 1507
 1462. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2016 r.
  Wyświetleń: 1505
 1463. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
  Wyświetleń: 1498
 1464. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6
  Wyświetleń: 1496
 1465. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój - 22 stycznia 2020 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1496
 1466. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1495
 1467. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu zagospodarowania terenu na cele sportowo-rekreacyjne, na części działki ewidencyjnej nr 256 k.m.1 obręb Ładza
  Wyświetleń: 1494
 1468. Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 22.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy w 2017 roku i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1494
 1469. Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Pokój - 28 czerwca 2010
  Wyświetleń: 1491
 1470. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 17 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1490
 1471. Nabór na wolne stanowisko referenta w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej w Urzędzie Gminy Pokój - referenta ds. zarządzania projektami samorządowymi
  Wyświetleń: 1489
 1472. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 1489
 1473. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 549/2, 620, 619 Kozuby
  Wyświetleń: 1485
 1474. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój na środowisko.
  Wyświetleń: 1484
 1475. Zarządzenie nr OR.I.0050.7.2019 z 30.01.2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych
  Wyświetleń: 1474
 1476. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych na działkach ewidencyjnych nr 143, 144 k.m.1 obręb Krogulna
  Wyświetleń: 1472
 1477. Zapytanie ofertowe dotyczące „Sporządzenia operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2019" - 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 1470
 1478. Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Pokój - 5 grudnia 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1470
 1479. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra - Pokój w km 27+300 do km 28+550
  Wyświetleń: 1468
 1480. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia , rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku rolnego – AP6N
  Wyświetleń: 1465
 1481. Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pokój
  Wyświetleń: 1463
 1482. Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Pokój - 1 grudnia 2010 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1463
 1483. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 1459
 1484. Imienny wykaz głosowań radnych na V sesji w dniu 20.02.2019 r.
  Wyświetleń: 1454
 1485. Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Pokój - 5 września 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1447
 1486. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 5/6 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00071366/1
  Wyświetleń: 1444
 1487. ZAPYTANIE OFERTOWE - NA DRUK I DOSTAWĘ GAZETY SAMORZĄDOWEJ GMINY POKÓJ PN. "PRZEGLĄD - INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY POKÓJ" CPV 22458000-5
  Wyświetleń: 1442
 1488. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 234 i 149 Ładza
  Wyświetleń: 1436
 1489. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach poprzez przebudowę budynku świetlicy w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
  Wyświetleń: 1435
 1490. Zapytanie ofertowe na druk i dostawę „Przeglądu - Informatora Samorządowego Gminy Pokój” w 2019 roku
  Wyświetleń: 1430
 1491. zapytanie ofertwe na: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK BIUROWY W POKOJU PRZY UL. WOLNOŚCI, DZ. EW. NR 106, A. M. 6, W KONTEKŚCIE UBIEGANIA SIĘ O DOF. Z RPOWO
  Wyświetleń: 1427
 1492. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1509 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w najmem w drodze przetargu: w Zieleńcu i Lubnowie
  Wyświetleń: 1425
 1493. OBWIESZCZENIE  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa linii napowietrznej Ś.N. relacji GPZ Pokój – GPZ Wołczyn odgałęzienie Fałkowice Ferma Piskląt: na działkach nr 226, 224, 197 obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 1423
 1494. zapytanie ofertowe dotyczące „Sporządzenia operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2019"
  Wyświetleń: 1417
 1495. ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1414
 1496. „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"30.07.2018
  Wyświetleń: 1412
 1497. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 178, 201/1 Krogulna, ul.Rybacka
  Wyświetleń: 1409
 1498. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 256, 255 Lubnów
  Wyświetleń: 1407
 1499. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 175, Lubnów, ul.Szkolna
  Wyświetleń: 1407
 1500. Ponowe zaproszenie do składania ofert cenowych -półpalisada
  Wyświetleń: 1404
 1501. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 14 listopada 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1404
 1502. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą – akt urodzenia – USCP9u
  Wyświetleń: 1403
 1503. OBWIESZCZENIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZAJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SŁUPOWEJ STSkpo 12/12/160 na działce ewidencyjnej nr 275 k.m. 2, obręb Fałkowice, gmina Pokój.
  Wyświetleń: 1402
 1504. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o ponownym trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1399
 1505. Lokalizacja inwestycji celu publicznego obejmującego budowę tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice
  Wyświetleń: 1394
 1506. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 305/1 a.m. 2 obręb Fałkowice, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071418/1
  Wyświetleń: 1393
 1507. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji dwóch operacji finansowanych z RPO WO
  Wyświetleń: 1391
 1508. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią lokalną w miejscowości Ładza
  Wyświetleń: 1390
 1509. Konkurs na kierownicze stanowisko
  Wyświetleń: 1389
 1510. Informacja Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji społecznych dot. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1387
 1511. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1385
 1512. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 133/1 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00090649/8
  Wyświetleń: 1383
 1513. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.
