Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3934500000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
708137024266087661246868474708760226152062824551145919063804
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
765096164669243733237756269473692208440857987711276444364112
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
839217601685107896346890961565710465413756614669868384970137
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
545684857763227504215554358328642966474456628718217301968807
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
533506180152000559405191360943594235225449666484526375857588
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
305672958429829356624239731260382263712138332507444183949822
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1579233438861011692411408413447211551711388499090100816143410
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000028527
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 140739
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 118698
 3. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 88156
 4. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 76175
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 70606
 6. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 58353
 7. Zamówienia_publiczne
  Wyświetleń: 31371
 8. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 31019
 9. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 30739
 10. Inne informacje
  Wyświetleń: 26115
 11. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 25451
 12. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 23116
 13. Karty usług
  Wyświetleń: 21430
 14. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 16661
 15. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 15705
 16. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju
  Wyświetleń: 15671
 17. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 15248
 18. WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
  Wyświetleń: 15016
 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 14440
 20. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju
  Wyświetleń: 13687
 21. Wykazy działek do sprzedaży
  Wyświetleń: 13591
 22. WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Wyświetleń: 13372
 23. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 13352
 24. Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
  Wyświetleń: 13127
 25. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 12753
 26. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 12742
 27. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 12592
 28. Uchwały Rady Gminy 2006 r. - 2010 r.
  Wyświetleń: 11457
 29. Sołectwo Domaradz
  Wyświetleń: 11124
 30. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 10763
 31. Zagospodarowanie przestrzenne w gminie Pokój
  Wyświetleń: 10731
 32. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 10562
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10298
 34. Plan pracy Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 10138
 35. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10108
 36. Podstawy prawne funkcjonowania gminy Pokój
  Wyświetleń: 10079
 37. Sołectwo Ładza
  Wyświetleń: 10039
 38. Plany strategiczne Gminy Pokój
  Wyświetleń: 10030
 39. Sołectwo Zieleniec
  Wyświetleń: 9982
 40. Zarządzenia Wójta 2008
  Wyświetleń: 9949
 41. kompetencje wójta gminy
  Wyświetleń: 9947
 42. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój oraz informacje o stanie mienia
  Wyświetleń: 9922
 43. Wójt Gminy Pokój
  Wyświetleń: 9921
 44. Zarządzenia Wójta 2009
  Wyświetleń: 9892
 45. Załatwianie spraw urzędowych
  Wyświetleń: 9874
 46. Zarządzenie Wójta Gminy Pokój w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 21 października 2007 r.
  Wyświetleń: 9842
 47. Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminnej
  Wyświetleń: 9785
 48. Uchwały Rady Gminy 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 9779
 49. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9756
 50. Uchwały Rady Gminy w Pokoju
  Wyświetleń: 9666
 51. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9649
 52. Sekretarz Gminy Pokój
  Wyświetleń: 9492
 53. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju
  Wyświetleń: 9476
 54. Sołectwo Fałkowice
  Wyświetleń: 9459
 55. Sołectwo Kopalina
  Wyświetleń: 9454
 56. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju - zakres działania
  Wyświetleń: 9420
 57. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 9359
 58. Protokoły Rady Gminy Pokój 2002 r. - 2006 r.
  Wyświetleń: 9291
 59. Zarządzenia Wójta 2010
  Wyświetleń: 9262
 60. Sołectwo Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 9235
 61. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 9216
 62. Referat Finansów
  Wyświetleń: 9172
 63. Sołectwo Zawiść
  Wyświetleń: 9150
 64. Sołectwo Pokój
  Wyświetleń: 9105
 65. Sołectwo Lubnów
  Wyświetleń: 9079
 66. Sołectwo Siedlice
  Wyświetleń: 9044
 67. Uchwały Rady Gminy 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 9031
 68. Sołectwo Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 8910
 69. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8872
 70. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 8859
 71. Sołectwo Krogulna
  Wyświetleń: 8834
 72. Budżet Gminy Pokój na 2006 rok
  Wyświetleń: 8774
 73. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8762
 74. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8691
 75. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 8682
 76. Przetargi i zamówienia publiczne - GOPS
  Wyświetleń: 8680
 77. Sołectwo Krzywa Góra
  Wyświetleń: 8652
 78. Gospodarka finansowa
  Wyświetleń: 8637
 79. Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
  Wyświetleń: 8620
 80. Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
  Wyświetleń: 8613
 81. Rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 8564
 82. Protokoły Rady Gminy Pokój 2006 r. - 2010 r.
  Wyświetleń: 8509
 83. Budżet Gminy Pokój na 2012 rok
  Wyświetleń: 8485
 84. Protokoły Rady Gminy Pokój 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 8478
 85. Kompetencje organów władzy
  Wyświetleń: 8402
 86. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 8400
 87. Skarbnik Gminy Pokój
  Wyświetleń: 8374
 88. Budżet na 2005r.
  Wyświetleń: 8373
 89. Dziennik Ustaw
  Wyświetleń: 8284
 90. Budżet Gminy Pokój na 2010 rok
  Wyświetleń: 8260
 91. Majątek gminy
  Wyświetleń: 8251
 92. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 8244
 93. Budżet Gminy Pokój na 2011 rok
  Wyświetleń: 8242
 94. Statut Gminy Pokój
  Wyświetleń: 8226
 95. budżet Gminy Pokój na 2005 rok
  Wyświetleń: 8164
 96. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 8154
 97. Zarządzenia Wójta 2011
  Wyświetleń: 8003
 98. Biuro Rady Gminy
  Wyświetleń: 7992
 99. Zarządzenia Wójta 2013
  Wyświetleń: 7930
 100. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 7896
 101. Monitor Polski
  Wyświetleń: 7857
 102. Obsługa Prawna
  Wyświetleń: 7828
 103. Budżet Gminy Pokój na 2007 rok
  Wyświetleń: 7827
 104. Budżet Gminy Pokój na 2009 rok
  Wyświetleń: 7827
 105. Wybory do Sejmu i Senatu 2007
  Wyświetleń: 7791
 106. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 7781
 107. Zarządzenia Wójta 2007
  Wyświetleń: 7771
 108. Zarządzenia Wójta 2012
  Wyświetleń: 7611
 109. Budżet Gminy Pokój na 2008 rok
  Wyświetleń: 7584
 110. Wybory Samorządowe Uzupełniające 2011
  Wyświetleń: 7579
 111. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 7512
 112. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 7456
 113. Zarządzenia Wójta 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 7451
 114. Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 7439
 115. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 7400
 116. Oświadczenia majątkowe za 2016 r.
  Wyświetleń: 7190
 117. Oświadczenia majątkowe za 2014 - koniec kadencji
  Wyświetleń: 7024
 118. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 6780
 119. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 6690
 120. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6680
 121. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pokój za 2016 r.
  Wyświetleń: 6656
 122. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6569
 123. Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminnej
  Wyświetleń: 6398
 124. Protokoły Rady Gminy Pokój 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 6330
 125. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 6315
 126. Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
  Wyświetleń: 6065
 127. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 5966
 128. Zgłoszenie wyjazdu poza granice/ powrotu z wyjazdu poza granice rzeczpospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy - ELP12
  Wyświetleń: 5942
 129. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko referent ds. zadań nieinwestycyjnych i komunikacji społecznej
  Wyświetleń: 5886
 130. Komisje Rady Gminy - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5837
 131. Postanowienie o odstapieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5835
 132. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5811
 133. wykaz w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej zabudowanej obręb Domaradz - działka nr 804/4, obręb Domaradz
  Wyświetleń: 5677
 134. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5654
 135. Uchwały Rady Gminy 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 5554
 136. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 5478
 137. Założenia projektowanych aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5360
 138. Skład Rady Gminy - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5320
 139. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - ROP9
  Wyświetleń: 5316
 140. konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju -nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 5307
 141. Wzory deklaracji na podatki od nieruchomości (DN-1), podatek rolny (DR-1) i podatek leśny (DL-1) od osób prawnych
  Wyświetleń: 5189
 142. REJESTR PETYCJI
  Wyświetleń: 5174
 143. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR. S.C., Pokój, ul. 1 Maja 38/B, działka Nr 1249/174
  Wyświetleń: 5126
 144. Składy obwodowych komisji wyborczych w gminie Pokój
  Wyświetleń: 5122
 145. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 5110
 146. Referat finansów
  Wyświetleń: 5107
 147. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pokój za 2015 r.
  Wyświetleń: 5082
 148. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 5063
 149. SPÓŁKI KOMUNALNE
  Wyświetleń: 5053
 150. Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Pokój - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 5052
 151. Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
  Wyświetleń: 5034
 152. Referat organizacyjny
  Wyświetleń: 5027
 153. Zapytanie ofertowe, 29.03.2017 r. - wykonanie map do celów projektowych + Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 5012
 154. Wzory informacji podatkowych - podatek od nieruchomości (IN-1), podatek rolny (IPR-1) i podatek leśny (IPL-1) od osób fizycznych
  Wyświetleń: 4977
 155. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 4948
 156. Zapytanie ofertowe - usługi szkoleniowe nauka języka angielskiego
  Wyświetleń: 4926
 157. Protokoły Rady Gminy Pokój 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 4899
 158. PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4875
 159. Zarządzenie ws zmiany stawek czynszu dzierżawnego
  Wyświetleń: 4766
 160. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:?skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C
  Wyświetleń: 4680
 161. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4664
 162. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4647
 163. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 4553
 164. Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Pokój - 27 czerwca 2014 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 4547
 165. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY
  Wyświetleń: 4541
 166. Sprzedaż działek numer 1014/1 i 90/1
  Wyświetleń: 4534
 167. Potwierdzenie ostateczności decyzji
  Wyświetleń: 4522
 168. Kompetencje organów władzy
  Wyświetleń: 4484
 169. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie upoważnienia
  Wyświetleń: 4480
 170. Zawiadomienie O XXXIV sesji Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 4478
 171. „Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec (dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 357, 346) ”-przetarg ponowny
  Wyświetleń: 4450
 172. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2014
  Wyświetleń: 4434
 173. Wójt Gminy Pokój ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności do lokalu mieszkalnego na działce nr 177 w Domaradzu
  Wyświetleń: 4419
 174. konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Pokoju ul. Sienkiewicza 10 - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 4368
 175. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz. nr 66 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 4357
 176. „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 4332
 177. Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (testamentu) – USCP13
  Wyświetleń: 4288
 178. Wójt Gminy Pokój ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu - konkurs rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 4280
 179. Konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 4279
 180. Zarządzenie nr 120/2008 Wójta Gminy Pokój w sprawie zmiany stawek czynszowych za wynajem lokali użytkowych
  Wyświetleń: 4250
 181. PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4246
 182. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 4229
 183. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklep/
  Wyświetleń: 4220
 184. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4214
 185. Zadania gminy
  Wyświetleń: 4207
 186. Tryb działania Rady Gminy oraz Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4206
 187. Wójt Gminy Pokój ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
  Wyświetleń: 4194
 188. Wydanie dowodu osobistego ELP1
  Wyświetleń: 4186
 189. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podisnpektor ds. Pozyskiwania Śroków Pozabudżetowych- rosztrzygnięty
  Wyświetleń: 4183
 190. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU
  Wyświetleń: 4172
 191. zamówienie publiczne: Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju
  Wyświetleń: 4152
 192. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach - SENAT okr. 51 oraz zarejestrowanych listach kandydatów - SEJM okr. 21
  Wyświetleń: 4145
 193. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2013
  Wyświetleń: 4133
 194. Zarządzenie wewnętrzne nr 6K.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pokój Regulaminu okresowej oceny pracowników
  Wyświetleń: 4132
 195. Wójt Gminy Pokój zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pokój, dla obszaru wsi Pokój
  Wyświetleń: 4118
 196. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 4116
 197. WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na kadencję 2012-2015
  Wyświetleń: 4080
 198. O B W I E S Z C Z E N I E
  Wyświetleń: 4076
 199. Zapytanie ofertowe- dostawa wyposażenia do obiektu Dziennego Pobytu Senior+ w Pokoju
  Wyświetleń: 4073
 200. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4065
 201. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 19 listopada 2012 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 4062
 202. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 30 października 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 4057
 203. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2012
  Wyświetleń: 4038
 204. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4035
 205. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4032
 206. Przyznanie stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 4031
 207. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4017
 208. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4007
 209. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP do Senatu RP
  Wyświetleń: 4006
 210. zapytanie ofertowe- usługi w zakresie gospodarki drzewostanem w zabytkowym założeniu parkowym w Pokoju
  Wyświetleń: 4003
 211. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 3962
 212. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3949
 213. Zarządzenie Nr 182/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 3939
 214. Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych
  Wyświetleń: 3936
 215. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3933
 216. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Komunikacji Społecznej - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 3931
 217. Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 3931
 218. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko inspektor ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3928
 219. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 3926
 220. SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU
  Wyświetleń: 3925
 221. Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 05 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
  Wyświetleń: 3912
 222. Uznanie ojcostwa
  Wyświetleń: 3908
 223. Przetarg:„Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2017/2018 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu "
  Wyświetleń: 3907
 224. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. inwestycji, remontów i dróg
  Wyświetleń: 3903
 225. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój
  Wyświetleń: 3897
 226. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2011
  Wyświetleń: 3883
 227. Nabór na wolne stanowisko - podinspektor ds. windykacji należności i osbługi kasowej
  Wyświetleń: 3876
 228. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienie do organów uzgadniających i opiniujących dla przedsięwzięcia polegajacego na stacji demontażu pojazdów
  Wyświetleń: 3876
 229. Zarządzenie nr 126/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych pobieranych na cmentarzach komunalnych w Gminie Pokój
  Wyświetleń: 3874
 230. Zarządzenie Wewnętrzne nr 7K/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 R w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3866
 231. Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną
  Wyświetleń: 3863
 232. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 3862
 233. Zarządzenie Nr 259A/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok
  Wyświetleń: 3861
 234. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju
  Wyświetleń: 3836
 235. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: PRODUKCJI BRYKIETU ZE SŁOMY I SIANA na działce Nr 464/3, k.m. 3, obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 3834
 236. ZARZĄDZENIE NR 6K/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 17 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy Pokój oraz zasad jej stosowania
  Wyświetleń: 3828
 237. Zapytanie ofertowe remont drogi - ul. Opustowa w Zawiści
  Wyświetleń: 3826
 238. ZARZĄDZENIE NR 24/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, określenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywania kopii dokumentów (...)
  Wyświetleń: 3820
 239. Zarządzenia Wójta 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 3815
 240. Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju- etap I
  Wyświetleń: 3813
 241. Zamówienie w trybie art. 4 pkt 8 Pzp
  Wyświetleń: 3810
 242. Zarządzenie nr 252/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3801
 243. PRZETARG NIEOGRANICZONY, znak sprawy:SG-IX.271.4.2016 robocza nazwa:„OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO – PARK W POKOJU” (PRZETARG PONOWNY)
  Wyświetleń: 3800
 244. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 3771
 245. Przedsiebiorczy przedszkolak- przetarg nieograniczony 13.12.2017
  Wyświetleń: 3762
 246. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3753
 247. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2020
  Wyświetleń: 3741
 248. Zawarcie małżeństwa cywilnego
  Wyświetleń: 3739
 249. Zarządzenie nr 192.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego
  Wyświetleń: 3732
 250. Zarządzenie Nr 268B/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok
  Wyświetleń: 3732
 251. ZAKŁAD KOMUNALNY POKÓJ SPÓŁKA Z O.O.
  Wyświetleń: 3731
 252. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 września 2007 r.
  Wyświetleń: 3730
 253. Podatki - NOWE
  Wyświetleń: 3715
 254. Zarządzenie Nr 185/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmiany wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3710
 255. Zarządzenie wewnętrzne nr 8K/2009 Wójt Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 R. w sprawie ustanowienia zasad przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3708
 256. INFORMACJA o okręgach i obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3701
 257. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 3701
 258. Zarządzenie nr 79/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 3691
 259. Zarządzenie nr 5K/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3690
 260. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 3687
 261. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3678
 262. Uchwały Rady Gminy 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 3678
 263. Zapytanie ofertowe- dostawa wyposażenia do obiektu Dziennego Pobytu Senior+ w Pokoju - ponowne
  Wyświetleń: 3675
 264. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 3663
 265. Zarządzenie nr 128/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01 października 2008 roku
  Wyświetleń: 3648
 266. ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 3647
 267. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ Z 25.11.2014 R. O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POKOJU
  Wyświetleń: 3639
 268. Zarządzenie nr 261.2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3639
 269. Uznanie poborowych i żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 3631
 270. ZARZĄDZENIE NR 5K/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3628
 271. Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 3627
 272. Udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 3619
 273. Udzielenie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych dla podatników, dla których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  Wyświetleń: 3593
 274. ZARZĄDZENIE NR 42/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3593
 275. Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 3591
 276. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2013 r.
  Wyświetleń: 3587
 277. Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2012 r.
  Wyświetleń: 3587
 278. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
  Wyświetleń: 3584
 279. Zarządzenie Nr 189/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3582
 280. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 3575
 281. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 3569
 282. Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 3553
 283. Zawarcie małżeństwa konkordatowego
  Wyświetleń: 3540
 284. Nadanie dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca – USCP3
  Wyświetleń: 3537
 285. Zarządzenie Nr 209/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3534
 286. Zarządzenie nr 268.2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminyPokój
  Wyświetleń: 3534
 287. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej - terminy dyżurów
  Wyświetleń: 3532
 288. w sprawie przeprowadzenia konsulatcji społecznych projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
  Wyświetleń: 3527
 289. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – RPP5
  Wyświetleń: 3527
 290. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 3523
 291. Zarządzenie nr 119/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego od nieruchomiści dz. ew. nr 986/82 obręb Pokój
  Wyświetleń: 3521
 292. Zarządzenie Nr 177.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3515
 293. ZARZĄDZENIE NR 37/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3509
 294. Zawiadomienie w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach
  Wyświetleń: 3506
 295. Skład Rady Gminy - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3488
 296. Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Pokój w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3484
 297. Zarządzenie Nr 202A/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 lipca 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3483
 298. ZARZĄDZENIE NR 53/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Pokój wraz z zapewnieniem im opieki podczas przejazdu
  Wyświetleń: 3476
 299. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku
  Wyświetleń: 3473
 300. Transmisja obrad Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3466
 301. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2014 r.
  Wyświetleń: 3463
 302. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
  Wyświetleń: 3461
 303. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 3460
 304. Zarządzenie nr 118/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego od nieruchomiści dz. ew. nr 773/6 obręb Domaradz
  Wyświetleń: 3453
 305. Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3448
 306. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 3445
 307. OBWIESZCZENIA o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Namysłowskiego i Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3443
 308. Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  Wyświetleń: 3443
 309. Zarządzenie nr 121/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszy dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3438
 310. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Pokój na 16.08.2017 r.
  Wyświetleń: 3438
 311. Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego
  Wyświetleń: 3437
 312. Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 3429
 313. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do wymagań dotyczących stacji demontażu pojazdów
  Wyświetleń: 3426
 314. Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
  Wyświetleń: 3423
 315. Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3421
 316. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 3420
 317. Zarządzenie Nr 5K/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 r.
  Wyświetleń: 3420
 318. Zarządzenie Nr 174.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3412
 319. Zarządzenie Nr 259.2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3411
 320. Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 3410
 321. Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3408
 322. Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta gminy Pokój z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 r.
