Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 22 września 2010 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej

O B W I E S Z C Z E N I E

 
WÓJTA GMINY POKÓJ
 

z dnia 22 września 2010 r.

 

w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej

 

Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XL/311/2010 Rady Gminy w Pokoju z dnia 26 kwietnia 2010 r., podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach  i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 
Nr okręgu
Granice okręgu
Liczba mandatów
1
Ładza, Krzywa Góra
2
2
Pokój
4
3
Krogulna, Siedlice
1
4
Zieleniec
2
5

Domaradz z przysiółkami: Jagienna, Kozuby, Paryż, Świercowskie, Żabiniec

2
6
Fałkowice
1
7
Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia
1
8
Lubnów
1
9
Kopalina, Zawiść
1
 
 
 

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8

 
 
WÓJT  GMINY POKÓJ        
 
BARBARA ZAJĄC           
 
  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Krysiak
Data wytworzenia: 2010-09-22
Wersja XML