Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (01-02-2010 r.)

Wykaz nieruchomości (prawa własności) przeznaczonych do sprzedaży, sporządzony przez Wójta Gminy Pokój na podstawie

art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami


1.    Nieruchomość numer 149, k.m.1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW 74083,
•    powierzchnia 0,3700 ha,
•    zabudowana budynkami gospodarczymi (stodoła – szopa) w bardzo złym stanie technicznym, z czego jeden budynek (były mieszkalny) jest ruiną, kształt działki zbliżony do prostokątu, w narożniku działki znajduje się również przydrożna zabytkowa kapliczka,
•    brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
•    cena nieruchomości 37 900 zł, (VAT zw.)
•    sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2.    Nieruchomość numer 416/2, k.m.1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW 69231
•    powierzchnia 0,2700 ha,
•    brak zabudowy, kształt nieregularny o korzystnych proporcjach długości boków, bardzo bliskie sąsiedztwo rzeki, utrudniony dojazd,
•    brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
•    cena nieruchomości 33 900 zł (plus 22% VAT)
•    sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
3.     Nieruchomość numer 127, k.m. 1, obręb Kopalina, KW 58229,
•    powierzchnia 0,1234 ha,
•    brak zabudowy, korzystny kształt, brak prawnego dojazdu do nieruchomości,
•    brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
•    cena nieruchomości 12 900 zł (plus 22% VAT)
•    sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
4.     Nieruchomość nr 210, k.m. 2, obręb Fałkowice, KW 67054,
•    powierzchnia 0,4100 ha,
•    na działce znajdują się fundamenty niewielkiego budynku, korzystny kształt,
•    brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
•    cena nieruchomości 46 300 zł, (plus 22% VAT)
•    sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
5.     Nieruchomość nr 365/2, k.m. 2, obręb Fałkowice, KW 71423
•    powierzchnia 0,6900 ha,
•    działka niezabudowana o dogodnym kształcie, w narożniku działki znajduje się również przydrożna zabytkowa kapliczka,
•    brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
•    cena nieruchomości 37 400 zł, (plus 22% VAT)
•    sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
6.    Nieruchomość nr 161, k.m.1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW 71712
•    powierzchnia 0,2300 ha,
•    brak zabudowy korzystne położenie oraz kształt działki,
•    brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
•    cena nieruchomości 22 200 zł (plus 22% VAT)
•    sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
7.    Nieruchomość nr 353/1, k.m. 2, obręb Kopalina, KW 71364
•    powierzchnia 0,1100 ha,
•    na działce znajdują się pozostałości bo zamierzeniu budowlanym w postaci płyt betonowych zbrojonych, w pozostałej części działka niezabudowana, dogodne położenie przy głównej drodze, liczne zakrzaczenia oraz skupiska tzw. samosiejek
•     brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
•     cena nieruchomości 11 400 zł, (plus 22% VAT)
•    sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
8.    Nieruchomość numer 331/2, k.m. 2, obręb Domaradz, KW 72038
•    powierzchnia 0,1264 ha,
•    działka niezabudowana, częściowo ogrodzona, zapewniona służebność dostępu,
•     brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
•    cena nieruchomości 17 000 zł, (plus 22% VAT)
•    sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
9.    Nieruchomość numer 313, k.m. 2, obręb Kopalina, KW 71364
•    powierzchnia 0,1256 ha,
•    działka niezabudowana położona przy głównej drodze, kształt nieregularny,
•     brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
•    cena nieruchomości 11 400 zł (plus 22% VAT)
•    sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
10.    Nieruchomość numer 242/1, k.m. 2, obręb Lubnów, KW 71384
•    powierzchnia 0,5080 ha,
•    działka niezabudowana o dogodnym kształcie,
•    brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
•    cena nieruchomości 21 900 zł, (plus 22% VAT)
•    sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
11.    Nieruchomość numer 222, k.m. 1, obręb Ładza, KW 71394
•    powierzchnia 0,1600 ha,
•    działka niezabudowana, częściowo ogrodzona, porośnięta dziką roślinnością oraz tzw. samosiejkami,
•    brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
•    cena nieruchomości 26 200 zł (plus 22% VAT)
•    sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12.    Nieruchomość numer 368, k.m. 1, obręb Ładza, KW 72039
•    powierzchnia 0,1000 ha,
•    działka niezabudowana, częściowo ogrodzona, położona przy głównej drodze wojewódzkiej Namysłów – Opole,
•    brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
•    cena nieruchomości 15 300 zł, (plus 22% VAT)
•    sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
13.    Nieruchomość numer 312, k.m.1, obręb Ładza, KW 74078
•    powierzchnia 0,1900 ha,
•    działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym, ogrodzona,
•    brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego,
•    cena nieruchomości 38 700 zł, (VAT zw.)
•    sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

14.    Nieruchomość numer 619/205, k.m., obręb Pokój, KW 38338
•    powierzchnia 0,0458 ha
•    działka zabudowana budynkiem użytkowym,
•    teren usług komercyjnych z mieszkalnictwem,
•    cena 2470 zł (VAT zw.)
•    sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej.


Uwagi: 

- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2010-02-01

 

Wersja XML