  Wyświetleń: 3406
 323. Komisje Rady Gminy - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 3401
 324. Zarządzenie nr 45/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m? powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3397
 325. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) - ELP2-OP_błąd
  Wyświetleń: 3389
 326. Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3384
 327. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 3378
 328. Dowozy dzieci do szkół w sezonie 2013/2014
  Wyświetleń: 3360
 329. Zezwolenie na prowadzenie na terenie Gminy Pokój działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3355
 330. Zarządzenie nr 253/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Pokój
  Wyświetleń: 3343
 331. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3341
 332. Udostępnianie rejestru wyborców oraz spisu wyborców
  Wyświetleń: 3339
 333. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wylosowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gmin w Pokoju w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 3330
 334. Wydanie orzeczenia o konieczności sprawowania przez poborowego (żołnierza) bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 3328
 335. Zawarcie małżeństwa cywilnego poza USC – USCP4a
  Wyświetleń: 3321
 336. Zamówienie w trybie art. 4 pkt 8 - NOWE
  Wyświetleń: 3318
 337. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 3315
 338. Zarządzenie Nr 240/2010 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udostępnienia informacji publicznej, określenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywania kopii dokumentów zawierających informację publiczną (...)
  Wyświetleń: 3315
 339. Zarządzenie nr 94/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3315
 340. UCHWAŁA NR 06/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3312
 341. DOSTAWA ŻYWNOŚCI DLA SP DOMARADZ
  Wyświetleń: 3310
 342. „Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec (dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 357, 346) ”-przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 3306
 343. Zarządzenie 142/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01 października 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Ochrony Środowiska, którego integralną część stanowi Gminny Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3296
 344. Zarządzenie nr 123/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 sierpnia 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu określającego tryb pracy Komisji
  Wyświetleń: 3295
 345. Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3294
 346. Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu Otwartego Konkusru Ofert o przyznanie dotacji na wsparcie dzialnalnosci klubów sportowych z terenu gminy Pokój
  Wyświetleń: 3285
 347. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzieci polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 3279
 348. Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 04 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy w 2012 roku i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 3272
 349. Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
  Wyświetleń: 3266
 350. Sporządzenie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego - zabytkowe założenie parkowe w Pokoju
  Wyświetleń: 3261
 351. Zarządzenie nr 46/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m? powierzchni użytkowej lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Pokój.
  Wyświetleń: 3240
 352. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 3233
 353. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3215
 354. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pokoju etap I w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Żeromskiego, Rataja, Wolności, 1-go Maja, Reja, Mariacka, Średnia
  Wyświetleń: 3208
 355. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
  Wyświetleń: 3199
 356. Zarządzenie Nr 258/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3193
 357. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 3192
 358. Uchwała nr XXXIV.294.2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do
  Wyświetleń: 3187
 359. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych
  Wyświetleń: 3186
 360. Wójt Gminy Pokój Ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i promocji gminy na 2011 r.
  Wyświetleń: 3186
 361. Zarządzenie nr 147/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 listopada 2008 roku
  Wyświetleń: 3175
 362. Dostawa opału na sezon 2013 - 2014
  Wyświetleń: 3168
 363. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 3163
 364. Aktywne Pokojanki 2013 - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 3162
 365. DOSTAWA ŻYWNOŚCI DLA SP POKÓJ
  Wyświetleń: 3157
 366. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. inwestycji, remontów i dróg
  Wyświetleń: 3157
 367. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3157
 368. Wyniki Wyborów Samorządowych 2014
  Wyświetleń: 3157
 369. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości – RPP12
  Wyświetleń: 3156
 370. Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego
  Wyświetleń: 3151
 371. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2017
  Wyświetleń: 3150
 372. Uchwała Nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 3143
 373. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM -stanowisko podinspektora ds. edukacji ekologicznej i ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego
  Wyświetleń: 3137
 374. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 3135
 375. ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2013 r.
  Wyświetleń: 3133
 376. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2016
  Wyświetleń: 3133
 377. WNOSZENIE PETYCJI
  Wyświetleń: 3116
 378. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokój.
  Wyświetleń: 3115
 379. Wykaz dla działki 67/2 - Świercowskie
  Wyświetleń: 3113
 380. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 3106
 381. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 3100
 382. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3099
 383. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 3094
 384. Zawarcie małżeństwa konkordatowego – USCP5
  Wyświetleń: 3092
 385. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Bezpieczna przychodnia - zdrowie w zasięgu ręki
  Wyświetleń: 3091
 386. OPROCOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE sporządzone dla potrzeb projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 3090
 387. Konkurs ofert na dotację dot. ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
  Wyświetleń: 3088
 388. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ŚWIADCZENIE USŁUGI BANKOWEJ POLEGAJĄCEJ NA UDZIELENIU KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  Wyświetleń: 3086
 389. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy – ELP2-C
  Wyświetleń: 3078
 390. ogłaszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 rok- II nabór
  Wyświetleń: 3077
 391. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego POKL pn. „Aktywne Pokojanki” na rok 2014 - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 3077
 392. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie składowania odpadów zaliczanych do odpadów niebezpiecznych
  Wyświetleń: 3077
 393. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 3073
 394. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój ? nabór IV
  Wyświetleń: 3071
 395. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 3069
 396. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 3058
 397. Zarządzenie Nr 238/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3056
 398. Zawarcie małżeństwa cywilnego w USC – USCP4
  Wyświetleń: 3054
 399. Droga transportu rolnego - działka 255/1, Lubnów.
  Wyświetleń: 3052
 400. Udzielenie ulgi w podatkach dla podatników, dla których nie mają zastosowana przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  Wyświetleń: 3047
 401. Dowozy dzieci niepłenosprawnych w sezonie 2013/2014
  Wyświetleń: 3039
 402. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 20 października 2006 r.
  Wyświetleń: 3037
 403. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
  Wyświetleń: 3034
 404. Izba Regionalna w Fałkowicach - skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie
  Wyświetleń: 3033
 405. Zarządzenie Nr 248/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy w 2010 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania probl. alkohol.
  Wyświetleń: 3027
 406. OBWIESZCZENIEGMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Pokoju z dnia 23 października 2006 r.
  Wyświetleń: 3021
 407. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 3010
 408. "Remont mostu na rzece Stobrawie w miejscowości Lubnów (kilometraż 0,25 km – dz. ew. nr 1/3 obręb Lubnów)"
  Wyświetleń: 3002
 409. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaradzu
  Wyświetleń: 3001
 410. Nabór na stanowisko: pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2994
 411. Prostowanie/uzupełnianie aktów stanu cywilnego – USCP10
  Wyświetleń: 2991
 412. Składy Obwodowych Komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2990
 413. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2014 r.
  Wyświetleń: 2987
 414. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 2980
 415. ”Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie” - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 2977
 416. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych do Rady Gminy Pokój bez głosowania
  Wyświetleń: 2968
 417. Projekt pn. Segreguję odpady-edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Pokój - zakup nagród w konkursie
  Wyświetleń: 2967
 418. otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2008 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 2963
 419. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą – akt małżeństwa – USCP9m
  Wyświetleń: 2958
 420. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku
  Wyświetleń: 2950
 421. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 2948
 422. ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2948
 423. Informacja PKW - prawo wyborcze
  Wyświetleń: 2945
 424. Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców) - ELP4-OP
  Wyświetleń: 2944
 425. Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2941
 426. Zezwolenie na zorganizowanie zbiórki publicznej
  Wyświetleń: 2941
 427. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy kurników brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 2937
 428. Zarządzenie nr 275/2010 Wójta Gminy Pokój Z dnia 9 lipca 2010 r. W sprawie udzielenia pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z siedziba przy ulicy Wojska Polskiego 26 w Pokoju
  Wyświetleń: 2933
 429. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. Budowa automatycznej kontenerowej stacji uzdatniania wody w Siedlicach
  Wyświetleń: 2933
 430. Zarządzenie Nr 238C/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2931
 431. Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2920
 432. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, MIESZANYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2919
 433. Zarządzenie Nr 220/A/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2917
 434. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym nr BG-1-9 oraz BG-1-11 w Domaradz- Świercowskie
  Wyświetleń: 2917
 435. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2914
 436. OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 2914
 437. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, MIESZANYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2902
 438. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 28.09.2011 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 2902
 439. Zmiana imion i nazwisk – USCP15
  Wyświetleń: 2899
 440. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2014/2015"
  Wyświetleń: 2897
 441. Zarządzenie nr 40/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 17.06.2013r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 2895
 442. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora ds. edukacji ekologicznej i ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2892
 443. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2892
 444. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. Budowy sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny przez gospodarstwo rolne FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 2887
 445. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 18 sierpnia 2011 r.w sprawie informacji o numerze i granicy okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2886
 446. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju-zakres działania
  Wyświetleń: 2884
 447. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2879
 448. ogłoszenie o zamówieniuPokój: Izba Regionalna w Fałkowicach - skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie
  Wyświetleń: 2873
 449. Ponowny przetarg - Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 2872
 450. Zawiadomienie społeczeństwa poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2871
 451. WÓJT GMINY POKÓJ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - „PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 2870
 452. Wydanie zaświadczenia w przypadku utraty dowodu osobistego – ELP10N
  Wyświetleń: 2867
 453. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Ładza
  Wyświetleń: 2866
 454. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 2863
 455. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2863
 456. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2860
 457. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego – USCP12
  Wyświetleń: 2859
 458. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM- stanowisko informatyk
  Wyświetleń: 2855
 459. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – USCP8
  Wyświetleń: 2854
 460. Zarządzenie Nr 268.10 Wójta Gminy Pokój z dnia 02.06.2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 2853
 461. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ustalenia zakresu raportu
  Wyświetleń: 2853
 462. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego POKL pn. „Aktywne Pokojanki” na rok 2014
  Wyświetleń: 2849
 463. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ:UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2848
 464. Publiczne Przedszkole w Pokoju
  Wyświetleń: 2839
 465. Zarządzenie nr 285/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie ogłoszenia o aukcji na sprzedaż autobusu marki Jelcz - Gimbus
  Wyświetleń: 2832
 466. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2831
 467. Zarządzenie Nr 210/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2825
 468. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2014/2015" - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 2822
 469. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2816
 470. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2816
 471. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego POKL pn. Aktywne Pokojanki na rok 2013
  Wyświetleń: 2811
 472. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 25 marca 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2808
 473. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2807
 474. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 2804
 475. Oświadczenia majątkowe za 2017 r.
  Wyświetleń: 2802
 476. Apel PKW do Wyborców dotyczący spisu wyborców
  Wyświetleń: 2800
 477. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2014 rok
  Wyświetleń: 2799
 478. Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
  Wyświetleń: 2794
 479. Rejestracja zgonu – USCP14
  Wyświetleń: 2793
 480. Zarządzenie nr 271/2010 Wójta Gminy Pokój Z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8
  Wyświetleń: 2793
 481. Zarządzenie Nr 212/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2791
 482. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – RPP1
  Wyświetleń: 2783
 483. Zarządzenie Nr 229/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2780
 484. NFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 8 września 2015 r.- skład, siedziba, pełnione dyżury
  Wyświetleń: 2779
 485. wiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie stacji paliw w Zieleńcu.
  Wyświetleń: 2774
 486. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w 2010 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 2771
 487. Zarządzanie nr 199.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 03.07.2009 roku w sprawie odwołania pogotowia oraz alarmu powodziowego na terenie gminy Pokój
  Wyświetleń: 2771
 488. Zarządzenie Nr 283/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój za pierwsze półrocze 2010 roku
  Wyświetleń: 2771
 489. Komisje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2770
 490. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki Nr 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój
  Wyświetleń: 2765
 491. Zasady wpisania do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2763
 492. Zarządzenie Nr 272/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok
  Wyświetleń: 2762
 493. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU z dnia 23 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 2760
 494. Zameldowanie na wniosek strony – ELP3
  Wyświetleń: 2760
 495. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. modernizacji i rozbudowie kompleksu stawów w Krogulnej.
  Wyświetleń: 2758
 496. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12.10.2007 r
  Wyświetleń: 2758
 497. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 2753
 498. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec”
  Wyświetleń: 2749
 499. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2013 roku
  Wyświetleń: 2749
 500. Informacja o wyborze radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 2737
 501. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
  Wyświetleń: 2737
 502. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 2735
 503. WÓJT GMINY POKÓJ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - „UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2735
 504. ”Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego” - przetarg ponowny 28-07-2014, nr sprawy: SG.IV.271.15.2014
  Wyświetleń: 2734
 505. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W PIERWSZEJ POŁOWIE 2015 ROKU
  Wyświetleń: 2732
 506. Zarządzenie nr 278/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia o aukcji na sprzedaż autobusu marki Jelcz ? Gimbus
  Wyświetleń: 2731
 507. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
  Wyświetleń: 2730
 508. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego - ELP4-C
  Wyświetleń: 2728
 509. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 2726
 510. ”Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie” -przetarg ponowny - data ogłoszenia 28 lipca 2014 r. nr sprawy SG.IV.271.14.2014
  Wyświetleń: 2720
 511. Wójt Gminy Pokój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2719
 512. Zarządzenie Wewnętrzne 6K/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy urzędu Gminy Pokój.
  Wyświetleń: 2718
 513. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Wiejska m. Ładza”
  Wyświetleń: 2713
 514. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. Rozbudowy remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 2713
 515. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 2712
 516. Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Siedlice - Zieleniec
  Wyświetleń: 2710
 517. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA NA RATY W 2009 r.
  Wyświetleń: 2708
 518. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie nienakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dot. rozbudowy remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 2708
 519. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu nr 1
  Wyświetleń: 2707
 520. Zarządzenie nr 45/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 02.07.2013r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 2707
 521. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora ds. realizacji zadań inwestycyjnych i współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2702
 522. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektora ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2697
 523. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 11 października 2011 r. dotyczący dyżuru telefonicznego w dniu 15.10.2011 r.
  Wyświetleń: 2696
 524. Informcja PKW - głosowanie w kraju
  Wyświetleń: 2695
 525. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu nr 8
  Wyświetleń: 2693
 526. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowcyh uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Rozbudowie fabryki maszyn ROTOX Sp. zo.o w Zielńcu
  Wyświetleń: 2693
 527. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. zadań nieinwestycyjnych i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2692
 528. Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców – ELP6
  Wyświetleń: 2692
 529. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie kurników w miejscowości Fałkowice.
  Wyświetleń: 2686
 530. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umorzającej postepowanie administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie stacji paliw w Zieleńcu.
  Wyświetleń: 2679
 531. Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Pokój z 21.02.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty
  Wyświetleń: 2678
 532. ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne
  Wyświetleń: 2678
 533. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu nr 6
  Wyświetleń: 2671
 534. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania
  Wyświetleń: 2669
 535. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie Zakładu Wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz stacji LPG wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą
  Wyświetleń: 2668
 536. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2664
 537. Zawidomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowie i rozbudowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 2663
 538. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji?w miesjcowości Pokój
  Wyświetleń: 2662
 539. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - Inspektor ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 2661
 540. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice.
  Wyświetleń: 2657
 541. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Fabryki Maszyn ROTOX w Zieleńcu.
  Wyświetleń: 2653
 542. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegajacego na Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój?.
  Wyświetleń: 2649
 543. Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (testamentu)
  Wyświetleń: 2647
 544. Zarządzenie nr 143/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01 października 2008 roku w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
  Wyświetleń: 2647
 545. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rrozbudowie Gospodrstwa Rolnego Fałkopol.
  Wyświetleń: 2646
 546. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 .10.2006 r.w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów naradnych oraz kandydatów na Wójta
  Wyświetleń: 2644
 547. Zarządzenie nr 37/14 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2643
 548. obwieszczenie o wydaniu postanopwienia w sparwie podjecia postepowania dla przedsięwzięcia polegającego na ?zalesianiu gruntu tj. działka nr 107, 108, 111, k.m. 1 nr obrębu 0027 Domaradz, gm. Pokój?
  Wyświetleń: 2641
 549. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. Zalesieniu gruntu tj. działka Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz
  Wyświetleń: 2630
 550. ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięcia pn. Centrum doświadczania świata
  Wyświetleń: 2629
 551. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Pokój ogłasza przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji na sprzedaż autobusu - GIMBUS
  Wyświetleń: 2628
 552. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2626
 553. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych uwaunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesianiu gruntu tj. działka Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz.
  Wyświetleń: 2621
 554. Informacja dotycząca dowodów osobistych
  Wyświetleń: 2614
 555. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 05.09.2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 2612
 556. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie Kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice.
  Wyświetleń: 2605
 557. OBWIESZCZENIE o drugiej części rozprawy administracyjnej dotyczacej fermy norek w miejscowości Świercowskie
  Wyświetleń: 2602
 558. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 05.09.2011 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 2602
 559. Zawiadomienie o złożeniu wniosku dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny
  Wyświetleń: 2602
 560. Zawiadomienie w formie Obwieszczenia o wystąpieniu do organów uzgadniających
  Wyświetleń: 2602
 561. UCHWAŁA NR 05/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyznania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Pokój w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2600
 562. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2599
 563. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na Rozbudowie fabryki maszyn ROTOX Sp. Z o.o. w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2595
 564. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu
  Wyświetleń: 2595
 565. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych w miejscowości Domaradz.
  Wyświetleń: 2593
 566. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rataja w m. Pokój, dz. nr 478; 306/92; 60” - Nr sprawy: SG-IV.271.16.2014
  Wyświetleń: 2590
 567. Obwieszczenie o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisku dla przedsięwzięcia polegającego na Produkcji brykietu ze słomy i siana
  Wyświetleń: 2588
 568. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu dla przedsięzięcia pn. Bezpieczna przychodnia -zdrowie w zasięgu ręki
  Wyświetleń: 2587
 569. Sprzedaż działek numer 994/191 i 1/1313, obręb Pokój
  Wyświetleń: 2583
 570. Wójt Gminy Pokój ogłasza III nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 rok
  Wyświetleń: 2581
 571. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem części terenu na cele agroturystyczne
  Wyświetleń: 2574
 572. Uznanie ojcostwa – USCP2
  Wyświetleń: 2574
 573. ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ZMIERZAJĄCEGO DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW
  Wyświetleń: 2574
 574. Ogłoszenie o publicznym losowaniu kandydatów na członków wszystkich komisji obwodowych w gminie Pokój
  Wyświetleń: 2573
 575. Uchwała Nr XXXIV.295.2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na obwody głosowania
  Wyświetleń: 2573
 576. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2015 r.
  Wyświetleń: 2572
 577. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci apn. Rozbudowie Gospodarstwa Rolnego Fałkopol.
  Wyświetleń: 2567
 578. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie stawów rybnych ziemnych w Ładzy.
  Wyświetleń: 2567
 579. Zawiadomienie o przestąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwziecia pn. Zalesianiu gruntów rolnych i nierolnych w sołectwie Domaradz.
  Wyświetleń: 2566
 580. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Zalesianiu gruntu tj. Działka Nr 107, 108 i 111 k.m.1 obręb 0027 Domaradz, gmina Pokój.