  Wyświetleń: 1382
 1514. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój - 17 września 2012 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1381
 1515. Zamówienie publiczne „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”
  Wyświetleń: 1378
 1516. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja zabytkowej dzwonnicy w ramach istniejącego terenu usług publicznych – OSP, na działce ewidencyjnej nr 137 k.m.2 obręb Lubnów
  Wyświetleń: 1375
 1517. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR-przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1375
 1518. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności 0,33 ha, dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1- cena wywoławcza 5000 zł
  Wyświetleń: 1373
 1519. Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Pokój - 20 lutego 2019 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1373
 1520. ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności, 0,97 ha, dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8- cena wywoławcza 15 000 zł
  Wyświetleń: 1371
 1521. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR
  Wyświetleń: 1371
 1522. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o nienakładaniu obowiązku sporzadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie budynku w Ładzy
  Wyświetleń: 1370
 1523. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 380 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 1367
 1524. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - oświetlenie drogi gminnej na działkach nr 743, 760 Domaradz
  Wyświetleń: 1363
 1525. Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Pokój - 10 listopada 2010 r. o godz.13:00
  Wyświetleń: 1361
 1526. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 375 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 1359
 1527. Zapytanie ofertowe-przeglądy budowlane
  Wyświetleń: 1356
 1528. Projekt „Przystań karp we wsi Pokój” realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
  Wyświetleń: 1353
 1529. Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Wyświetleń: 1352
 1530. Dostawa wyposażenia w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
  Wyświetleń: 1350
 1531. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1348
 1532. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 1348
 1533. Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie ulotek edukacyjnych
  Wyświetleń: 1346
 1534. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie podziemnej stacji podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Paryż
  Wyświetleń: 1342
 1535. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 1338
 1536. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie planu funkcjonalno - użytkowego dla Przebudowy węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój 15-07-2016 r. - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 1336
 1537. Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1336
 1538. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą – akt zgonu – USCP9z
  Wyświetleń: 1334
 1539. Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w sołectwie Domaradz
  Wyświetleń: 1332
 1540. Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju -Zapytanie ofertowe na zakup kamery i statywu
  Wyświetleń: 1330
 1541. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności działka nr 417/1 k.m. 2, obręb Domaradz, KW OP1U/00054621/2
  Wyświetleń: 1327
 1542. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na nabycie prawa własności, o pow. 1,7 ha dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8 - cena wywoławcza 40 000 zł
  Wyświetleń: 1326
 1543. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia prawa wieczystego użytkowania działki nr 5/1 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00084082/0
  Wyświetleń: 1322
 1544. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 30, 290/8, 154 Krogulna
  Wyświetleń: 1321
 1545. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi powiatowej na działce nr 179/1 Kopalina
  Wyświetleń: 1321
 1546. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w Krzywej Górze na działce nr 476/13
  Wyświetleń: 1320
 1547. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 2 sztuk na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1319
 1548. Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji w dniu 23.01.2019 r.
  Wyświetleń: 1316
 1549. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 1316
 1550. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn” obręb Lubnów
  Wyświetleń: 1316
 1551. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1314
 1552. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 1313
 1553. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (ul. Opolska) w m. Pokój
  Wyświetleń: 1311
 1554. SCHEMAT przeprowadzania czynności sprawdzających
  Wyświetleń: 1311
 1555. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  - budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki ewidencyjnej nr 476/13 k.m.3 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1310
 1556. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „NAM 7003A” na terenie działki ewidencyjnej nr 228 k.m.2 obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 1309
 1557. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15 kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Domaradz
  Wyświetleń: 1308
 1558. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój-VIII nabór 2017
  Wyświetleń: 1308
 1559. Zarządzenie nr OR.I.0050.25.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 1307
 1560. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno - kablowej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn w Lubnowie i Fałkowicach
  Wyświetleń: 1305
 1561. Zaporszenie do składania ofert cenowych na opracowanie i wykonanie pocztówek
  Wyświetleń: 1302
 1562. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 23 maja 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1300
 1563. Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w Paryżu
  Wyświetleń: 1298
 1564. ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lubnowie (dz. nr 228/6 k.m. 2, obręb Lubnów), KW OP1U/00070873/1-cena wywoławcza 50000 zł
  Wyświetleń: 1295
 1565. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6
  Wyświetleń: 1295
 1566. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym i gospodarczymi w Lubnowie przy ul. Szkolnej 13
  Wyświetleń: 1290
 1567. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi (kierownik projektu)
  Wyświetleń: 1288
 1568. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.
