Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Pokoju-zakres działania

Szkoła Podstawowa im.Wincentego Witosa w Pokoju
ul. 1-go Maja 15
46-034 Pokój
tel. 77 469-30-90
e-mail:
strona www: www.psppokoj.pl
Dyrektor: mgr Zdzisława Letka


Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Pokoju jest jednostką organizacyjną gminy, jest to placówka sześcioklasowa .

Realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniając program wychowawczy szkoły, a w szczególności:

 1. realizuje prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej do kształcenia się oraz prawo dzieci do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju,
 2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na drugim etapie kształcenia ,
 3. zapewnia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej oraz religijnej,
 4. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celu i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków poszczególnej ze szkół i wieku ucznia,
 5. traktuje wiadomości przedmiotowe, stanowiące wartość samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

Podstwy prawne:Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Pokoju
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Letka
data wytworzenia: 2004-07-13

 

Wersja XML