  Wyświetleń: 2560
 581. Zawiadomienie o sporządzeniu spisów wyborców
  Wyświetleń: 2559
 582. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegajacego na wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój
  Wyświetleń: 2559
 583. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 2557
 584. O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 20 września 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2557
 585. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegajacego na :budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrulturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji
  Wyświetleń: 2556
 586. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pokój - 10 maja 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2555
 587. Oświadczenia majątkowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 2554
 588. Ponowny przetarg - Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 2552
 589. Charaktersytyka Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2551
 590. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwziecia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 2550
 591. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój 2015
  Wyświetleń: 2550
 592. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zieleniec, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2548
 593. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia -Bezpieczna przychodnia zdrowie w zasiegu ręki
  Wyświetleń: 2542
 594. Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017
  Wyświetleń: 2541
 595. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 8 października 2010 r. - terminy dyżurów
  Wyświetleń: 2539
 596. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach?
  Wyświetleń: 2539
 597. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – RFP4
  Wyświetleń: 2539
 598. Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta gminy Pokój z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2015 r.
  Wyświetleń: 2538
 599. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie farmy fotowoltaicznej w Pokoju.
  Wyświetleń: 2537
 600. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odwieszenia postępowania postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie stawów rybnych ziemnych? na terenie działki nr 75,Ładza
  Wyświetleń: 2535
 601. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla Gospodarstwa Rolnego FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 2534
 602. Obwieszczenie o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz s
  Wyświetleń: 2533
 603. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu dla przesięwzięcia polegajacego na Budowie stawów rybnych ziemnych w m. Ładza
  Wyświetleń: 2533
 604. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/
  Wyświetleń: 2533
 605. „Remont drogi gminnej 101614 O Krogulna – Siedlice w kilometrze: 1,00 – 1,10; 2,95 – 3,15; 3,40 - 3,50; 3,70 – 3,80”
  Wyświetleń: 2532
 606. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23 października 2010 r. - wydłużony termin dyżurów
  Wyświetleń: 2530
 607. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Pokoju-zakres działania
  Wyświetleń: 2528
 608. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie budynku szkoły w Ładzy
  Wyświetleń: 2526
 609. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk w miejscowosci Fałkowice
  Wyświetleń: 2519
 610. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej
  Wyświetleń: 2517
 611. ZARZĄDZENIE Nr 5/2004 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 19 maja 2004 r.
  Wyświetleń: 2516
 612. Zawiadomienie w formie Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zalesianiu gruntu w miejscowości Domaradz
  Wyświetleń: 2516
 613. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 2511
 614. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2511
 615. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu ustalającym zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowie kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice.
  Wyświetleń: 2510
 616. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Fałkopolu
  Wyświetleń: 2509
 617. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2008 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2508
 618. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i okreslenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. Wykonianiu dwóch odwiertów w miejscowości Pokój.
  Wyświetleń: 2507
 619. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi (kierownik projektu)
  Wyświetleń: 2505
 620. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na przebudowie i budowie Gospodarstwa Rolnego Fałkopol
  Wyświetleń: 2503
 621. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wszczęciu postępowania i wystawieniu do organów uzgadniających
  Wyświetleń: 2499
 622. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek
  Wyświetleń: 2499
 623. Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu - Moje boisko Orlik 2012
  Wyświetleń: 2498
 624. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice.
  Wyświetleń: 2497
 625. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej
  Wyświetleń: 2497
 626. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. realizacji przedsięwzięcia Krogulna Stawy ? taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb.
  Wyświetleń: 2497
 627. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklep/ - RPP10
  Wyświetleń: 2494
 628. Udzielenie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych dla podatników, dla których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – RFP2
  Wyświetleń: 2492
 629. Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2487
 630. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji w Pokoju.
  Wyświetleń: 2483
 631. Zarządzenie nr 95/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2482
 632. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Zalesianiu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej w obrębie Domaradz.
  Wyświetleń: 2482
 633. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2478
 634. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w m. Zieleniec i części miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2477
 635. Zawiadomienie o o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwziecia polegającego na zalesianiu działek Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz
  Wyświetleń: 2476
 636. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi – ELP9
  Wyświetleń: 2474
 637. Obwieszczenie o przedożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie stawów rybnych ziemnych? na terenie działki nr 75, k.m. 1 obręb Ładza, gmina Pokój.
  Wyświetleń: 2471
 638. Zarządzenie Nr 235/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2469
 639. zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiajacej wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia? Budowa stawów rybnych ziemnych? na terenie działki Nr 75 w m. Ładza, gmina Pokój,
  Wyświetleń: 2465
 640. zawiadomienie o wydanej deczyji - Budowa tranzytowej sieci wodociagowej Siedlice - Zileleniec
  Wyświetleń: 2463
 641. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek, obręb Domaradz, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2462
 642. Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2014 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 2462
 643. Nabór na wolne stanowisko urzednicze- księgowy
  Wyświetleń: 2460
 644. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych o mocy wytwórczej po 500 kW wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi
  Wyświetleń: 2459
 645. WNOSZENIE SKARG I WNIOSKÓW
  Wyświetleń: 2456
 646. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu – ELP5
  Wyświetleń: 2456
 647. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pokój w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na niedzielę 25 maja
  Wyświetleń: 2455
 648. ZAWIADOMIENIE O WYDANEJ DECZYJI BUDOWA AUTOMATYCZNEJ KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W SIEDLICACH
  Wyświetleń: 2455
 649. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Budowie zakładu wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz stacji LPG wraz z niezbędnym zapleczem i infra
  Wyświetleń: 2453
 650. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/ - RPP11
  Wyświetleń: 2452
 651. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko podinspektora ds. realizacji zadań inwestycyjnych i współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami
  Wyświetleń: 2449
 652. Zawiadomienie w formie Obwieszczenia o dopuszczeniu Stowarzyszenia Ekologicznego do udziału w postepowaniu na prawach strony postępowania
  Wyświetleń: 2449
 653. Zawiadomienie o planowanej rozprawie administracyjnej w sparwie przedsięwzięcia polegajacego na Hodowli norek w miejscowości Świercowskie
  Wyświetleń: 2444
 654. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Skup złomu stalowego,jego składowanie oraz sprzedaż na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C. Pokój
  Wyświetleń: 2439
 655. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowie Kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2439
 656. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowie kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 2436
 657. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 2436
 658. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego dla Gospodarstwa Rolnego FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 2435
 659. Przebudowa drogi gminnej 101616 O – ul. Leśna w m. Ładza
  Wyświetleń: 2435
 660. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Rekultywacji składowiska odpadów w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2435
 661. Referat finansów
  Wyświetleń: 2430
 662. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku w Ładzy
  Wyświetleń: 2430
 663. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 2429
 664. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
  Wyświetleń: 2427
 665. WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 2427
 666. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2425
 667. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie fabryki maszyn ROTOX Sp. Z o.o. w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2425
 668. WYJAŚNIENIA PKW DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU
  Wyświetleń: 2424
 669. Budowa świetlicy wiejskiej w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2419
 670. USŁUGI GEODEZYJNE - PRZETARG
  Wyświetleń: 2416
 671. Rejestracja urodzenia dziecka – USCP1
  Wyświetleń: 2415
 672. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2010 roku
  Wyświetleń: 2414
 673. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 i 1189/285 k.m. 3 Pokój
  Wyświetleń: 2411
 674. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2410
 675. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hodowli Norek
  Wyświetleń: 2408
 676. Wójt Gminy Pokój, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności wymienionych nieruchomości - Krzywa Góra, Lubnów, Pokój, Zawiść, Domaradz
  Wyświetleń: 2406
 677. Remont cząstkowy grysem, emulsją asfaltową ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
  Wyświetleń: 2405
 678. Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pokój do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2405
 679. UCHWAŁA RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2402
 680. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój - 01.08.2014 r.
  Wyświetleń: 2395
 681. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o zebraniu materiału dowodowego w sparwie Budowy dwóch niezależnych, wolnostojących- naziemnych instalacji fotowoltaicznych , na działkach nr 191/2 i nr 295 w obrębie miejscowości Domaradz gm. Pokój
  Wyświetleń: 2394
 682. Zawiadomienie o złożeniu wniosku w sprawie wycowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. budowie zbiorników naziemnych na gaz płynny wmiejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 2392
 683. Zawiadomienie o o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach na Dz. Nr 276 i 275 k.m. 2, obręb Fałkowice.
  Wyświetleń: 2391
 684. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych...na lata 2005-2015
  Wyświetleń: 2390
 685. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzajęcej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie istniejącej stacji paliw w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2390
 686. Zawiadomienie o złożeniu wniosku w sprawie wycowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek na Dz. Nr 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2390
 687. UCHWAŁA NR 03/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23 października 2010 r. sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2388
 688. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji w miesjcowosci Pokój
  Wyświetleń: 2387
 689. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pokój wraz z modernizacją kotłowni i zamontowaniu kolektorów słonecznych przy ob. oświatowym
  Wyświetleń: 2387
 690. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziąływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek
  Wyświetleń: 2384
 691. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu ws. podjęcia postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesianiu gruntów rolnych i nierolnych w sołectwie Domaradz.
  Wyświetleń: 2382
 692. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój?
  Wyświetleń: 2379
 693. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26.09.2007 r.
  Wyświetleń: 2379
 694. Rejestr instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
  Wyświetleń: 2374
 695. Zawiadomienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku
  Wyświetleń: 2374
 696. Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Pokój - 9 grudnia 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2374
 697. test strony
  Wyświetleń: 2373
 698. Zawiadomienie społeczeństwa o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec i części miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2371
 699. Unieważnie prztargu na sprzedaż dzialek nr 994/191, 1/1313 położonych w Pokoju
  Wyświetleń: 2370
 700. Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2369
 701. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2365
 702. Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Pokój z 19.02.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych na 2013 rok
  Wyświetleń: 2365
 703. test
  Wyświetleń: 2362
 704. Zezwolenie na zorganizowanie zbiórki publicznej – ROP8a
  Wyświetleń: 2362
 705. UCHWAŁA ORAZ OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY W PLANIE Z.P. WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 2361
 706. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegjacego na Budowie budynku jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem części terenu na cele agroturystyczne
  Wyświetleń: 2359
 707. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie piętrowego budynku usługowo ? mieszkalnego na wniosek Grupowej Praktyki Lekarskiej W.W.- MED .s.c Barbara Węgrzynowska, Jacek Wyrąbek
  Wyświetleń: 2359
 708. OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowan
  Wyświetleń: 2357
 709. ZAWIADOMIENIE w formie Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice
  Wyświetleń: 2355
 710. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Gospodarstwa Rolnego Falkopol.
  Wyświetleń: 2354
 711. Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2353
 712. Zarządzenie nr 127/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2015r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2349
 713. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną – ROP8b
  Wyświetleń: 2347
 714. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 o. Domaradz
  Wyświetleń: 2346
 715. INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 25.09.2014 r.
  Wyświetleń: 2339
 716. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 2339
 717. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C., Pokój, ul. 1Maja 38/B, działka Nr 1249/174
  Wyświetleń: 2338
 718. OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postepowania do czasu przedłozenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dl przedsięwzięcia Budowa stawów rybnych ziemnych w m. Ładza
  Wyświetleń: 2337
 719. Radni Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2335
 720. Wójt Gminy Pokój ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe i inne upr. podm. zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i promocji gminy, działalności na rzecz osób niepełnospr. i w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2334
 721. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Domaradzka Kuźnia i Lubnów
  Wyświetleń: 2333
 722. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej
  Wyświetleń: 2332
 723. ZAWIADOMIENIE O XXX sesji Rady Gminy Pokój - 28 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 2332
 724. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawów rybnych w Ładzy
  Wyświetleń: 2331
 725. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu komunalego mieszkalnego położonego w Pokoju przy ul. 1-go Maja 9 na czas nieoznaczony - ROZSTRZYGNIĘTY
  Wyświetleń: 2329
 726. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 2322
 727. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2321
 728. Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia-krogulna stawy-taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb
  Wyświetleń: 2320
 729. obwieszczenie o wydanej deczyji środowiskowej-dla przedsięwzięcia polegajacego na Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 obręb Domaradz, k.m. 3, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2320
 730. Zawiadomienie o wydanej decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 369/95, obręb Pokój na potrzeby założenia parkowego”
  Wyświetleń: 2319
 731. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZ.203/6 W ŁADZY
  Wyświetleń: 2318
 732. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w miesjcowości Zieleniec i częsci m. Pokój
  Wyświetleń: 2318
 733. Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych
  Wyświetleń: 2317
 734. Projekt - Ja w szkole
  Wyświetleń: 2316
 735. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 2312
 736. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania aministracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Budowie kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2312
 737. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 obręb Domaradz
  Wyświetleń: 2312
 738. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - Krzywa Góra, Lubnów, Pokój, Jagienna
  Wyświetleń: 2308
 739. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określenie zakresu raportu dla przedsięwziecia pn. Budowie dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych o mocy wytwórczej po 500 kW w Domaradzu.
  Wyświetleń: 2303
 740. Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Pokój - 26 marca 2015 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 2301
 741. Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i oddziałów przedszk. w szkołach podst.
  Wyświetleń: 2299
 742. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Rozbudowie remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 2299
 743. „Zabezpieczanie obszarów leśnych i wód Stobrawskiego Parku Krajobrazowego poprzez wyposażenie jednostki OSP w Domaradzu w samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem ekologicznym”
  Wyświetleń: 2298
 744. ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ZMIERZAJĄCEGO DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJĄCEGO NA PRODUKCJI BRYKIETU ZE SŁOMY I SIANA
  Wyświetleń: 2298
 745. Obwieszczenie o drugiej rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn.: Hodowla norek, dz. 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2292
 746. Obwieszczenie o wydanej deczyji umarzajacej postępowanie dla przedsięwzięcia polegajacego na termomodernizacji, modernizacji kotłowni i wykorzystania energii odnawilanej w budynkach uzyteczności publicznej Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2289
 747. WYKAZY DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE POKÓJ
  Wyświetleń: 2289
 748. ROKOWANIA DZ.954/213 POKÓJ, 145/2 LUBNÓW, 133/2 DABRÓWKA DOLNA
  Wyświetleń: 2286
 749. Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2286
 750. REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZTNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 2282
 751. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Fałkowice, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2282
 752. Jednostki organizacyjne urzędu
  Wyświetleń: 2278
 753. Zastępca wójta gminy
  Wyświetleń: 2274
 754. Wójt Gminy Pokój ogłasza konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania pn.: Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej w Świetlicy Środowiskowej w Krogulnej - konkurs rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 2273
 755. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej
  Wyświetleń: 2270
 756. Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiajacej wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285.
  Wyświetleń: 2263
 757. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROGULNEJ ETAP-I
  Wyświetleń: 2259
 758. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Zieleniec o nr: od 356/2 do 356/11
  Wyświetleń: 2255
 759. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie Fabryki Maszyn ROTOX Sp. z o.o. w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2253
 760. Dowozy dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2252
 761. Działka numer 29/1 wies Domaradz
  Wyświetleń: 2252
 762. Zarządzenie nr 116/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 2248
 763. obwieszczenie o przekazaniu raportu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na zalesieniu gruntów w miejscowości domaradz.
  Wyświetleń: 2245
 764. ZAWIADOMIENIE O VI SESJI Rady Gminy Pokój - 30 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2245
 765. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia dot. Przebudowy budynku szkoły w Ładzy na Regionalny Ośrodek edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością pn. Centrum Doświadczenia Świata
  Wyświetleń: 2244
 766. Sprzedaż działek numer 1014/1 i 90/1
  Wyświetleń: 2243
 767. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku
  Wyświetleń: 2243
 768. Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w 2016 r.
  Wyświetleń: 2242
 769. Informacja o wyborze oferty w postępowaniu ZP-1/2008 (Remont dróg)
  Wyświetleń: 2240
 770. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny.
  Wyświetleń: 2237
 771. Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
  Wyświetleń: 2236
 772. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 2233
 773. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegajacego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 2232
 774. Wykaz w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 1287/182 w obrębie miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2228
 775. Dostawa materiału opałowego
  Wyświetleń: 2225
 776. Przetarg nieograniczony na „Budowę i modernizację ścieżek oraz zagospodarowanie wokół nich terenu”
  Wyświetleń: 2224
 777. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój
  Wyświetleń: 2221
 778. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Pokoju
  Wyświetleń: 2221
 779. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2220
 780. Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji? w miejscowości Pokój,
  Wyświetleń: 2219
 781. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie Fabryki maszyn ROTOX.
  Wyświetleń: 2218
 782. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 2218
 783. „Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji cz. zabytkowego założenia parkowego w Pokoju i działek przyległych do założenia ”
  Wyświetleń: 2216
 784. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Zieleniec, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice i Pokój
  Wyświetleń: 2214
 785. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodwego - dot. przedsięwzięcia: Produkcja brykietu ze słomy i siana-w m. Krzywa Góra
  Wyświetleń: 2214
 786. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2213
 787. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13
  Wyświetleń: 2211
 788. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w Gimnazjum w Pokoju
  Wyświetleń: 2210
 789. II PRZETARG NA DZIAŁKI NR 161 i 165 w DOMARADZKIEJ KUŹNI
  Wyświetleń: 2205
 790. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą – USCP7
  Wyświetleń: 2205
 791. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 2204
 792. dz. 182, obręb Domaradz, wieś Domaradz
  Wyświetleń: 2203
 793. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23.10.2010 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 2200
 794. ”Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie” -przetarg ponowny - data ogłoszenia 9 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2199
 795. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 2199
 796. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 2197
 797. Wykaz nieruchomości we wsi Zieleniec, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice i Pokój
  Wyświetleń: 2197
 798. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Domaradzu
  Wyświetleń: 2193
 799. Dowozy dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2185
 800. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  Wyświetleń: 2184
 801. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2183
 802. Przebudowa części byłej szkoły na 4 mieszkalne lokale socjalne.
  Wyświetleń: 2183
 803. ZAWIADOMIENIE w formie Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2182
 804. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 2181
 805. OGŁOSZENIE ROKOWAŃ NA DZIAŁKI NR 145/2 W LUBNOWIE I 133/2 W DĄBRÓWCE DOLNEJ
  Wyświetleń: 2179
 806. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój - 20 stycznia 2016 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 2179
 807. Rokowania na sprzedaż dz. 356/1 we wsi Zieleniec (dawna szkoła)
  Wyświetleń: 2177
 808. Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2177
 809. Informacja o wyborze oferty w postępowania na remont drogi gminnej 101614 O Krogulna - Siedlice.
  Wyświetleń: 2176
 810. Dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 2172
 811. BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 2169
 812. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodwego
  Wyświetleń: 2166
 813. Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2164
 814. OGŁOSZENIE PRZETARGU dz. 954/213 Pokój, 145/2 Lubnów, 133/2 Dąbrówka Dolna,
  Wyświetleń: 2158
 815. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Ładza, Domaradz i Pokój).
  Wyświetleń: 2157
 816. Zawiadomienie o sesji
  Wyświetleń: 2156
 817. OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 2155
 818. Ponowny przetarg - Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2154
 819. dz. 242/1, obręb Lubnów, wies Lubnów
  Wyświetleń: 2152
 820. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO-BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 2151
 821. OGŁOSZENIE ROKOWAŃ NA DZIAŁKI NR 145/2 W LUBNOWIE I 133/2 W DĄBRÓWCE DOLNEJ
  Wyświetleń: 2151
 822. Ustawy i Rozporządzenia
  Wyświetleń: 2151
 823. Konsultacje Roczny program współpracy z organizacjami pozarzadowymi
  Wyświetleń: 2148
 824. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonania dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.