  Wyświetleń: 1287
 1569. Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Pokój - 26 września 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1286
 1570. Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Pokój - 24 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1282
 1571. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 133/1 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00090649/8
  Wyświetleń: 1279
 1572. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy:  Cząstkowy remont dróg gminnych asfaltowych przy pomocy remontera typu patcher na terenie Gminy Pokój (CPV): 45.23.31.42.
  Wyświetleń: 1279
 1573. Konsultacje społeczne 2016.08.24
  Wyświetleń: 1273
 1574. Usługa transportowa- przewóz dzieci z placówek przedszkolnych w Pokóju w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczy przedszkolak.” w ramach RPO WO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1272
 1575. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór na wolne stakowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 1272
 1576. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 5/5 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00083188/6
  Wyświetleń: 1272
 1577. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu zagospodarowania terenu na cele sportowo-rekreacyjne, na części działki ewidencyjnej nr 256 k.m.1 obręb Ładza
  Wyświetleń: 1270
 1578. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 25 sierpnia 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1269
 1579. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4
  Wyświetleń: 1264
 1580. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku w Ładzy
  Wyświetleń: 1264
 1581. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 2 lutego 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1263
 1582. Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Pokój - 17 października 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1260
 1583. ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1259
 1584. „Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. w ramach przewozów regularnych wraz z możliwością zakupu kart przejazdu”
  Wyświetleń: 1255
 1585. Imienny wykaz głosowań radnych na VI sesji w dniu 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 1254
 1586. Zarządzenia Wójta 2015
  Wyświetleń: 1252
 1587. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 1251
 1588. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR-przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1251
 1589. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2015
  Wyświetleń: 1249
 1590. Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2018 rok
  Wyświetleń: 1249
 1591. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 17 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1247
 1592. Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Pokój - 26 czerwca 2019 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 1245
 1593. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach poprzez przebudowę budynku świetlicy w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
  Wyświetleń: 1244
 1594. Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Pokój z 27.02.2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2018 r.
  Wyświetleń: 1244
 1595. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej i powiatowej na działkach nr 234 i 149 Ładza, ul.Wolności i ul.Leśna
  Wyświetleń: 1242
 1596. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza, na działkach nr 104, 111/1, 112, 110, 147, 116 ob. Okoły, Gmina Murów oraz na działkach nr 440/1, 576, 562 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1242
 1597. Zapytanie ofertowe-przeglądy elektryczne
  Wyświetleń: 1240
 1598. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1239
 1599. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
  Wyświetleń: 1237
 1600. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 4/5 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00083188/6
  Wyświetleń: 1234
 1601. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 1230
 1602. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej - 31 marca 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1230
 1603. Usługa transportowa- przewóz dzieci z placówek przedszkolnych w Pokóju w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczy przedszkolak.” w ramach RPO WO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 1229
 1604. Wójt Gminy Pokój podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pokój, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi w m. Domaradzka K., Dąbrówka D., Lubnów
  Wyświetleń: 1229
 1605. zupytanie
  Wyświetleń: 1227
 1606. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 29 marca 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1226
 1607. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 1218
 1608. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi powiatowej na działkach nr 549/2, 620, 619 Kozuby
  Wyświetleń: 1216
 1609. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn” Lokalizacja inwestycji: Gmina Pokój, obręb 0027 Domaradz
  Wyświetleń: 1216
 1610. Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i
  Wyświetleń: 1214
 1611. ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zbudowanej położonej położonej w Dąbrówce Dolnej dz. ew.nr 131 k.m.1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 1206
 1612. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 30 października 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1200
 1613. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzajacego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla rozbudowy drogi na odcinku Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1198
 1614. Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi w Dąbrówce Dolnej przy ul. Budkowskiej 1
  Wyświetleń: 1197
 1615. Informacja o wyborze - Zaproszenie do składania ofert cenowycn na dostawę sadzonek drzew
  Wyświetleń: 1196
 1616. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1196
 1617. Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Pokój - 25 maja 2012 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1196
 1618. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1195
 1619. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi powiatowej na działce nr 179/2 w Kopalinie
  Wyświetleń: 1194
 1620. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”
  Wyświetleń: 1193
 1621. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2017 r.
  Wyświetleń: 1193
 1622. Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Pokój - 27 maja 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1192
 1623. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW -Informacja o dofinansowaniu usuwania azbestu w roku 2019
  Wyświetleń: 1191
 1624. Zarządzenie nr OR.I.0050.16.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1190
 1625. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1188
 1626. Transmisja online z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 1186
 1627. Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 05.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gm. Pokój w 2018 r. i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1184
 1628. Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6
  Wyświetleń: 1183
 1629. Komisje Rady Gminy - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1182
 1630. Uchwała Nr XXIII/159/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychi zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1182
 1631. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Pokój, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 1180
 1632. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej, na terenie działki ewidencyjnej nr 489/3 k.m.3 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1179
 1633. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Pokój w 2017 r.