  Wyświetleń: 2148
 825. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek za byłą szkołą podstawową we wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 2146
 826. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Domaradzu
  Wyświetleń: 2145
 827. REMONT I WYPOSAŻENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWIE ETAP-I
  Wyświetleń: 2144
 828. Zamówienie publiczne: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W DRUGIEJ POŁOWIE 2015 ROKU
  Wyświetleń: 2142
 829. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 2140
 830. Zarządzenie Nr 295/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 22 września 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2140
 831. KONKURS OFERT NA ZADANIE - UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2139
 832. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1509 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Dąbrówce Dolnej
  Wyświetleń: 2139
 833. Odbudowa drogi Siedlice, Krogulna - 101614 O (350 m, w kilometrze 0,8 km - 1,00 km oraz 2,8 km - 2,95 km)
  Wyświetleń: 2138
 834. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W ZAWIŚCI ETAP I
  Wyświetleń: 2138
 835. ZARZĄDZENIE NR 231/2009 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 03 listopada 2009r.
  Wyświetleń: 2138
 836. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 2137
 837. Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2008 r.
  Wyświetleń: 2137
 838. wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2005r. oraz zezwoleń w tym podatku
  Wyświetleń: 2137
 839. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 2136
 840. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Realizacji przedsięwzięcia ?Krogulna Stawy? ? taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb
  Wyświetleń: 2136
 841. Remont dróg gminnych - Patcher
  Wyświetleń: 2135
 842. Dostawy opału na sezon grzewczy 2007/2008
  Wyświetleń: 2134
 843. Ja w szkole - IV przetarg
  Wyświetleń: 2133
 844. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7
  Wyświetleń: 2133
 845. Sieć wodociągowa Krogulna - Siedlice
  Wyświetleń: 2133
 846. dz. 90/1, k.m. 1, obręb Krogulna
  Wyświetleń: 2132
 847. Odbudowa rowów melioracyjnych w miejscowościach: Pokój, Żabiniec, Świercowskie, Siedlice, Domaradzka Kuźnia, Krogulna
  Wyświetleń: 2132
 848. Remont drogi gminnej 101613 O
  Wyświetleń: 2132
 849. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2131
 850. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na: Hodowli norek dz. 44/1, obręb Domaradz
  Wyświetleń: 2131
 851. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 2129
 852. III przetarg pn. Ja w szkole
  Wyświetleń: 2129
 853. Nieruchomość zabudowana ośrodkiem zdrowia w Pokoju
  Wyświetleń: 2129
 854. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2127
 855. OGŁOSZENIE WÓJT GMINY POKÓJ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2126
 856. Ja w szkole II
  Wyświetleń: 2125
 857. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 04 września 2014 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2125
 858. Wójt Gminy Pokój ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności do lokalu mieszkalnego na działce nr 177 w Domaradzu
  Wyświetleń: 2125
 859. Zapytanie ofertowe w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 2125
 860. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2125
 861. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-ZAWIŚĆ
  Wyświetleń: 2121
 862. Ogłoszenie -przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu komunalnego w Żabieńcu 8
  Wyświetleń: 2115
 863. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2011 roku
  Wyświetleń: 2114
 864. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO-WYMIAN DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ NA PCV W ZSG w POKOJU
  Wyświetleń: 2113
 865. Odbudowa drogi nr 101613 O w m. Siedlice
  Wyświetleń: 2111
 866. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 2110
 867. Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2110
 868. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju w zakresie wymiany okien i drzwi
  Wyświetleń: 2110
 869. Oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 2110
 870. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na remont cząstkowy dróg (patcher)
  Wyświetleń: 2108
 871. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 2107
 872. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  Wyświetleń: 2105
 873. OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGTOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 2103
 874. WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY BEZ PRZETARGU 643/2 I 36/1
  Wyświetleń: 2103
 875. Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2099
 876. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI - działka numer 1/1313
  Wyświetleń: 2099
 877. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowo-rozdzielczej i przyłączy domowych w miejscowości Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 2098
 878. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój II nabór
  Wyświetleń: 2098
 879. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 2097
 880. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- FAŁKOWICE
  Wyświetleń: 2093
 881. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2008-2009
  Wyświetleń: 2089
 882. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV łączącej linie napowietrzne relacji Pokój - Wołczyn oraz Wołczyn-Bogacica (odgałęzienie Szum)
  Wyświetleń: 2088
 883. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2016 r.
  Wyświetleń: 2088
 884. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 2088
 885. Zarządzenie Nr 121.2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru Obwieszczenia Wójta Gminy Pokój o numerach i granicach obwodów głosowania (...) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP
  Wyświetleń: 2088
 886. dz. 24/5, obręb Krogulna, wieś Krogulna
  Wyświetleń: 2087
 887. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - LUBNÓW
  Wyświetleń: 2087
 888. Kwartalne sprawozdania o nadwyżce
  Wyświetleń: 2086
 889. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 2086
 890. Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2083
 891. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 2082
 892. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2082
 893. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 2082
 894. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2081
 895. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 2080
 896. Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2080
 897. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój
  Wyświetleń: 2078
 898. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Produkcji brykietu ze słomy i siana
  Wyświetleń: 2077
 899. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 2077
 900. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
  Wyświetleń: 2074
 901. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie: Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku, inwestycja będzie zrealizowana w Ładzy.
  Wyświetleń: 2074
 902. Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2074
 903. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 2073
 904. Termomodernizacja, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu kompleksu budynków Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2073
 905. Modernizacja drogi gminnej Domaradz-Fałkowice (Gmina Pokój)
  Wyświetleń: 2071
 906. PONOWNY PRZETARG Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Opolskiej we wsi Pokój
  Wyświetleń: 2071
 907. REMONT I WYPOSAŻENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWIE ETAP-I
  Wyświetleń: 2071
 908. PRZETARG DĄBRÓWKA DOLNA DZ. 100/2 I DOMARADZKA KUŹNIA DZ. 161 I 165
  Wyświetleń: 2070
 909. Działka numer 990/111, wieś Pokój
  Wyświetleń: 2069
 910. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2069
 911. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 2065
 912. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr ZP-2/2007
  Wyświetleń: 2065
 913. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI - działka numer 994/191
  Wyświetleń: 2063
 914. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec i części miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2063
 915. WYKONANIE ODWIERTU HYDROGEOLOGICZNEGO POSZUKIWAWCZO-EKSPLOATACYJNEGO UJMUJĄCEGO WODĘ Z UTWORÓW TRZECIORZĘDOWYCH W M. SIEDLICE GMINA POKÓJ
  Wyświetleń: 2062
 916. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DWUOTWOROWEGO
  Wyświetleń: 2061
 917. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w Szkole Podstawowej w Pokoju
  Wyświetleń: 2060
 918. Zawiadomienie z dnia 01 października 2008 roku
  Wyświetleń: 2060
 919. Dostawa pomocy dydaktycznych - zamówienie realizowane w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2059
 920. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia polegajacego na: ?Realizacji przedsięwzięcia ?Krogulna Stawy? ? taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb?,
  Wyświetleń: 2059
 921. „Zabezpieczanie obszarów leśnych i wód Stobrawskiego Parku Krajobrazowego poprzez wyposażenie jednostki OSP w Domaradzu w samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem ekologicznym” - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 2058
 922. NOWY PRZETARG - Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2058
 923. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2058
 924. Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu nr ZP-2/2007
  Wyświetleń: 2057
 925. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój
  Wyświetleń: 2057
 926. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W KROGULNEJ ETAP I i II
  Wyświetleń: 2056
 927. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2056
 928. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju-zakres działania
  Wyświetleń: 2056
 929. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 2055
 930. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działce nr 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój
  Wyświetleń: 2054
 931. Odbudowa rowów melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej w Pokoju
  Wyświetleń: 2053
 932. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W ROKU 2005
  Wyświetleń: 2052
 933. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój - 28 października 2013 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2052
 934. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokumentację projektową związaną z budową wodociągów i kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 2049
 935. Naprawa dróg gminnych
  Wyświetleń: 2048
 936. Działka 148/2 Krogulna, 128/1 Zawiść
  Wyświetleń: 2047
 937. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 13
  Wyświetleń: 2047
 938. Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU
  Wyświetleń: 2047
 939. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 2046
 940. OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 2045
 941. Remont dachu Kościoła Ewangelicko - Augsubrskiego w Pokoju
  Wyświetleń: 2045
 942. Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 2044
 943. Porządek obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2044
 944. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 2042
 945. Przebudowa częśći byłej szkoły na 3 mieszkalne lokale socjalne- drugi etap
  Wyświetleń: 2041
 946. Przebudowa sanitariatów w budynku przy ul. Reymonta 3 w Ładzy
  Wyświetleń: 2041
 947. Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2041
 948. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2039
 949. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 7
  Wyświetleń: 2039
 950. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY SPECJALNEJ W NAMYSŁOWIE NA ROK 2006/2008
  Wyświetleń: 2039
 951. Protokół nr XXXII z dnia 24.04.2006r.
  Wyświetleń: 2037
 952. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 2037
 953. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2037
 954. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 2035
 955. Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2007 r.
  Wyświetleń: 2035
 956. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2034
 957. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowo-rozdzielczej i przyłączy domowych w miejscowości Domaradz-Świercowskie
  Wyświetleń: 2034
 958. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 2033
 959. ZAWIADOMIENIE O VII sesji Rady Gminy Pokój - 28 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2032
 960. przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w m. Żabiniec
  Wyświetleń: 2031
 961. REMONT CHODNIKÓW PARKINGÓW I PLACÓW W FAŁKOWICACH
  Wyświetleń: 2030
 962. UCHWAŁA RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany porządkowej uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 2015r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2030
 963. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat - Krogulna, Ładza, Pokój, Zieleniec
  Wyświetleń: 2030
 964. Wykaz pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2030
 965. opracowanie i wydruk kalendarza
  Wyświetleń: 2028
 966. PRZETARG„Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz.I - zgodnie z zał. projektem budowlanym”
  Wyświetleń: 2028
 967. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FAŁKOWICACH ETAP I i II
  Wyświetleń: 2026
 968. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 2024
 969. Przetarg nieograniczony na nieruchomość w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 2024
 970. WYKAZY DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY ZIELENIEC 332/5 I DĄBRÓWKA DOLNA 90/11,90/12,90/13
  Wyświetleń: 2024
 971. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z 24.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2023
 972. Sekretarz Gminy Pokój - brak
  Wyświetleń: 2022
 973. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 2022
 974. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2011 r.
  Wyświetleń: 2019
 975. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 2019
 976. Terminy i miejsca przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie nowych obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 2019
 977. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2019
 978. Informacja o unieważnieniu postępowania nr ZP-2/2007
  Wyświetleń: 2018
 979. Terminarz posiedzeń Komisji Budżetowej
  Wyświetleń: 2018
 980. Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 2018
 981. Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Pokój - 5 lutego 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2018
 982. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2017
 983. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odwieszenia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na Hodowli Norek
  Wyświetleń: 2016
 984. Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2016
 985. „Dowóz do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu do 31.12.2016 r.,w ramach przewozów regularnych"
  Wyświetleń: 2015
 986. Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych- pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, artykuły papiernicze
  Wyświetleń: 2015
 987. REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZTNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 2014
 988. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pokój Zarządzenie Wójta Gminy Pokój nr 20B_2018 z 24.05.2018
  Wyświetleń: 2012
 989. Wójt Gminy Pokój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Pokój - konkurs rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 2012
 990. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2010/2011
  Wyświetleń: 2011
 991. Sposoby ustanowiania aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 2011
 992. ZAWIADOMIENIE O SESJI
  Wyświetleń: 2011
 993. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Wykonaniu dwóch otworów; eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m w miejscowości Pokój.
  Wyświetleń: 2011
 994. Działka 164 w Dąbrówce Dolnej oraz lokale mieszkalne dla najemców (Zawiść i Świercowskie)
  Wyświetleń: 2010
 995. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DOMARADZKA kUŹNIA
  Wyświetleń: 2010
 996. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 29 października 2010 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2010
 997. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2010
 998. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 2006
 999. Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  Wyświetleń: 2006
 1000. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2004
 1001. Remont Drogi gminnej Krogulna - Siedlice
  Wyświetleń: 2003
 1002. Zapytanie ofertowe: termin 2.01.2020 -ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH -MIENIE KOMUNALNE GMINY POKÓJ CPV 90511000-2, 90512000-9, 90533000-2
  Wyświetleń: 1997
 1003. Imienne wykazy głosowań radnych Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1995
 1004. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1995
 1005. Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
  Wyświetleń: 1993
 1006. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOWEGO W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1993
 1007. Ponowny przetarg Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 1992
 1008. WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY DZ. 689/18 POKÓJ
  Wyświetleń: 1991
 1009. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZTNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1988
 1010. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój,
  Wyświetleń: 1988
 1011. Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej farmy fotowoltaicznej w obrębie Domaradz
  Wyświetleń: 1987
 1012. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju w zakresie docieplenia ścian i dachu.
  Wyświetleń: 1986
 1013. Modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków typu ZBW-BOS-BG-500 w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1986
 1014. Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1986
 1015. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2015 rok
  Wyświetleń: 1985
 1016. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1985
 1017. ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI POKÓJ W ULICACH: BRZESKA, KOŚCIELNA, SKOŚNA, PODLEŚNA I WINNA GÓRA
  Wyświetleń: 1984
 1018. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu i nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 1983
 1019. „Dowóz do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu do 31.12.2016 r. w ramach przewozów regularnych." - przetarg ponowny (znak sprawy: SG-IX.271.6.2015)
  Wyświetleń: 1976
 1020. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAWIŚCI
  Wyświetleń: 1975
 1021. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 1973
 1022. Termomodernizacja ? docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 1973
 1023. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23.10.2010 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 1971
 1024. Nabór na stanowisko wychowawca podwórkowy
  Wyświetleń: 1970
 1025. Udostępnienie danych osobowych
  Wyświetleń: 1970
 1026. Budżet Gminy Pokój na 2013 rok
  Wyświetleń: 1969
 1027. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-LUBNÓW
  Wyświetleń: 1969
 1028. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
  Wyświetleń: 1968
 1029. Remont dróg gminnych przy użyciu remontera
  Wyświetleń: 1968
 1030. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W LUBNOWIE ETAP I
  Wyświetleń: 1968
 1031. Wójt Gminy Pokój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej dz. nr 356/1
  Wyświetleń: 1968
 1032. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój,
  Wyświetleń: 1966
 1033. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w budnku przy ulicy H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1966
 1034. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1965
 1035. Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania dotyczacego przedsięwzięcia polegajacego na Wykonaniu dwóch otworów; eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka Nr 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój
  Wyświetleń: 1965
 1036. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 4 stycznia 2017 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10
  Wyświetleń: 1964
 1037. Dostawa samochodu 9-cio osobowego dla Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1963
 1038. REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
  Wyświetleń: 1963
 1039. REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOPWEGO W DOMARADZU.
  Wyświetleń: 1963
 1040. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1963
 1041. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  Wyświetleń: 1962
 1042. Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1961
 1043. Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Pokój - 26 maja 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1961
 1044. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23.10.2010 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 6
  Wyświetleń: 1960
 1045. Udostępnianie rejestru wyborców oraz spisu wyborców
  Wyświetleń: 1960
 1046. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój - 2 marca 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1960
 1047. Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 1960
 1048. KOMUNIKAT- Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 października 2006 r.
  Wyświetleń: 1959
 1049. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego - Budowa oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 1959
 1050. Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1958
 1051. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 1957
 1052. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój - nabór III
  Wyświetleń: 1956
 1053. Zarządzenie - usunięte
  Wyświetleń: 1956
 1054. Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1956
 1055. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Domaradzu (dz. nr 754/1) - odwołanie przetargu
  Wyświetleń: 1955
 1056. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej (ul. Opolska) w m. Pokój
  Wyświetleń: 1954
 1057. Ponowny - Remont budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1954
 1058. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 1954
 1059. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1953
 1060. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2015 r.
  Wyświetleń: 1952
 1061. Odbudowa drogi Domaradzka Kuźnia - droga wew. dz. ew. nr 252 - 400 m
  Wyświetleń: 1952
 1062. Informacja o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 1949
 1063. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1949
 1064. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
  Wyświetleń: 1947
 1065. Informacja o naborze oraz Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Pokoju
  Wyświetleń: 1946
 1066. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1946
 1067. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1945
 1068. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1944
 1069. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FAŁKOWICACH ETAP I
  Wyświetleń: 1942
 1070. Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną
  Wyświetleń: 1941
 1071. przetarg nieograniczony na remonty dróg gminnych i ulic
  Wyświetleń: 1940
 1072. DOSTAWY OPAŁU SEZON GRZEWCZY 2006 / 2007 r.
  Wyświetleń: 1938
 1073. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Wyświetleń: 1938
 1074. Remont mostu (Siedlice 101614 O obiekt znajduje się w 3,9 km drogi)
  Wyświetleń: 1937
 1075. Termomodernizacja (przetarg ponowny) - wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1933
 1076. Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPOWO na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo
  Wyświetleń: 1931
 1077. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 1930
 1078. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO-BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1929
 1079. JAK DOKONAĆ ZMIANY IMIENIA LUB NAZWISKA
  Wyświetleń: 1926
 1080. Odbudowa drogi gminnej 101605 O Domaradz - Fałkowice
  Wyświetleń: 1926
 1081. Zaproszenie do składania ofert na dokumentację projektową "Przebudowa węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój"
  Wyświetleń: 1926
 1082. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1926
 1083. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1923
 1084. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 1923
 1085. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - VII przetarg
  Wyświetleń: 1921
 1086. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZP-3/2007
  Wyświetleń: 1919
 1087. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1918
 1088. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz robót remontowych wewnętrznych
  Wyświetleń: 1917
 1089. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa poletka osadowego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1913
 1090. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w budnku przy ulicy H. Sienkiewicza 10 w Pokoju
  Wyświetleń: 1912
 1091. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROGULNEJ ETAP-I
  Wyświetleń: 1910
 1092. WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY - DĄBRÓWKA DOLNA DZ. 100/2, DOMARADZKA KUŹNIA DZ. 161 I 165 K.M.1
  Wyświetleń: 1910
 1093. Zapytanie ofertowtowe:Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących- CPV 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
  Wyświetleń: 1910
 1094. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice.
  Wyświetleń: 1909
 1095. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1909
 1096. OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 1908
 1097. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1907
 1098. Modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków typu ZBW-BOS-BG-500 w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1906
 1099. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w szkole podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 1906
 1100. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią lokalną w miejscowości Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1905
 1101. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1905
 1102. Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1903
 1103. zawiadomienie o podjęicu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100”
  Wyświetleń: 1901
 1104. Projekt Ja w szkole - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 1900
 1105. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dowóz Zamówienie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci dla potrzeb projektu pn. Ja w szkole II
  Wyświetleń: 1898
 1106. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowo-rozdzielczej i przyłączy domowych w miejscowości Domaradz-Świercowskie
  Wyświetleń: 1898
 1107. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem www.gminapokoj.pl OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGo PODSTAWOWEGo sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
  Wyświetleń: 1898
 1108. Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2015 r. o godz.14:00
  Wyświetleń: 1894
 1109. OGÓLNE OGŁOSZENIE O PRZETARGU działki nr 159/1, 159/2, 518/2 Domaradz, 171 Zieleniec, 1068/167 i 1053/27 do 1061/27 Pokój (ogródki)
  Wyświetleń: 1893
 1110. Przebudowa przepustu dwuotworowego w miejscowości Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 1893
 1111. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 22 września 2010 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1891
 1112. Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1890
 1113. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - VIII przetarg
  Wyświetleń: 1885
 1114. REMONT CHODNIKÓW PLACOW PARKINGÓW W FAŁKOWICACH.
  Wyświetleń: 1885
 1115. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 8 października 2010 r. - skład komisji
  Wyświetleń: 1884
 1116. Remont budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1884
 1117. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1884
 1118. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1876
 1119. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1876
 1120. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2008-2009 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1875
 1121. OBWIESZCZENIE O GRANICACH I OBWODACH GŁOSOWANIA
  Wyświetleń: 1872
 1122. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-W ZAWIŚCI
  Wyświetleń: 1872
 1123. przetarg nieograniczony na roboty budowlane
  Wyświetleń: 1869
 1124. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej/ wznowieniu działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1868
 1125. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej ośrodkiem zdrowia w Pokoju - przetarg unieważniony
  Wyświetleń: 1864
 1126. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych
  Wyświetleń: 1864
 1127. ?Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Pokój?
  Wyświetleń: 1862
 1128. Jednostki organizacyjne urzędu i ich kompetencje
  Wyświetleń: 1862
 1129. Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 1862
 1130. Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2017 r.
  Wyświetleń: 1861
 1131. ZARZĄDZENIE Nr 4/2004 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 19 maja 2004 r.
  Wyświetleń: 1858
 1132. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie upoważnienia
  Wyświetleń: 1857
 1133. Ja w szkole II - trzeci przetarg
  Wyświetleń: 1855
 1134. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - park w Pokoju
  Wyświetleń: 1855
 1135. XI PRZETARG na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1854
 1136. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej odcinka ulicy 1-go Maja w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1852
 1137. Przebudowa sanitariatów w budynku przy ul. Reymonta 3 w Ładzy na potrzeby Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
  Wyświetleń: 1851
 1138. Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 1851
 1139. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Pokój - 7 listopada 2014 r. o godz.14.00
  Wyświetleń: 1851
 1140. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego (...) w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1850
 1141. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2010/2011 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1850
 1142. Wymeldowania na wniosek strony lub anulowanie zameldowania – ELP11
  Wyświetleń: 1850
 1143. Termomodernizacja ? docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. H. Sienkiewicza 10 w Pokoju
  Wyświetleń: 1848
 1144. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1847
 1145. Informacja PKW - głosowanie za granicą
  Wyświetleń: 1846
 1146. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
  Wyświetleń: 1846
 1147. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1845
 1148. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pokój z dnia 3 marca 2008 roku
  Wyświetleń: 1845
 1149. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Budowie Kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 1845
 1150. Wójt Gminy Pokój podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1841
 1151. Informacja PKW - uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1840
 1152. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.
  Wyświetleń: 1840
 1153. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1837
 1154. Uprawnienia osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum
  Wyświetleń: 1837
 1155. Wydawanie decyzji w sprawie podatku od środków transportu – AP4N
  Wyświetleń: 1832
 1156. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa przejść siecią kanalizacyjną pod torami PKP w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1831
 1157. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2009/20010
  Wyświetleń: 1830
 1158. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 1830
 1159. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 1826
 1160. Budżet Gminy Pokój na 2015 rok
  Wyświetleń: 1824
 1161. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych - AP1N
  Wyświetleń: 1823
 1162. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1822
 1163. zapytanie ofertowe na: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK W POKOJU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 26
  Wyświetleń: 1821
 1164. Roboty budowlane w zakresie remontu cząstkowego grysem, emulsją asfaltowa ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pokój, przy użyciu remontera
  Wyświetleń: 1816
 1165. Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 1814
 1166. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wyświetleń: 1814
 1167. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 21 grudnia 2016 r. - informacja o składzie, siedzibie i dyżurach komisji
  Wyświetleń: 1813
 1168. Ogłoszenie Wójta Gminy Pokój o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Miejscowego planu
  Wyświetleń: 1813
 1169. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2009/2010 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1813
 1170. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Pokój - 24 lutego 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1813
 1171. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków miejscowości Kopalina
  Wyświetleń: 1812
 1172. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 1811
 1173. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PTC SP Z O.O. (...) w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1809
 1174. Instalacja technologii kotłowni, instalacja solarna i elektryczna kompleksu oświatowego w Pokoju w ramach projektu Termomodernizacja, modernizacja kotłowni i wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1808
 1175. Ja w szkole II - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 1807
 1176. Zawiadomienie Wójta Gminy Pokój o udostępnieniu do wglądu OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGO PODSTAWOWEGO sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1806
 1177. Zwołanie pierwszego posiedzenia GKW
  Wyświetleń: 1806
 1178. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubnów i w obrębie Domaradzka Kuźnia”
  Wyświetleń: 1805
 1179. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec (dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 347, 346)
  Wyświetleń: 1805
 1180. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - Pokój, 945/245
  Wyświetleń: 1805
 1181. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1804
 1182. Remont drogi gminnej nr 101605 O Dąbrówka Dolna - Zieleniec na odcinku Paryż - Domaradz
  Wyświetleń: 1801
 1183. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- MODERNIZACJA SYSTEMU NAPOWIETRZANIA
  Wyświetleń: 1801
 1184. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1801
 1185. Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju -ponowny przetarg
  Wyświetleń: 1798
 1186. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 7 maja 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1798
 1187. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych – AP3N
  Wyświetleń: 1797
 1188. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1797
 1189. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  Wyświetleń: 1794
 1190. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - V przetarg
  Wyświetleń: 1792
 1191. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2015 r.
  Wyświetleń: 1787
 1192. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2016 rok
  Wyświetleń: 1787
 1193. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RAMACH PROJEKTU BUDOWY CIĄGU PIESZO ? ROWEROWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W MIEJSCOWOŚCI POKÓJ UL. OPOLSKA
  Wyświetleń: 1786
 1194. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1782
 1195. Ponowny przetarg - Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1781
 1196. konkurs ofert na zadanie pn.: PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1779
 1197. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1779
 1198. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2012 r.
  Wyświetleń: 1778
 1199. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój - 28.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1778
 1200. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
  Wyświetleń: 1777
 1201. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji i urządzeń na oczyszczalni ścieków w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1775
 1202. Zatwierdzenie podziału nieruchomości – CP7N
  Wyświetleń: 1772
 1203. Remont drogi gminnej 101623 O - ul. 1 Maja w Pokoju
  Wyświetleń: 1771
 1204. Wydawanie decyzji o umorzeniu zaległości opłaty od posiadania psów – AP2N
  Wyświetleń: 1767
 1205. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Zawiść
  Wyświetleń: 1765
 1206. Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1764
 1207. Zaproszenie do składania ofert cenowych na usuwanie azbestu VII nabór 2016 - ROZSTRZYGNIĘCIE
  Wyświetleń: 1762
 1208. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1759
 1209. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT CHODNIKÓW, PARKINGÓW I PLACÓW W FAŁKOWICACH
  Wyświetleń: 1756
 1210. X PRZETARG na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1753
 1211. Zapytanie ofertowe na zbieranie azbestu w trybie art. 4, pkt 8 Pzp - 29-09-2014
  Wyświetleń: 1753
 1212. Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2007 r.
  Wyświetleń: 1750
 1213. OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1748
 1214. zapytanie ofertowe dotyczące „Sporządzenia operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2018”
  Wyświetleń: 1748
 1215. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 1744
 1216. ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1743
 1217. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1742
 1218. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DOSTAWĘ OPAŁU SEZON 2005/2006
  Wyświetleń: 1740
 1219. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju ogłasza konkurs na stanowisko: młodszego bibliotekarza
  Wyświetleń: 1737
 1220. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w kompleskie budynków Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1737
 1221. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1735
 1222. przetarg nieograniczony na dostawę opału
  Wyświetleń: 1734
 1223. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1734
 1224. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - VI przetarg
  Wyświetleń: 1730
 1225. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 4 lat (Krogulna, Pokój, Zieleniec, Ładza)
  Wyświetleń: 1730
 1226. Ogłoszenie - Wójt Gminy Pokój ogłasza aukcję na sprzedaż autobusu - GIMBUS
  Wyświetleń: 1728
 1227. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego – CP8N
  Wyświetleń: 1728
 1228. Budżet Gminy Pokój na 2014 rok
  Wyświetleń: 1726
 1229. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1724
 1230. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY)
  Wyświetleń: 1721
 1231. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (01-02-2010 r.)
  Wyświetleń: 1718
 1232. Rozbudowa Remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni, etap dach
  Wyświetleń: 1716
 1233. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój - 12.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1716
 1234. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa boiska sportowego - obręb Zawiść
  Wyświetleń: 1715
 1235. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 1714
 1236. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1713
 1237. Przetarg nieograniczony„Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz. I - zgodnie z zał. projektem budowlanym” - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 1713
 1238. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na 2020 rok
  Wyświetleń: 1712
 1239. OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1708
 1240. PRZETARG „Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz.I - zgodnie z zał. projektem budowlanym” - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1705
 1241. Sprzedaż przetargowa nieruchomości – CP1N
  Wyświetleń: 1705
 1242. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1705
 1243. Oświadczenia majątkowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 1703
 1244. przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1703
 1245. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 4 stycznia 2017 r.w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1703
 1246. Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1703
 1247. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2009/2010 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1700
 1248. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1699
 1249. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 10.01.2005 rok
  Wyświetleń: 1698
 1250. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.
  Wyświetleń: 1697
 1251. Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój - przetarg ponowny 2018.02.09
  Wyświetleń: 1694
 1252. ZAWIADOMIENIE O SESJI
  Wyświetleń: 1694
 1253. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Lubnów
  Wyświetleń: 1691
 1254. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 369/95
  Wyświetleń: 1691
 1255. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Pokój - 28 marca 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1691
 1256. Dziłka numer 336 wieś Doamardz
  Wyświetleń: 1688
 1257. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1688
 1258. Termomodernizacja ? docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Gimnazjum w Pokoju
  Wyświetleń: 1688
 1259. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 24 czerwca 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1688
 1260. Ogłoszenie - Wójt Gminy Pokój ogłasza aukcję na sprzedaż autobusu - GIMBUS
  Wyświetleń: 1687
 1261. Dopisania do spisu wyborców, głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika, wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 1684
 1262. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1684
 1263. Zamiana nieruchomości – CP3N
  Wyświetleń: 1681
 1264. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2017 r.
  Wyświetleń: 1680
 1265. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 25 maja 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1678
 1266. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY DZ. NR 145/2 lUBNÓW
  Wyświetleń: 1677
 1267. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie planu funkcjonalno - użytkowego dla Przebudowy węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój (ponowne)
  Wyświetleń: 1675
 1268. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i budowie oczyszczalni ścieków w Pokoju”
  Wyświetleń: 1675
 1269. Wyjaśnienie treści specyfikacji na dowozy dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1673
 1270. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.
  Wyświetleń: 1672
 1271. Wójt Gminy Pokój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej dz. nr 356/1 (I przetarg odbył się 18-01-2008 r.)
  Wyświetleń: 1672
 1272. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 3 lutego 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1669
 1273. ROKOWANIA PO II PRZETARGU Z DNIA 22-08-2005
  Wyświetleń: 1667
 1274. ZAWIADOMIENIE O XXXIII sesji Rady Gminy Pokój - 29 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1667
 1275. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Domaradz, gm. Pokój
  Wyświetleń: 1666
 1276. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 1666
 1277. Sprzedaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego w trybie pierwszeństwa na rzecz jego najemcy – CP2N
  Wyświetleń: 1665
 1278. UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1665
 1279. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 1663
 1280. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie planu funkcjonalno - użytkowego dla Przebudowy węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1660
 1281. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Pokój - 24 czerwca 2013 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 1660
 1282. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NIERUCHOMOŚCI GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 1659
 1283. Zawiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 1655
 1284. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice”
  Wyświetleń: 1651
 1285. Wykaz pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1650
 1286. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 22 marca 2012 r. o godz. 15.30
  Wyświetleń: 1643
 1287. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1637
 1288. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pokój w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1637
 1289. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 1 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1637
 1290. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1637
 1291. Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Pokój - 7 lutego 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1635
 1292. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 27 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1635
 1293. Ustalenie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1633
 1294. ZAWIADOMIENIE O VIII sesji Rady Gminy Pokój - 25 czerwca 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1632
 1295. Wykazy nieruchomości przeznaczonych w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 1627
 1296. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1624
 1297. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pokój - 31 stycznia 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1624
 1298. Termomodernizacja, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Pokoju
  Wyświetleń: 1623
 1299. WYKAZ DO SPRZEDAŻY DZIAŁKA NR 133/2 DABRÓWKA DOLNA
  Wyświetleń: 1623
 1300. Przetarg nieograniczony: Dowóz do placówek oświatowych na terenie gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w okresie od 02.01.2017 r. do 23.06.2017 r. w ramach przewozów regularnych
  Wyświetleń: 1622
 1301. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Pokój - 8 września 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1622
 1302. Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Pokój na lata 2009-2012
  Wyświetleń: 1621
 1303. zapytanie ofertowe na: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK W POKOJU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 26,
  Wyświetleń: 1620
 1304. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOWEGO W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1620
 1305. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej – CP4N
  Wyświetleń: 1617
 1306. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 708/2 k.m. 3 - obręb Domaradz
  Wyświetleń: 1615
 1307. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pokój na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 1614
 1308. Zawiadomienie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 1611
 1309. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 lutego 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój przeprowadzonych w dniu 12 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 1609
 1310. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 27 października 2011 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1608
 1311. UCHWAŁA RADY GMINY POKÓJ w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pokój w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1606
 1312. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 28 października 2011 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1603
 1313. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW - do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju - w temacie: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych
  Wyświetleń: 1602
 1314. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1601
 1315. Przetarg "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka Centrum Doświadczania Świata cz. I - zgodnie z zał. projektem budowlanym"
  Wyświetleń: 1600
 1316. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAWIŚCI
  Wyświetleń: 1600
 1317. ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1599
 1318. Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Pokój - 6 września 2010
  Wyświetleń: 1598
 1319. ZAWIADOMIENIE O IX sesji Rady Gminy Pokój - 10 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1596
 1320. „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POKÓJ”
  Wyświetleń: 1593
 1321. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 30 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1593
 1322. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju - przetarg uzupełniający
  Wyświetleń: 1590
 1323. Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1590
 1324. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę budek lęgowych dla ptaków - wyjaśnienia
  Wyświetleń: 1588
 1325. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum
  Wyświetleń: 1585
 1326. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1583
 1327. Zawiadomienie stron postepowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”
  Wyświetleń: 1583
 1328. Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy w Pokoju w dniu 26 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 1582
 1329. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 28 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1582
 1330. Termomodernizacja - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1580
 1331. Zaproszenie do składania ofert cenowych na Wykonanie oferty oraz jej realizację w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju z dnia 1 marca 2016 r. na realizacje zadań wynikających z „Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” - wybór oferty
  Wyświetleń: 1580
 1332. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1580
 1333. Przetarg nieograniczony: Dowóz do placówek oświatowych na terenie gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w okresie od 02.01.2017 r. do 23.06.2017 r. w ramach przewozów regularnych - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1578
 1334. Przetarg nieograniczony: robocza nazwa:„OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO – CDŚ ”
  Wyświetleń: 1576
 1335. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w km 20+700 - 23+300"
  Wyświetleń: 1574
 1336. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 1569
 1337. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 1569
 1338. Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Pokój - 29 sierpnia 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1569
 1339. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 29 października 2012 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1569
 1340. Modernizacja drogi gminnej 101616 O Domaradz - Fałkowice
  Wyświetleń: 1568
 1341. „Przebudowa drogi gminnej nr 101619 O Domaradz – Fałkowice, dz. nr 61/2, na długości 995m”
  Wyświetleń: 1567
 1342. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pokoju (dz. nr 945/245)
  Wyświetleń: 1567
 1343. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2012/2013 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1567
 1344. Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji dyżurów przedszkoli prowadzonych przez gminę Pokój w 2016 r.
  Wyświetleń: 1566
 1345. Przetarg niegraniczony robocza nazwa:OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - CDŚ.
  Wyświetleń: 1563
 1346. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 23 lutego 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1563
 1347. Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Pokój - 6 grudnia 2010 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1560
 1348. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1557
 1349. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Pokój - 20 lipca 2011 r. o godz. 13:00
  Wyświetleń: 1557
 1350. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO - dz. nr 1092/191 a.m.1 obręb Pokój i dz. nr 219 a.m. 2 obręb Krogulna
  Wyświetleń: 1551
 1351. „Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój” - prztarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1549
 1352. Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Pokój - 23 marca 2016 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1549
 1353. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. RACHUNKOWOŚCI NALEŻNOŚCI PUBLICZNO-PRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE FINANSÓW
  Wyświetleń: 1547
 1354. Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Pokój - 18 lutego 2013 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1547
 1355. Zawiadomienie stron postępowania o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój ”
  Wyświetleń: 1546
 1356. Zastępca Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1544
 1357. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 25 kwietnia 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1544
 1358. Przetarg nieograniczony „Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz. I - zgodnie z zał. projektem budowlanym”
  Wyświetleń: 1540
 1359. I PRZETARG NA DZIAŁKI W ŁADZY, POKOJU I DOMARADZU W DNIU 09-10-2006
  Wyświetleń: 1538
 1360. Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Pokój - 25 października 2010
  Wyświetleń: 1537
 1361. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 1 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1536
 1362. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 8 lutego 2011 r. o godz.14:00
  Wyświetleń: 1536
 1363. WÓJT GMINY POKÓJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1531
 1364. Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Pokój - 27 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1531
 1365. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 26 kwietnia 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1530
 1366. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2019 r.
  Wyświetleń: 1526
 1367. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1525
 1368. Ogłoszenie o ustym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 210 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00067054/0
  Wyświetleń: 1523
 1369. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZATNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1522
 1370. Zawiadomienie o podjęciu postepowania administracyjnego dla zmiany projektu budowlanego Pt. Przebudowa z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurniki niosek z silosami paszy (obiekt nr 1,2 – I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m.2,obręb Fałkowic
  Wyświetleń: 1519
 1371. Przetarg nieograniczony: Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r. w ramach przewozów regularnych wraz z możliwością zakupu kart przejazdu
  Wyświetleń: 1513
 1372. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pokoju (nr 1197/188 k.m. 1, obręb Pokój), KW 71760
  Wyświetleń: 1510
 1373. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 24 marca 2011 r. o godz.15:30
  Wyświetleń: 1510
 1374. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II,„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami” CPV 45231300-8, 45232423-3, 45231000-5,45111200-0
  Wyświetleń: 1507
 1375. Ponowny - Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój,
  Wyświetleń: 1506
 1376. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój - 27 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1504
 1377. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodwego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięw. poleg. na :„Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1503
 1378. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Krogulna
  Wyświetleń: 1502
 1379. Budżet Gminy Pokój na 2019 rok
  Wyświetleń: 1501
 1380. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na :„rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój
  Wyświetleń: 1501
 1381. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój - 8 lutego 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1500
 1382. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1499
 1383. ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1499
 1384. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej - 31 marca 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1495
 1385. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompowniami lokalnymi w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1494
 1386. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Domaradz wraz z przysiółkami
  Wyświetleń: 1493
 1387. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój - 18 marca 2013 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1492
 1388. PRZEBUDOWA SANITARIATOW W BUDYNKU PRZY UL. REYMONTA 3 W ŁADZY NA POTRZEBY OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
  Wyświetleń: 1491
 1389. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 15 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1491
 1390. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego – AP5N
  Wyświetleń: 1486
 1391. WYKAZY DO SPRZEDAŻY 21-07-2006
  Wyświetleń: 1483
 1392. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DZIEŃ 20.11.2006
  Wyświetleń: 1482
 1393. Senior + - przetarg nieograniczony remont budynku
  Wyświetleń: 1479
 1394. Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Pokój - 7 listopada 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1477
 1395. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności dz. nr 142/3 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00042332/2
  Wyświetleń: 1474
 1396. Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Pokój - 20 października 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1473
 1397. Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Pokój - 28 marca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1471
 1398. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój - 31 maja 2016 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1465
 1399. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój - 26 listopada 2012 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1464
 1400. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój - 27 grudnia 2013 r. o godz. 13.00
  Wyświetleń: 1462
 1401. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Cząstkowy remont dróg gminnych asfaltowych przy pomocy remontera typu patcher na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1458
 1402. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze- podinspektor ds. dróg i gospodarki nieruchomościami, podinspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi i promocji gminy .