  Wyświetleń: 1178
 1634. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 743, 760 Domaradz
  Wyświetleń: 1174
 1635. Obwieszczenie Wojewody opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1174
 1636. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: zabudowane obręb Domaradz i Lubnów
  Wyświetleń: 1173
 1637. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w spr ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi woj. nr 454 w m. Ładza
  Wyświetleń: 1170
 1638. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedlice
  Wyświetleń: 1170
 1639. „Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 02.09.2019 r. do 28.02.2020 r. w ramach przewozów regularnych wraz z możliwością zakupu kart przejazdu”
  Wyświetleń: 1169
 1640. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 1169
 1641. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Lubnów
  Wyświetleń: 1166
 1642. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przdsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300”
  Wyświetleń: 1166
 1643. Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Pokój - 27 grudnia 2018 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 1163
 1644. zapytanie ofertowe usługa przeglądu i legalizacji sprzętu p- pożarowego a w szczególności : okresowa kontrola sprawności gaśnic i hydrantów p.poż znajdujących się w obiektach i na terenie Zamawiającego w gminie Pokój do 15.02.2019 r.
  Wyświetleń: 1162
 1645. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci SN i nN w miejscowości Zawiść, na działce nr 15 obręb Zawiść
  Wyświetleń: 1156
 1646. ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nr 505/1 a.m. 2 obręb Domaradz, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00054621/2
  Wyświetleń: 1153
 1647. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działkach nr 256, 255 Lubnów
  Wyświetleń: 1152
 1648. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) - ELP2-OP
  Wyświetleń: 1150
 1649. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1147
 1650. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Dąbrówce Dolnej i Domaradzkiej Kużni
  Wyświetleń: 1145
 1651. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju Etap I”
  Wyświetleń: 1138
 1652. ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności dz ew. nr 5/6 a.m. 1 obręb Zieleniec, jednostka ewidencyjna Pokój, powiat. Namysłowski.KW OP1U/00071366/1.
  Wyświetleń: 1136
 1653. Zarządzenie nr OR.I.0050.6.2020 z 29.01.2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych
  Wyświetleń: 1135
 1654. Ochotnicza Straż Pożarna w Fałkowicach Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Fałkowice
  Wyświetleń: 1131
 1655. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2017 r.
  Wyświetleń: 1129
 1656. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Pokój - 29 maja 2019 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1126
 1657. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 133/1 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00090649/8- cena wywoławcza 50 000 zł
  Wyświetleń: 1122
 1658. ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Domaradz, dz. nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4
  Wyświetleń: 1122
 1659. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Podziemna stacja podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Paryż
  Wyświetleń: 1117
 1660. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550
  Wyświetleń: 1117
 1661. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 1115
 1662. SCHEMAT PRZEPROWADZANIA KONTROLI PODATKOWEJ
  Wyświetleń: 1114
 1663. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 175, Lubnów
  Wyświetleń: 1107
 1664. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 47/1 a.m. 1 obręb Lubnów, KW OP1U/00038098/8 w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1106
 1665. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu , w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”
  Wyświetleń: 1104
 1666. Plan Zamówień Publicznych na 2018
  Wyświetleń: 1102
 1667. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 178, 201/1 Krogulna
  Wyświetleń: 1101
 1668. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w sołectwie Domaradzdz. nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4 -cena wywoławcza 20 000 zł netto
  Wyświetleń: 1098
 1669. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę półpalisady
  Wyświetleń: 1093
 1670. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie administarcyjne ws.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polega. na „Rewitalizacji z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”
  Wyświetleń: 1089
 1671. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
  Wyświetleń: 1086
 1672. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” Lokalizacja inwestycji: Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 30, 290/8, 154 Krogulna, ul.Młyńska
  Wyświetleń: 1083
 1673. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2020 r.
  Wyświetleń: 1081
 1674. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiał dowodowego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550.na środowisko
  Wyświetleń: 1081
 1675. zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300”
  Wyświetleń: 1080
 1676. Zawiadomienie społeczeństwa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwizęcia pn. Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój na środowisko
  Wyświetleń: 1075
 1677. Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1073
 1678. Imienny wykaz głosowań radnych na VII sesji w dniu 24.04.2019 r.
  Wyświetleń: 1069
 1679. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1068
 1680. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materialu dodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 1066
 1681. Nabór na wolne stanowisko pomocnicze robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy Pokój w Referacie SG
  Wyświetleń: 1063
 1682. Zapytanie ofertowe- usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 1062
 1683. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materialu dodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 1061
 1684. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju Etap I”
  Wyświetleń: 1058
 1685. nowa strona BIP
  Wyświetleń: 1056
 1686. ZAPYTANIE OFERTOWE