  Wyświetleń: 1455
 1403. Zarządzenie nr OR.I.120.49.2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1455
 1404. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 380 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 1453
 1405. Przetarg Ponowny - Przewozy szkolne w roku szkolnym 2008/2009 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1448
 1406. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 1/2007
  Wyświetleń: 1448
 1407. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 7 lipca 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1445
 1408. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od śr. Transportowych i podatku od nieruchomości – AP7N
  Wyświetleń: 1440
 1409. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania budynku szopo-wiaty na budynek demontażu pojazdów (...) w miejscowości Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 1437
 1410. Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Pokój - 28 grudnia 2010 r. o godz. 13:00
  Wyświetleń: 1435
 1411. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój - 28 grudnia 2012 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1435
 1412. Przetarg - Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1432
 1413. ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SG.IV.6733.3.2017
  Wyświetleń: 1427
 1414. Ogłoszenia o II ustnych przetargach ograniczonych dla rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz.208, 209, 210 k.m. 2, obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 1424
 1415. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 11 marca 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1424
 1416. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój
  Wyświetleń: 1422
 1417. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Pokój - 6 września 2013 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1421
 1418. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju
  Wyświetleń: 1419
 1419. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój - 25 czerwca 2012 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1416
 1420. Budżet Gminy Pokój na 2016 rok
  Wyświetleń: 1414
 1421. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 19 marca 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1414
 1422. Przetarg nieograniczony na remont odcinka drogi gminnej nr 101612- ulica Średnia w miejscowości Krogulna
  Wyświetleń: 1413
 1423. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 3 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1411
 1424. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wiaty, na działce ewidencyjnej nr 409/2 k.m.1 obręb Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 1410
 1425. Przetarg nieograniczony: robocza nazwa:OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - CDŚ.nr sprawy: SG-IX.271.9.2016
  Wyświetleń: 1399
 1426. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój - 7 lipca 2016 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1396
 1427. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz.209 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00071420/8
  Wyświetleń: 1393
 1428. Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 30.01.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych
  Wyświetleń: 1391
 1429. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2016 r.
  Wyświetleń: 1378
 1430. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II. 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
  Wyświetleń: 1365
 1431. Przedsiębiorczy przedszkolak II- ponowny 19.04
  Wyświetleń: 1365
 1432. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR
  Wyświetleń: 1365
 1433. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia loaklizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15 kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Kopalina
  Wyświetleń: 1363
 1434. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój - 10 kwietnia 2013 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1362
 1435. Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Pokój - 28 czerwca 2010
  Wyświetleń: 1361
 1436. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2017 rok
  Wyświetleń: 1360
 1437. ZAWIADOMIENIE O XXXII sesji Rady Gminy Pokój - 18 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1359
 1438. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolsk
  Wyświetleń: 1359
 1439. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego–ul.Opolska w m .Pokój na środowisko
  Wyświetleń: 1358
 1440. Przedsiebiorczy przedszkolak- przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1353
 1441. Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Pokój - 1 grudnia 2010 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1346
 1442. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój na środowisko.
  Wyświetleń: 1342
 1443. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
  Wyświetleń: 1339
 1444. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia , rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku rolnego – AP6N
  Wyświetleń: 1336
 1445. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2018 r.
  Wyświetleń: 1335
 1446. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią lokalną w miejscowości Ładza
  Wyświetleń: 1329
 1447. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.
  Wyświetleń: 1329
 1448. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR
  Wyświetleń: 1326
 1449. Ogłoszenie o ustnym pzetargu ograniczonymdo rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz. nr 208 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00071419/8
  Wyświetleń: 1320
 1450. Obweszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji calu publicznego - budowa linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem 2 słupów 15 kV na działkach 123, 128, 82, 16, 15 k.m. 1 obręb Ładza.
  Wyświetleń: 1303
 1451. Przetarg nieograniczony: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pokój-2018 rok
  Wyświetleń: 1298
 1452. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój - 24 czerwca 2016 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1296
 1453. Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Pokój - 18 września 2019 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1294
 1454. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora, w okresie 2017-2018 r., Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy-Szczepienie HPV na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 1292
 1455. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra - Pokój
  Wyświetleń: 1291
 1456. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (dz. nr 142/3 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna ), KW OP1U/00042322/2
  Wyświetleń: 1291
 1457. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn”
  Wyświetleń: 1284
 1458. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 14 listopada 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1284
 1459. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie działki ewidencyjnej nr 489/3 k.m. 3 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1276
 1460. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6
  Wyświetleń: 1276
 1461. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój - 17 września 2012 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1275
 1462. ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Pokój oraz powołania komisji d.s. konsultacji dotyczących zmiany nazwy ulicy w Pokoju
  Wyświetleń: 1268
 1463. Zarządzenie Nr OR.I.0050.70.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Pokój w 2020 roku i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1267
 1464. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego „Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 „NAM 7003A” planowana na działce nr 228 w Fałkowicach, obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 1263
 1465. zapytanie ofertwe na: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK BIUROWY W POKOJU PRZY UL. WOLNOŚCI, DZ. EW. NR 106, A. M. 6, W KONTEKŚCIE UBIEGANIA SIĘ O DOF. Z RPOWO
  Wyświetleń: 1249
 1466. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „ Przebudowa węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój "
  Wyświetleń: 1239
 1467. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II,„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami” CPV 45231300-8, 45232423-3, 45231000-5,45111200-0
  Wyświetleń: 1237
 1468. Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 22.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy w 2017 roku i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1237
 1469. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Pokój - 18 czerwca 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1235
 1470. ZARZĄDZENIE NR 42/2017 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora, w okresie 2017-2018 r., „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2017-2022”
  Wyświetleń: 1223
 1471. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
  Wyświetleń: 1221
 1472. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 179/2 w Kopalinie
  Wyświetleń: 1220
 1473. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa linii 110 kV relacji GPZ Pokój – GPZ Namysłów, na działkach nr 155, 362/4, 362/6, 186 k.m.2 ob. Krogulna
  Wyświetleń: 1219
 1474. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 23 maja 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1218
 1475. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL - ELP7
  Wyświetleń: 1216
 1476. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o nienakładaniu obowiązku sporzadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie budynku w Ładzy
  Wyświetleń: 1216
 1477. Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Pokój - 10 listopada 2010 r. o godz.13:00
  Wyświetleń: 1216
 1478. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń małej architektury, na działce ewidencyjnej nr 739 k.m.1 obręb Domaradz
  Wyświetleń: 1215
 1479. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 50 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Dąbrówce Dolnej i Paryżu
  Wyświetleń: 1209
 1480. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 549/2, 620, 619 Kozuby
  Wyświetleń: 1208
 1481. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 179/1 Kopalina
  Wyświetleń: 1202
 1482. " Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"13.08.2018
  Wyświetleń: 1199
 1483. Zaproszenie do składania ofert cenowych na usunięcie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych zeskładowanych na posesji stanowiącej własność Gminy Pokój w miejscowości Lubnów
  Wyświetleń: 1196
 1484. Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Pokój - 26 września 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1193
 1485. Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego CPV 71314300-5
  Wyświetleń: 1192
 1486. Rejestr instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
  Wyświetleń: 1190
 1487. Budżet Gminy Pokój na 2018 rok
  Wyświetleń: 1189
 1488. ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój CPV: 7141000-5
  Wyświetleń: 1187
 1489. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu zagospodarowania terenu na cele sportowo-rekreacyjne, na części działki ewidencyjnej nr 256 k.m.1 obręb Ładza
  Wyświetleń: 1186
 1490. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych na działkach ewidencyjnych nr 143, 144 k.m.1 obręb Krogulna
  Wyświetleń: 1185
 1491. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 25 sierpnia 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1185
 1492. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 234 i 149 Ładza
  Wyświetleń: 1184
 1493. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 2 lutego 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1182
 1494. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2016 r.
  Wyświetleń: 1181
 1495. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1179
 1496. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1168
 1497. Nabór na wolne stanowisko referenta w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej w Urzędzie Gminy Pokój - referenta ds. zarządzania projektami samorządowymi
  Wyświetleń: 1167
 1498. „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POKÓJ”
  Wyświetleń: 1157
 1499. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 67/1 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1151
 1500. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie planu funkcjonalno - użytkowego dla Przebudowy węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój 15-07-2016 r. - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 1151
 1501. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, Krogulna
  Wyświetleń: 1147
 1502. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o ponownym trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1146
 1503. Zarządzenia Wójta 2015
  Wyświetleń: 1144
 1504. Budżet Gminy Pokój na 2017 rok
  Wyświetleń: 1143
 1505. Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Pokój - 25 maja 2012 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1137
 1506. Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Pokój - 5 września 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1135
 1507. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1134
 1508. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Zieleńcu, o pow. 69,6 m2 znajdującego się na działce nr 112/1 obręb Zieleniec
  Wyświetleń: 1134
 1509. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 256, 255 Lubnów
  Wyświetleń: 1131
 1510. Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Pokój - 27 maja 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1130
 1511. Lokalizacja inwestycji celu publicznego obejmującego budowę tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice
  Wyświetleń: 1129
 1512. Nabór na wolne stanowisko - kierownik projektu
  Wyświetleń: 1129
 1513. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku w Ładzy
  Wyświetleń: 1129
 1514. „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"30.07.2018
  Wyświetleń: 1126
 1515. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1509 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w najmem w drodze przetargu: w Zieleńcu i Lubnowie
  Wyświetleń: 1126
 1516. Zapytanie ofertowe projekt, skład, druk i dostawa kalendarza planszowego na 2020 rok
  Wyświetleń: 1126
 1517. Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Pokój - 5 grudnia 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1123
 1518. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 30 października 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1118
 1519. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 178, 201/1 Krogulna, ul.Rybacka
  Wyświetleń: 1117
 1520. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra - Pokój w km 27+300 do km 28+550
  Wyświetleń: 1117
 1521. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6
  Wyświetleń: 1116
 1522. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 29 marca 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1112
 1523. „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 1110
 1524. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 175, Lubnów, ul.Szkolna
  Wyświetleń: 1110
 1525. Skład Rady Gminy - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1104
 1526. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR
  Wyświetleń: 1103
 1527. Imienny wykaz głosowań radnych na V sesji w dniu 20.02.2019 r.
  Wyświetleń: 1098
 1528. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja zabytkowej dzwonnicy w ramach istniejącego terenu usług publicznych – OSP, na działce ewidencyjnej nr 137 k.m.2 obręb Lubnów
  Wyświetleń: 1098
 1529. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej - 31 marca 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1098
 1530. OBWIESZCZENIE  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa linii napowietrznej Ś.N. relacji GPZ Pokój – GPZ Wołczyn odgałęzienie Fałkowice Ferma Piskląt: na działkach nr 226, 224, 197 obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 1097
 1531. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Pokoju, znajdującego się na działce nr 802/67 obręb Pokój
  Wyświetleń: 1095
 1532. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 1084
 1533. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi (kierownik projektu)
  Wyświetleń: 1083
 1534. Uchwała Nr XXIII/159/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychi zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1083
 1535. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie podziemnej stacji podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Paryż
  Wyświetleń: 1076
 1536. ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1073
 1537. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach poprzez przebudowę budynku świetlicy w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
  Wyświetleń: 1072
 1538. Informacja Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji społecznych dot. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1071
 1539. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 1071
 1540. Nabór na wolne stanowisko - podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, OC i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 1070
 1541. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 1070
 1542. Zapytanie- ofertowe projekt, skład,druk i dostawa kalendarza planszowego na 2019 rok
  Wyświetleń: 1070
 1543. Zapytanie ofertowe dotyczące „Sporządzenia operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2019" - 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 1065
 1544. Konkurs na kierownicze stanowisko
  Wyświetleń: 1060
 1545. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 30, 290/8, 154 Krogulna
  Wyświetleń: 1056
 1546. Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Pokój - 20 lutego 2019 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1042
 1547. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi powiatowej na działce nr 179/1 Kopalina
  Wyświetleń: 1038
 1548. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 17 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1036
 1549. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 1025
 1550. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzajacego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla rozbudowy drogi na odcinku Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1024
 1551. Konsultacje społeczne 2016.08.24
  Wyświetleń: 1023
 1552. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 417/1 k.m. 2, obręb Domaradz, KW OP1U/00054621/2
  Wyświetleń: 1023
 1553. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR-przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1021
 1554. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - oświetlenie drogi gminnej na działkach nr 743, 760 Domaradz
  Wyświetleń: 1016
 1555. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno - kablowej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn w Lubnowie i Fałkowicach
  Wyświetleń: 1014
 1556. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn” obręb Lubnów
  Wyświetleń: 1013
 1557. Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1012
 1558. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 380 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 1011
 1559. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1010
 1560. Ponowe zaproszenie do składania ofert cenowych -półpalisada
  Wyświetleń: 1009
 1561. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój-VIII nabór 2017
  Wyświetleń: 1009
 1562. Przetarg na sprzedaż 2 budynków mieszkalnych z budynkami gospodarczymi w Dąbrówce Dolnej
  Wyświetleń: 1007
 1563. zapytanie ofertowe dotyczące „Sporządzenia operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2019"
  Wyświetleń: 1007
 1564. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „NAM 7003A” na terenie działki ewidencyjnej nr 228 k.m.2 obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 1006
 1565. Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy
  Wyświetleń: 1006
 1566. Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pokój
  Wyświetleń: 1004
 1567. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w Krzywej Górze na działce nr 476/13
  Wyświetleń: 997
 1568. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie administarcyjne ws.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polega. na „Rewitalizacji z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”
  Wyświetleń: 996
 1569. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15 kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Domaradz
  Wyświetleń: 995
 1570. Zapytanie ofertowe na druk i dostawę „Przeglądu - Informatora Samorządowego Gminy Pokój” w 2019 roku
  Wyświetleń: 995
 1571. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przdsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300”
  Wyświetleń: 986
 1572. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu zagospodarowania terenu na cele sportowo-rekreacyjne, na części działki ewidencyjnej nr 256 k.m.1 obręb Ładza
  Wyświetleń: 982
 1573. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej i powiatowej na działkach nr 234 i 149 Ładza, ul.Wolności i ul.Leśna
  Wyświetleń: 977
 1574. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn” Lokalizacja inwestycji: Gmina Pokój, obręb 0027 Domaradz
  Wyświetleń: 976
 1575. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR-przetarg ponowny
  Wyświetleń: 976
 1576. nowa strona BIP
  Wyświetleń: 973
 1577. Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2018 rok
  Wyświetleń: 972
 1578. „Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. w ramach przewozów regularnych wraz z możliwością zakupu kart przejazdu”
  Wyświetleń: 971
 1579. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  - budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki ewidencyjnej nr 476/13 k.m.3 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 970
 1580. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 2 sztuk na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 970
 1581. Zapytanie ofertowe-przeglądy budowlane
  Wyświetleń: 968
 1582. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.
  Wyświetleń: 967
 1583. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedlice
  Wyświetleń: 964
 1584. Usługa transportowa- przewóz dzieci z placówek przedszkolnych w Pokóju w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczy przedszkolak.” w ramach RPO WO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 960
 1585. Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie ulotek edukacyjnych
  Wyświetleń: 959
 1586. Zaporszenie do składania ofert cenowych na opracowanie i wykonanie pocztówek
  Wyświetleń: 958
 1587. zupytanie
  Wyświetleń: 958
 1588. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 955
 1589. Dostawa wyposażenia w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
  Wyświetleń: 952
 1590. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2015
  Wyświetleń: 950
 1591. Usługa transportowa- przewóz dzieci z placówek przedszkolnych w Pokóju w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczy przedszkolak.” w ramach RPO WO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 948
 1592. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą – akt urodzenia – USCP9u
  Wyświetleń: 947
 1593. Zawiadomienie o wznowienieu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie budynku szkoły w Ładzy na Regionalny Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością pn. „Centrum Doświadczania Świata” wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 945
 1594. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
  Wyświetleń: 943
 1595. Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Pokój - 17 października 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 942
 1596. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550
  Wyświetleń: 939
 1597. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi powiatowej na działce nr 179/2 w Kopalinie
  Wyświetleń: 937
 1598. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 937
 1599. Projekt „Przystań karp we wsi Pokój” realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
  Wyświetleń: 935
 1600. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiał dowodowego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550.na środowisko
  Wyświetleń: 934
 1601. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej, na terenie działki ewidencyjnej nr 489/3 k.m.3 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 930
 1602. Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Pokój z 27.02.2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2018 r.
  Wyświetleń: 924
 1603. Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”
  Wyświetleń: 922
 1604. Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Pokój - 24 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 922
 1605. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Podziemna stacja podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Paryż
  Wyświetleń: 921
 1606. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 743, 760 Domaradz
  Wyświetleń: 921
 1607. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza, na działkach nr 104, 111/1, 112, 110, 147, 116 ob. Okoły, Gmina Murów oraz na działkach nr 440/1, 576, 562 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 921
 1608. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Pokój w 2017 r.
  Wyświetleń: 916
 1609. Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji w dniu 23.01.2019 r.
  Wyświetleń: 909
 1610. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materialu dodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 909
 1611. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój - 22 stycznia 2020 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 908
 1612. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 375 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 907
 1613. zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300”
  Wyświetleń: 905
 1614. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Lubnów
  Wyświetleń: 902
 1615. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 133/1 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00090649/8
  Wyświetleń: 902
 1616. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materialu dodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 900
 1617. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 175, Lubnów
  Wyświetleń: 898
 1618. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach poprzez przebudowę budynku świetlicy w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
  Wyświetleń: 898
 1619. Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 05.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gm. Pokój w 2018 r. i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 898
 1620. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi powiatowej na działkach nr 549/2, 620, 619 Kozuby
  Wyświetleń: 896
 1621. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 896
 1622. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia stawierdzajacego braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 895
 1623. SCHEMAT przeprowadzania czynności sprawdzających
  Wyświetleń: 894
 1624. Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w sołectwie Domaradz
  Wyświetleń: 893
 1625. Wójt Gminy Pokój podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pokój, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi w m. Domaradzka K., Dąbrówka D., Lubnów
  Wyświetleń: 890
 1626. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 885
 1627. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 178, 201/1 Krogulna
  Wyświetleń: 884
 1628. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą – akt zgonu – USCP9z
  Wyświetleń: 884
 1629. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (ul. Opolska) w m. Pokój
  Wyświetleń: 882
 1630. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przed. pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550
  Wyświetleń: 872
 1631. Imienny wykaz głosowań radnych na VI sesji w dniu 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 871
 1632. Zapytanie ofertowe-przeglądy elektryczne
  Wyświetleń: 868
 1633. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na nabycie prawa własności, o pow. 1,7 ha dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8 - cena wywoławcza 40 000 zł
  Wyświetleń: 867
 1634. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550”
  Wyświetleń: 867
 1635. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postepowania admnistracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550
  Wyświetleń: 867
 1636. ZAPYTANIE OFERTOWE - NA DRUK I DOSTAWĘ GAZETY SAMORZĄDOWEJ GMINY POKÓJ PN. "PRZEGLĄD - INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY POKÓJ" CPV 22458000-5
  Wyświetleń: 866
 1637. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” Lokalizacja inwestycji: Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 30, 290/8, 154 Krogulna, ul.Młyńska
  Wyświetleń: 865
 1638. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Pokój, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 864
 1639. Zarządzenie nr OR.I.0050.6.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych
  Wyświetleń: 863
 1640. Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Wyświetleń: 859
 1641. Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pokój
  Wyświetleń: 855
 1642. Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Pokój - 26 czerwca 2019 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 851
 1643. Informacja o wyborze - Zaproszenie do składania ofert cenowycn na dostawę sadzonek drzew
  Wyświetleń: 849
 1644. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działkach nr 256, 255 Lubnów
  Wyświetleń: 848
 1645. ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 848
 1646. ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności, 0,97 ha, dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8- cena wywoławcza 15 000 zł
  Wyświetleń: 843
 1647. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300”
  Wyświetleń: 843
 1648. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci SN i nN w miejscowości Zawiść, na działce nr 15 obręb Zawiść
  Wyświetleń: 841
 1649. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.
  Wyświetleń: 841
 1650. Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 839
 1651. zapytanie ofertowe usługa przeglądu i legalizacji sprzętu p- pożarowego a w szczególności : okresowa kontrola sprawności gaśnic i hydrantów p.poż znajdujących się w obiektach i na terenie Zamawiającego w gminie Pokój do 15.02.2019 r.
  Wyświetleń: 836
 1652. OBWIESZCZENIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZAJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SŁUPOWEJ STSkpo 12/12/160 na działce ewidencyjnej nr 275 k.m. 2, obręb Fałkowice, gmina Pokój.
  Wyświetleń: 835
 1653. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności 0,33 ha, dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1- cena wywoławcza 5000 zł
  Wyświetleń: 832
 1654. Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Pokój - 27 grudnia 2018 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 830
 1655. Ogłoszenie o  ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 829
 1656. ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lubnowie (dz. nr 228/6 k.m. 2, obręb Lubnów), KW OP1U/00070873/1-cena wywoławcza 50000 zł
  Wyświetleń: 828
 1657. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór na wolne stakowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 828
 1658. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 133/1 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00090649/8
  Wyświetleń: 825
 1659. Zarządzenie nr OR.I.0050.7.2019 z 30.01.2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych
  Wyświetleń: 825
 1660. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Pokój w roku 2019 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 816
 1661. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na Montażu instalacji-specjalistycznego pieca do spopielania martwych zwierząt, w istniejącym Gospodarstwie Rolnym FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 815
 1662. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 5/6 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00071366/1
  Wyświetleń: 813
 1663. Zawiadomienie społeczeństwa o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 811
 1664. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 808
 1665. Obwieszczenie Wojewody opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 807
 1666. Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w Paryżu
  Wyświetleń: 807
 1667. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności działka nr 417/1 k.m. 2, obręb Domaradz, KW OP1U/00054621/2
  Wyświetleń: 806
 1668. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na montażu instalacji-specjalistycznego pieca do spopielania martwych zwierząt w istniejącym Gospodarstwie Rolnym „FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 806
 1669. Zarządzenie nr OR.I.0050.18.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2019 r.
  Wyświetleń: 805
 1670. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej przy jazie młyńskim na młynówce w m. Krogulna
  Wyświetleń: 805
 1671. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym i gospodarczymi w Lubnowie przy ul. Szkolnej 13
  Wyświetleń: 800
 1672. ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 798
 1673. Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i
  Wyświetleń: 795
 1674. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2017 r.
  Wyświetleń: 790
 1675. Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju -Zapytanie ofertowe na zakup kamery i statywu
  Wyświetleń: 790
 1676. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6
  Wyświetleń: 789
 1677. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 17 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 785
 1678. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: zabudowane obręb Domaradz i Lubnów
  Wyświetleń: 785
 1679. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2017 r.
  Wyświetleń: 784
 1680. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę półpalisady
  Wyświetleń: 784
 1681. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW -Informacja o dofinansowaniu usuwania azbestu w roku 2019
  Wyświetleń: 780
 1682. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 779
 1683. Zapytanie ofertowe- usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 778
 1684. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i segregowania odpadów innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 777
 1685. Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6
  Wyświetleń: 776
 1686. „Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 02.09.2019 r. do 28.02.2020 r. w ramach przewozów regularnych wraz z możliwością zakupu kart przejazdu”
  Wyświetleń: 775
 1687. Komisje Rady Gminy - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 770
 1688. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w spr ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi woj. nr 454 w m. Ładza
  Wyświetleń: 766
 1689. Plan Zamówień Publicznych na 2018
  Wyświetleń: 763
 1690. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju Etap I”
  Wyświetleń: 761
 1691. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 30, 290/8, 154 Krogulna, ul.Młyńska
  Wyświetleń: 761
 1692. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 761
 1693. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Dąbrówce Dolnej i Domaradzkiej Kużni
  Wyświetleń: 761
 1694. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Pokój z 27.02.2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Pokój w 2018 r.
  Wyświetleń: 759
 1695. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 755
 1696. Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi w Dąbrówce Dolnej przy ul. Budkowskiej 1
  Wyświetleń: 754
 1697. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Pokój - 29 maja 2019 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 754
 1698. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 751
 1699. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4
  Wyświetleń: 744
 1700. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 744
 1701. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) - ELP2-OP
  Wyświetleń: 743
 1702. SCHEMAT PRZEPROWADZANIA KONTROLI PODATKOWEJ
  Wyświetleń: 741
 1703. Zamówienie publiczne „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”
  Wyświetleń: 737
 1704. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 736
 1705. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 731
 1706. Imienny wykaz głosowań radnych na VII sesji w dniu 24.04.2019 r.
  Wyświetleń: 729
 1707. Kontrole
  Wyświetleń: 729
 1708. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 133/1 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00090649/8- cena wywoławcza 50 000 zł
  Wyświetleń: 719
 1709. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę taśmy ochronnej do podwiązywania palików ochronnych sadzonek drzew
  Wyświetleń: 715
 1710. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej przy jazie młyńskim na młynówce w m. Krogulna
  Wyświetleń: 704
 1711. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w sołectwie Domaradzdz. nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4 -cena wywoławcza 20 000 zł netto
  Wyświetleń: 701
 1712. Imienny wykaz głosowań radnych na VIII sesji w dniu 29.05.2019 r.
  Wyświetleń: 699
 1713. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 698
 1714. Skargi (wnioski)
  Wyświetleń: 685
 1715. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy:  Cząstkowy remont dróg gminnych asfaltowych przy pomocy remontera typu patcher na terenie Gminy Pokój (CPV): 45.23.31.42.
  Wyświetleń: 685
 1716. Zarządzenie Nr OR.I.120.45.2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Pokój w 2019 r. i pracy komisji
  Wyświetleń: 684
 1717. DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych członków komisji wyborczych w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 682
 1718. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 5/5 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00083188/6
  Wyświetleń: 677
 1719. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju Etap I”
  Wyświetleń: 674
 1720. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 4/5 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00083188/6
  Wyświetleń: 670
 1721. Zarządzenie Nr 121/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru Obwieszczenia Wójta Gminy Pokój o numerach i granicach obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (...)
  Wyświetleń: 665
 1722. Zarządzenie nr OR.I.0050.16.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 664
 1723. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia prawa wieczystego użytkowania działki nr 5/1 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00084082/0
  Wyświetleń: 662
 1724. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego w miejscowości Kopalina
  Wyświetleń: 659
 1725. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 47/1 a.m. 1 obręb Lubnów, KW OP1U/00038098/8 w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 657
 1726. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok
  Wyświetleń: 653
 1727. Zarządzenie nr OR.I.0050.25.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 652
 1728. strona w trakcie wypełniania
  Wyświetleń: 647
 1729. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubnowie (dz. nr 228/6 k.m. 2, , obręb Lubnów), KW OP1U/00070873/1
  Wyświetleń: 645
 1730. Zawiadomienie stron postępowania o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia planowanego w miejscości Krogulna na środowisko
  Wyświetleń: 637
 1731. Przetarg nieograniczony na „Budowę i modernizację ścieżek oraz zagospodarowanie wokół nich terenu”
  Wyświetleń: 634
 1732. Zapytanie ofertowe Nadzór inwestorski zadanie pn. „Odbudowa i konserwacja ogrodzenia zabytkowego, prace konserwatorskie i remontowe oraz odbudowa zabytków upr. bud. architektoniczne bez ograniczeń 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
  Wyświetleń: 632
 1733. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja zabytkowej dzwonnicy w ramach istniejącego terenu usług publicznych – OSP, Lubnów
  Wyświetleń: 631
 1734. WNOSZENIE PETYCJI
  Wyświetleń: 628
 1735. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”
  Wyświetleń: 626
 1736. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego polegajacego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”
  Wyświetleń: 622
 1737. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń małej architektury w ramach istniejącego terenu usług oświaty - Domaradz
  Wyświetleń: 620
 1738. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na wybór realizatora, w roku 2019 r., „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2017-2022”
  Wyświetleń: 616
 1739. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej na działkach o nr 455/6, 454/1, obreb Domaradz
  Wyświetleń: 611
 1740. INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 609
 1741. Przewóz dzieci z placówek przedszkolnych w Pokoju w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczy przedszkolak.” w ramach RPO WO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 607
 1742. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 605
 1743. Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy lini napowietrzno-kablowej nN w Krogulnej.
  Wyświetleń: 594
 1744. Zapytanie ofertowe na drogowskaz wskazujący kierunek zwiedzania w ramach realizacji projektu
  Wyświetleń: 591
 1745. Zawiadomienie społeczeństwa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwizęcia pn. Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój na środowisko
  Wyświetleń: 590
 1746. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2020 r.
  Wyświetleń: 589
 1747. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewid. 30/4, obręb Siedlice,
  Wyświetleń: 588
 1748. Imienny wykaz głosowań radnych na IX sesji w dniu 26.06.2019 r.
  Wyświetleń: 586
 1749. Imienny wykaz głosowań radnych na X sesji w dniu 18.09.2019 r.
  Wyświetleń: 586
 1750. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pokoju (nr 530/112 k.m. 6, obręb Pokój), KW OP1U/00074088/9
  Wyświetleń: 583
 1751. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
  Wyświetleń: 582
 1752. Decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokój- dla Zieleńca, na okres trzech lat
  Wyświetleń: 581
 1753. Zapytanie ofertowe na wykonanie dzieła z przygotowaniem ekspozycji w zakresie zdjęć z lotu ptaka
  Wyświetleń: 581
 1754. Ochotnicza Straż Pożarna w Fałkowicach Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Fałkowice
  Wyświetleń: 578
 1755. Zawiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej na jazie młyńskim rzeki Młynówki w Krogulnej
  Wyświetleń: 573
 1756. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2018 r.
  Wyświetleń: 570
 1757. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanych 2 budynki mieszkalne i gospodarcze położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8- cena wywoławcza 30000 zł
  Wyświetleń: 570
 1758. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu , w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”
  Wyświetleń: 565
 1759. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lini kablowej ziemnej 15kV wraz z ustawieniem 2 słupów 15kV na działkach 127, 123, 82, 16, 15 k.m. 1 obręb Ładza
  Wyświetleń: 559
 1760. Nabór na wolne stanowisko pomocnicze robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy Pokój w Referacie SG
  Wyświetleń: 555
 1761. Decyzja zatwierdzająca ustalone przez Zakład Wodociagów i Usług Komunalnych EKOWOD sp. z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pokój na okres 3 lat
  Wyświetleń: 553
 1762. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 4/5 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00083188/6
  Wyświetleń: 553
 1763. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego polegajacego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”
  Wyświetleń: 552
 1764. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administarcyjnego dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwizęcia pn.Podłączenie do eksploatacji studni nr 2 na ujęciu wody w Siedlicach
  Wyświetleń: 550
 1765. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wiaty - teren usług publicznych – świetlicy wiejskiej, Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 549
 1766. DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 547
 1767. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 532
 1768. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwizęcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna” na środowisko
  Wyświetleń: 531
 1769. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Remont drogi gminnej w m. Zawiść ul. Opustowa, dz. 162 k.m. 1 obręb Zawiść, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
  Wyświetleń: 530
 1770. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 305/1 a.m. 2 obręb Fałkowice, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071418/1
  Wyświetleń: 530
 1771. Realizacja 4 cyklów warsztatów: plastycznych, rękodzielniczych, animacyjnych, fotograficzno-przyrodniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 528
 1772. Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: ”Krogulna Stawy – Mikro Elektrownia Wodna, polegającej na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlok przy jazie młyńskim na młynówce na środowisko
  Wyświetleń: 525
 1773. zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowieniu stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko dla rozbudowy drogi na odcinku Krzywa Góra
  Wyświetleń: 521
 1774. ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEGLĄDY BUDOWLANE CPV – 71356100-9
  Wyświetleń: 519
 1775. Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, które odbyły się w dniu 21.08.2019 r.
  Wyświetleń: 514
 1776. DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 508
 1777. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 508
 1778. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii napowietrzno-kablowej nN od słupa nr 67 do słupa nr 75 na działkach 210/2, 211, 212, 213/1, 213/2, 186 k.m. 2, 154 k.m. 1 ob. Krogulna.
  Wyświetleń: 508
 1779. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji dwóch operacji finansowanych z RPO WO
  Wyświetleń: 506
 1780. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok
  Wyświetleń: 506
 1781. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6 cena wywoławcza 25 000 zł netto
  Wyświetleń: 504
 1782. DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO, 29-30.04.2019
  Wyświetleń: 502
 1783. Imienny wykaz głosowań radnych na XI sesji w dniu 20.11.2019 r.
  Wyświetleń: 501
 1784. Transmisja online z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 501
 1785. ZARZĄDZENIE OR.I.0050.60.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania lokalnego koordynatora programu profilaktyki czerniaka
  Wyświetleń: 500
 1786. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 495
 1787. Zapytanie ofertowe na dostawę oraz montaż fabrycznie nowego wyposażenia gastronomicznego oraz wyposażenia meblowego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
  Wyświetleń: 489
 1788. Zarządzenie nr OR.I.120.46.2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2019 rok
  Wyświetleń: 489
 1789. Zarządzenie nr OR.I.0050.26.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Pokój w 2019 r.
  Wyświetleń: 487
 1790. Informacja dotycząca udostępniania spisu wyborców i wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 485
 1791. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji umarzajacej dla przedsięwizęcia polegajacego na Montażu instalacji-specjalistycznego pieca do spopielania martwych zwierząt -do termicznego unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
  Wyświetleń: 483
 1792. Szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych - 20.05.2019 r.
  Wyświetleń: 480
 1793. Imienny wykaz głosowań radnych na XII sesji w dniu 18.12.2019 r.
  Wyświetleń: 479
 1794. Zawiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ”Podłączenie do eksploatacji studni nr 2 na ujęciu wody w Siedlicach”
  Wyświetleń: 476
 1795. Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju -Zapytanie ofertowe na zakup kamery i statywu
  Wyświetleń: 475
 1796. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 472
 1797. ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości zbudowanej położonej położonej w Dąbrówce Dolnej dz. ew.nr 131 k.m.1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 470
 1798. Zarządzenie nr OR.I.0050.6.2020 z 29.01.2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych
  Wyświetleń: 470
 1799. Korekta wykazu stron postępowania w toczacym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna
  Wyświetleń: 464
 1800. Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”
  Wyświetleń: 462
 1801. Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej przy jazie młyńskim na rzece Młynówce, w miejscowosci Krogulna
  Wyświetleń: 462
 1802. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.
  Wyświetleń: 460
 1803. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę cz. dz. nr 277/2 w Zieleńcu
  Wyświetleń: 460
 1804. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna na środowiska
  Wyświetleń: 458
 1805. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 17 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 454
 1806. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej w częsci działki nr 15, obręb Ładza
  Wyświetleń: 453
 1807. ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności dz ew. nr 5/6 a.m. 1 obręb Zieleniec, jednostka ewidencyjna Pokój, powiat. Namysłowski.KW OP1U/00071366/1.
  Wyświetleń: 451
 1808. Zarządzenie nr OR.I.0050.21.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pokoju
  Wyświetleń: 451
 1809. Zarządzenie Nr OR.I.0050.49.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Pokoju
  Wyświetleń: 449
 1810. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej w częsci działki nr 15, obręb Ładza
  Wyświetleń: 449
 1811. Zarządzenie nr OR.I.0050.23.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
  Wyświetleń: 448
 1812. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2018 r.
  Wyświetleń: 447
 1813. Informacja o wystąpieniu o uzgodnienia
  Wyświetleń: 446
 1814. Zarządzenie nr OR.I.0050.3.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie Planu przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej na 2019 rok
  Wyświetleń: 446
 1815. Zawiadomienie stron postępowania o podjęciu postępowania w sparwie wydania dec. środowiskowej dla przedsięwizęcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”
  Wyświetleń: 446
 1816. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 375 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 437
 1817. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej w częsci działki nr 15, obręb Ładza
  Wyświetleń: 437
 1818. DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO - 17-18 września 2019 r.
  Wyświetleń: 434
 1819. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej w częsci działki nr 15, obręb Ładza
  Wyświetleń: 433
 1820. Plan Zamówień Publicznych na 2020
  Wyświetleń: 431
 1821. Zarządzenie nr OR.I.0050.4.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)
  Wyświetleń: 428
 1822. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, animacyjne, fotograficzno-przyrodnicze
  Wyświetleń: 427
 1823. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej w częsci działki nr 15, obręb Ładza
  Wyświetleń: 421
 1824. Zarządzenie nr OR.I.0050.1.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pokój
  Wyświetleń: 419
 1825. Zarządzenie nr OR.I.0050.5.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pokój
  Wyświetleń: 419
 1826. Zarządzenie nr OR.I.0050.12.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 416
 1827. Zarządzenie nr OR.I.0050.10.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2019 roku
  Wyświetleń: 413
 1828. Zarządzenie Nr OR.IV.0050.46.2019 z 13.09.2019r. w sprawie ustalenia wzoru obwieszczenia o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 413
 1829. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodwego w postępowaniu w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej w Krogulnej
  Wyświetleń: 404
 1830. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w trybie przetargowym na okres 4 lat
  Wyświetleń: 402
 1831. Zarządzenie nr OR.I.0050.37.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu wyłącznie w postaci elektronicznej
  Wyświetleń: 402
 1832. Zawiadomienie stron postępowania - osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 405/1, k.m. 2, obręb Domaradz
  Wyświetleń: 401
 1833. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu deczyji umarzajacej dla przedsięwizęcia polegajacego na Montażu instalacji-specjalistycznego pieca do spopielania martwych zwierząt -do termicznego unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
  Wyświetleń: 398
 1834. ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Domaradz, dz. nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4
  Wyświetleń: 395
 1835. ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nr 505/1 a.m. 2 obręb Domaradz, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00054621/2
  Wyświetleń: 391
 1836. Zarządzenie nr OR.I.0050.41.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia na obszarze Gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 390
 1837. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna
  Wyświetleń: 388
 1838. Zarządzenie nr OR.I.0050.3.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 384
 1839. Zarządzenie nr OR.I.0050.69.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2020 rok
  Wyświetleń: 382
 1840. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój - 24 czerwca 2020 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 377
 1841. ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE CPV - 71356100-9
  Wyświetleń: 372
 1842. Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, które odbyły się w dniu 17.06.2019 r.
  Wyświetleń: 365
 1843. Zarządzenie nr OR.I.0050.42.2019 z 28.08.2019 r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju
  Wyświetleń: 364
 1844. Zarządzenie nr OR.I.0050.7.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych
  Wyświetleń: 362
 1845. Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Pokój - 7 maja 2020 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 362
 1846. Imienny wykaz głosowań radnych na XIII sesji w dniu 22.01.2020 r
  Wyświetleń: 360
 1847. Zarządzenie Nr OR.I.0050.54.2019 z 14.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 359
 1848. Imienny wykaz głosowań radnych na XIV sesji w dniu 26.02.2020 r
  Wyświetleń: 358
 1849. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pokój"
  Wyświetleń: 354
 1850. ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej nr 161 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071712/2
  Wyświetleń: 351
 1851. Wójt Gminy Pokój ogłasza ustne przetargi nieograniczone i ograniczony na nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Termin przetargu 13.03.2020 r.
  Wyświetleń: 350
 1852. Zarządzenie nr OR.I.0050.20.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
  Wyświetleń: 350
 1853. Zawiadomienie spoełczeństwa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarnkowaniach dla przedsięwizęcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna"
  Wyświetleń: 350
 1854. Zarządzenie nr OR.I.0050.27.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 348
 1855. Zarządzenie Nr OR.I.0050.28.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 czerwca 2020 r w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 346
 1856. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW I WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA 13 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
  Wyświetleń: 342
 1857. Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna
  Wyświetleń: 340
 1858. DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 336
 1859. OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SG.IV.6733.4.2019
  Wyświetleń: 336
 1860. INFORMACJA dotycząca udostępnienia spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój, zarządzonych na 1 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 331
 1861. Zarządzenie nr OR.I.0050.13A.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.
  Wyświetleń: 325
 1862. Zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora do uzupelnienia raport o oddziaływaniu inwestycji pn. Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój" na środowisko
  Wyświetleń: 321
 1863. ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej  dz. ew. nr 741/3 a.m. 3 obręb Domaradz, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. Opolskie , KW OP1U/00071646/8  
  Wyświetleń: 320
 1864. CPV: 71410000-5 Zapytanie ofertowe opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 317
 1865. Zawiadomienie stron postępowania o negatywnnym zaopiniowaniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzęcia pn. Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój
  Wyświetleń: 311
 1866. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 21.01.2020 r. - skład Komisji, terminy dyżurów
  Wyświetleń: 310
 1867. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna
  Wyświetleń: 308
 1868. Zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu inwestcyji na środowisko w związku z trwającym postępowaniem administracyjnym
  Wyświetleń: 301
 1869. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 24.02.2020 r. - dyżury telefoniczne komisji
  Wyświetleń: 299
 1870. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.
  Wyświetleń: 298
 1871. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” usytuowanej na działkach nr 275 i 276, obręb Fałkowice.
  Wyświetleń: 294
 1872. Zarządzenie nr OR.I.0050.45.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 9 września 2019 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 291
 1873. Zawiadomienie stron postępowania o uzgodnieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu warunków środowiskowych dla zmiany decyzji środowiskej
  Wyświetleń: 290
 1874. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert i naboru wniosków o przyznanie dotacji
  Wyświetleń: 288
 1875. Zarządzenie nr OR.I.0050.29.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru obwieszczenia o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 281
 1876. Zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnienia raportu dla przedsięwzięcia pn. Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. przedsięwizęcia pn. Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój
  Wyświetleń: 276
 1877. Zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora do uzupełnienia przedłożonego raportu o oddziaływaniu inwestycji pn.Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój na środowisko
  Wyświetleń: 274
 1878. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę i najem
  Wyświetleń: 272
 1879. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 271
 1880. Zarządzenie nr OR.I.0050.30.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu, podczas jego nieobecności
  Wyświetleń: 267
 1881. Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych
  Wyświetleń: 266
 1882. Dostawa i montaż kotłów c.o. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pokoju
  Wyświetleń: 264
 1883. Zarządzenie nr OR.I.0050.10.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zapewnienia na obszarze Gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 260
 1884. Zarządzenie Nr OR.I.0050.65.2019 Wójta Gminy Pokój z 04.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany uchwały nr XI/76/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 20.11.2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy (..)
  Wyświetleń: 259
 1885. DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 257
 1886. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 399 (obręb 0027) w miejsc Domaradz
  Wyświetleń: 257
 1887. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „zalesieniu ok. 1 ha działki nr 1041(obręb 0027 Domaradz) realizowanego w ramach: PROW 2014-2020
  Wyświetleń: 256
 1888. Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, które odbyły się w dniu 29.06.2020 r.
  Wyświetleń: 255
 1889. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na działce nr 112/1 ob. Zieleniec, KW OP1U/00071374/0
  Wyświetleń: 254
 1890. Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania zmiany planowanego przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 253
 1891. Zarządzenie nr OR.I.0050.2.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ryczałtu pieniężnego za zapewnienie stałej gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 250
 1892. Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie ulotek edukacyjnych
  Wyświetleń: 246
 1893. Zarządzenie nr OR.I.0050.8.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 05.02.2020 r. w sprawie ustalenia cennika za ogłoszenia i reklamy zamieszczane w gazecie lokalnej „Przegląd” - Samorządowy Informator Gminy Pokój wydawany przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 246
 1894. Zawiadmienie stron postępowania-osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 405/1, k.m. 2, obręb Domaradz o wydanym postanowieniu
  Wyświetleń: 243
 1895. Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Stworzenie warunków do przetwarzania produktów rolnych i gospodarki leśnej poprzez utworzenie Stobrawskiego Centrum Produktu Lokalnego w Fałkowicach
  Wyświetleń: 242
 1896. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 r.
  Wyświetleń: 242
 1897. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postepowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwizęcia pn.Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” usytuowanej na dz. nr 275 i 276, obręb Fałkowice.
  Wyświetleń: 242
 1898. Wykaz nieruchomości przeznaczonych  w najem:  lokal użytkowy zlokalizowany na działce nr 112/1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00071374/0
  Wyświetleń: 238
 1899. Zarządzenie Nr OR.I.0050.20.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 20 maja2020 roku w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Zakładu Komunalnego Pokój Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pokoju
  Wyświetleń: 236
 1900. Realizacja warsztatów:rękodzielniczych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 234
 1901. Zapytanie ofertowtowe:Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z rolnictwa - CPV 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
  Wyświetleń: 232
 1902. Realizacja warsztatów:rękodzielniczych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 228
 1903. Zarządzenie nr OR.I.0050.4.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 227
 1904. Zawiadomienie stron postępowania, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 1040, k.m. 3, obręb Domaradz, o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 226
 1905. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie istniejących budynków na kurniki w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 224
 1906. „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu”
  Wyświetleń: 220
 1907. Zarządzenie Nr OR.I.0050.21.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pokoju
  Wyświetleń: 219
 1908. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój - 12 listopada 2020 r. o godz. 15.00 - SESJA ODWOŁANA
  Wyświetleń: 216
 1909. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.4210.50.2020.BS z dnia 18-05-2020 r
  Wyświetleń: 215
 1910. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój - 25 listopada 2020 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 215
 1911. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej nr 305/1 a.m. 2 obręb Fałkowice, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071418/1
  Wyświetleń: 210
 1912. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI SAMORZĄDOWYMI
  Wyświetleń: 206
 1913. Zawiadomienie stron postępowania którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 1040, k.m. 3, obręb Domaradz o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia ooś
  Wyświetleń: 206
 1914. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 202
 1915. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji budowlanej - projektu budowlanego zamiennego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Ładzy wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę - CPV: 71320000-7, CPV: 71220000-6, CPV: 71322000-1 - zapytanie ponowne
  Wyświetleń: 202
 1916. Zawiadomienie stron postępowania którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 1047, k.m. 3, obręb Domaradz o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 201
 1917. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji budowlanej - projektu budowlanego zamiennego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Ładzy wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę - CPV: 71320000-7, CPV: 71220000-6, CPV: 71322000-1
  Wyświetleń: 197
 1918. Zapytanie ofertowtowe:Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z rolnictwa- CPV 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
  Wyświetleń: 197
 1919. Zarządzenie nr OR.I.0050.13.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
  Wyświetleń: 192
 1920. Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 190
 1921. Zapytanie ofertowtowe:Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z rolnictwa- CPV 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
  Wyświetleń: 188
 1922. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2019 r.
  Wyświetleń: 186
 1923. Zarządzenie nr OR.I.0050.28.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora, w roku 2019 „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - Szczepienie HPV na lata 2017-2022”
  Wyświetleń: 185
 1924. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok
  Wyświetleń: 182
 1925. Imienny wykaz głosowań radnych na XV sesji w dniu 07.05.2020 r.
  Wyświetleń: 181
 1926. Zarządzenie nr OR.I.0050.19.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju do zastępowania Kierownika w sprawach związanych z bieżącą działalnością Ośrodka
  Wyświetleń: 180
 1927. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na wybór realizatora, w roku 2020 r., „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2017-2022”
  Wyświetleń: 178
 1928. Zarządzenie nr OR.I.0050.22.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 175
 1929. INFORMACJA W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO ORAZ PODATKU LEŚNEGO NA 2020 r.
  Wyświetleń: 174
 1930. Zawiadomienie stron postępowania którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 1047, k.m. 3, obręb Domaradz o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia ooś
  Wyświetleń: 174
 1931. Nowe zasady przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 173
 1932. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie istniejących budynków na kurniki w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 172
 1933. Zarządzenie nr OR.I.0050.11.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia cennika za ogłoszenia i reklamy zamieszczane w czasopiśmie „Przegląd” - Informator Samorządowy Gminy Pokój, wydawanym przez Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 169
 1934. Wezwanie stron postępowania na rozprawę administracyjną
  Wyświetleń: 166
 1935. Zarządzenie Nr OR.IV.0050.24.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 166
 1936. Zawiadomienie stron postępowania o pozytywnym zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla której inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 166
 1937. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
  Wyświetleń: 165
 1938. Zarządzenie nr OR.I.0050.17.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej dotyczącego przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy
  Wyświetleń: 163
 1939. Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 162
 1940. Zarządzenie nr OR.I.0050.22.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zapewnienia na obszarze Gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 162
 1941. Szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych - 24-25.06.2020 r.
  Wyświetleń: 161
 1942. Zarządzenie nr OR.I.0050.19.2020 z 20.05.2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy Publicznego Przedszkola w Pokoju oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 157
 1943. Imienny wykaz głosowań radnych na XVI sesji w dniu 24.06.2020 r.
  Wyświetleń: 156
 1944. Zawiadomienie stron postępowania o wydanej opinii dla przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie odpadów sklasyfikowanych pod kodami 17 01 01, 17 1 07, 17 03 02 poprzez kruszenie
  Wyświetleń: 155
 1945. INFORMACJA O SPORZĄDZENIU I UDOSTĘPNIANIU SPISU WYBORCÓW W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA 28 CZERWCA 2020 ROKU
  Wyświetleń: 153
 1946. Ogłoszenie o terminie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa
  Wyświetleń: 153
 1947. Zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora do uzpełnienia raportu oraz złożeniu wskazanego uzupełnienia-dot. realizacji planowanego przedsięwzięcia przez inwestora Fałkopol w Fałkowicach
  Wyświetleń: 152
 1948. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój - 16 września 2020 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 151
 1949. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Domaradz, działka nr 465/1, obręb 0027
  Wyświetleń: 147
 1950. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2019 r.
  Wyświetleń: 145
 1951. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Domaradz, działka nr 465
  Wyświetleń: 145
 1952. Zawiadomienie stron postępowania o dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu uzgdonieniu planowanego przedsięwizęcia pn. Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój
  Wyświetleń: 145
 1953. Zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu oraz jego przedłożeniu w toku prowadzonego postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” usytuowanej na działkach nr 275 i 276
  Wyświetleń: 145
 1954. Zarządzenie Nr OR.IV.0050.25.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru obwieszczenia o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 143
 1955. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych - do 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
  Wyświetleń: 141
 1956. Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, który odbyły się w dniu 17.08.2020 r.
  Wyświetleń: 132
 1957. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 129
 1958. Zawiadomienie stron postępowania o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Domaradz, działka nr 465/1, obręb 0027 Domaradz, powiat Namysłowski”
  Wyświetleń: 121
 1959. Plan Zamówień Publicznych 2021
  Wyświetleń: 120
 1960. Zawiadomienie stron postępowania o uzgodnieniu przez Wody Polskie realizacji przedsięwizęcia pn. Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój
  Wyświetleń: 119
 1961. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie odpadów sklasyfikowanych pod kodami 17 01 01, 17 01 07, 17 03 02 poprzez kruszenie
  Wyświetleń: 114
 1962. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie odpadów sklasyfikowanych pod kodami 17 01 01, 17 01 07, 17 03 02 poprzez kruszenie
  Wyświetleń: 111
 1963. Imienny wykaz głosowań radnych na XVII sesji Rady Gminy Pokój w dniu 21.08.2020 r.
  Wyświetleń: 109
 1964. Zawiadomienie o zberaniu materiału dowodwego dla przedsięwizęcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Domaradz, działka nr 465/1, obręb 0027 Domaradz, powiat Namysłowski
  Wyświetleń: 107
 1965. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Jolanta Kotlarz Przetwórnia Ryb Krzywa Góra, Krzywa Góra 37, 46 - 034 Pokój, pow. Namysłowski"
  Wyświetleń: 106
 1966. ZARZĄDZENIE NR OR.I.120.11.2020 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 103
 1967. ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050. 38.2020 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora, w roku 2020 „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2017-2022”
  Wyświetleń: 94
 1968. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dodowego w sparwie toczącego się postepowania administracyjnego dot. zmiany decyzji środowiskowej dla inwestycji realizowanej w Fałkowicach przez inwestora Fałkopol
  Wyświetleń: 94
 1969. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. PŁAC
  Wyświetleń: 87
 1970. Zawiadomienie społeczeństwa o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Domaradz, działka nr 465/1, obręb 0027 Domaradz, powiat Namysłowski na środowisko
  Wyświetleń: 82
 1971. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA (KOORDYNATORA PROJEKTU pn.: Dobry Start.)
  Wyświetleń: 81
 1972. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA (KOORDYNATORA PROJEKTU pn.: Dobry Start.)
  Wyświetleń: 78
 1973. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltaicznej-lok. dz. 465/1, obręb Domaradz
  Wyświetleń: 78
 1974. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 73
 1975. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltaicznej -lok dz. nr 465/1, obreb Domaradz
  Wyświetleń: 71
 1976. Nabór na wolne stanowisko Młodszego referenta ds. Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach
  Wyświetleń: 69
 1977. Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 69
 1978. Zawiadomienie stron postępowania o odmowie wyrażenia opinii przez RDOŚ, czy dla przedsięwizęcia pn Przetwarzanie odpadów sklasyfikowanych pod kodami 17 01 01, 17 1 07, zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
  Wyświetleń: 66
 1979. Protokoły Komisji Budżetowej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 64
 1980. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwizęcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej na dzialkach o nr 238, 234, 233/1, 230 w obr Zieleniec
  Wyświetleń: 64
 1981. Protokół z rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój" usytuowanej na działkach nr 275 i 276, obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 58
 1982. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej na dzialkach o 238, 233/1, 230, 234 w obr Zieleniec
  Wyświetleń: 58
 1983. Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Lubnów
  Wyświetleń: 57
 1984. Zawiadomienie stron postępowania o przekazaniu akt sparwy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” do Organu wyższego stopnia.
  Wyświetleń: 56
 1985. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodego dla przedsięwizęcia polegajacego na przetwarzaniu dopadów skalsyfikowanych pod kodami 17 01 01, 17 01 07, 17 03 02 poprzez kruszenie planowanego do realizacji w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 56
 1986. Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Zawiść
  Wyświetleń: 54
 1987. Protokoły Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 52
 1988. Imienny wykaz głosowań radnych na XVIII sesji Rady Gminy Pokój w dniu 16.09.2020 r.
  Wyświetleń: 49
 1989. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu dotycznym wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 48
 1990. Zarządzenie Nr OR.I.0050.45.2020 z dnia 20.10.2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
  Wyświetleń: 46
 1991. Zawiadomienie osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 405/1, k.m. 2, obręb Domaradz o podjęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 44
 1992. Zawiadomienie stron postępowania o wydanej opinii dla przedsięwizęcia pn. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych "ZIELENIEC"o mocy do 3 MW (3 x 3 do 1MW) wraz z niezbędna infrastrukturą, z możliwością etapowania inwestycji w miejscowości
  Wyświetleń: 43
 1993. Zawiadomienie stron postępowania o przesunięciu terminu rozpatrzenia sparwy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” usytuowanej na działkach nr 275 i 276, obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 40
 1994. Zawiadomienie społeczeństwa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 399 (obręb 0027) w miejscowości Domaradz, Gmina Pokój” na środowisko
  Wyświetleń: 35
 1995. Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 34
 1996. Imienny wykaz głosowań radnych na XIX sesji Rady Gminy Pokój w dniu 25.11.2020 r.
  Wyświetleń: 32
 1997. Oświadczenia majątkowe za 2020 r.
  Wyświetleń: 30
 1998. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej planowanej do realizacji na działkach o nr 238, 234, 233/1, 230, obręb Zieleniec.
  Wyświetleń: 20
 1999. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej planowanej do realizacji na działkach o nr 238, 234, 233/1, 230, obręb Zieleniec.
  Wyświetleń: 17
 2000. Imienny wykaz głosowań radnych na XX sesji Rady Gminy Pokój w dniu 16.12.2020 r.
  Wyświetleń: 14
 2001. Zawiadomienie stron postępowania o przesunięciu terminu rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” usytuowanej na działkach nr 275 i 276, obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 12
 2002. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przetwarzanie odpadów poprzez kruszenie" na działkach o nr 238, 234, 233/1, 230, obręb Zieleniec
  Wyświetleń: 11
 2003. Zarządzenie nr OR.I.0050.3.2021 Wójta Gminy Pokój z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2021 rok
  Wyświetleń: 3
Wersja XML